Водоспоживання та водовідведення

Відповідно до статті 25 Водного кодексу України державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування.

Звіти подаються до Держводагентства через  організації, що належать до сфери управління Держводагентства, за місцем здійснення водокористування.

Перелік підвідомчих організацій Житомирського обласного управління водних ресурсів, які здійснюють прийом звітів за формою 2-ТП (водгосп) у сільському та рибному господарствах

Узагальнені та систематизовані дані державного водообліку за формою №2ТП-водгосп (річна) за 2016 рік

За 2016 рік узагальнені та систематизовані дані про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання, про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність у межах Житомирської області.

За даними звіту №2ТП-водгосп (річна) у 2016 році було забрано 104,6 млн.м3 води, що на 7,1 млн.м3 менше ніж у попередньому році. З них з поверхневих водних джерел - 85,86 млн.м3, підземних – 18,74 млн.м3.

Зменшення забору води у порівнянні з минулим роком пройшло у промисловості на 1,96 млн.м3 (10,8%) та рибному господарстві на 5,15 млн.м3 (11,5%), у житлово-комунальному господарстві збільшено забір води на 0,26 млн.м3 (0,6%).

Щодо галузевої структури водокористування, то на промисловість області приходиться 15 відсотків забраної води (16,13 млн.м3), комунальне господарство – 43 відсотка (45,10 млн.м3), сільське і рибне господарство – 40 відсотків (42,31 млн.м3).

Основним показником раціонального використання водних ресурсів є втрати питної води в системах подачі та розподілу води підприємствами житлово-комунального господарства, які у 2016 році склали 15,20 млн.м3, що становить 33,7 % від загального забору води даною галуззю.

Загальне використання водних ресурсів за 2016 рік становило 63,06 млн.м3 і, порівняно з минулим роком зменшилось на 3,35 млн.м3 (66,41 млн.м3), в тому числі у промисловому секторі на 0,15 млн.м3, житлово-комунальному господарстві на 1,52 млн.м3, сільському та рибному господарстві 1,54 млн.м3 води.

Обсяг води в системі оборотного і повторного водопостачання становив 104,0 млн.м3 і порівняно з минулим роком зменшився на 32,9 млн.м3 (136,9 млн.м3).

У 2016 році 113 водокористувачів експлуатували очисні споруди каналізації загальною потужністю 102,6 млн.м3, із них 55 здійснювали скиди зворотних вод у поверхневі водні об'єкти (потужність ОСК перед скидом у водні об'єкти – 91,44 млн.м3).

Загальний обсяг скиду зворотних вод у поверхневі водні об'єкти становив 63,99 млн.м3, що на 3,58 млн.м3 менше порівняно з 2015 роком (67,56 млн.м3).

Скид забруднених зворотних вод зменшився на 0,181 млн.м3 (або 7,1 %) і становив 2,384 млн.м3.

На головну сторінку