Підсумки роботи
Житомирського облводресурсів
за 9 місяців 2017 року

Протягом 9 місяців 2017 року облводресурсів та його підвідомчі організації спрямовували свою діяльність на забезпечення водними ресурсами населення та галузей економіки, раціональне їх використання, забезпечення працездатності водогосподарських і меліоративних систем. Здійснення державного управління в галузі водного господарства та водоресурсний потенціал області дозволили забезпечити водою потреби населення та галузей економіки у повному обсязі

За 9 місяців 2017 року встановлено 1049 режимів роботи водних об'єктів, із них - 528 на орендовані водойми.

Особлива увага приділялась питанню дотримання цих режимів суб’єктами господарювання, зокрема, в частині забезпечення екологічних витрат.

Згідно режимів роботи водних об’єктів на весняний період 2017 року, затверджених Держводагентством України, екологічні витрати на Строківському водосховищі ( р. Роставиця на границі Житомирської і Київської областей) постійно підтримувались в обсягах, не менше 0,30 м3/ сек., і не менше 0,07 м3/ сек. на водосховищі в с. Ставище ( р. Кам`янка ) .

В умовах маловодного періоду дотримання встановлених режимів роботи водних об’єктів дозволило забезпечити потребу населення та галузей економіки у водних ресурсах в повному обсязі .

Виконано річний план – графік з відновлення природних джерел та витоків річок в кількості 50 штук.

Здійснювався щомісячний контроль за надходженням коштів від оренди водних об’єктів до місцевих бюджетів. Станом на 1 жовтня 2017 року від оренди надійшло 305 тис.грн.

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації №64 від 24.02.2017 року «Про інвентаризацію водних об’єктів (ставків) та їх гідротехнічних споруд, що знаходяться на території сільської, селищної, міської ради та за межами населених пунктів» спеціалісти водогосподарських організацій прийняли участь у роботі районних інвентаризаційних комісій. Результати матеріалів систематизовані та узагальнені і використовуються у повсякденній виробничій діяльності.

Протягом звітного періоду здійснювалася робота з ведення моніторингу якості поверхневих вод 7-ми водосховищ, які є джерелами питного водопостачання та 3-х водних об'єктів рибогосподарського призначення. Крім цього проводились додаткові дослідження у надзвичайних ситуаціях річок Хомора та Случ.

У ході виконання робіт з моніторингу якісного стану поверхневих вод відібрано 90 проб та виконано 2365 вимірювань складу та властивостей води за гідрохімічними показниками, із них відібрано 30 додаткових проб та 685 вимірювань річок Хомора та Случ.

За результатами проведених досліджень, рівень забруднення поверхневих вод істотно не змінився. Порівняно з аналогічним періодом минулого року відмічається незначний ріст марганцю в питних водозаборах області, крім річки Ірша та Возня. Основні фактори, які вплинули на якісний стан поверхневих вод, це відсутність значних опадів, зниженої водності річок та інтенсивність процесів «цвітіння» води.

Протягом 9 місяців 2017 року розглянуто 70 матеріалів та надані проекти висновків територіальному органу Держводагентства щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування (до 04.06.2017), 47 проектів дозволів на спеціальне водокористування (після 04.06.2017), 12 пропозицій щодо погодження технологічних нормативів водопостачання, 12 - щодо погоджень документації із землеустрою, 9 - погоджень договорів оренди водних об'єктів. Виготовлено 24 паспорта на водні об'єкти.

З метою забезпечення працездатності меліоративних фондів області у 2017 році, водогосподарськими організаціями Житомирського облводресурсів забезпечено підготовку 354,4 тис.га меліорованих сільгоспугідь.

Проводились роботи з очистки меліоративної мережі, ремонту гідротехнічних споруд та гідропостів. Оперативно і своєчасно відведено біля 160 млнм3 надлишкової води з меліорованих земель.

Робота водогосподарських організацій у поточному році спрямована на виконання завдань доведених наказом Держводагентства України від 10.01.2017року №2 “ Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2017 році ”.

На протязі 9 місяців 2017 року збільшено обсяги ремонтно-експлуатаційних, доглядових робіт, покращено технічних стан меліоративних систем.

Поточний ремонт на міжгосподарських меліоративних об’єктах виконано на 804,3 тис.грн, при цьому 83 % цих робіт виконувались за рахунок коштів спецфонду. Доглядові роботи виконані на суму - 14274,8 тис.грн.

Поточний ремонт та доглядові роботи на внутрішньогосподарських об’єктах виконувались на договірних умовах за кошти землекористувачів.

Проведено очищення відкритої міжгосподарської мережі в об’ємі 45,0 тис. м3 та внутрішньогосподарської меліоративної мережі – 7,4 тис.м3.

Відремонтовано 844 гідротехнічні споруди на міжгосподарській мережі. Також виконано ремонт 50 гідротехнічних споруд на внутрішньогосподарській меліоративній мережі.

Своєчасне виконання доглядових та ремонтних робіт, відновлення та ремонт гідропостів, проведення замірів рівнів ґрунтових вод дало можливість провести зарегулювання води на водогосподарських об’єктах в об’ємі 32 млн.м3 на вегетаційний період поточного року.

На протязі 9 місяців 2017 року управліннями водного господарства укладено 97 договорів з землекористувачами на зволоження меліорованих сільськогосподарських угідь площею 43,0 тис.га.

Продовжується робота з сільськими, селищними радами та землекористувачами щодо виділення коштів на утримання та експлуатацію внутрішньогосподарських меліоративних фондів.

Впродовж п’яти місяців, починаючи з травня місяця поточного року, виконувалось обкошування на міжгосподарської мережі на площі 6168,8 га, що становить 123% до річного плану.

Проводились роботи по обстеженню меліоративних сільськогосподарських угідь на площі 135 тис.га. У цілому гідрогеолого - меліоративна обстановка на меліорованих і прилеглих землях оцінюється як стабільна.

У звітному періоді проводилася системна робота щодо висвітлення офіційної інформації про діяльність водогосподарсько-меліоративного комплексу області шляхом розміщення на офіційному веб-сайті, до громадськості доносилася оперативна та неупереджена інформація щодо вагомих подій у сфері своєї діяльності.

За 9 місяців 2017 року надруковано 71 статтю в обласній та районних газетах, здійснено 7 виступів на радіо та телебаченні, прийнято участь у 419 нарадах обласної та районних держадміністрацій, міських та районних радах, засіданнях комісій з ТЕБ та НС, прочитано 215 доповідей у навчальних закладах області та перед громадами сіл.

Підсумки роботи
Житомирського облводресурсів
за І півріччя 2017 року

Житомирське облводресурсів у І півріччі 2017 року спрямувало свою діяльність на забезпечення потреб населення та галузей економіки Житомирської області у водних ресурсах і раціональне їх використання, забезпечення працездатності міжгосподарської меліоративної мережі.

Станом на 1 червня 2017 року забезпечена підготовка 354,4 тис.га меліорованих земель до роботи у вегетаційний період. Виконано 27,0 тис.м3 очистки міжгосподарської меліоративної мережі. Проведено ремонт 583 гідротехнічних споруд та 48 гідропостів.

Виконано очистку внутрішньогосподарських каналів в об’ємі – 9,5 тис.м3. Проведено ремонт 60 внутрішньогосподарських гідротехнічних споруд.

В управліннях водного господарства проводились наради з керівниками сільськогосподарських і водогосподарських організацій та власниками меліорованих земель з питань підготовки внутрішньогосподарських меліорованих систем до роботи у 2017 році.

Заключено 97 договорів на площі 43,0 тис.га з сільгоспвиробниками щодо надання платних послуг із зволоження меліорованих земель.

Робота водогосподарських організацій у поточному році спрямована на виконання завдань доведених наказом Держводагентства України від 10.01.2017р. №2 “ Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2017 році ”.

В цілому підвідомчими організаціями за 6 місяців 2017 року збільшені обсяги доглядових робіт в порівнянні з І півріччям 2016 року.

У І півріччі 2017 року виконано поточного ремонту на суму 480,2 тис.грн. Поточний ремонт в основному виконано за рахунок коштів спеціального фонду.

Станом на 01.07.2017 р. відремонтовано 619 гідротехнічних споруд, що складає 101% до І півріччя 2016 року.

Одним із головних завдань на даний час є збереження нерухомого майна на базах управлінь, експлуатаційних дільницях та на меліоративних системах.

Закінчується поновлення інформаційних знаків, стел, альтанок на меліорованих землях області та приведення баз управлінь та дільниць до естетичного вигляду.

Споживання енергоносіїв у 1 півріччі 2017 року здійснювалось в межах ліміту, в порівнянні з минулим роком було зекономлено 21 тис.кВт електроенергії, 3 тис.м3 природного газу, 7 тонн вугілля та 4 Гкал. теплоенергії на суму 95 тис.грн.

Облводресурсів та підвідомчими організаціями на місцях здійснювався моніторинг дотримання встановлених режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем, розвитку гідрометереологічної обстановки, здійснювалася співпраця з місцевими органами самоврядування та водокористувачами, проводилася роз'яснювальна робота серед суб'єктів господарювання щодо необхідності раціонального використання водних ресурсів.

Протягом І півріччя 2017 року встановлено 929 режимів роботи водних об'єктів, із них 526 для орендованих водойм.

В умовах дуже низької водності наявні водні ресурси забезпечили потребу населення та галузей економіки в повному обсязі.

Згідно з державною програмою моніторингу довкілля у частині проведення радіологічних та гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод спостереження у І півріччі 2017 року здійснювалися на 10 створах, у тому числі 7 водосховищах питного водопостачання.

Виконано 1460 вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих вод при плановому завданні 1460.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан поверхневих питних водозаборів у І півріччі 2017 року знаходився на задовільному рівні.

У І півріччі поточного року проводилась робота з надання висновків щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування.

Всього розглянуто 70 матеріалів, із них 61 – погоджений територіальним органом Держводагентства та надано 5 пропозицій щодо погодження технологічних нормативів використання питної води водокористувачу, який здійснює централізоване водопостачання та водовідведення.

З метою підвищення екологічної свідомості і обізнаності щодо проблем, пов'язаних з водним фактором спеціалістами облводресурсів та водогосподарських організацій області проведено низку заходів з нагоди відзначення Всесвітнього дня води.

У квітні місяці 2017 року працівники управління долучились до щорічної акції – День довкілля. Приведено до належного естетичного та санітарного стану прибережну смугу річки Кам?янка у межах м. Житомир.

Загалом водогосподарниками області надруковано 61 стаття в обласних та районних газетах, відбулось 7 виступ по радіо. Проведено 3 наукові конференції та 31 тематичні уроки у загальноосвітніх і вищих учбових закладах. Спеціалістами облводресурсів та підвідомчих організацій проведено 141 виступ перед громадкістю сіл.

Підсумки роботи
Житомирського облводресурсів
за І квартал 2017 року

Житомирське облводресурсів у І кварталі 2017 року спрямувало свою діяльність на забезпечення потреб населення та галузей економіки Житомирської області у водних ресурсах і раціональне їх використання, забезпечення працездатності міжгосподарської меліоративної мережі.

Станом на 1 квітня 2017 року забезпечена підготовка 326 тис.га меліорованих земель до роботи у вегетаційний період. Виконано 11,2 тис.м3 очистки міжгосподарської меліоративної мережі. Проведено ремонт 194 гідротехнічної споруди. Також проведено ремонт 12 гідропостів.

Виконано очистку внутрішньогосподарських каналів в об'ємі – 6,7 тис.м3. Проведено ремонт 35 внутрішньогосподарських гідротехнічних споруд.

В управліннях водного господарства проводяться наради з керівниками сільськогосподарських і водогосподарських організацій та власниками меліорованих земель з питань підготовки внутрішньогосподарських меліорованих систем до роботи у 2017 році.

Станом на 1.04.2017 року заключено 93 договори на площі 40,6 тис.га з сільгоспвиробниками щодо надання платних послуг із зволоження меліорованих земель.

Робота водогосподарських організацій у поточному році спрямована на виконання завдань доведених наказом Держводагентства України від 10.01.2017р. №2 “Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2017 році”.

В цілому підвідомчими організаціями за 3 місяці 2017 року збільшені обсяги доглядових робіт в порівнянні з І кварталом 2016 року.

Також у І кварталі 2017 року виконано поточного ремонту на суму 112,0 тис.грн, при використанні фінансування 31,5 тис.грн. Поточний ремонт в основному виконано за рахунок коштів спеціального фонду.

Станом на 01.04.2017 р. відремонтовано 73 гідротехнічні споруди, це складає 130% до І кварталу 2016 року.

Одним із головних завдань на даний час є збереження нерухомого майна на базах управлінь, експлуатаційних дільницях та на меліоративних системах.

Ведеться поновлення інформаційних знаків, стел, альтанок на меліорованих землях області. Також проводиться приведення баз управлінь та дільниць до естетичного вигляду.

Споживання енергоносіїв у I кварталі 2017 року здійснювалось в межах ліміту.

Облводресурсів та підвідомчими організаціями на місцях здійснювався моніторинг дотримання встановлених режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем, розвитку гідрометереологічної обстановки, здійснювалася співпраця з місцевими органами самоврядування та водокористувачами, проводилася роз'яснювальна робота серед суб'єктів господарювання щодо необхідності раціонального використання водних ресурсів.

Протягом І кварталу 2017 року встановлено 928 режимів роботи водних об'єктів, із них 528 для орендованих водойм.

В умовах дуже низької водності наявні водні ресурси забезпечили потребу населення та галузей економіки в повному обсязі.

Згідно з державною програмою моніторингу довкілля у частині проведення радіологічних та гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод спостереження у І кварталі 2017 року здійснювалися на 10 створах, у тому числі 7 водосховищах питного водопостачання.

Виконано 670 вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих вод при плановому завданні 670.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан поверхневих питних водозаборів у І кварталі 2017 року знаходився на задовільному рівні.

У І кварталі поточного року проводилась робота з надання висновків щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування.

Всього розглянуто 39 матеріалів, із них 35 – погоджені територіальним органом Держводагентства та надано 1 пропозиція щодо погодження технологічних нормативів використання питної води водокористувачу, який здійснює централізоване водопостачання та водовідведення.

З метою підвищення екологічної свідомості і обізнаності щодо проблем, пов'язаних з водним фактором спеціалістами облводресурсів та водогосподарських організацій області проведено низку заходів з нагоди відзначення Всесвітнього дня води.

Загалом водогосподарниками області надруковано 29 статтей в обласних та районних газетах, відбувся 1 виступ по радіо. Проведено 3 наукові конференції та 31 тематичні уроки у загальноосвітніх і вищих учбових закладах. Спеціалістами облводресурсів та підвідомчих організацій проведено 93 виступи перед громадкістю сіл.

ЗВІТ
Житомирського обласного управління водних ресурсів за 2016 рік

Підсумки роботи
Житомирського облводресурсів
за 2016 року

Виходячи із загальнодержавних завдань, водогосподарськими організаціями Житомирської області проведена робота щодо збереження, раціонального використання водних ресурсів, надійності меліоративних систем, виконання природоохоронних заходів, збереження і ремонту основних фондів, вирішенню питань соціально-економічного розвитку управлінь та їх підрозділів.

Робота водогосподарських організацій у 2016 році була спрямована на виконання завдань наказу Держводагентства України від 02.02.2016 р. №10 “Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2016 році ”.

На виконання вищезгаданого наказу обласним управлінням водних ресурсів видано наказ від 04.02.2016р. № 7 „Про основні напрямки роботи та завдання експлуатаційних водогосподарських організацій у 2016 році”.

За 2016 рік збільшено обсяги ремонтно-експлуатаційних, доглядових робіт, покращено технічних стан систем, де виконано очищення відкритої міжгосподарської мережі в обсязі 55,7 тис. метрів кубічних, що складає 139% до річного плану.

На суму 949,9 тис. грн проведено поточний ремонт на міжгосподарських системах, що на 25,2 тис.грн більше ніж за 2015 рік, при цьому 87% цих робіт виконано за рахунок коштів спецфонду. Поточний ремонт на внутрішньогосподарських системах виконано на суму 186,1 тис.грн.. Доглядові роботи виконані на суму 9172,5 тис.грн.

Відремонтовано 966 гідротехнічних споруд на міжгосподарській мережі. Це складає 176% до річного плану. Також виконано ремонт 62 гідротехнічні споруди на внутрішньогосподарській меліоративній мережі.

Проведено видалення рослинності на міжгосподарських меліоративних каналах на площі 11486,2 га. Що складає 230% до річного плану.

Відновлення та виконання ремонту гідропостів, проведення замірів рівнів ґрунтових вод дало можливість оперативно і своєчасно проводити двобічне регулювання на системах та поліпшити контроль за станом водогосподарських об’єктів, надавати обґрунтовану інформацію землекористувачам та органам виконавчої влади.

У 2016 році укладено 95 договорів по наданню послуг щодо двобічного регулювання водного режиму меліорованих земель на площі 43,0 тис.га. на суму 231,2 тис.грн., що на 16% більше отримано коштів ніж у 2015 році.

Водогосподарські організації провели поновлення альтанок, інформаційних знаків та стел на меліорованих землях області.

На виконання наказу Держводагентства України від 30.06.2016 року № 84 “Про забезпечення підготовки водогосподарсько-меліоративного комплексу до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2016-2017 років” водогосподарськими організаціями завершено підготовку усіх виробничих та адміністративних будівель та водогосподарських об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

Проведені роботи по ремонту і утепленню виробничих об’єктів, виділені ліміти на газ та заготовлено тверде паливо для опалення. У всіх управліннях підготовлені побутові кімнати. Організовано подачу гарячої води в майстерні.

Завершено ремонт та перехід автотракторних засобів та техніки на зимові умови експлуатації та зберігання.

Для забезпечення працездатності меліоративних фондів області організації Житомирського облводресурсів з 1 жовтня 2016 року розпочали підготовку меліоративних каналів до роботи у 2017 році.

Станом на 1 січня 2017 року забезпечена підготовка 244,0 тис.га меліорованих каналів. Виконано 9,7 тис.м3 очистки міжгосподарської меліоративної мережі. Також виконано очистку внутрішньогосподарських каналів в об’ємі 6,6 тис.м3.

Проведено ремонт 122 міжгосподарських гідротехнічних споруд та 16 внутрішньогосподарських гідротехнічних споруд.

Ведеться робота з сільськими та селищними радами, а також землекористувачами щодо виділення коштів у 2017 році на утримання та експлуатацію внутрішньогосподарських меліоративних фондів.

В області продовжувалася робота з навчання кадрів та поширення екологічних знань серед населення.

Проведені наради-семінари з начальниками дільниць, службами експлуатації та фахівців бухгалтерських та економічних служб.

На головну сторінку