Охорона праці, пожежна безпека та
безпека дорожнього руху

Охорона праці у 2017 році

У минулому році питанням охорони праці, пожежної безпеки приділялася належна увага. Шляхи вирішення проблемних питань неодноразово порушувалися на нарадах обласного управління та підвідомчих організацій, семінарах, засіданнях оперативного контролю за станом охорони праці 3-4 ступенів.

У період з лютого по жовтень в організаціях облводресурсів проведено періодичне навчання 743 працівників з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки, 21 по 28 квітня у підвідомчих організаціях проведено низку заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні, у зв'язку з пожежонебезпечним періодом здійснені заходи з попередження пожеж, інших надзвичайних ситуацій на об'єктах облводресурсів.

З метою запобігання нещасним випадкам розроблялись і доводились інформаційні бюлетені, повідомлення з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.

Завдяки здійсненню постійного контролю за дотриманням працівниками технологічних процесів виконання робіт відповідно до вимог охорони праці, матеріальному забезпеченню запланованих заходів з охорони праці у підвідомчих організаціях створені безпечні умови праці і не допущено пожеж та дорожньо-транспортних пригод.

Заходи щодо запобігання випадків виробничого травматизму в основному виконані.

У 2017 році профінансовано заходи із забезпечення безпечних умов праці, попередження виробничого травматизму, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху на суму 238,6 тис. грн., або 380 грн. на одного працюючого, що на 18% більше ніж у минулому році. Витрати на придбання спеціального одягу і спеціального взуття становлять 52,4 тис. грн., спеціального харчування—7,8 тис. грн.

Разом з тим, якщо витрати на охорону праці у Бердичівському управлінні на одного працюючого складають 453 грн., то в Овруцькому — 214 грн, на придбання засобів індивідуального захисту у Радомишльському управлінні витрачено 10300 грн., то в Ємільчинському — 647 грн.

Разом з тим, якщо витрати на охорону праці у Бердичівському управлінні на одного працюючого складають 453 грн., то в Овруцькому — 214 грн, на придбання засобів індивідуального захисту у Радомишльському управлінні витрачено 10300 грн., то в Ємільчинському — 647 грн.

Забезпеченість працівників засобами індивідуального захисту в облводресурсів складає 93%, що вказує на неповне виконання розділу "Охорона праці" колективних договорів та недостатню увагу з боку керівників підвідомчих організацій до цього питання.

Первинними засобами пожежогасіння (вогнегасники) підвідомчі організації до норм належності забезпечені на 97%.

Основні завдання на поточний рік.

1. У місячний термін проаналізувати стан охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху в організаціях з урахуванням вимог нормативних актів, наказів, рішень Держводагентства, облводресурсів та розробити заходи на 2018 рік щодо створення безпечних умов праці та запобігання виробничого травматизму.

2. Впродовж лютого поточного року скласти програми та затвердити графіки проведення навчання і перевірки знань усіх категорій працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху.

3. На нарадах проводити аналіз стану охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху у кожному структурному підрозділі, практикувати звіти керівників структурних підрозділів, виявляти недоліки та визначати конкретні заходи щодо їх усунення.

4. Продовжити роботи з підвищення рівня санітарно-побутових умов працюючих на виробництві, проведення ремонту кімнат прийому їжі, умивальних та душових кімнат, забезпечивши їх сучасним обладнанням, холодною і гарячою водою.

5. Забезпечити виконання розділу Колективного договору "Охорона праці", у тому числі 100% забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, надання пільг і компенсацій за роботи у важких та шкідливих умовах праці.

2017 рік

День Охорони праці у 2017 році

Підтримуючи рішення Організаційного комітету щодо відзначення 28 травня Дня охорони праці в Україні та на виконання наказу облводресурсів від 19.04.2017 року № 32 "Про проведення заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні", в підвідомчих організаціях проводяться відповідні заходи під девізом "Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці".

Усвідомлюючи важливість порушеного питання, для належного проведення Дня охорони праці створена робоча група, яка сприятиме проведенню у кожному структурному підрозділі додаткових заходів запобіганню нещасним випадкам на виробництві, підвищенню рівня безпеки й умов праці, забезпеченню безпеки виробничих приміщень, обладнання, технологічних процесів, наявності і застосуванні засобів індивідуального захисту, дотриманні стандартів гігієни праці, наданні практичної допомоги у розв’язанні матеріальних та соціально-побутових проблем ветеранам праці, працівникам які потерпіли на виробництві, у проведенні лекцій щодо аналізу та оцінки ризиків для життя і здоров'я працівників, як основного механізму профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності, відзначенні ініціативних працівників за сприяння популяризації охорони праці, здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки на виробництві та санітарно-гігієнічних умов праці за підсумками відповідних оглядів-конкурсів, організації розміщення на веб-сайтах та інших засобах масової інформації ходу проведення Дня охорони праці.

Проведення навчання та інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху в підвідомчих організаціях Житомирського облводресурсів

 

Наочно - інформаційне облаштування кабінетів і куточків з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху в підвідомчих організаціях

Санітарно - побутові приміщення

                        

Використання засобів індивідуального захисту

            

Випуск автомобільного транспорту на лінію

          

   

Матеріали з охороні праці, пожежної безпеки

та безпеки дорожнього руху

Охорона праці

Положення про кабінет з ОП

Положення про службу з ОП

Положення про роботу з ОП в системі облводгоспу

Положення про роботу з ОП в структурних підрозділах

Положення про навчання з ОП

Положення про роботу уповноважених  з ОП.

Пожежна безпека

Загальна інструкція з ПБ

Програма інструктажів з ПБ

Програма навчання з ПБ

Положення про проведення навчання з ПБ

Безпека дорожнього руху

Положення безпеки руху автотранспорту

Інструкція з попередження ДТП

На головну сторінку