Склад колегії Басейнового управління
водних ресурсів річки Прип`ять

Азима Василь Іванович - начальник БУВР річки Прип'яті, голова колегії.
Микитин Олег Ярославович - заступник начальника БУВР річки Прип'яті.
Іщук Петро Михайлович - начальник Радомишльського міжрайонного управління водного господарства.
Берестівська Вікторія Станіславівна - головний бухгалтер - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності.
Рибакова Марія Іванівна - начальник відділу економіки.
Шкльода Марія Андріївна - начальник відділу використання водних ресурсів та моніторингу вод.
Горносталь Юрій Данилович - голова правління КП „Житомирводпроект”(за згодою).
Мозговенко Ольга Вікторівна - начальник відділу експлуатації водогосподарських систем, секретар колегії

Загальні положення та функціональні обов’язки колегії БУВР річки Прип'яті

1. Колегія БУВР річки Прип'яті є постійно діючим консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності водогосподарської галузі на території області.

2. У своїй роботі колегія БУВР річки Прип'яті керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, а також наказами і дорученнями Голови Держводагентства, розпорядженнями облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, Положенням про БУВР річки Прип'яті та Положенням про колегію БУВР річки Прип'яті.

Колегія БУВР річки Прип'яті:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності галузі на території області;

2) розглядає пропозиції щодо:

- формування та реалізації державної політики у галузі водного господарства на території області;

- забезпечення співпраці з місцевими органами влади під час виконання покладених на БУВР річки Прип'яті завдань;

3) обговорює програми розвитку водогосподарської галузі області, інші державні та регіональні програми і визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків у роботі БУВР річки Прип'яті;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності БУВР річки Прип'яті;

6) розглядає результати роботи організацій, що підпорядковані БУВР річки Прип'яті у межах власної компетенції та розробляє пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності;

7) аналізує стан роботи з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина в апараті БУВР річки Прип'яті та підпорядкованих йому організаціях;

8) аналізує стан дотримання законодавства з питань організаційної роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає кадрові питання (призначення, звільнення) та питання про нагородження працівників БУВР річки Прип'яті, а також підпорядкованих йому організацій;

10) розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на БУВР річки Прип'яті.

На головну сторінку