Охорона праці, пожежна безпека та
безпека дорожнього руху

Охорона праці у 2017 році

У минулому році питанням охорони праці, пожежної безпеки приділялася належна увага. Шляхи вирішення проблемних питань неодноразово порушувалися на нарадах обласного управління та підвідомчих організацій, семінарах, засіданнях оперативного контролю за станом охорони праці 3-4 ступенів.

У період з лютого по жовтень в організаціях облводресурсів проведено періодичне навчання 743 працівників з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки, 21 по 28 квітня у підвідомчих організаціях проведено низку заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні, у зв'язку з пожежонебезпечним періодом здійснені заходи з попередження пожеж, інших надзвичайних ситуацій на об'єктах облводресурсів.

З метою запобігання нещасним випадкам розроблялись і доводились інформаційні бюлетені, повідомлення з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.

Завдяки здійсненню постійного контролю за дотриманням працівниками технологічних процесів виконання робіт відповідно до вимог охорони праці, матеріальному забезпеченню запланованих заходів з охорони праці у підвідомчих організаціях створені безпечні умови праці і не допущено пожеж та дорожньо-транспортних пригод.

Заходи щодо запобігання випадків виробничого травматизму в основному виконані.

У 2017 році профінансовано заходи із забезпечення безпечних умов праці, попередження виробничого травматизму, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху на суму 238,6 тис. грн., або 380 грн. на одного працюючого, що на 18% більше ніж у минулому році. Витрати на придбання спеціального одягу і спеціального взуття становлять 52,4 тис. грн., спеціального харчування—7,8 тис. грн.

Разом з тим, якщо витрати на охорону праці у Бердичівському управлінні на одного працюючого складають 453 грн., то в Овруцькому — 214 грн, на придбання засобів індивідуального захисту у Радомишльському управлінні витрачено 10300 грн., то в Ємільчинському — 647 грн.

Разом з тим, якщо витрати на охорону праці у Бердичівському управлінні на одного працюючого складають 453 грн., то в Овруцькому — 214 грн, на придбання засобів індивідуального захисту у Радомишльському управлінні витрачено 10300 грн., то в Ємільчинському — 647 грн.

Забезпеченість працівників засобами індивідуального захисту в облводресурсів складає 93%, що вказує на неповне виконання розділу "Охорона праці" колективних договорів та недостатню увагу з боку керівників підвідомчих організацій до цього питання.

Первинними засобами пожежогасіння (вогнегасники) підвідомчі організації до норм належності забезпечені на 97%.

Основні завдання на поточний рік.

1. У місячний термін проаналізувати стан охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху в організаціях з урахуванням вимог нормативних актів, наказів, рішень Держводагентства, облводресурсів та розробити заходи на 2018 рік щодо створення безпечних умов праці та запобігання виробничого травматизму.

2. Впродовж лютого поточного року скласти програми та затвердити графіки проведення навчання і перевірки знань усіх категорій працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху.

3. На нарадах проводити аналіз стану охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху у кожному структурному підрозділі, практикувати звіти керівників структурних підрозділів, виявляти недоліки та визначати конкретні заходи щодо їх усунення.

4. Продовжити роботи з підвищення рівня санітарно-побутових умов працюючих на виробництві, проведення ремонту кімнат прийому їжі, умивальних та душових кімнат, забезпечивши їх сучасним обладнанням, холодною і гарячою водою.

5. Забезпечити виконання розділу Колективного договору "Охорона праці", у тому числі 100% забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, надання пільг і компенсацій за роботи у важких та шкідливих умовах праці.

День Охорони праці у 2018 році

Підтримуючи рішення Організаційного комітету щодо відзначення 28 квітня Дня охорони праці в Україні та на виконання наказу облводресурсів від 12.04.2018 року № 40 "Про проведення заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні", в підвідомчих організаціях проводяться відповідні заходи під девізом "Захищене й здорове покоління".

Усвідомлюючи важливість порушеного питання, для належного проведення Дня охорони праці створена робоча група, яка сприятиме проведенню у кожному структурному підрозділі додаткових заходів запобіганню нещасним випадкам на виробництві, підвищенню рівня безпеки й умов праці, забезпеченню безпеки виробничих приміщень, обладнання, технологічних процесів, наявності і застосуванні засобів індивідуального захисту, дотриманні стандартів гігієни праці, наданні практичної допомоги у розв’язанні матеріальних та соціально-побутових проблем ветеранам праці, працівникам які потерпіли на виробництві, у проведенні лекцій щодо аналізу та оцінки ризиків для життя і здоров'я працівників, як основного механізму профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності, відзначенні ініціативних працівників за сприяння популяризації охорони праці, здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки на виробництві та санітарно-гігієнічних умов праці за підсумками відповідних оглядів-конкурсів, організації розміщення на веб-сайтах та інших засобах масової інформації ходу проведення Дня охорони праці.

Заходи у зв'язку з настанням пожежонебезпечного

періоду 2018 року

З метою запобіганням пожежам, забезпеченням безпеки працівників і їх сімей, зниженням можливих майнових втрат організацій і зменшенням негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення та на виконання Заходів Держводагентства та облводресурсів із забезпечення пожежної безпеки на об'єктах водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2018 році, Порядку взаємодії управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області з управліннями водного господарства Житомирського обласного управління водних ресурсів у разі виникнення пожеж та їх гасіння на осушених торфовищах меліоративних систем, протоколу засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 28 березня 2018 року у зв’язку з настанням весняно-літнього пожежонебезпечного періоду в облводресурсів розроблені заходи з посилення пожежної безпеки, які передбачають:

- перевірку стану пожежної безпеки підпорядкованих структурних підрозділів щодо їх готовності до роботи у весняно-літній період;

- встановлення відповідного протипожежного режиму, утримання території, складських та виробничих приміщень у чистоті та систематичне очищення від сміття, відходів виробництва;

- проведення з усіма працівниками позапланових протипожежних інструктажів щодо порядку дій у разі пожежі;

- забезпечення приміщень необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, проведення технічного обслуговування вогнегасників, комплектування пожежних щитів необхідним інвентарем;

- приведення електрообладнання будівель та устаткування у відповідність з вимогами правил пожежної безпеки;

- поновлення спеціальних куточків, стендів відповідною протипожежною літературою та наочною агітацією щодо попередження пожеж, опікового травматизму та загибелі людей на пожежах;

- встановлення суворого контролю за технічним станом транспортних засобів, недопущення їх до роботи з несправностями, особливо у паливних системах та електрообладнанні, а також при незадовільному забезпеченні засобами пожежогасіння та захисними пристроями.

Для запобігання виникнення пожеж на торфовищах осушувальних систем, які знаходяться на територіях управлінь та їх гасіння створені оперативні групи по координації робіт з гасіння пожеж на осушених торфовищах, зарегулювання необхідного об’єму води в каналах на меліоративних системах, очистку каналів від мулу, обкошування рослинності та зрізування чагарнику, їх згрібання і прибирання, заборону випалювання рослинності на підпорядкованих меліоративних каналах.

Нарада з інженерами з охорони праці

19 квітня 2018 року у Житомирському обласному управлінню водних ресурсів проведена нарада з інженерами з охорони праці підвідомчих організацій.

Відкривши зібрання, заступник начальника управління Олег Микитин підсумував роботу водогосподарських організацій першого кварталу та визначив основні шляхи подальшого підвищення ефективності трудової діяльності .

Про стан охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та завдання служб охорони праці у другому кварталі доповів провідний інженер з охорони праці Валерій Цвєтаєв.

Учасники наради у своїх виступах обмінялися досвідом роботи, думками та пропозиціями щодо поліпшення проведення оперативного контролю, періодичного навчання та інструктажів, вирішенням проблемних питань з охорони праці тощо.

Рішення, прийняті на нараді, взяті до виконання.

Проведення навчання та інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху в підвідомчих організаціях Житомирського облводресурсів

 

Наочно - інформаційне облаштування кабінетів і куточків з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху в підвідомчих організаціях

Санітарно - побутові приміщення

                        

Використання засобів індивідуального захисту

            

Випуск автомобільного транспорту на лінію

          

   

На головну сторінку