Нормативні документи

► ЗАКОНИ УКРАЇНИ ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ВОДОГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19.05.2014 № 124 "Про комісію по розгляду звернень підприємств, організацій, установ і громадян щодо надання в користування земельних ділянок водного фонду та водних об’єктів".

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19.05.2014 № 125 "Про затвердження Положення про комісію по розгляду звернень підприємств, організацій, установ і громадян щодо надання в користування земельних ділянок водного фонду та водних об’єктів".

Житомирське обласне управління водних ресурсів (Житомирське облводресурсів) здійснює свою виробничу діяльність відповідно до Положення про облводресурсів, затвердженого наказом Держводагентства України 15.08.2011 року №134.

Житомирське облводресурсів у межах своїх повноважень забезпечує на території області:

- реалізацію державної політики щодо розвитку водного господарства та меліорації земель, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи;

- потребу населення і галузей економіки області у водних ресурсах;

- проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь області.

- організацію робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, водосховищ та інших об'єктів міжгосподарського значення;

- раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.

► ПІДЗАКОННІ АКТИ ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ВОДОГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

● Положення про державну систему моніторингу довкілля. (Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року №391);

● Порядок користування землями водного фонду. (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року №502) до ст.85 Водного кодексу України;

● Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них. (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 року № 486) до ст.87 Водного кодексу України із змінами;

● Порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней та паводків. (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня  2001 року № 87) із змінами;

● Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду. (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 року №557) до п.7 ст.14 Водного кодексу України із змінами;

● Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування. (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року №321 «Про затвердження порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року №459) до частини 4 ст.49 Водного кодексу із змінами;

● Порядок розроблення й затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих. (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року №1100) до ст.38 Водного кодексу України із змінами.

Процедура укладання Договору оренди водних об'єктів (в межах населених пунктів) при діючому договорі оренди земельної ділянки.

1. Орендар звертається із заявою про укладання договору до сільської, селищної, міської ради.

До заяви додаються:

договір оренди земельної ділянки водного фонду;

технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди земельної ділянки водного фонду (до 2004 року) або проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного фонду;

кадастровий план земельної ділянки водного фонду;

акт визначення меж земельної ділянки в натурі;

технічна документація із нормативної грошової оцінки земельної ділянки водного фонду;

договір оренди гідротехнічної споруди ( за наявності).

2.Сільська, селищна, міська рада звертається до проектних організацій за розробкою Паспорту водного об'єкта.

3. Після розробки Паспорта сільська, селищна, міська рада звертається до облводресурсів для здійснення аналізу матеріалів та до Держводагентства України за погодженням Паспорта.

4. Після погодження Паспорта:

Територіальний орган Держводагентства України у Житомирській області встановлює режим роботи водного об'єкта та надає його сільській, селищній, міській раді.

5. Сільська, селищна, міська рада готовить проект Договору оренди водного об'єкту.

Проект Договору оренди сільська, селищна, міська рада направляє до облводресурсів для його аналізу та до Держводагентства України на погодження.

Після погодження Договору оренди договір підписується сільським, селищним, міським головою і орендар подає його на державну реєстрацію.

Після державної реєстрації складається акт приймання-передачі об'єкта оренди.

Процедура укладання Договору оренди водних об'єктів (за межами населених пунктів) при діючому договорі оренди земельної ділянки

1. Орендар звертається із заявою про укладання договору до Управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації.

До заяви додаються:

договір оренди земельної ділянки водного фонду;

технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди земельної ділянки водного фонду (до 2004 року) або проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного фонду;

кадастровий план земельної ділянки водного фонду;

акт визначення меж земельної ділянки в натурі;

технічна документація із нормативної грошової оцінки земельної ділянки водного фонду;

договір оренди гідротехнічної споруди (за наявності).

2. Управління екології та природних ресурсів ОДА звертається до проектних організацій за розробкою Паспорту водного об'єкта.

3. Після розробки Паспорта Управління екології та природних ресурсів ОДА звертається до облводресурсів для здійснення аналізу матеріалів та до Держводагентства України за погодженням Паспорта.

4. Після погодження Паспорта:

Територіальний орган Держводагентства України у Житомирській області встановлює режим роботи водного об'єкта та надає його Управлінню екології та природних ресурсів ОДА.

5. Управління екології та природних ресурсів ОДА готовить проект Договору оренди водного об'єкту.

Проект Договору оренди Управління екології та природних ресурсів ОДА направляє до облводресурсів для його аналізу та до Держводагентства України на погодження.

Після погодження Договору оренди в Держводагентстві України договір підписується начальником Управління і орендар подає його на державну реєстрацію.

Після державної реєстрації складається акт приймання-передачі об'єкта оренди.

Державний облік вод

Порядок ведення державного обліку водокористування(Затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року №78);

Форма звітності №2ТП-водгосп (річна) „Звіт про використання води”. (Затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року №78);

Порядок внесення відомостей про об'єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод, затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 23.03.2016 №110, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.04.2016 №517/28647.

ВІДОМЧІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

● Програма державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством України радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольованих створах. (Затверджена наказом Держводагентства України зі змінами відповідно до наказу №90 від 31.08.2015р.);

● Порядок організації і здійснення державного моніторингу вод у системі Держводгоспу України (ВНД 33-5.5-10-2002);

● Єдине міжвідомче керівництво по організації та здійсненню державного моніторингу вод. (Затверджене наказом Мінекології від 24 грудня 2001 року №485);

● Правила технічної експлуатації меліоративних систем (Затверджені наказом Держводгоспу України 25 грудня 2001 року№285);

● Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації сільських населених пунктів. (ВНД 33-3.4-01-2000);

● Порядок виконання інженерних робіт у межах меліоративних систем (ВБН В.2.4 -33-3.3-2001) та ін.;

● Інструкція щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на водогосподарських системах, захисних спорудах, водосховищах. (ВНД 33- 1.1-14-2001).

 

На головну сторінку