Товариство меліораторів та водогосподарників Житомирської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Засіданням Правління Товариства

меліораторів та водогосподарників

Житомирської області

17 травня 2006 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про діяльність Правління Товариства меліораторів та водогосподарників Житомирської області

І. Вихідні положення

1.1.Правління є центральним статутним органом місцевого об’єднання громадян – Товариства меліораторів та водогосподарників Житомирської області (надалі Правління Товариства).

1.2.Правління здійснює керівництво і координацію робіт з розвитку сільськогосподарських меліорацій та водогосподарського будівництва в Житомирській області.

1.3.Правління створено установчою конференцією Товариства меліораторів та водогосподарників Житомирської області від 14 липня 2005 року.

ІІ. Основні завдання Правління

2.1.Основними завданнями Правління є:

- сприяння аналізу ефективності сільськогосподарських меліорацій, екологічних та водогосподарських заходів, участь у формуванні та реалізації науково-технічної політики, узагальнення передового досвіду і прогноз розвитку науки і техніки в цих галузях;

- участь у формуванні громадської думки щодо актуальних проблем меліоративного і водогосподарського будівництва та використання меліорованих земель і водних ресурсів;

- сприяння підвищенню професійних знань та комп'ютерної грамотності членів Товариства.

ІІІ. Членство в Правлінні

3.1.Членами Правління є члени Товариства.

3.2.Членство в Правлінні припиняється автоматично з виключенням (виходом) з членів Товариства.

ІV. Права та обов’язки членів Правління

4.1.Члени Правління мають право:

- брати участь у діяльності, яка ведеться Правлінням;

- одержувати інформацію про діяльність Правління та його керівного органу – Президію;

- вносити на розгляд Правління пропозиції щодо його діяльності, брати участь в обговоренні цих питань;

- користуватися методичними розробками, консультаціями і рекомендаціями, які Правління може надати.

4.2.Члени Правління зобов’язуються:

- виконувати вимоги цього Положення;

- надавати Правлінню та його робочій Президії інформацію для забезпечення розвитку меліорації земель і водного господарства;

- підвищувати свій професійний рівень і компетентність.

V. Організаційна структура та керівний орган Правління.

5.1.Правління Товариства обирається на термін дії у відповідності із Статутом.

5.2.Склад Правління при необхідності може бути оновлений на підставі рішення засідання Правління Товариства.

5.3.Вищим керівним органом Правління є Президія, чисельність якої та особистий склад визначається на засіданні Правління. Мінімальний склад робочої Президії включає Голову Президії, його заступника і секретаря.

5.4.Президія Правління планує і виконує роботи щодо забезпечення виконання цього Положення.

VІ. Кошти та майно Правління

6.1.Кошти та майно Правління формується за рахунок членських внесків Товариства, їх розмір затверджується у кошторисі Товариства.

VІІ. Припинення діяльності Правління

7.1.Припинення діяльності Правління або його розпуск здійснюється за рішенням конференції Товариства у відповідності із Статутом.

7.2.Діяльність Правління може бути припинена на підставі рішення суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом № 32 від 26.11.2013р.

Товариства меліораторів

та водогосподарників Житомирської області

внесені зміни та доповнення.

СПИСОК
правління обласного Товариства
меліораторів і водогосподарників Житомирської області

№ п/п Прізвище ім'я по батькові Посада, місце роботи Місце знаходження організації
1 Азима Василь Іванович Голова Товариства м. Житомир
2 Микитин Олег Ярославович Заступник начальника облводресурсів м. Житомир
3 Невмержицький Володимир Якович Член товариства м. Житомир
4 Мозговенко Ольга Вікторівна Начальник відділу  м. Житомир
5 Шкльода Марія Андріївна Начальник відділу  м. Житомир
6 Горносталь Юрій Данилович Голова правління КП "Житомирводпроект" м. Житомир
7 Беляк Анатолій Леонідович Начальник ЖитомирськогоМУВГ м. Житомир
8 Іллющенко Руслан  Михайлович Начальник Коростенського МУВГ м. Коростень
9 Наумчук Володимир Михайлович Начальник БердичівськогоМУВГ м. Бердичів
10 Бонковський  Іван Павлович Начальник Нов.ВолинськогоМУВГ м. Нов.-Волинський
11 Шиш Зоя Миколаївна Начальник Олевського УВГ смт.Білокоровичі
Олевського району
12 Кучер Віталій Адамович Начальник Червоноармійського МУВГ смт.Червоноармійськ
13 Шваб Михайло Дмитрович Начальник ОвруцькогоМУВГ м.Овруч
14 Іщук Петро Михайлович Начальник РадомишльськогоМУВГ м.Радомишль
15 Данилко Іван Васильович Начальник ГГМЕ м. Житомир
16 Тимощук Віктор Васильович Начальник відділу  м. Житомир

На головну сторінку