Охорона праці, пожежна безпека та
безпека дорожнього руху

План

Житомирського облводресурсів з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху у 2017 році

2017 рік

Акт-довідка

На виконання графіку взаємоперевірок водогосподарських організаціях у 2017 році (Додаток № 3 до наказу Держводагентства від 17.02. 2017 року № 24) у період з 15 по 18 травня 2017 року було здійснено перевірку стану охорони праці, пожежної та дорожньої безпеки у підвідомчих організаціях Житомирського облводресурсів.

У ході перевірок встановлено, що робота з охорони праці, пожежної та дорожньої безпеки ведеться відповідно до діючого законодавства, розроблених положень про систему управління охороною праці (СУОП), про службу охорони праці, про навчання та перевірку знань працівників та планів робіт на рік та квартал. Розроблені комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та навколишнього середовища, які включені у розділ “Охорона праці” колективних договорів. Здійснюється оперативний контроль за станом охорони праці з оформленням відповідних документів. Працюють кабінети з охорони праці. Технічні огляди транспортних засобів та механізмів проводяться своєчасно у визначений термін. У перевірених організаціях для працівників створені належні санітарно-побутові умови праці. Забезпечення засобами індивідуального захисту відбувається із спеціального фонду бюджету і складає на цей час 100%. Документація та робота відповідальних осіб за пожежну безпеку, безпеку дорожнього руху, електрогосподавство, газове господарство та безпечну роботу вантажопідіймальних кранів ведеться відповідно розроблених положень та інструкцій. Проводиться передрейсовий інструктаж та медичний огляд водіїв. Медогляди працівників, які зайняті на роботах з важкими ти шкідливими умовами праці проводяться відповідно до вимог законодавства. Будівлі, споруди, санітарно-побутові приміщення, території перевірених організацій утримуються у задовільному стані. Робочі місця забезпечені аптечками першої медичної допомоги. Своєчасно проводиться періодичне навчання та перевірка знань працівників з питань охорони праці, пожежної та дорожньої безпеки. Проведена атестація робочих місць. Випадків виробничого травматизму, дорожньо-транспортних пригод та пожеж у поточному році не було.

Під час перевірки виявлено ряд недоліків, які були розглянуті у присутності керівників перевірених організацій, складені заходи для їх оперативного усунення.

Інші зауваження були усунуті під час перевірки.

День Охорони праці у 2017 році

Підтримуючи рішення Організаційного комітету щодо відзначення 28 травня Дня охорони праці в Україні та на виконання наказу облводресурсів від 19.04.2017 року № 32 "Про проведення заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні", в підвідомчих організаціях проводяться відповідні заходи під девізом "Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці".

Усвідомлюючи важливість порушеного питання, для належного проведення Дня охорони праці створена робоча група, яка сприятиме проведенню у кожному структурному підрозділі додаткових заходів запобіганню нещасним випадкам на виробництві, підвищенню рівня безпеки й умов праці, забезпеченню безпеки виробничих приміщень, обладнання, технологічних процесів, наявності і застосуванні засобів індивідуального захисту, дотриманні стандартів гігієни праці, наданні практичної допомоги у розв’язанні матеріальних та соціально-побутових проблем ветеранам праці, працівникам які потерпіли на виробництві, у проведенні лекцій щодо аналізу та оцінки ризиків для життя і здоров'я працівників, як основного механізму профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності, відзначенні ініціативних працівників за сприяння популяризації охорони праці, здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки на виробництві та санітарно-гігієнічних умов праці за підсумками відповідних оглядів-конкурсів, організації розміщення на веб-сайтах та інших засобах масової інформації ходу проведення Дня охорони праці.

Охорона праці у 2016 році

Проаналізувавши стан справ з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху у підвідомчих організаціях, слід відмітити, що у 2016 році цим питанням приділялася належна увага. Шляхи вирішення проблемних питань неодноразово порушувалися на нарадах обласного управління та підвідомчих організацій, семінарах, засіданнях оперативного контролю за станом охорони праці 3-4 ступенів.

З метою удосконалення та впровадження досвіду роботи проводилися виробничі наради, де розглядалися питання охорони праці:

- у лютому, червні і грудні на базі обласного управління, з керівниками підвідомчих організацій;

- у вересні, на базі Чуднівської експлуатаційної дільниці Житомирського міжрайонного управління водного господарства, з керівниками та спеціалістами експлуатаційних дільниць підвідомчих організацій;

Періодично, один раз у квартал, проводилися семінар-наради з інженерами з охорони праці, де розглядалися проблемні питання в управліннях та ставилися завдання щодо їх вирішення.

У період з лютого по жовтень в організаціях облводресурсів проведено періодичне навчання 835 працівників з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки. У травні, за участі викладачів ДІУЕВР та інспекторів Держпраці, проведено навчання та перевірка знань 75 посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та безпечної експлуатації меліоративних каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд (наказ Держводагентства від 29.02. 2016р. № 22).

У період з 21 по 28 квітня у підвідомчих організаціях проведено низку заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні під девізом “Стрес на робочому місці: колективний виклик” (наказ від 12.04. 2016р. № 24).

Проведено безаварійний пропуск льодоходу та весняного паводку.

У зв'язку з пожежонебезпечним періодом здійснені заходи з попередження пожеж, інших надзвичайних ситуацій на об'єктах облводресурсів (наказ від 05.04. 2016р. №23. 2015 року № 22).

Впродовж року розроблялись і впроваджувались в дію нові документи з охорони праці, проводилося навчання, переатестація працівників, необхідні інструктажі з питань охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, атестація робочих місць, перевірка опору ізоляції електроустановок, заземлень, технічні огляди та експертизи вантажопідіймальних машин і механізмів, страхування членів добровільних пожежних дружин, закуповувалися вогнегасники та інші засоби пожежогасіння, проводилося подальше облаштування кабінетів з охорони праці, куточків пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху, ремонти роздягалень, умивальних та душових кімнат, кімнат прийому їжі.

З виїздом на місця фахівцями облводресурсів надавалась методична та інформаційна допомога підвідомчим організаціям.

З метою запобігання нещасним випадкам розроблялись і доводились інформаційні бюлетені, повідомлення з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.

Завдяки здійсненню постійного контролю за дотриманням працівниками технологічних процесів виконання робіт відповідно до вимог охорони праці, матеріальному забезпеченню запланованих заходів з охорони праці у підвідомчих організаціях створені безпечні умови праці і не допущено пожеж та дорожньо-транспортних пригод.

Заходи щодо запобігання випадків виробничого травматизму у 2016 році (наказ від 08.02. 2016 року № 8) в основному виконані.

Слід відмітити добру роботу з охорони праці Житомирської ГГМЕ (начальник експедиції Данилко В.І., інженер з охорони праці Молодецька М.М.), Радомишльського управління водного господарства(начальник управління Іщук П.М., інженер з охорони праці Сорокін М.І.) .

За 12 місяців 2016 року профінансовано заходи із забезпечення безпечних умов праці, попередження виробничого травматизму, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху на суму 214,8 тис. грн., або 322 грн. на одного працюючого. Витрати на придбання спеціального одягу і спеціального взуття становлять 50,5 тис. грн., спеціального харчування — 6,1 тис. грн.

Разом з тим необхідно відмітити недостатній рівень матеріального забезпечення запланованих заходів з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, несвоєчасного усунення недоліків в питаннях охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху, які виявлялися під час перевірок працівниками облводресурсів, неналежну увагу з боку керівників організацій та їх структурних підрозділів, інженерів з охорони праці до стану охорони праці.

На підставі вищевикладеного керівникам підвідомчих організацій необхідно:

1. У місячний термін проаналізувати стан охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху в організаціях з урахуванням вимог нормативних актів, наказів, рішень Держводагентства, облводресурсів та розробити заходи на 2017 рік щодо створення безпечних умов праці та запобігання виробничого травматизму.

2. Впродовж лютого поточного року скласти програми та затвердити графіки проведення навчання і перевірки знань усіх категорій працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

3. Визначити та затвердити переліки посад і професій працівників, які перед початком самостійної роботи повинні пройти на робочому місці стажування у відповідний термін;

4. Скласти плани робіт організацій з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху на 2017 рік і відповідно на квартал;

5. Здійснювати оперативний контроль за станом охорони праці 1-3 ступенів, при цьому особливу увагу звертати на забезпечення безпечних умов праці на меліоративних системах, технологічному устаткуванні та електроустановках, при ремонті техніки, вантажопідіймальних роботах, обслуговуванні енергетичних установок, безпеку виробничих приміщень, забезпечення справними засобами пожежогасіння об'єктів;

6. На нарадах проводити аналіз стану охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху у кожному структурному підрозділі, практикувати звіти керівників структурних підрозділів, виявляти недоліки та визначати конкретні заходи щодо їх усунення;

7. У місячний термін розробити і затвердити плани протиаварійних і протипожежних тренувань та забезпечити їх виконання;

8. Провести цільові інструктажі з охорони праці з працівниками, які будуть задіяні у пропуску льодоходу, повені, дощових паводків, забезпечивши їх необхідними засобами індивідуального захисту та рятування;

9. Забезпечити обов'язкове проведення попередніх (при прийнятті на роботу) та періодичних (впродовж трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, щорічного медичного огляду осіб віком до 21 року, а також проходження водіями передрейсових медичних оглядів;

10. Не допускати випадків несвоєчасного виконання приписів та формального ставлення до них;

11. Провести атестацію робочих місць зі шкідливими та небезпечними умовами праці;

12. Продовжити роботи з підвищення рівня санітарно-побутових умов працюючих на виробництві, проведення ремонту кімнат прийому їжі, умивальних та душових кімнат, забезпечивши їх сучасним обладнанням, холодною і гарячою водою;

13. Забезпечити виконання розділу Колективного договору "Охорона праці", у тому числі 100% забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, надання пільг і компенсацій за роботи у важких та шкідливих умовах праці;

14. Проводити аналіз стану і причин виробничого і невиробничого травматизму, залучати актив профспілок для проведення з працівниками та членами їх сімей роз’яснювальної роботи щодо правил поведінки під час перебування на водоймах, використання електропобутових та нагрівальних приладів, при виникненні пожеж та дотримання правил дорожнього руху.

2016 рік

22.11.2016р.

З метою недопущення пожеж на об'єктах Облводресурсів та на виконання Заходів з підготовки об'єктів області до функціонування під час осінньо-зимового пожежонебезпечного періоду 2016-2017 років, затверджених на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22 вересня 2016 року № 8, Програми із забезпечення пожежної безпеки на об'єктах облводресурсів у 2016-2018 роках виконані наступні заходи:

1. Проведені перевірки стану пожежної безпеки підпорядкованих об'єктів щодо їх готовності до роботи в осінньо-зимовий період. Заходи щодо усунення виявлених недоліків виконані;

2. Установлено відповідний протипожежний режим;

3. Керівники підвідомчих організацій та відповідальні особи за пожежну безпеку об'єктів періодично (один раз на три роки) проходять навчання з питань пожежної безпеки у спеціалізованих організаціях з врученням відповідних посвідчень. Порушень термінів проходження навчання немає.

4. Проведені позапланові протипожежні інструктажі з працівниками;

5. Приміщення і автотранспорт забезпечені необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, проводиться технічний огляд вогнегасників, комплектування пожежних щитів інвентарем;

6. Проведені заняття з пожежно-технічного мінімуму з кочегарами, опалювачами, сторожами та працівниками, задіяними на роботах з підвищеною пожежною небезпекою;

7. Перевірені та при необхідності відремонтовані, котельні, теплогенеруючі та калориферні установки, печі та інші опалювальні прилади. Організовано контроль за правильністю їх утримання та експлуатацією. Заборонено використання несправних опалювальних пристроїв. Саморобні електрообігрівачі відсутні;

8. Електрообладнання приведено у відповідність з вимогами Правил пожежної безпеки;

9. Пожежні водойми та водонапірні вежі мають обладнані під'їзди та відповідні інформаційні знаки;

10. Поновлені куточки, стенди відповідною протипожежною літературою та наочною агітацією щодо попередження пожеж, опікового травматизму та загибелі людей на пожежах;

11. На виробничих нарадах розглядаються питання пожежної безпеки у кожному виробничому підрозділі з виявленням причин недоліків і визначенням конкретних заходів щодо їх оперативного усунення.

У відповідності до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-15), наказу Держводагентства України від 29.02. 2016 року № 22 та наказу ДІУЕВР від 20 травня 2016 року № 58 з 16 по 20 травня поточного року на базі Житомирського міжрайонного управління водного господарства було проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та членів постійних комісій Житомирського облводресурсів виїзною комісією Державного інституту управління та економіки водних ресурсів (голова комісії - завідувачка кафедри водогосподарських систем та охорони праці ДІУЕВР Сторчак В.А., члени комісії доцент кафедри водогосподарських систем і охорони праці ДІУЕВР, технічний інспектор управління охорони праці та здоров'я Федерації профспілок України Стовбун А.І. та доцент кафедри водогосподарських систем і охорони праці ДІУЕВР Салій І.В.).

Для проведення навчання та перевірки знань також були запрошені головний інспектор відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв'язку управління Держпраці у Житомирській області Вдовиченко Р.М. та головний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС управління Держпраці в Житомирській області Куцмус С.В.

Згідно тематичного плану були розглянуті питання: нормативно-правова база з організації служби охорони праці, порядок розслідування нещасних випадків на виробництві відповідно до вимог чинного законодавства, правила безпеки систем газопостачання, правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, ПББЕ вантажопідіймальних кранів, підйомників, котлів та посудин, що працюють під тиском, правила безпечної експлуатації будівель і споруд, насосних станцій, каналів, трубопроводів інших гідротехнічних споруд, правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, правила охорони праці на автомобільному транспорті.

Захід проходив на високому організаційному рівні, для викладачів були створені належні умови щодо проведення навчання та перевірки знань. По завершенні навчання кожен слухач здав екзамен і одержав посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

Усі слухачі, а це – 75 працівників Житомирського облводресурсів, сумлінно віднеслись до навчання та показали належний рівень знань з вищенаведених питань з охорони праці.

Житомирське облводресурсів, у структурі якого – дев’ять управлінь водного господарства і гідрогеолого - меліоративна експедиція, здійснює управління та контроль за використанням, охороною і відтворенням водних ресурсів, обслуговуючи при цьому 6,5 тис. гідротехнічних споруд, 7 тис. км. міжгосподарських меліоративних каналів, 353 га. водосховищ.

На виконання цих робіт спрямований багаторічний досвід і творчий потенціал 960 працюючих та задіяні 195 одиниць автотракторної техніки і 42 - засобів малої механізації.

Згідно Закону України «Про охорону праці», у кожній підвідомчій організації створені відповідні служби, які покликані сприяти виконанню правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань та аварій у процесі роботи.

Основними завданнями служб охорони праці є:

1. Постійне удосконалення діючої системи управління охороною праці з метою виконання посадовими особами таких робіт:

- навчання працівників безпечним методам праці, пропаганда охорони праці;

- утримання в належному стані техніки і обладнання, будівель і споруд;

- впровадження безпечних виробничих процесів, засобів колективного та індивідуального захисту;

- підвищення санітарно-гігієнічних та побутових умов праці;

- організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників;

- забезпечення оптимальних режимів праці і відпочинку;

- професійний відбір працівників з окремих професій.

2. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань, аварій та інших випадків, що загрожують життю чи здоров’ю працюючих.

3. Контроль за дотриманням працівниками вимог законодавства України з охорони праці, положень «Галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в системі Держводагентства України…», наказів і розпоряджень з цих питань, розділу «Охорона праці» колективних договорів, інших нормативно-правових актів, що діють у межах облводресурсів.

4. Методична допомога працівникам з питань охорони праці.

Проведення навчання та інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху в організаціях облводгоспу

 

Наочно - інформаційне облаштування кабінетів і куточків з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху в підвідомчих організаціях

Санітарно - побутові приміщення

                        

Використання засобів індивідуального захисту

            

Випуск автомобільного транспорту на лінію

          

   

Матеріали з охороні праці, пожежної безпеки

та безпеки дорожнього руху

Охорона праці

Положення про кабінет з ОП

Положення про службу з ОП

Положення про роботу з ОП в системі облводгоспу

Положення про роботу з ОП в структурних підрозділах

Положення про навчання з ОП

Положення про роботу уповноважених  з ОП.

Пожежна безпека

Загальна інструкція з ПБ

Програма інструктажів з ПБ

Програма навчання з ПБ

Положення про проведення навчання з ПБ

Безпека дорожнього руху

Положення безпеки руху автотранспорту

Інструкція з попередження ДТП

На головну сторінку