Басейнове управління водних ресурсів річки Прип`ять (БУВР Прип`яті) є уповноваженою організацією Державного агентства водних ресурсів України, на яку покладено функції реалізації державної політики у сфері використання, збереження та відтворення поверхневих вод, розвитку водного господарства та меліорації земель, здійснення у водогосподарському комплексі Житомирської області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи.

БУВР Прип`яті належить до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України.

В межах своїх повноважень БУВР Прип`яті забезпечує на території області реалізацію політики у сфері використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями, установами та підприємствами питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами, здійснює від імені Державного агентства водних ресурсів України виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об'єктами, що перебувають у державній власності.