Бердичівське міжрайонне управління водного господарства

У зоні діяльності Бердичівського МУВГ налічується 40,4 тисяч гектарів меліорованих земель. 19,7 тис.га з двобічним регулюванням. Довжина відкритої мережі – 965,8 км, у тому числі міжгосподарської мережі – 622,9 км. На цих системах розташовано 1087 гідротехнічних споруд, з них 656 гідроспоруд - на міжгосподарській мережі.

Бердичівське МУВГ обслуговує Бердичівський, Андрушівський, Попільнянський, Ружинський та Любарському райони у цих районах вони здійснюють догляд за осушувальними системами та проводять регулювання водного режиму на осушуваних землях.

Гідрографічна мережа

Відноситься до басейну р.Дніпро із загальною довжиною річкової мережі 1041,9 км, представлена двома середніми річками – Случ та Ірпінь, 62 малими річками та струмками. Відповідно до гідрологічного районування України, зона відноситься до західної області достатньої водності. По умовах живлення і характеру водного режиму річки відносяться до змішаного типу живлення.

 

Адреса Бердичівського МУВГ:

м.Бердичів, вул.Володарського, 151

тел/факс 04143- 2-03-38

E-mail: buos@brd.zt.ukrtel.net

Сайт Бердичівського МУВГ