Водоспоживання та водовідведення

Відповідно до статті 25 Водного кодексу України державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування.

Звіти подаються до Держводагентства через  організації, що належать до сфери управління Держводагентства, за місцем здійснення водокористування.

Перелік підвідомчих організацій Житомирського обласного управління водних ресурсів, які здійснюють прийом звітів за формою 2-ТП (водгосп) у сільському та рибному господарствах

Узагальнені та систематизовані дані державного водообліку за формою №2ТП-водгосп (річна) за 2016 рік

За 2016 рік узагальнені та систематизовані дані про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання, про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність у межах Житомирської області.

За даними звіту №2ТП-водгосп (річна) у 2016 році було забрано 104,6 млн.м3 води, що на 7,1 млн.м3 менше ніж у попередньому році. З них з поверхневих водних джерел - 85,86 млн.м3, підземних – 18,74 млн.м3.

Зменшення забору води у порівнянні з минулим роком пройшло у промисловості на 1,96 млн.м3 (10,8%) та рибному господарстві на 5,15 млн.м3 (11,5%), у житлово-комунальному господарстві збільшено забір води на 0,26 млн.м3 (0,6%).

Щодо галузевої структури водокористування, то на промисловість області приходиться 15 відсотків забраної води (16,13 млн.м3), комунальне господарство – 43 відсотка (45,10 млн.м3), сільське і рибне господарство – 40 відсотків (42,31 млн.м3).

Основним показником раціонального використання водних ресурсів є втрати питної води в системах подачі та розподілу води підприємствами житлово-комунального господарства, які у 2016 році склали 15,20 млн.м3, що становить 33,7 % від загального забору води даною галуззю.

Загальне використання водних ресурсів за 2016 рік становило 63,06 млн.м3 і, порівняно з минулим роком зменшилось на 3,35 млн.м3 (66,41 млн.м3), в тому числі у промисловому секторі на 0,15 млн.м3, житлово-комунальному господарстві на 1,52 млн.м3, сільському та рибному господарстві 1,54 млн.м3 води.

Обсяг води в системі оборотного і повторного водопостачання становив 104,0 млн.м3 і порівняно з минулим роком зменшився на 32,9 млн.м3 (136,9 млн.м3).

У 2016 році 113 водокористувачів експлуатували очисні споруди каналізації загальною потужністю 102,6 млн.м3, із них 55 здійснювали скиди зворотних вод у поверхневі водні об'єкти (потужність ОСК перед скидом у водні об'єкти – 91,44 млн.м3).

Загальний обсяг скиду зворотних вод у поверхневі водні об'єкти становив 63,99 млн.м3, що на 3,58 млн.м3 менше порівняно з 2015 роком (67,56 млн.м3).

Скид забруднених зворотних вод зменшився на 0,181 млн.м3 (або 7,1 %) і становив 2,384 млн.м3.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПЕРЕЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЯКІ ДОПУСТИЛИ ЗАБРУДНЕНЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ У 2015 РОЦІ

За даними звітності форми №2ТП-водгосп (річна) у 2015 році в поверхневі водні об'єкти скинуто 67,56 млн.м3 зворотних (стічних) вод, із них 2,565 млн.м3 «забруднених», 25,58 млн.м3 «нормативно чистих без очистки» та 30,53 млн.м3 «нормативно очищених».

Обсяг скиду забруднених вод порівняно з 2014 роком зменшився на 0,706 млн.м3 (21,6%).

Перелік підприємств Житомирської області, які скинули в поверхневі водні об'єкти зворотні води з порушенням нормативів гранично-допустимого скиду за 2015 рік

Водоспоживання та водовідведення за 2015 рік

Протягом 2015 року робота облводресурсів та його підвідомчих організацій була спрямовувалася на забезпечення водними ресурсами населення та галузей економіки, управління водними ресурсами в умовах низької водності.

Для забезпечення населення та галузей економіки водою у повному обсязі були встановлені оптимальні режими питних водосховищ, які забезпечили в умовах маловоддя проточність водосховищ та мінімальні санітарно-екологічні попуски.

Поверхневі водні ресурси в області формуються в основному із місцевого стоку у річковій мережі переважно на власній території за рахунок атмосферних опадів, а також транзитного стоку, який надходить із суміжних областей.

Середня величина річкового стоку складає 3300 млн.куб.м/рік, з них на території області формується 2800 млн.куб.м/рік. Прогнозні запаси підземних вод становлять - 242,498 млн.м³ та затверджені експлуатаційні –86,845 млн.м³.

Водозабезпеченість стоком на одну людину у 2015 році становила – 0,9 тис. м³/чол.

Головним джерелом водопостачання населення та галузей економіки області є поверхневі води. На них припадає 82% використаної води, а на підземні води 18 % від загального її забору.

Наявні водні ресурси забезпечили потребу населення та галузей економіки в повному обсязі.

За даними державного обліку водокористування по формі №2ТП-водгосп (річна) у 2015 році було забрано 111,7 млн.м3 води, що на 96,1 млн.м3 менше ніж у попередньому році. З них поверхневих водних джерел забрано 91,22 млн.м3 води, підземних – 20,48 млн.м3.

Зменшення забору води у порівнянні з минулим роком пройшло у промисловості на 3,65 млн.м³ (16,8%) , житлово-комунальному господарстві на 4,79 млн.м³ (9,6%) та рибному господарстві на 84,4 млн.м³, за рахунок внесення змін до Порядку ведення державного обліку водокористування для рибогосподарських потреб.

У галузевій структурі області забір води промисловістю складає 16 % (18,09 млн.м³), комунальним господарством – 40 % (44,84 млн.м³) та сільським і рибним господарством – 43 % (47,62 млн.м³).

Основним показником раціонального використання водних ресурсів є втрати питної води в системах подачі та розподілу води підприємствами житлово-комунального господарства, які у 2015 році склали 13,03 млн.м³, що складає 29,1 % від загального забору води підприємствами ЖКГ.

Загальне використання водних ресурсів за 2015 рік становило 66,41 млн.м³ і, порівняно з минулим роком (157,6 млн.м³) зменшилось на 91,19 млн.м³.

Використання води в промисловості у 2015 році становило 9,71 млн.м³, проти минулого 2014 року (11,19 млн.м³) зменшилось на 1,48 млн.м³, або на 13 %.

Використання води в комунальному господарстві у 2015 році становило 30,16 млн.м³ і зменшилось проти 2014 року (32,76 млн.м³) на 2,6 млн.м³, або на 8,6 %.

Використання води в сільському та рибному господарстві у 2015 році становило 25,01 млн.м³ і зменшилось у порівнянні з попереднім роком (110,6 млн.м³) на 85,59 млн.м³, або 77 %.

Використання води в системах оборотного і повторного водопостачання за 2015 рік становило 136,9 млн.м³ і збільшилось на 8,825 млн.м³ у порівнянні з минулим роком (128,075 млн.м³).

У 2015 році 132 суб'єкти господарювання здійснили скиди зворотних вод у поверхневі водні об'єкти, що на 1 менше у порівнянні з 2014 роком (133).

Загальний обсяг скиду зворотних вод у поверхневі водні об'єкти становив 67,56 млн.м³, що на 91,74 млн.м³ менше порівняно з 2014 роком (159,3 млн.м³).

Скид зворотних вод категорії „забруднених без очистки” та „недостатньо очищених” у 2015 році становив 3,271 млн.м³, що порівняно з минулим роком (2,565 млн.м³) менше на 0,706 млн.м³ (або 21,6%).

Станом на 01.01.2016 року до Державного бюджету України надійшло 6918,95 тис. грн., така ж сума від сплати зазначеного збору надійшла до обласного бюджету. Загальна сума збору 13837,9 тис. грн., що на 463,8 тис. грн (або 4,5 %) менше ніж за відповідний період попереднього року (14301,7 тис.грн.).

Водоспоживання за І квартал 2015 року

За І квартал 2015 року з водних об'єктів Житомирської області було забрано 93,73 млн. куб. м води, що на 3,07 млн. куб. м менше, ніж за аналогічний період минулого року (96,8 млн. куб. м).

Забір води з поверхневих водних об'єктів становив 89,426 млн.куб.м. та з підземного водоносного горизонту – 4,304 млн. куб. м.

Зменшення забору води пройшло за рахунок використання води для рибогосподарських потреб на 0,98 млн.м.куб,потреб промислового сектору на 0,751 млн.м.куб та житлово-комунального господарства на 1,32 млн.куб.м.

Загальне використання водних ресурсів за І квартал 2015 року становило 88,53 млн. куб. м. і зменшилось проти І кварталу 2014 року на 2,63 млн. куб. м (91,16 млн. куб. м.)

У галузевій структурі області водокористування на промисловість припадає 3,5 відсотка (3,333 млн. куб. м.), комунальне господарство – 12 відсотків (11,34 млн. куб. м.) та сільське і рибне господарство – 84 відсотка (78,81 млн. куб. м.)

За спеціальне використання водних ресурсів за І квартал 2015 року до державного та обласного бюджетів надійшло 3639,5 тис.грн, що на 413,11 тис.грн. більше ніж за І квартал 2014 року (3226,39 тис.грн.).

На головну сторінку