Водогосподарська обстановка

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Басейнового управління водних ресурсів річки Прип`ять за вересень 2018 року

Протягом вересня утримувалась хмарна з проясненнями погода. За даними метеорологічних спостережень постів опадів по області випало 37,1 мм, що становить 71% від норми.

Температура повітря коливалась в межах +10…+18С вночі та +13…+24 С вдень. Атмосферний тиск становив 739-748 мм.рт.ст., вологість повітря - 42-90%. Водність річок області за вересень дещо знизилась і становить: на річках басейну Случі 13-30%, Уборті 9,2-14%, Ужа і Норина 49-50% та Тетерева до 64% від норми.

На річках та водних об’єктах області спостерігалось коливання рівнів води в межах 15 см.

Водні об'єкти працювали відповідно до режимів роботи, узгоджених Міжвідомчою комісією та затверджених Держводагентством України на весняно-літній період 2018 року.

Рівні залягання грунтових вод у зоні Полісся становлять 0,85 м, у зоні лісостепу - 0,90 м, за аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,22 та 1,20 м.

Водогосподарська обстановка на водних об’єктах, водогосподарських системах, гідротехнічних спорудах знаходилась на контролі. Ведеться постійний моніторинг водогосподарської обстановки.

Проводиться обмін інформацією з БУВР р.Рось, водогосподарськими організаціями сусідніх областей та Республіки Білорусь.

Підтримується зв'язок з територіальними органами ДСНС, районними комісіями з надзвичайних ситуацій, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, орендарями водних об’єктів та іншими водокористувачами.

Виконувалось регулювання шлюзами та ГТС поверхневої води та проводились доглядові роботи за станом гідротехнічних споруд.

Інформація про водогосподарську обстановку щоденно передається до Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ.

Аварійних та надзвичайних ситуацій не виникало.

Рівні води на питних водосховищах:
Денишівське - на 0,17 м вище НПР;
Відсічне - на 0,68 нижче НПР;
Малинське - на 0,06 м вище НПР;
Візнянське - на 0,22 м вище НПР;
Іршанське - на 0,06 м вище НПР;
Бердичівське - на 0,05 м вище НПР;
Новоград-Волинське - на рівні НПР.

Витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир - 3,17 м3/с;

- р. Случ с.Громада - 2,22 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський - 9,18 м3/с;

- р. Роставиця с.Строків - 1,20 м3/с;

- р. Кам'янка с.Ставище - 0,50 м3/с.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан питних водосховищ області протягом вересня знаходився на задовільному рівні.

Основні фактори, які впливали на якісний стан поверхневих питних водозаборів області, це незначна кількість опадів, зниження водності річок та продовження процесів "цвітіння" води у річках Ірша та Возня. Разом з тим,у зв'язку із зниженням температури води в річках Тетерів та Случ ці процеси почали затухати. Вміст розчиненого у воді кисню у питних водосховищах став поступово підвищуватись і становив 8,6-11,0 мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО2/д3м.

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану поверхневих вод у порівняльних значеннях:

- з відповідним місяцем 2017 року - у всіх контрольованих створах фіксується ріст вмісту марганцю та заліза, а в річках Ірша та Возня ріст органічного забруднення;

- з відповідними періодами 2013 - 2017 років - в річках Тетерів, Случ та Ірша погіршений стан за вмістом марганцю та заліза загального.

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з серпнем 2018 року:

1.Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський. Якісний стан водосховища не погіршився, гідрохімічні показники знаходяться на рівні серпневих значень, визначається лише ріст заліза загального з 0,299 до 0,345 мг/дм3 .

2.Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира. Якість води суттєво не змінилась, фіксується зниження ХСК з 33,5 до 29,12 мгО/дм3 та ріст заліза загального з 0,253 до 0,368 мг/дм3, решта показників без змін.

3.Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова. Якість води погіршилась, визначається ріст органічного забруднення ХСК з 34,99 до 65,28 мгО/дм3, заліза з 0,253 до 0,299 мг/дм3 та марганцю з 0,06 до 0,08 мг/дм3.

4.Малинське водосховище на р.Ірша, питний водозабір м. Малина. Якісний стан водосховища погіршився,визначається ріст органічного забруднення ХСК з 24,00 до 43,52 мгО/дм3, заліза загального з 0,23 до 0,368 мг/дм3 та марганцю з 0,105 до 0,32 мг/дм3.

5. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина. Якість води погіршилась за вмістом органічного забруднення ХСК з 26,0 до 47,87 мгО/дм3. Вміст заліза загального знизився з 0,575 до 0,46 мг/дм3 та марганцю з 0,172 до 0,09 мг/дм3.

З метою подальшого контролю за якістю води річок Случ і Хомора 18.09.2018 року додатково відібрано та досліджено 5 проб води та виконано 115 вимірювань складу та властивостей води за гідрохімічними показниками від кордону Хмельницької і Житомирської областей до м.Новоград-Волинський.

За результатами проведених аналізів на кордоні Хмельницької та Житомирської областей в р. Хомора фіксується порушення кисневого режиму, який при нормі не нижче 4,0 мг2/дм3 становить 2,4 мг2/дм3. І надалі зберігається високе органічне забруднення води в р.Хомора, про що свідчить показник БСК5 (3,84-4,08 мгО2), високий вміст марганцю (0,12-0,135 мг/дм3) та заліза загального (0,437-0,483 мг/дм3)

В річці Случ, на відміну від попереднього дослідження (14/08/2018), відмічається ріст вмісту марганцю з 0,068-0,09 до 0,09-0,140 мг/дм3 та заліза з 0,299-0,322 до 0,368-0,437 мг/дм3. У створі №3, р.Случ, м.Баранівка фіксується зниження розчиненого у воді кисню до критичних значень, а саме з 5,92 до 4,0 мгО/дм3.

Якісні показники у поверхневому питному водозаборі м.Новоград-Волинський на річці Случ суттєвих змін не зазнають. Вміст розчиненого у воді кисню порівняно із серпнем зріс з 7,52 до 9,28 мгО2/дм3, фіксується зниження органічного забруднення ХСК з 27,22 до 22,9 мгО/, БСК5 з 2,96 до 2,64 мгО2/д3м та азоту амонійного з 0,48 до 0,29 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять протягом тижня

З 28.08.2018 по 04.09.2018

Протягом звітного тижня спостерігалась ясна сонячна погода без опадів. Нічна температура повітря становила +14...+21 С, денна - +26...+30 С, атмосферний тиск - 740-742 мм рт. ст., вологість повітря - 42-75%, вітер змінних напрямків швидкістю 2-7 м/с.

Протягом тижня на річках області спостерігався спад рівнів води від 3 до 15 см.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів води на водних об'єктах:

- по р. Гуйва стабільний рівень води (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах:

Андрушівське – на 0,85 м нижче НПР, Старосільське – на 0,48 м нижче НПР, Червоненське – на 0,25 м нижче НПР, Ліщинське - на 0,03 м нижче НПР, Млинищанське — на 0,32 м нижче НПР;

- по р. Гнилоп’ять коливання рівня води в межах 2 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах:

Бистрицьке – на 0,29 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,02 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,25 м нижче НПР, Швайківське – на 0,17 м нижче НПР, Слободищенське – на 0,15 м нижче НПР;

- по р.Случ ( гідропост м. Новоград- Волинський) стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах:

Новоград-Волинське – на рівні НПР, Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,14 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на 0,30 м нижче НПР;

- по р. Уборть пониження рівня води на 3 см.

- по р.Унава пониження рівня води на 2-5 см.

Рівні води по водосховищах:

Миролюбівське – на 1,68 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,40 м нижче НПР, Єрчицьке – на 0,36 м нижче НПР, Романівське – на 0,40 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,40 м нижче НПР;

- в басейні р.Роставиця та р. Кам'янка пониження рівнів води до 10 см.

Рівні води по водосховищах:

Прибережненське – на 0,47 м нижче НПР, Ружинське – на 1,09 м нижче НПР, Карабчиївське – на 0,17 м нижче НПР, Трубіївське – на 0,34 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,53 м нижче НПР, Голуб'ятинське – на 0,45 м нижче НПР, Строківське – на 0,37 м нижче НПР, Василівське – на 0,32 м нижче НПР, Парипське – на 0,35 м нижче НПР, Почуйківське – на 0,35 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,32 м нижче НПР;

- по р.Ірпінь пониження рівня води на 3 см.

Рівні води по водосховищах:

Лісне – на 0,55 м нижче НПР, Корнинське – на 0,55 м нижче НПР, Сущанське – на 0,36 м нижче НПР.

Температура води у водоймах становила +23 С.

Станом на 04.09.18 витрати води становлять:

- р.Тетерів (м.Житомир) - 3,01 м3/с;

- р.Случ (м.Новоград-Волинський) – 14,4 м3/с;

- р.Роставиця (с.Строків)– 0,35 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,10 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,11 м вище НПР, Відсічне – на 0,57 м нижче НПР, Малинське – на 0,03 м вище НПР, Візнянське – на 0,10 м вище НПР, Іршанське – на 0,02 м вище НПР, Бердичівське – на 0,02 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах знаходиться на рівні 6,0- 7,20 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/ дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,30-0,60 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,11-0,12 м3/с.

Станом на 4 вересня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,97 м, у зоні лісостепу — 1,01 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,19 та 1,16 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять протягом тижня

з 25.09.2018 по 02.10.2018

Протягом звітного тижня спостерігалась перемінна погода з незначними опадами. Нічна температура повітря становила +5...+11 С, денна - +9...+13 С, атмосферний тиск - 739-748 мм рт.ст., вологість повітря - 51-82%, вітер змінних напрямків швидкістю 2-8 м/с. Водні об'єкти працювали згідно встановлених режимів.

Протягом тижня на річках області спостерігались коливання рівнів води в межах 10см.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів води на водних об'єктах:

- по р. Гуйва коливання рівня води в межах 5 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах:

Андрушівське – на 0,70 м нижче НПР, Старосільське – на 0,65 м нижче НПР, Червоненське – на 0,11 м нижче НПР, Ліщинське - на 0,01 м вище НПР, Млинищанське — на 0,06 м нижче НПР;

- по р. Гнилоп’ять коливання рівня води в межах 2 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах:

Бистрицьке – на 0,17 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,02 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,15 м нижче НПР, Швайківське – на 0,11 м нижче НПР, Слободищенське – на 0,10 м нижче НПР;

- по р.Случ ( гідропост м. Новоград- Волинський) стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах:

Новоград-Волинське – на рівні НПР, Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,15 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на 0,30 м нижче НПР;

- по р. Уборть підвищення рівня води на 10 см см.

- по р.Унава коливання рівня води в межах 5 см..

Рівні води по водосховищах:

Миролюбівське – на 1,65 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,38 м нижче НПР, Єрчицьке – на 0,25 м нижче НПР, Романівське – на 0,38 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,35 м нижче НПР;

- в басейні р.Роставиця коливання рівнів води в межах 10 см у зв'язку зі спрацюванням води для відлову риби.

- в басейні р. Кам'янка стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах:

Прибережненське – на 1,50 м нижче НПР, Ружинське – на 0,35 м нижче НПР, Карабчиївське – на рівні НПР, Трубіївське – на 0,30 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,47 м нижче НПР, Голуб'ятинське – на 0,37 м нижче НПР, Строківське – на 0,31 м нижче НПР, Василівське – на 0,23 м нижче НПР, Парипське – на 0,26 м нижче НПР, Почуйківське – на 0,40 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,20 м нижче НПР;

- по р.Ірпінь коливання рівня води в межах 10 см.

Рівні води по водосховищах:

Лісне – на 0,50 м нижче НПР, Корнинське – на 0,70 м нижче НПР,Сущанське – на 0,50 м нижче НПР.

Температура води у водоймах становила +14 С.

Станом на 02.10.18 витрати води становлять:

- р.Тетерів (м.Житомир) - 3,01 м3/с;

- р.Случ (м.Новоград-Волинський) – 9,18 м3/с;

- р.Случ (Громада) – 0,89 м3/с;

- р.Роставиця (с.Строків)– 0,30 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,15 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,17 м вище НПР, Відсічне – на 0,80 м нижче НПР, Малинське – на 0,06 м вище НПР, Візнянське – на 0,22 м вище НПР, Іршанське – на 0,06 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,02 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах знаходиться на рівні 6,70- 9,74 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/ дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,30 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,15 м3/с.

Станом на 02 жовтня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,85 м, у зоні лісостепу — 0,90 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,22 та 1,20 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять протягом тижня

з 18.09.2018 по 25.09.2018

Протягом звітного тижня спостерігалась перемінна погода з опадами від 7 до 14 мм. Нічна температура повітря становила +7...+15 С, денна - +10...+19 С, атмосферний тиск - 737-748 мм рт.ст., вологість повітря - 51-82%, вітер змінних напрямків швидкістю 2-15 м/с. Водні об'єкти працювали згідно встановлених режимів.

Протягом тижня на річках області спостерігались незначні коливання рівнів води.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів води на водних об'єктах:

- по р. Гуйва підвищення рівнів води на 1 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах:

Андрушівське – на 0,70 м нижче НПР, Старосільське – на 0,65 м нижче НПР, Червоненське – на 0,25 м нижче НПР, Ліщинське - на 0,01 м нижче НПР, Млинищанське — на 0,10 м нижче НПР;

- по р. Гнилоп’ять підвищення рівня води на 4 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах:

Бистрицьке – на 0,29 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,02 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,20 м нижче НПР, Швайківське – на 0,17 м нижче НПР, Слободищенське – на 0,15 м нижче НПР;

- по р.Случ ( гідропост м. Новоград- Волинський) стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах:

Новоград-Волинське – на рівні НПР, Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,15 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на 0,29 м нижче НПР;

- по р. Уборть стабільний рівень води.

- по р.Унава стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах:

Миролюбівське – на 1,67 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,38 м нижче НПР, Єрчицьке – на 0,35 м нижче НПР, Романівське – на 0,38 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,39 м нижче НПР;

- в басейні р.Роставиця коливання рівнів води в межах 10 см у зв'язку зі спрацюванням води для відлову риби.

- в басейні р. Кам'янка стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах:

Прибережненське – на 1,00 м нижче НПР, Ружинське – на 0,76 м нижче НПР, Карабчиївське – на рівні НПР, Трубіївське – на 0,23 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,50 м нижче НПР, Голуб'ятинське – на 0,40 м нижче НПР, Строківське – на 0,34 м нижче НПР, Василівське – на 0,29 м нижче НПР, Парипське – на 0,31 м нижче НПР, Почуйківське – на 0,31 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,29 м нижче НПР;

- по р.Ірпінь стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах:

Лісне – на 0,53 м нижче НПР, Корнинське – на 0,53 м нижче НПР, Сущанське – на 0,34 м нижче НПР.

Температура води у водоймах становила +14 С.

Станом на 25.09.18 витрати води становлять:

- р.Тетерів (м.Житомир) - 2,84 м3/с;

- р.Случ (м.Новоград-Волинський) – 9,28 м3/с;

- р.Случ (Громада) – 0,91 м3/с;

- р.Роставиця (с.Строків)– 0,30 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,12 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,13 м вище НПР, Відсічне – на 0,70 м нижче НПР, Малинське – на 0,06 м вище НПР, Візнянське – на 0,22 м вище НПР, Іршанське – на 0,05 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,02 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах знаходиться на рівні 6,70- 9,36 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/ дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,30 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,12 м3/с.

Станом на 25 вересня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,88 м, у зоні лісостепу — 0,92 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,11 та 1,12 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять протягом тижня

з 11.09.2018 по 18.09.2018

Протягом звітного тижня спостерігалась перемінна погода з опадами від 0,6 до 7 мм. Нічна температура повітря становила +7...+15 С, денна - +21...+27 С, атмосферний тиск - 737-748 мм рт.ст., вологість повітря - 51-82%, вітер змінних напрямків швидкістю 2-4 м/с. Водні об'єкти працювали згідно встановлених режимів.

Протягом тижня на річках області спостерігались пониження рівнів води від 2 до 10 см.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів води на водних об'єктах:

- по р. Гуйва коливання рівнів води в межах 10 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах:

Андрушівське – на 0,72 м нижче НПР, Старосільське – на 0,62 м нижче НПР, Червоненське – на 0,21 м нижче НПР, Ліщинське - на 0,02 м нижче НПР, Млинищанське — на 0,12 м нижче НПР;

- по р. Гнилоп’ять пониження рівня води на 4 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах:

Бистрицьке – на 0,29 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,01 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,25 м нижче НПР, Швайківське – на 0,18 м нижче НПР, Слободищенське – на 0,17 м нижче НПР;

- по р.Случ ( гідропост м. Новоград- Волинський) пониження рівня води на 8 см.

Рівні води по водосховищах:

Новоград-Волинське – на рівні НПР, Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,14 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на 0,29 м нижче НПР;

- по р. Уборть пониження рівня води на 6 см.

- по р.Унава підвищення рівня води на 2 см.

Рівні води по водосховищах:

Миролюбівське – на 1,67 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,38 м нижче НПР, Єрчицьке – на 0,35 м нижче НПР, Романівське – на 0,38 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,39 м нижче НПР;

- в басейні р.Роставиця коливання рівнів води в межах 5 см у зв'язку зі спрацюванням води для відлову риби. В басейні р. Кам'янка стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах:

Прибережненське – на 0,54 м нижче НПР, Ружинське – на 1,06 м нижче НПР, Карабчиївське – на 0,06 м нижче НПР, Трубіївське – на 0,24 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,52 м нижче НПР, Голуб'ятинське – на 0,42 м нижче НПР, Строківське – на 0,34 м нижче НПР, Василівське – на 0,29 м нижче НПР, Парипське – на 0,31 м нижче НПР, Почуйківське – на 0,31 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,30 м нижче НПР;

- по р.Ірпінь стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах:

Лісне – на 0,53 м нижче НПР, Корнинське – на 0,53 м нижче НПР, Сущанське – на 0,34 м нижче НПР.

Температура води у водоймах становила +14 С.

Станом на 18.09.18 витрати води становлять:

- р.Тетерів (м.Житомир) - 3,01 м3/с;

- р.Случ (м.Новоград-Волинський) – 9,54 м3/с;

- р.Случ (Громада) – 0,97 м3/с;

- р.Роставиця (с.Строків)– 0,40 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,12 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,18 м вище НПР, Відсічне – на 0,60 м нижче НПР, Малинське – на 0,05 м вище НПР, Візнянське – на 0,12 м вище НПР, Іршанське – на 0,03 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,01 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах знаходиться на рівні 7,22- 8,42 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/ дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,30-0,50 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,12 м3/с.

Станом на 18 вересня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,91 м, у зоні лісостепу — 0,95 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,16 та 1,13 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять протягом тижня

з 04.09.2018 по 11.09.2018

Протягом звітного тижня спостерігалась перемінна погода з опадами від 2 до 17 мм. Нічна температура повітря становила +10...+17 С, денна - +18...+25 С, атмосферний тиск - 740-742 мм рт.ст., вологість повітря - 56-81%, переважав північний та північно-західний вітер.

Протягом тижня на річках області спостерігались незначні коливання рівнів води від -2 до +3 см.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів води на водних об'єктах:

- по р. Гуйва стабільний рівень води (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах:

Андрушівське – на 0,83 м нижче НПР, Старосільське – на 0,45 м нижче НПР, Червоненське – на 0,23 м нижче НПР, Ліщинське - на 0,03 м нижче НПР, Млинищанське — на 0,25 м нижче НПР;

- по р. Гнилоп’ять підвищення рівня води до 3 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах:

Бистрицьке – на 0,27 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,05 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,23 м нижче НПР, Швайківське – на 0,17 м нижче НПР, Слободищенське – на 0,15 м нижче НПР;

- по р.Случ ( гідропост м. Новоград- Волинський) стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах:

Новоград-Волинське – на рівні НПР, Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,15 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на 0,29 м нижче НПР;

- по р. Уборть підвищення рівня води на 2 см.

- по р.Унава підвищення рівня води на 2 см.

Рівні води по водосховищах:

Миролюбівське – на 1,67 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,38 м нижче НПР, Єрчицьке – на 0,34 м нижче НПР, Романівське – на 0,38 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,39 м нижче НПР;

- в басейні р.Роставиця та р. Кам'янка пониження рівнів води на 2-3 см.

Рівні води по водосховищах:

Прибережненське – на 0,47 м нижче НПР, Ружинське – на 1,11 м нижче НПР, Карабчиївське – на 0,14 м нижче НПР, Трубіївське – на 0,29 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,53 м нижче НПР, Голуб'ятинське – на 0,39 м нижче НПР, Строківське – на 0,32 м нижче НПР, Василівське – на 0,30 м нижче НПР, Парипське – на 0,33 м нижче НПР, Почуйківське – на 0,34 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,31 м нижче НПР;

- по р.Ірпінь підвищення рівня води на 2 см.

Рівні води по водосховищах:

Лісне – на 0,53 м нижче НПР, Корнинське – на 0,53 м нижче НПР, Сущанське – на 0,34 м нижче НПР.

Температура води у водоймах становила +19 С.

Станом на 11.09.18 витрати води становлять:

- р.Тетерів (м.Житомир) - 4,82 м3/с;

- р.Случ (м.Новоград-Волинський) – 11,7 м3/с;

- р.Роставиця (с.Строків)– 0,45 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,12 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,14 м вище НПР, Відсічне – на 0,61 м нижче НПР, Малинське – на 0,03 м вище НПР, Візнянське – на 0,20 м вище НПР, Іршанське – на рівні НПР, Бердичівське – на 0,05 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах знаходиться на рівні 5,19- 7,20 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/ дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,30-0,45 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,10-0,12 м3/с.

Станом на 11 вересня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,94 м, у зоні лісостепу — 0,98 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,23 та 1,21 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів за серпень 2018 року

Протягом серпня місяця спостерігалась переважно ясна, сонячна погода. За даними метеорологічних спостережень постів опадів по області випало 30 мм, що становить 40% від норми.

Температура повітря коливалась в межах +14…+22С вночі та +24…+31 С вдень. Атмосферний тиск становив 740-742 мм.рт.ст., вологість повітря - 42-75%. Водність річок області за серпень нижча норми і становить: на річках басейну Случі 5,0-20,7%, Уборті 19-25%, Ужа і Норина 52-67% та Тетерева 18-90%.

На річках та водних об’єктах області спостерігалось зменшення витрат води та пониження рівнів води від 5 до 20 см.

Для забезпечення екологічних витрат по р. Роставиця згідно п.п.2.1,3.2. та 4.1. режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем в басейні р. Рось на весняно-літній період 2018 року з 28.08.2018 з водосховища в с. Паволоч Попільнянського району збільшені витрати води.

Водні об'єкти працювали відповідно до режимів роботи, узгоджених Міжвідомчою комісією та затверджених Держводагентством України на весняно-літній період 2018 року.

Рівні залягання грунтових вод у зоні Полісся становлять 0,97 м, у зоні лісостепу - 1,01 м, за аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,19 та 1,16 м.

Водогосподарська обстановка на водних об’єктах, водогосподарських системах, гідротехнічних спорудах знаходилась на контролі. Ведеться постійний моніторинг водогосподарської обстановки.

Проводиться обмін інформацією з БУВР р.Рось, водогосподарськими організаціями сусідніх областей та Республіки Білорусь.

Підтримується зв'язок з територіальними органами ДСНС, районними комісіями з надзвичайних ситуацій, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, орендарями водних об’єктів та іншими водокористувачами.

Виконувалось регулювання шлюзами та ГТС поверхневої води та проводились доглядові роботи за станом гідротехнічних споруд.

Інформація про водогосподарську обстановку щоденно передається до кризового центру.

Аварійних та надзвичайних ситуацій не виникало.

Рівні води на питних водосховищах:
Денишівське - на 0,11 м вище НПР;
Відсічне - на 0,57 нижче НПР;
Малинське - на 0,03 м вище НПР;
Візнянське - на 0,10 м вище НПР;
Іршанське - на 0,02 м вище НПР;
Бердичівське - на 0,02 м вище НПР;
Новоград-Волинське - на рівні НПР.

Витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир - 3,01 м3/с;

- р. Случ с.Громада - 1,03 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський - 14,4 м3/с;

- р. Роставиця с.Строків - 0,35 м3/с;

- р. Кам'янка с.Ставище - 0,10 м3/с.

Середні значення вмісту розчиненого кисню у поверхневій воді в серпні 2018 року були дещо нижчими середніх значень аналогічного періоду минулих років, але не знижувались до критичних показників і складали 7,2-9,04 мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3.

Основні фактори, які впливали на якісний стан поверхневих питних водозаборів області це утримання високого температурного фону повітря та води, інтенсивні та часті опади у межах області протягом усього місяця, як наслідок відмічалось зниження прозорості води, порівняно із середньорічними показниками: в р. Тетерів, водозабір м. Житомир з 15 до 11 см, у р. Гнилоп'ять, водозабір м. Бердичів з 16 до 11 см та у р. Роставиця, смт. Ружин з 16 до 5 см, що зумовлено негативним явищем - «цвітіння» води.

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану поверхневих вод у порівняльних значеннях:

- з відповідними періодами 2013-2017 років- незначний ріст вмісту органічних сполук за показниками ХСК і БСК5 в річках Ірша (в/з смт. Іршанськ), Гнилоп'ять, Уборть та Роставиця. На ряду з цим, зменшення вмісту органічних сполук за показниками ХСК та БСК5 в річках Тетерів, Возня, Ірша (в/з м. Малин);

- з відповідним місяцем 2017 року - незначне підвищення показників ХСК і БСК Тетерів (в/з м. Житомир), Ірша (в/з смт. Іршанськ), Гнилоп'ять, Уборть та Роставиця та підвищення показників заліза загального (Уж, Тетерів), марганцю (Возня, Случ, Гнилоп'ять, Уж, Роставиця, Тетерів) та фосфатів (Тетерів, Гнилоп'ять, Уборть). На ряду з цим, зменшення показників заліза загального та фосфатів в річках Возня та Уборть.

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з липнем 2018 року:

1.Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський. Якісний стан водосховища не погіршився, гідрохімічні показники знаходяться на рівні липневих значень, визначається зменшення вмісту органічних сполук за показниками ХСК з 33,3 до 27,2 мгО2/дм3, БСК5 з 3,52 до 2,96 мгО2/дм3 та незначне збільшення вмісту заліза загального з 0,25 до 0,30 мг/дм3, фосфатів з 0,34 до 0,40 мг/дм3 та марганцю з 0,026 до 0,075 мг/дм3 .

2.Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира. Якісний стан покращився, фіксується зменшення органічного забруднення води ХСК з 42,92 до 33,1 мгО/дм3 та БСК5 з 6,58 до 3,36 мг2/дм3, фосфатів з 0,120 до 0,026 мг/дм3. Разом з тим, визначається збільшення вмісту заліза загального з 0,18 до 0,25 мг/дм3 і марганцю з 0,018 до 0,083 мг/дм3. Зменшилась прозорість води з 14 до 11 см та збільшилась кольоровість води з 30 до 45 градусів.

3.Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова. Якість води погіршилась, визначається збільшення органічного забруднення ХСК з 26,83 до 35,0 мгО/дм3 та БСК5 з 2,64 до 3,36 мгО/дм3. Разом з тим зменшення вмісту заліза з 0,30 до 0,25 мг/дм3 та марганцю з 0,067 до 0,060 мг/дм3.

4.Малинське водосховище на р.Ірша, питний водозабір м. Малина. Якісний стан значних змін не зазнав, визначається збільшення вмісту марганцю з 0,067 до 0,105 мг/дм3. Кольоровість води знизилась з 40 до 30 градусів.

5. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина. Якість води покращилась, фіксується зниження ХСК з 33,02 до 26,0 мгО/дм3, БСК5 з 3,28 до 2,72 мгО/дм3, кольоровість знизилась з 45 до 30 градусів та збільшилась прозорість води з 19 до 28 см. На ряду з цим визначається збільшення вмісту заліза загального з 0,41 до 0,58 мг/дм3 та марганцю з 0,098 до 0,172 мг/дм3.

6. Бердичівське водосховище на р. Гнилоп'ять, питний водозабір м. Бердичева. Порівняно з попередніми дослідженнями 15.05.2018 температура води зросла з 18 до 25 градусів та збільшилось органічне забруднення за показниками ХСК з 42,8 до 60,3 мгО/дм3, БСК5 з 3,88 до 4,52 мгО2/дм3 та вмісту марганцю з 0,068 до 0,075 мг/дм3 і фосфатів з 0,16 до 0,55 мг/дм3. Зменшилась кольоровість води з 26 до 11 см. На водосховищі відбувається сезонне "цвітіння" води.

7. р. Уж, питний водозабір м. Коростень. Порівняно з попередніми дослідженнями 22.05.2018 температура води зросла з 17 до 24 градусів, знизилась кольоровість води з 70 до 40 градусів. Простежується покращення показників ХСК з 37,2 до 27,2 мг/дм3, БСК5 з 3,36 до 2,80 мг/дм3 та вмісту марганцю з 0,150 до 0,120 мг/дм3.

8. р. Уборть, с. Рудня Хочинська Олевського району, кордон з Білоруссю. Порівняно з попередніми дослідженнями 22.05.2018 температура води зросла з 16 до 24 градусів, знизилась кольоровість води з 213 до 179 градусів. Простежується покращення показників ХСК з 57,8 до 36,9 мг/дм3, БСК5 з 3,92 до 3,76 мг/дм3 та вмісту заліза загального з 1,62 до 1,01 мг/дм3.

9. р. Роставиця, смт. Ружин. Порівняно з попередніми дослідженнями 15.05.2018 температура води зросла з 19 до 26 градусів, знизилась прозорість води з 27 до 5 см. Простежується погіршення показників ХСК з 38,8 до 68,6 мг/дм3, БСК5 з 3,44 до 4,72 мг/дм3 та вмісту заліза загального з 0,28 до 0,39 мг/дм3, марганцю з 0,180 до 0,208 мг/дм3.

10. р. Тетерів, м. Радомишль. Порівняно з попередніми дослідженнями 16.05.2018 температура води зросла з 18 до 23 градусів, визначається покращення якості поверхневої води за показниками: ХСК з 31,6 до 28,0 мг/дм3 та марганцю з 0,128 до 0,009 мг/дм3.

З метою подальшого контролю за якістю води річок Случ і Хомора 14.08.2018 року додатково відібрано та досліджено 5 проб води та виконано 115 вимірювань складу та властивостей води за гідрохімічними показниками від кордону Хмельницької і Житомирської областей до м.Новоград-Волинський. Порівняно з попереднім спостереженням ситуація покращилась.

За результатами проведених досліджень в р. Хомора порушення кисневого режиму не визначено, розчинений кисень при нормі не нижче 4,0 мг2/дм3 становить 5,76 мг2/дм3 на межі Житомирської та Хмельницької областей та 6,0 мг2/дм3 в смт. Першотравенськ Баранівського району Житомирської області.

Якість води в річці Хомора порівняно з останнім дослідженням (18.07.2018) покращилась, визначається зменшення органічного забруднення, про що свідчать показник ХСК хімічне споживання кисню, який зменшився з 117,6 до 40,82 мг2/дм3 на межі Житомирської та Хмельницької областей та з 86,24 до 36,94 мг2/дм3 в смт. Першотравенськ Баранівського району та БСК5 зменшилось з 56,8 до 4,96 мг2/дм3 на межі Житомирської та Хмельницької областей та з 30,72 до 4,16мг2/дм3 в смт. Першотравенськ Баранівського району. Також зменшився вміст марганцю з 0,45-0,555 до 0,083-0,09 мг/дм3, заліза загального з 0,736-0,966 до 0,368-0,391 мг/м3, амонію з 1,49-2,11 до 1,19-0,95 мг/дм3, фосфатів з 3,25-4,36 до 0,57-0,68 мг/дм3. Запах води порівняно з липнем змінився від «специфічного» інтенсивністю 5 балів до «річкового» 2 бали. Прозорість води збільшилась з 9-10 до 30 см при допустимому значенні не менше 20 см.

В річці Случ також фіксується збільшення розчиненого у воді кисню з 4,96-7,04 до 5,92-8,32 мг2/дм3 та на відміну від попереднього дослідження відмічається зменшення органічного забруднення води ХСК з 43,12 до 33,05 мгО/дм3 в м. Баранівка, з 41,16 мг2/дм3 у с. Гульськ та 35,28 мг2/дм3 у с.Івашківка Новоград-Волинського району до 29,16 мг2/дм3, БСК5 з 4,95-3,75 мг2/дм3 до 3,52-3,04 мг2/дм33 до 0,37-0,58 мг/дм3. Решта показників суттєвих змін не зазнають.

Гідрохімічні показники в питних водозаборах області протягом серпня місяця знаходились на задовільному рівні з природними змінами якісних показників води, характерними для літнього періоду року.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять протягом тижня

З 28.08.2018 по 04.09.2018

Протягом звітного тижня спостерігалась ясна сонячна погода без опадів. Нічна температура повітря становила +14...+21 С, денна - +26...+30 С, атмосферний тиск - 740-742 мм рт. ст., вологість повітря - 42-75%, вітер змінних напрямків швидкістю 2-7 м/с.

Протягом тижня на річках області спостерігався спад рівнів води від 3 до 15 см.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів води на водних об'єктах:

- по р. Гуйва стабільний рівень води (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах:

Андрушівське – на 0,85 м нижче НПР, Старосільське – на 0,48 м нижче НПР, Червоненське – на 0,25 м нижче НПР, Ліщинське - на 0,03 м нижче НПР, Млинищанське — на 0,32 м нижче НПР;

- по р. Гнилоп’ять коливання рівня води в межах 2 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах:

Бистрицьке – на 0,29 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,02 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,25 м нижче НПР, Швайківське – на 0,17 м нижче НПР, Слободищенське – на 0,15 м нижче НПР;

- по р.Случ ( гідропост м. Новоград- Волинський) стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах:

Новоград-Волинське – на рівні НПР, Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,14 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на 0,30 м нижче НПР;

- по р. Уборть пониження рівня води на 3 см.

- по р.Унава пониження рівня води на 2-5 см.

Рівні води по водосховищах:

Миролюбівське – на 1,68 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,40 м нижче НПР, Єрчицьке – на 0,36 м нижче НПР, Романівське – на 0,40 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,40 м нижче НПР;

- в басейні р.Роставиця та р. Кам'янка пониження рівнів води до 10 см.

Рівні води по водосховищах:

Прибережненське – на 0,47 м нижче НПР, Ружинське – на 1,09 м нижче НПР, Карабчиївське – на 0,17 м нижче НПР, Трубіївське – на 0,34 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,53 м нижче НПР, Голуб'ятинське – на 0,45 м нижче НПР, Строківське – на 0,37 м нижче НПР, Василівське – на 0,32 м нижче НПР, Парипське – на 0,35 м нижче НПР, Почуйківське – на 0,35 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,32 м нижче НПР;

- по р.Ірпінь пониження рівня води на 3 см.

Рівні води по водосховищах:

Лісне – на 0,55 м нижче НПР, Корнинське – на 0,55 м нижче НПР, Сущанське – на 0,36 м нижче НПР.

Температура води у водоймах становила +23 С.

Станом на 04.09.18 витрати води становлять:

- р.Тетерів (м.Житомир) - 3,01 м3/с;

- р.Случ (м.Новоград-Волинський) – 14,4 м3/с;

- р.Роставиця (с.Строків)– 0,35 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,10 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,11 м вище НПР, Відсічне – на 0,57 м нижче НПР, Малинське – на 0,03 м вище НПР, Візнянське – на 0,10 м вище НПР, Іршанське – на 0,02 м вище НПР, Бердичівське – на 0,02 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах знаходиться на рівні 6,0- 7,20 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/ дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,30-0,60 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,11-0,12 м3/с.

Станом на 4 вересня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,97 м, у зоні лісостепу — 1,01 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,19 та 1,16 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять протягом тижня

З 21.08.2018 по 28.08.2018

Протягом звітного тижня спостерігалась ясна сонячна погода. Нічна температура повітря становила +14...+21 С, денна - +26...+30 С, атмосферний тиск - 740-742 мм рт. ст., вологість повітря - 42-76%, вітер змінних напрямків швидкістю 2-7 м/с. Спостерігались незначні опади.

Протягом тижня на річках області спостерігався незначний спад рівнів води від 2 до 9 см.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів води на водних об'єктах:

- по р. Гуйва стабільний рівень води (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах:

Андрушівське – на 0,84 м нижче НПР, Старосільське – на 0,40 м нижче НПР, Червоненське – на 0,15 м нижче НПР, Ліщинське - на 0,05 м нижче НПР, Млинищанське — на 0,32 м нижче НПР;

- по р. Гнилоп’ять пониження рівня води на 2 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах:

Бистрицьке – на 0,21 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,03 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,18 м нижче НПР, Швайківське – на 0,12 м нижче НПР, Слободищенське – на 0,11 м нижче НПР;

- по р.Случ ( гідропост м. Новоград- Волинський) стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах:

Новоград-Волинське – на рівні НПР, Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,11 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на 0,15 м нижче НПР;

- по р. Уборть пониження рівня води на 2-4 см.

- по р.Унава пониження рівня води на 2-5 см.

Рівні води по водосховищах:

Миролюбівське – на 1,67 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,36 м нижче НПР, Єрчицьке – на 0,32 м нижче НПР, Романівське – на 0,35 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,35 м нижче НПР;

- в басейні р.Роставиця та р. Кам'янка пониження рівнів води на 2-5 см.

Рівні води по водосховищах:

Прибережненське – на 0,46 м нижче НПР, Ружинське – на 1,06 м нижче НПР, Карабчиївське – на 0,17 м нижче НПР, Трубіївське – на 0,35 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,33 м нижче НПР, Голуб'ятинське – на 0,51 м нижче НПР, Строківське – на 0,18 м нижче НПР, Василівське – на 0,29 м нижче НПР, Парипське – на 0,32 м нижче НПР, Почуйківське – на 0,32 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,32 м нижче НПР;

- по р.Ірпінь пониження рівня води на 5 см.

Рівні води по водосховищах:

Лісне – на 0,50 м нижче НПР, Корнинське – на 0,50 м нижче НПР, Сущанське – на 0,32 м нижче НПР.

Температура води у водоймах становила +22 С.

Станом на 28.08.18 витрати води становлять:

- р.Тетерів (м.Житомир) - 3,17 м3/с;

- р.Случ (м.Новоград-Волинський) – 13,6 м3/с;

- р.Роставиця (с.Строків)– 0,30 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,12 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,12 м вище НПР, Відсічне – на 0,48 м нижче НПР, Малинське – на 0,04 м вище НПР, Візнянське – на 0,01 м вище НПР, Іршанське – на 0,05 м вище НПР, Бердичівське – на 0,03 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах знаходиться на рівні 6,9- 7,61 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/ дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,30-0,50 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,12 м3/с.

Станом на 28 серпня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,94 м, у зоні лісостепу — 0,98 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,20 та 1,17 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять протягом тижня

З 14.08.2018 по 21.08.2018

Протягом звітного тижня спостерігалась ясна сонячна погода. Нічна температура повітря становила +14...+21 С, денна - +24...+28 С, атмосферний тиск - 740-742 мм рт. ст., вологість повітря - 42-79%, вітер змінних напрямків швидкістю 2-7 м/с.

Протягом тижня на річках області спостерігався незначний спад рівнів води від 2 до 5 см., а в північних районах області, де за добу випала значна кількість опадів, спостерігалось підняття рівнів в р.Словечна до 90 см., але до негативних наслідків це не призвело. На даний час спостерігається різкий спад рівнів в р.Словечна.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів води на водних об'єктах:

- по р. Гуйва стабільний рівень води (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах:

Андрушівське – на 0,79 м нижче НПР, Старосільське – на 0,40 м нижче НПР, Червоненське – на 0,12 м нижче НПР, Ліщинське - на рівні НПР, Млинищанське — на 0,45 м нижче НПР;

- по р. Гнилоп’ять підвищення рівня води на 3 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах:

Бистрицьке – на 0,20 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,05 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,15 м нижче НПР, Швайківське – на 0,09 м нижче НПР, Слободищенське – на 0,10 м нижче НПР;

- по р.Случ ( гідропост м. Новоград- Волинський) стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах:

Новоград-Волинське – на рівні НПР, Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,09 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на 0,07 м нижче НПР;

- по р. Уборть стабільний рівень води.

- по р.Унава пониження рівня води на 5 см.

Рівні води по водосховищах:

Миролюбівське – на 1,65 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,32 м нижче НПР, Єрчицьке – на 0,28 м нижче НПР, Романівське – на 0,31 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,31 м нижче НПР;

- в басейні р.Роставиця та р. Кам'янка пониження рівнів води на 2-5 см.

Рівні води по водосховищах:

Прибережненське – на 0,44 м нижче НПР, Ружинське – на 1,03 м нижче НПР, Карабчиївське – на 0,17 м нижче НПР, Трубіївське – на 0,35 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,31 м нижче НПР, Голуб'ятинське – на 0,46 м нижче НПР, Строківське – на 0,18 м нижче НПР, Василівське – на 0,25 м нижче НПР, Парипське – на 0,28 м нижче НПР, Почуйківське – на 0,28 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,29 м нижче НПР;

- по р.Ірпінь пониження рівня води на 5 см.

Рівні води по водосховищах:

Лісне – на 0,45 м нижче НПР, Корнинське – на 0,45 м нижче НПР, Сущанське – на 0,28 м нижче НПР.

Температура води у водоймах становила +24 С.

Станом на 20.08.18 витрати води становлять:

- р.Тетерів (м.Житомир) - 3,94 м3/с;

- р.Случ (м.Новоград-Волинський) – 15,5 м3/с;

- р.Роставиця (с.Строків)– 0,45 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,12 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,23 м вище НПР, Відсічне – на 0,43 м нижче НПР, Малинське – на 0,08 м вище НПР, Візнянське – на 0,10 м вище НПР, Іршанське – на 0,12 м вище НПР, Бердичівське – на 0,05 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах знаходиться на рівні 6,8- 9,2 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/ дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,30-0,45 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,12-0,17 м3/с.

Станом на 21 серпня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,90 м, у зоні лісостепу — 0,94 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,19 та 1,16 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять протягом тижня

З 07.08.2018 по 14.08.2018

Протягом звітного тижня спостерігалась ясна сонячна погода без опадів. Нічна температура повітря становила +14.+22 С, денна - + 24..+28 С, атмосферний тиск — 741-745 мм рт. ст., вологість повітря — 42-73%, вітер перемінних напрямків швидкістю 2-3 м/с.

Протягом тижня на річках області спостерігались пониження рівнів води від 3 до 14 см.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів води на водних об'єктах:

- по р. Гуйва коливання рівнів води в межах 9 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах:

Андрушівське – на 0,77 м нижче НПР, Старосільське – на 0,38 м нижче НПР, Червоненське – на 0,12 м нижче НПР, Ліщинське - на 0,04 м вище НПР, Млинищанське — на 0,32 м нижче НПР;

- по р. Гнилоп’ять пониження рівня води на 5 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах:

Бистрицьке – на 0,20 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,01 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,15 м нижче НПР, Швайківське – на 0,09 м нижче НПР, Слободищенське – на 0,11 м нижче НПР;

- по р.Случ ( гідропост м. Новоград- Волинський) пониження рівня води на 6 см.

Рівні води по водосховищах:

Новоград-Волинське – на рівні НПР, Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,07 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на 0,09 м нижче НПР;

- по р. Уборть пониження рівнів води на 9 см.

- по р.Унава пониження рівня води на 5 см.

Рівні води по водосховищах:

Миролюбівське – на 1,63 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,27 м нижче НПР, Єрчицьке – на 0,23 м нижче НПР, Романівське – на 0,26 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,26 м нижче НПР;

- в басейні р.Роставиця та р. Кам'янка пониження рівнів води на 3-5 см.

Рівні води по водосховищах:

Прибережненське – на 0,42 м нижче НПР, Ружинське – на 0,98 м нижче НПР, Карабчиївське – на 0,17 м нижче НПР, Трубіївське – на 0,34 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,15 м нижче НПР, Голуб'ятинське – на 0,38 м нижче НПР, Строківське – на 0,14 м нижче НПР, Василівське – на 0,20 м нижче НПР, Парипське – на 0,23 м нижче НПР, Почуйківське – на 0,23 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,20 м нижче НПР;

- по р.Ірпінь пониження рівня води на 5 см.

Рівні води по водосховищах:

Лісне – на 0,40 м нижче НПР, Корнинське – на 0,40 м нижче НПР, Сущанське – на 0,28 м нижче НПР.

Температура води у водоймах становила +23 С.

Станом на 14.08.18 витрати води становлять:

- р.Тетерів (м.Житомир) - 3,94 м3/с;

- р.Случ (м.Новоград-Волинський) – 18,4 м3/с;

- р.Роставиця (с.Строків)– 0,35 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,13 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,19 м вище НПР, Відсічне – на 0,40 м нижче НПР, Малинське – на 0,08 м вище НПР, Візнянське – на 0,14 м вище НПР, Іршанське – на 0,12 м вище НПР, Бердичівське – на 0,01 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах знаходиться на рівні 6,6- 7,71 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,35 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,13-0,14 м3/с.

Станом на 14 серпня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,89 м, у зоні лісостепу — 0,93 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,18 та 1,15 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять протягом тижня

З 31.07.2018 по 07.08.2018

Протягом звітного тижня спостерігалась перемінна погода з незначними рпадами Нічна температура повітря становила +18.+22 С, денна - + 26..+29 С, атмосферний тиск — 739-742 мм рт. ст., вологість повітря — 42-76%, вітер перемінних напрямків швидкістю 2-5 м/с.

Протягом тижня на річках області спостерігались пониження рівнів води від 3 до 5 см.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів води на водних об'єктах:

- по р. Гуйва підняття рівнів води в межах 20 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах:

Андрушівське – на 0,75 м нижче НПР, Старосільське – на 0,32 м нижче НПР, Червоненське – на 0,09 м нижче НПР, Ліщинське - на 0,06 м вище НПР, Млинищанське — на 0,27м нижче НПР;

- по р. Гнилоп'ять підвищення рівня води на 5см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах:

Бистрицьке – на 0,17 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,05 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,12 м нижче НПР, Швайківське – на 0,07 м нижче НПР, Слободищенське – на 0,05 м нижче НПР;

- по р.Случ ( гідропост м. Новоград- Волинський) пониження рівня води на 7 см.

Рівні води по водосховищах:

Новоград-Волинське – на рівні НПР, Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,07 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на 0,07 м нижче НПР;

- по р. Уборть пониження рівнів води на 20 см.

- по р.Унава пониження рівня води на 5 см.

Рівні води по водосховищах:

Миролюбівське – на 1,61 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,23 м нижче НПР, Єрчицьке – на 0,18 м нижче НПР, Романівське – на 0,21 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,20 м нижче НПР;

- в басейні р.Роставиця та р. Кам'янка пониження рівнів води на 2-3 см.

Рівні води по водосховищах:

Прибережненське – на 0,40 м нижче НПР, Ружинське – на 0,93 м нижче НПР, Карабчиївське – на 0,17 м нижче НПР, Трубіївське – на 0,33 м нижче НПР. Паволоцьке – на 0,11 м нижче НПР, Голуб'ятинське – на 0,34 м нижче НПР, Строківське – на 0,10 м нижче НПР, Василівське – на 0,15 м нижче НПР, Парипське – на 0,18 м нижче НПР, Почуйківське – на 0,18 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,17 м нижче НПР;

- по р.Ірпінь підвищення рівня води на 3 см.

Рівні води по водосховищах:

Лісне – на 0,35 м нижче НПР, Корнинське – на 0,35 м нижче НПР, Сущанське – на 0,28 м нижче НПР.

Температура води у водоймах становила +23 С.

Станом на 07.08.18 витрати води становлять:

- р.Тетерів (м.Житомир) - 13,94 м3/с;

- р.Случ (м.Новоград-Волинський) – 18,4 м3/с;

- р.Роставиця (с.Строків)– 0,35 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,14 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,21 м вище НПР, Відсічне – на 0,19 м нижче НПР, Малинське – на 0,08 м вище НПР, Візнянське – на 0,14 м вище НПР, Іршанське – на 0,14 м вище НПР, Бердичівське – на 0,05 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах знаходиться на рівні 7,22- 7,71 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/ дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,40-0,60 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,14-0,15 м3/с.

Станом на 07 серпня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,83 м, у зоні лісостепу — 0,86 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,17 та 1,14 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів за липень 2018 року

Протягом липня спостерігалась переважно хмарна, дощова погода. За даними метеорологічних спостережень постів опадів по області випало 134мм, що становить 138% від норми.

Температура повітря коливалась в межах +16…+22С вночі та +23…+29 С вдень. Атмосферний тиск становив 739-751 мм.рт.ст., вологість повітря - 55-93%. Водність річок області за липень становила: на річках басейну Случі 18-27%, Уборті 18-23%, Ужа і Норина 22-43% та Тетерева 20-78%.

На річках та водних об’єктах області спостерігалось збільшення витрат води та підвищення рівнів води від 10 до 30 см.

Рівні залягання грунтових вод у зоні Полісся становлять 0,86 м, у зоні лісостепу - 0,89 м, за аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,25 та 1,22 м.

Водогосподарська обстановка на водних об’єктах, водогосподарських системах, гідротехнічних спорудах знаходилась на контролі. Ведеться постійний моніторинг водогосподарської обстановки.

Проводиться обмін інформацією з БУВР р.Рось, водогосподарськими організаціями сусідніх областей та Республіки Білорусь.

Підтримується зв'язок з територіальними органами ДСНС, районними комісіями з надзвичайних ситуацій, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, орендарями водних об’єктів та іншими водокористувачами.

Виконувалось регулювання шлюзами та ГТС поверхневої води та проводились доглядові роботи за станом гідротехнічних споруд.

Інформація про водогосподарську обстановку щоденно передається до кризового центру.

Аварійних та надзвичайних ситуацій не виникало.Водні об’єкти працювали згідно встановлених режимів.

Рівні води на питних водосховищах:
Денишівське - на 0,35 м вище НПР;
Відсічне - на 0,09 нижче НПР;
Малинське - на 0,04 м вище НПР;
Візнянське - на 0,14 м вище НПР;
Іршанське - на 0,15 м вище НПР;
Бердичівське - на 0,10 м вище НПР;
Новоград-Волинське - на рівні НПР.

Станом на 03.08.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир - 13,4 м3/с;

- р. Случ с.Громада - 3,66 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський - 22,7 м3/с;

- р. Роставиця с.Строків - 0,45 м3/с;

- р. Кам'янка с.Ставище - 0,15 м3/с.

За результатами проведених досліджень гідрохімічні показники в питних водозаборах області протягом липня знаходились на задовільному рівні з природними змінами якісних показників води, характерними для літнього періоду року.

Основні фактори, які впливали на якісний стан поверхневих питних водозаборів області це утримання високого температурного фону повітря та води, інтенсивні та часті опади у межах області протягом усього місяця, як наслідок, в р.Тетерів відмічалось зниження прозорості води з 26 до 14 см і ріст органічного забруднення, а в р.Возня розпочалось «цвітіння» води.

Середні значення вмісту розчиненого у воді кисню в липні місяці були дещо нижчими минулорічних значень аналогічного періоду, але не знижувались до критичних показників і в середньому складали 7,2-9,6 мг2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мг2/дм3.

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану поверхневих вод у порівняльних значеннях:

- з відповідним місяцем 2017 року- в річках Тетерів та Случ погіршений стан за вмістом органічного забруднення. Показник ХСК в р.Тетерів зріс 33,9 до 42,92 мгО/дм3, а в р.Случ з 29,8 до 33,32 мгО/дм3.

- з відповідними періодами 2013-2017 років – в річках Тетерів та Случ погіршений стан за вмістом органічного забруднення. Показник ХСК в р.Тетерів зріс 34,1 до 42,92 мгО/дм3, а в р.Случ з 29,7 до 33,32 мгО/дм3.

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з червнем:

1.Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський. Якісний стан водосховища не погіршився, гідрохімічні показники знаходяться на рівні червневих значень, визначається лише зниження вмісту марганцю з 0,075 до 0,026 мг/дм3.

2.Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира. Якісний стан погіршений, фіксується ріст органічного забруднення води ХСК з 28,56 до 42,92 мгО/дм3 та БСК5 з 3,04 до 6,58 мг2/дм3. Разом з тим, визначається зниження заліза загального з 0,22 до 0,184 мг/дм3 і марганцю з 0,075 до 0,018 мг/дм3.

3.Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова. Якість води покращилась, визначається зниження органічного забруднення ХСК з 30,72 до 26,83 мгО/дм3, вмісту заліза з 0,41 до 0,299 мг/дм3 та марганцю з 0,285 до 0,067 мг/дм3.

4.Малинське водосховище на р.Ірша, питний водозабір м. Малина. Гідрохімічний стан питного водосховища покращився, визначається зниження органічного забруднення ХСК з 34,56 до 24,77 мгО/дм3, заліза загального з 0,39 до 0,276 мг/дм3 та марганцю з 0,90 до 0,067 мг/дм3. Кольоровість води знизилась до фонових значень з 50 до 40 градусів.

5. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина. Якість води суттєво не змінилась, фіксується зниження ХСК з 36,48 до 33,02 мгО/дм3, вмісту заліза загального з 0,94 до 0,414 мг/дм3 та марганцю з 0,42 до 0,098 мг/дм3, а кольоровість знизилась до фонових значень з 50 до 45 градусів. Разом з тим, фіксується «цвітіння» води, як наслідок прозорість води знизилась з 22 до 19 см.

З метою подальшого контролю за якістю води річок Случ і Хомора 18.07.2018 року додатково відібрано та досліджено 5 проб води та виконано 115 вимірювань складу та властивостей води за гідрохімічними показниками від кордону Хмельницької і Житомирської областей до м.Новоград-Волинський.

За результатами проведених досліджень в р. Хомора фіксується порушення кисневого режиму, який при нормі не нижче 4,0 мг2/дм3 становить 1,68 мг2/дм3 на кордоні Хмельницької та Житомирської областей та 3,6 мг2/дм3 в смт. Першотравенськ Баранівського району Житомирської області.

Якість води в річці Хомора порівняно з останнім дослідженням (05.06.2018) погіршилась, визначається ріст органічного забруднення, про що свідчать показник ХСК хімічне споживання кисню, який зріс з 41,89-52,22 до 86,24-117,6 мг2/дм3, марганцю з 0,105 до 0,45-0,555 мг/дм3, заліза загального з 0,414 до 0,736-0,966 мг/м3, амонію з 0,70-0,82 до 1,49-2,11 мг/дм3, фосфатів з 0,7 до 3,25-4,36 мг/дм3, запах води порівняно з червнем змінився від «річкового» інтенсивністю 2 бали до «специфічного» 5 балів. Прозорість води знизилась з 21-25 до 9-10 см при допустимому значенні не менше 20 см. Максимальні значення показників визначались на кордоні Хмельницької та Житомирської областей.

В річці Случ також фіксується зниження розчиненого у воді кисню з 7,76-8,0 до 4,96-7,2 мг2/дм3 та на відміну від попереднього дослідження (05.06.2018) відмічається ріст органічного забруднення води ХСК з 24,75-34,27 до 33,32 -43,12 мгО/дм3 та амонію з 0,36-0,68 мг/дм3 до 0,34-0,82 мг/дм3, решта показників суттєвих змін не зазнають.

21.07.2018 року в смт. Понінка Хмельницької області відбулось спільне засідання Хмельницької та Житомирської регіональних комісій з питань ТЕБ та НС, де розглянуто питання щодо вжиття заходів спрямованих на запобігання забруднення р. Хомора та Случ на території Баранівського району Житомирської області та Полонського району Хмельницької області за результатами прийнято протокольне рішення № 8/7 відповідно до якого передбачено ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика-«Україна» забезпечити проведення реконструкції очисних споруд каналізації відповідно до термінів встановлених планом графіком та завершити реконструкцію очисних споруд в м. Полонне.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 24.07.2018 по 31.07.2018

Протягом звітного тижня спостерігалась хмарна, з сильними зливами погода, нічна температура повітря становила +20..+22С, денна - +24...+30С, атмосферний тиск — 739-741 мм рт. ст., вологість повітря — 58-90%, вітер перемінних напрямків швидкістю 2-5 м/с. Опади місцями становили до 29 мм за добу, за тиждень опадів випало 200 мм, що становить 207% від місячної норми, але суттєвого впливу на водний режим вони не мали.

Протягом тижня на річках області спостерігались підвищення рівнів води від 5 до 22 см.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів води на водних об'єктах:

- по р. Гуйва підняття рівнів води на 15 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах:

Андрушівське – на 0,85 м нижче НПР, Старосільське – на 0,20 м нижче НПР, Червоненське – на 0,07 м нижче НПР, Ліщинське - на 0,02 м вище НПР, Млинищанське — на 0,20 м нижче НПР;

- по р. Гнилоп'ять підвищення рівня води на 5 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах:

Бистрицьке – на 0,12 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,12 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,10 м нижче НПР, Швайківське – на рівні НПР, Слободищенське – на рівні НПР;

- по р.Случ ( гідропост м. Новоград- Волинський) підняття рівня води на 17 см.

Рівні води по водосховищах:

Новоград-Волинське – на рівні НПР, Пединківське – на 0,03 м вище НПР, Любарське – на 0,06 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на 0,05 м нижче НПР;

- по р. Уборть підняття рівнів води на 22 см.

- по р.Унава пониження рівня води на 5 см.

Рівні води по водосховищах:

Миролюбівське – на 1,60 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,18 м нижче НПР, Єрчицьке – на 0,15 м нижче НПР, Романівське – на 0,18 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,18 м нижче НПР;

- в басейні р.Роставиця та р. Кам'янка підвищення рівнів води на 3-5 см.

Рівні води по водосховищах:

Прибережненське – на 0,38 м нижче НПР, Ружинське – на 0,89 м нижче НПР, Карабчиївське – на 0,15 м нижче НПР, Трубіївське – на 0,33 м нижче НПР. Паволоцьке – на 0,09 м нижче НПР, Голуб'ятинське – на 0,32 м нижче НПР, Строківське – на 0,07 м нижче НПР, Василівське – на 0,12м нижче НПР, Парипське – на 0,15 м нижче НПР, Почуйківське – на 0,15 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,14 м нижче НПР;

- по р.Ірпінь підвищення рівня води на 5 см.

Рівні води по водосховищах:

Лісне – на 0,30 м нижче НПР, Корнинське – на 0,30 м нижче НПР, Сущанське – на 0,25 м нижче НПР.

Температура води у водоймах становила +22С.

Станом на 31.07.18 витрати води становлять:

- р.Тетерів (м.Житомир) - 11,1 м3/с;

- р.Случ (м.Новоград-Волинський) – 22,7 м3/с;

- р.Роставиця (с.Строків)– 0,60 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,15 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,50 м вище НПР, Відсічне – на 0,09 м нижче НПР, Малинське – на 0,04 м вище НПР, Візнянське – на 0,14 м вище НПР, Іршанське – на 0,10 м вище НПР, Бердичівське – на 0,12 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах знаходиться на рівні 5,5- 7,39 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/ дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,40-1,10 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,14-0,15 м3/с.

Станом на 31 липня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,86 м, у зоні лісостепу — 0,89 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,25 та 1,22 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 17.07.2018 по 24.07.2018

Протягом звітного тижня спостерігалась хмарна, дощова погода, нічна температура повітря становила +16...+20 С, денна - + 22...+26 С, атмосферний тиск — 737-739 мм рт. ст., середня вологість повітря - 88%, вітер перемінних напрямків швидкістю 2-6 м/с. За тиждень на території області випало до 55 мм опадів, що становить 60% місячної норми.

Протягом тижня на річках області спостерігались підвищення рівнів води від 5 до 20 см.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів води на водних об'єктах:

-по р. Гуйва незначні коливання рівнів води (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах:

Андрушівське – на 0,95 м нижче НПР, Старосільське – на 0,24 м нижче НПР, Червоненське – на 0,10 м нижче НПР, Ліщинське - на 0,01 м вище НПР, Млинищанське — на 0,22 м нижче НПР;

- по р. Гнилоп’ять підвищення рівня води на 5 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах:

Бистрицьке – на 0,12 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,09 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,10 м нижче НПР, Швайківське – на 0,05 м нижче НПР, Слободищенське – на 0,05 м нижче НПР;

- по р.Случ ( гідропост м. Новоград- Волинський) пониження рівня води на 4 см.

Рівні води по водосховищах:

Новоград-Волинське – на рівні НПР, Пединківське – на 0,09 м вище НПР, Любарське – на 0,05 м нижче НПР, Старочорторийське – на 0,01 вище НПР, Борушківське – на 0,10 м нижче НПР;

- по р. Уборть підняття рівнів води на 9 см.

-по р.Унава пониження рівня води на 2 см.

Рівні води по водосховищах:

Миролюбівське – на 1,63м нижче НПР, Жовтневе – на 0,23 м нижче НПР, Єрчицьке – на 0,21 м нижче НПР, Романівське – на 0,23 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,23 м нижче НПР;

- в басейні р.Роставиця та р. Кам'янка пониження рівнів води на 2-3 см.

Рівні води по водосховищах:

Прибережненське – на 0,38 м нижче НПР, Ружинське – на 0,85 м нижче НПР, Карабчиївське – на 0,19 м нижче НПР, Трубіївське – на 0,41 м нижче НПР. Паволоцьке – на 0,16 м нижче НПР, Голуб'ятинське – на 0,32 м нижче НПР, Строківське – на 0,13 м нижче НПР, Василівське – на 0,17 м нижче НПР, Парипське – на 0,18 м нижче НПР, Почуйківське – на 0,20 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,17м нижче НПР;

- по р.Ірпінь стабільний рівень води .

Рівні води по водосховищах:

Лісне – на 0,35 м нижче НПР, Корнинське – на 0,35 м нижче НПР, Сущанське – на 0,30м нижче НПР.

Температура води у водоймах становила +20 С.

Станом на 24.07.18 витрати води становлять:

- р.Тетерів (м.Житомир) - 4,36 м3/с;

- р.Случ (м.Новоград-Волинський) – 13,2 м3/с;

- р.Роставиця (с.Строків)– 0,40 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,14 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,20 м вище НПР, Відсічне – на 0,27 м нижче НПР, Малинське – на 0,05 м нижче НПР, Візнянське – на 0,09 м вище НПР, Іршанське – на 0,05 м вище НПР, Бердичівське – на 0,09 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах знаходиться на рівні 6,7-7,82 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/ дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,35-0,45 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,13-0,14 м3/с.

Станом на 24 липня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,86 м, у зоні лісостепу - 0,89 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,25 та 1,22 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 10.07.2018 по 17.07.2018

Протягом звітного тижня спостерігалась переважно ясна, сонячна погода. Нічна температура повітря становила +12...+18 С, денна - +19...+28 С, атмосферний тиск — 737-743 мм рт. ст., середня вологість повітря - 73%, вітер перемінних напрямків швидкістю 2-6 м/с. За даними постів метеоспостережень кількість опадів за тиждень становить від 8 до 15 мм.

Протягом тижня на річках області спостерігались незначні коливання рівнів води.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів води на водних об'єктах:

- по р. Гуйва спостерігались незначні коливання рівнів води.

Рівні води по водосховищах:

Андрушівське – на 1,04 м нижче НПР, Старосільське – на 0,06 м нижче НПР, Червоненське – на 0,15 м нижче НПР, Ліщинське - на НПР, Млинищанське — на 0,24 м нижче НПР;

- по р. Гнилоп’ять стабільний рівень води (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах:

Новоград-Волинське – на рівні НПР, Пединківське – на 0,05 м вище НПР, Любарське – на 0,07 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на 0,20 м нижче НПР;

- по р.Случ ( гідропост м. Новоград- Волинський) пониження рівня води на 4 см.

- по р. Уборть незначні коливання рівнів води.

- по р.Унава пониження рівня води на 2 см.

Рівні води по водосховищах:

Миролюбівське – на 1,65 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,25 м нижче НПР, Єрчицьке – на 0,23 м нижче НПР, Романівське – на 0,25 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,25 м нижче НПР;

- в басейні р.Роставиця та р.Кам'янка пониження рівнів води на 2-3 см.

Рівні води по водосховищах:

Прибережненське – на 0,37 м нижче НПР, Ружинське – на 0,85 м нижче НПР, Карабчиївське – на 0,20 м нижче НПР, Трубіївське – на 0,46 м нижче НПР. Паволоцьке – на 0,19 м нижче НПР, Голуб'ятинське – на 0,32 м нижче НПР, Строківське – на 0,16 м нижче НПР, Василівське – на 0,17 м нижче НПР, Парипське – на 0,18 м нижче НПР, Почуйківське – на 0,20 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,19 м нижче НПР;

- по р.Ірпінь пониження рівня води на 1 см.

Рівні води по водосховищах:

Лісне – на 0,30 м нижче НПР, Корнинське – на 0,30 м нижче НПР, Сущанське – на 0,25 м нижче НПР.

Температура води у водоймах становила +21 С.

Станом на 17.07.18 витрати води становлять:

- р.Тетерів (м.Житомир) - 3,17 м3/с;

- р.Случ (м.Новоград-Волинський) – 11,7 м3/с;

- р.Роставиця (с.Строків)– 0,35 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,13 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,11 м вище НПР, Відсічне – на 0,29 м нижче НПР, Малинське – на 0,03 м нижче НПР, Візнянське – на 0,09 м вище НПР, Іршанське – на 0,01 м вище НПР, Бердичівське – на 0,04 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах знаходиться на рівні 4,8-7,53 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/ дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,35-0,40 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,13-0,15 м3/с.

Станом на 17 липня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,89 м, у зоні лісостепу - 0,92 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,26 та 1,23 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 03.07.2018 по 10.07.2018

Протягом звітного тижня спостерігалась перемінна погода з підвищенням температури навколишнього середовища. Нічна температура повітря становила +12...+18С, денна - +19...+28С, атмосферний тиск — 737-743 мм рт.ст., середня вологість повітря - 73%, вітер перемінних напрямків швидкістю 2-6 м/с. За даними постів метеоспостережень кількість опадів за тиждень становить від 8 до 15 мм.

Протягом тижня на річках області спостерігались незначні коливання рівнів води.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів води на водних об'єктах:

- по р. Гуйва спостерігались незначні коливання рівнів води.

Рівні води по водосховищах:

Андрушівське – на 1,04 м нижче НПР, Старосільське – на 0,06 м нижче НПР, Червоненське – на 0,15 м нижче НПР, Ліщинське - на НПР, Млинищанське — на 0,24 м нижче НПР;

- по р. Гнилоп’ять пониження рівня води на 5 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах:

Бистрицьке – на 0,20 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,05 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,12 м нижче НПР, Швайківське – на 0,15 м нижче НПР, Слободищенське – на 0,15 м нижче НПР;

- по р.Случ ( гідропост м. Новоград- Волинський) рівень води без змін.

Рівні води по водосховищах:

Новоград-Волинське – на рівні НПР, Пединківське – на 0,01 м нижче НПР, Любарське – на 0,07 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на 0,20 м нижче НПР;

- рівень води по р. Уборть понизився на 6 см.

- по р.Унава пониження рівня води на 5 см.

Рівні води по водосховищах:

Миролюбівське – на 1,60 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,20 м нижче НПР, Єрчицьке – на 0,20 м нижче НПР, Романівське – на 0,20 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,20 м нижче НПР;

- в басейні р.Роставиця та р.Кам'янка пониження рівнів води на 5 см.

Рівні води по водосховищах:

Прибережненське – на 0,34 м нижче НПР, Ружинське – на 0,77 м нижче НПР, Карабчиївське – на 0,21 м нижче НПР, Трубіївське – на 0,53 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,16 м нижче НПР, Голуб'ятинське – на 0,28 м нижче НПР, Строківське – на 0,12 м нижче НПР, Василівське – на 0,13 м нижче НПР, Парипське – на 0,15 м нижче НПР, Почуйківське – на 0,15 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,17 м нижче НПР;

- по р.Ірпінь зниження рівня води на 3 см.

Рівні води по водосховищах:

Лісне – на 0,25 м нижче НПР, Корнинське – на 0,25 м нижче НПР, Сущанське – на 0,20 м нижче НПР.

Температура води у водоймах становила від +18 до +21 С.

Станом на 10.07.18 витрати води становлять:

- р.Тетерів (м.Житомир) - 3,34 м3/с;

- р.Случ (м.Новоград-Волинський) – 15,0 м3/с;

- р.Роставиця (с.Строків)– 0,40 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,14 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,14 м вище НПР, Відсічне – на 0,20 м нижче НПР, Малинське – на 0,01 м нижче НПР, Візнянське – на 0,11 м вище НПР, Іршанське – на 0,06 м вище НПР, Бердичівське – на 0,05 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах знаходиться на рівні 6,9-7,9 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/ дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,40 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,14- 0,15 м3/с.

Станом на 10 липня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,87 м, у зоні лісостепу - 0,90 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,23 та 1,20 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 26.06.2018 по 03.07.2018

Протягом звітного тижня спостерігалась погода з мінливою хмарністю та опадами у вигляді дощу (в середньому випало 91,0 мм опадів - 107% місячної норми). Температура у нічний період становила +9...+15С, денний - +15...+25С, атмосферний тиск становив 730-749 мм.рт.ст., вологість повітря — 83%, переважав північно-західний вітер.

Протягом тижня на річках області підйом рівнів становив 5-48 см.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів води на водних об'єктах:

- по р. Гуйва спостерігались незначні коливання рівнів.

Рівні води по водосховищах:

Андрушівське – на 1,10 м нижче НПР, Старосільське – на 0,30 м нижче НПР, Червоненське – на 0,15 м нижче НПР, Ліщинське - на 0,05 м вище НПР, Млинищанське - на 0,26 м нижче НПР;

- по р. Гнилоп’ять стабільний рівень води (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах:

Бистрицьке – на 0,10 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,05 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,10 м нижче НПР, Швайківське – на 0,12 м нижче НПР, Слободищенське – на 0,10 м нижче НПР;

- по р. Случ рівень води знизився на 2 см (гідропост у с.Громада).

Рівні води по водосховищах:

Новоград-Волинське – на рівні НПР, Пединківське – на 0,04 м вище НПР, Любарське – на 0,07 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на 0,15 м нижче НПР;

- по р.Уборть рівень води піднявся на 10 см.

- по р.Унава рівень води знизився на 5 см.

Рівні води по водосховищах:

Миролюбівське – на 1,60 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,20 м нижче НПР, Єрчицьке – на 0,15 м нижче НПР, Романівське – на 0,20 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,20 м нижче НПР;

- в басейні р.Роставиця та р.Кам'янка зниження рівнів води на 5-10 см.

Рівні води по водосховищах:

Прибережненське – на 0,29 м нижче НПР, Ружинське – на 0,68 м нижче НПР, Карабчиївське – на 0,21 м нижче НПР, Трубіївське – на 0,60 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,14 м нижче НПР, Голуб'ятинське – на 0,26 м нижче НПР, Строківське – на 0,11 м нижче НПР, Василівське – на 0,15 м нижче НПР, Парипське – на 0,15 м нижче НПР, Почуйківське – на 0,20 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,15 м нижче НПР;

- по р. Ірпінь зниження рівня води на 5 см.

Рівні води по водосховищах:

Лісне – на 0,25 нижче НПР, Корнинське – на 0,25 м нижче НПР, Сущанське – на 0,20 см нижче НПР.

Станом на 03.07.18 витрати води становлять:

- р.Тетерів (м.Житомир) - 3,94 м3/с;

- р.Случ (м.Новоград-Волинський) – 16,1 м3/с;

- р.Роставиця (с.Строків)– 0,40 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,15 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,18 м вище НПР, Відсічне – на 0,13 м нижче НПР, Малинське – на 0,03 м вище НПР, Візнянське – на 0,07 м вище НПР, Іршанське – на 0,05 м вище НПР, Лумлянське - на рівні НПР, Бердичівське – на 0,05 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах знаходиться на рівні 7,52-9,52 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/ дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,40 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,15 м3/с.

Станом на 03 липня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,85 м, у зоні лісостепу - 0,88 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,22 та 1,18 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів за червень 2018 року

У І та ІІ декадах червня місяця спостерігалась сонячна, спекотна погода, у ІІІ - погода з мінливою хмарністю та зі зниженням температур повітря. Температура повітря коливалась в межах +9...+17С вночі та +15...+28С вдень. Атмосферний тиск становив 736-749 мм.рт.ст., вологість повітря становила 26-86%, переважав північно-західний вітер, швидкістю 1-3 м/с. Водність річок області за червень становила: на річках басейну Случі 12-21%, Уборті 15-20%, Ужа і Норина 24-34%, Тетерева 14-27%.

За червень місяць поточного року по області в середньому випало 91 мм опадів, що становить 107% місячної норми, у тому числі:
м. Житомир - 90 мм (118% місячної норми);
м. Новоград-Волинський - 113 мм (89% місячної норми);
м. Коростень -122 мм (145% місячної норми);
м. Овруч - 87 мм (107% місячної норми);
м. Олевськ - 42 мм (45% місячної норми).

Однак це суттєво не вплинуло на рівні води в річках області (підйом становив 5-48 см), гідродинамічних аварій на гідротехнічних спорудах не виникало.

Рясні опади у ІІІ декаді червня призвели до значного підняття рівнів грунтових вод, в зоні Полісся 0,85 м, в зоні лісостепу 0,88 м. Порівняно з аналогічним періодом минулого року відповідно 1,22 м та 1,18 м. Вологість орного шару грунту 0,20 (збільшилась).

Водогосподарська обстановка на водних об'єктах, водогосподарських системах, гідротехнічних спорудах знаходилась на контролі. Ведеться постійний моніторинг водогосподарської обстановки.

Проводиться обмін інформацією з БУВР р.Рось, водогосподарськими організаціями сусідніх областей та Республіки Білорусь.

Підтримується зв'язок з територіальними органами ДСНС, районними комісіями з надзвичайних ситуацій, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, орендарями водних об’єктів та іншими водокористувачами.

Виконувалось регулювання шлюзами та ГТС поверхневої води та проводились доглядові роботи за станом гідротехнічних споруд.

Інформація про водогосподарську обстановку щоденно передається до кризового центру.

Аварійних та надзвичайних ситуацій не виникало. Водні об'єкти працювали згідно встановлених режимів.

Рівні води на питних водосховищах:
Денишівське - на 0,18 м вище НПР;
Відсічне - на 0,13 нижче НПР;
Малинське - на 0,03 м вище НПР;
Візнянське - на 0,07 м вище НПР;
Іршанське - на 0,05 м вище НПР;
Бердичівське - на 0,05 м вище НПР;
Новоград-Волинське - на рівні НПР.

Станом на 03.07.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир - 3,5 м3/с;

- р. Случ с.Громада - 0,97-3,01 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський - 16,7 м3/с;

- р. Роставиця с.Строків - 0,4-0,55 м3/с;

- р. Кам'янка с.Ставище - 0,14-0,17 м3/с.

За результатами проведених досліджень, у зв'язку із утриманням аномального температурного фону повітря та зростанням температури води з 19 до 24С у всіх контрольованих питних водосховищах у червні місяці фіксувалось підвищене органічне забруднення води про що свідчить показник ХСК, який порівняно з травнем зріс з 23,14-29,79 до 28,56-36,48 мгО/дм3 та БСК5 з 2,48-3,10 до 3,04-3,36 мгО/дм3.

Середні значення вмісту розчиненого у воді кисню в червні місяці були дещо нижчими минулорічних значень аналогічного періоду, але не знижувались до критичних показників та в середньому складали 7,52-9,52 мгО/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО/дм3.

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану питних водозаборів у порівняльних значеннях:

- з відповідним місяцем 2017 року - в р.Ірша (Іршанське водосховище) погіршений стан за вмістом заліза, марганцю та органічного забруднення.

- з відповідними періодами 2013-2017 років – в річках Возня, Ірша та Тетерів погіршений стан за вмістом марганцю.

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з травнем:

1.Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський.

Гідрохімічні показники якості води суттєвих змін не зазнають, визначається лише ріст органічного забруднення води за показником ХСК з 29,79 до 34,27 мгО/дм3, зниження вмісту заліза з 0,31 до 0,21 мгО/дм3 та марганцю з 0,12 до 0,075 мгО/дм3.

2.Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира.

Якісний стан характеризується як стабільний, фіксується зниження заліза загального з 0,304 до 0,22 мг/дм3 і марганцю з 0,1 до 0,075 мг/дм3 та незначний ріст органічного забруднення води ХСК з 27,66 до 28,56 мгО/дм3.

3.Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова.

Визначається ріст органічного забруднення ХСК з 26,83 до 30,72мг/дм3 та марганцю з 0,22 до 0,285 мг/дм3, решта показників суттєвих змін не зазнає.

4.Малинське водосховище на р.Ірша,питний водозабір м. Малина.

Гідрохімічний стан питного водосховища погіршився, визначається ріст органічного забруднення ХСК з 23,14 до 34,56 мгО/дм3, заліза загального з 0,368 до 0,39 мг/дм3 та зниження марганцю з 1,065 до 0,90 мг/дм3. Кольоровість води зросла з 40 до 50 градусів.

5. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина.

Якість води погіршилась, фіксується зниження вмісту марганцю з 0,615 до 0,42 мг/дм3, заліза загального з 0,713 до 0,94 мг/дм3, азоту амонійного з 0,41 до 0,22 мг/дм3, ХСК з 25,25 до 36,48 мгО/дм3, кольоровість води залишається підвищеною і становить 50 градусів.

З метою подальшого контролю за якістю води річок Случ і Хомора 05.06.2018 додатково відібрано та досліджено 5 проб води та виконано 115 вимірювань складу та властивостей води за гідрохімічними показниками від кордону Хмельницької і Житомирської областей до м. Новоград-Волинський.

За результатами проведених досліджень на кордоні Хмельницької та Житомирської областей фіксується порушення кисневого режиму в р. Хомора, який при нормі не нижче 4,0 мг/дм3 становить 2,48 мг/дм3. І надалі продовжує визначатися високе органічне забруднення, про що свідчать показник БСК5 біохімічне споживання кисню (3,92-4,88 мг/дм3), підвищений вміст марганцю (0,105 мг/дм3), заліза загального (0,414 мг/дм3), і амонію (0,70-0,82 мг/дм3), запах води, порівняно з травнем, змінився від "специфічного" інтенсивністю 3 бали до "річкового" інтенсивністю 2 бали. Максимальні значення цих показників визначались на кордоні Хмельницької та Житомирської областей.

В річці Случ також фіксується зниження розчиненого у воді кисню з 6,24-9,68 до 7,76-8,0 мг/дм3 але на відміну від попереднього дослідження (10.05.2018) відмічається зниження органічного забруднення води ХСК з 27,66-36,18 до 24,75-34,27 мг/дм3, вмісту марганцю з 0,120-0,150 до 0,075-0,143 мг/дм3, фосфатів з 0,13-0,61 до 0,13-0,43 мг/дм3 та амонію з 0,22-0,43 до 0,36-0,68 мг/дм3.

21 червня 2018 року в смт. Понінка Хмельницької області з метою вжиття належних заходів, спрямованих на запобігання забрудненню річок Хомора та Случ на території Баранівського району Житомирської області та Полонського району Хмельницької області відбулося спільне засідання Хмельницької та Житомирської регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про результати протокольного рішення спільного засідання буде повідомлено додатково.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 19.06.2018 по 26.06.2018

Протягом звітного тижня спостерігалась мінлива погода, нічні температури становили +9...+20С, денні - +15...+29С, атмосферний тиск становив 735-746 мм.рт.ст., вітер змінних напрямків швидкістю 2-3 м/с, вологість повітря — 50-97%. Спостерігались атмосферні опади у вигляді дощу - в середньому випало 20,0 мм, що становить 28% місячної норми.

Протягом тижня на річках області спостерігалось зниження рівнів води.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів води на водних об'єктах:

- по р. Гуйва стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах:

Андрушівське – на 1,07 м нижче НПР, Старосільське – на 0,30 м нижче НПР, Червоненське – на 0,15 м нижче НПР, Ліщинське - на 0,05 м вище НПР, Млинищанське - на 0,26 м нижче НПР;

- по р. Гнилоп’ять стабільний рівень води (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах:

Бистрицьке – на 0,10 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,05 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,10 м нижче НПР, Швайківське – на 0,12 м нижче НПР, Слободищенське – на 0,10 м нижче НПР;

- по р. Случ рівень води підвищився на 9 см (гідропост у с. Громада).

Рівні води по водосховищах:

Новоград-Волинське – на рівні НПР, Пединківське – на 0,05 м вище НПР, Любарське – на 0,07 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на 0,15 м нижче НПР;

- по р.Унава стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах:

Миролюбівське – на 1,60 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,20 м нижче НПР, Єрчицьке – на 0,15 м нижче НПР, Романівське – на 0,20 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,20 м нижче НПР;

- в басейні р.Роставиця та р. Кам'янка стабільні рівні води.

Рівні води по водосховищах:

Прибережненське – на 0,25 м нижче НПР, Ружинське – на 0,64 м нижче НПР, Карабчиївське – на 0,19 м нижче НПР, Трубіївське – на 0,62 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,14 м нижче НПР, Голуб'ятинське – на 0,25 м нижче НПР, Строківське – на 0,10 м нижче НПР, Василівське – на 0,15 м нижче НПР, Парипське – на 0,15 м нижче НПР, Почуйківське – на 0,20 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,15 м нижче НПР;

- по р. Ірпінь стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах:

Лісне – на 0,25 нижче НПР, Корнинське – на 0,25 м нижче НПР, Сущанське – на 0,20 см нижче НПР.

Станом на 26.06.18 витрати води становлять:

- р.Тетерів (м.Житомир) - 3,34 м3/с;

- р.Случ (м.Новоград-Волинський) – 17,3 м3/с;

- р.Роставиця (с.Строків)– 0,40 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,14 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,14 м вище НПР, Відсічне – на 0,15 м нижче НПР, Малинське – на 0,03 м вище НПР, Візнянське – на 0,13 м вище НПР, Іршанське – на 0,08 м вище НПР, Лумлянське - на рівні НПР, Бердичівське – на 0,05 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах знаходиться на рівні 7,52-9,52 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/ дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Голубятин) - 0,40 м3/с;

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,40 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,14 м3/с.

Станом на 26 червня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,90 м, у зоні лісостепу - 0,94 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,18 та 1,14 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 12.06.2018 по 19.06.2018

Протягом звітного тижня спостерігалась спекотна погода з перемінною хмарністю (нічні температури становили +13...+19С, денні - +25...+28С), атмосферний тиск — 730-748 мм.рт.ст.; середня вологість повітря — 73%; переважав північний вітер 1,0 — 2,5 м/сек. Спостерігались атмосферні опади у вигляді дощу та злив від 10 до 43,9 мм.

Протягом тижня на річках області спостерігалось зниження рівнів води.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів води на водних об'єктах:

- по р. Гуйва підвищення рівня води від 60 см (13.06.18) до 162 см (17.06.18) та пониження до 114 см (19.06.18) — гідропост в с.Городківка.

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,97 м нижче НПР, Старосільське – на 0,27 м нижче НПР, Червоненське – на 0,15 м нижче НПР;

- по р. Гнилоп’ять підняття рівня води на 3 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на 0,10 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,05 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,05 м нижче НПР, Швайківське – на 0,12 м нижче НПР, Слободищенське – на 0,10 м нижче НПР;

- по р. Случ зниження рівнів від 34 см ( 12.06.18) до 10 см (14.06.18), підвищення рівня води до 37 см (16.06.18) та пониження до 20 см (19.06.18) - гідропост у с. Громада.

- по р.Случ ( гідропост м. Новоград-Волинський) зниження рівнів на 5 см.

Рівні води по водосховищах: Новоград-Волинське – на рівні НПР (193,00 см), Пединківське – на 0,04 м вище НПР, Любарське – на 0,07 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на 0,10 м нижче НПР;

- по р.Унава стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,60 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,15 м нижче НПР, Єрчицьке – на 0,10 м нижче НПР, Романівське – на 0,15 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,15 м нижче НПР;

- в басейні р.Роставиця та р. Кам'янка стабільні рівні води.

Рівні води по водосховищах:

Прибережненське – на 0,19 м нижче НПР, Ружинське – на 0,57 м нижче НПР, Карабчиївське – на 0,13 м нижче НПР, Трубіївське – на 0,59 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,16 м нижче НПР, Голуб'ятинське – на 0,23 м нижче НПР, Строківське – на 0,09 м нижче НПР, Василівське – на 0,10 м нижче НПР, Парипське – на 0,10 м нижче НПР, Почуйківське – на 0,10 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,14 м нижче НПР;

- по р. Ірпінь стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах:

Лісне – на 0,20 нижче НПР, Корнинське – на 0,20 м нижче НПР, Сущанське – на 0,20 см нижче НПР.

Температура води у водоймах становить +19С.

Станом на 19.06.18 витрати води становлять:

- р.Тетерів (м.Житомир) - 3,17 м3/с;

- р. Случ (с.Громада) – 1,73 м3/с;

- р. Случ (м.Новоград-Волинський) – 12,8 м3/с;

- р. Роставиця (с.Строків)– 0,45 м3/с;

- р. Кам’янка (с.Ставище) – 0,14 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,18 м вище НПР, Відсічне – на 0,14 м нижче НПР, Малинське – на 0,08 м вище НПР, Візнянське – на 0,17 м вище НПР, Іршанське – на 0,14 м вище НПР, Бердичівське – на 0,05 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах знаходиться на рівні 6,9-8,0 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/ дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,45 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,14 м3/с.

Станом на 19 червня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,89 м, у зоні лісостепу - 0,93 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,14 та 1,10 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 05.06.2018 по 12.06.2018

Протягом звітного тижня утримувалась суха сонячна погода, нічні температури повітря становили +6 - +16С, денні – +19 - +30 С, атмосферний тиск становив 737-752 мм. рт. ст., вітер змінних напрямків швидкістю 2-5 м/с, вологість повітря становила 30-85%.

Протягом тижня на річках області спостерігалось зниження рівнів води.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів на водних об'єктах:

- по р.Гуйва стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,62 м нижче НПР, Старосільське – на 0,16 м нижче НПР, Червоненське – на 0,12 м нижче НПР;

- по р.Гнилоп’ять стабільний рівень води (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на 0,10 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,03 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,05 м нижче НПР, Швайківське – на 0,12 м нижче НПР, Слободищенське – на 0,10 м нижче НПР;

-по р. Случ (гідропост у с. Громада) зниження рівнів від 20см( 05.06.18) до 7см (11.06.18) та підвищення рівня води до 34 см (12.06.18)по р.Случ (гідропост м.Новоград-Волинський) зниження рівнів на 4 см.

Рівні води по водосховищах: Новоград-Волинське – на рівні НПР,Пединківське – на рівні НПР , Любарське – на 0,06 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на 0,10 м нижче НПР;

- по р.Унава пониження рівня води на 5см.

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,60 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,15 м нижче НПР, Єрчицьке – на 0,10 м нижче НПР, Романівське – на 0,15 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,15 м нижче НПР;

- в басейні р.Роставиця та Кам'янка пониження рівнів води на 5 см.

Рівні води по водосховищах:

Прибережненське – на 0,13 м нижче НПР, Ружинське – на 0,51 м нижче НПР, Карабчиївське – на 0,09 м нижче НПР, Трубіївське – на 0,59 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,11 м нижче НПР, Голубятинське – на 0,21 м нижче НПР, Строківське – на 0,06 м нижче НПР, Василівське – на 0,10 м нижче НПР, Парипське – на 0,10 м нижче НПР, Почуйківське – на 0,10 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,12 м нижче НПР;

- по р. Ірпінь пониження рівня води на 15 см.

Рівні води по водосховищах:

Лісне – на 0,15 нижче НПР, Корнинське – на 0,15 м нижче НПР, Сущанське – на 0,15 см нижче НПР.

Станом на 12.06.18 витрати води становлять:

- р.Тетерів (м.Житомир) - 3,17 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 2,72 м3/с;

- р. Тетерів м.Житомир – 3,17 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 2,72 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський – 15,8 м3/с;

- р. Роставиця с. Строків – 0,50 м3/с;

- р. Кам’янка с. Ставище – 0,15 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,10 м вище НПР, Відсічне – на 0,30 м нижче НПР, Малинське – на 0,14м вище НПР, Візнянське – на 0,21 м вище НПР, Іршанське – на 0,16 м вище НПР, Бердичівське – на 0,03 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 7,0 - 9,3 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,50 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,15 м3/с.

Станом на 12 червня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,85 м, у зоні лісостепу - 0,89 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,10 та 1,06 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів за травень 2018 року

Протягом травня спостерігалась перемінна тепла погода. За даними метеоспостережень гідрологічних постів кількість опадів становила 18 мм, що становить 33% від норми.

Температура повітря коливалась в межах +8…+17С вночі та +17…+27С вдень. Атмосферний тиск становив 731-751 мм.рт.ст., вологість повітря становила 28-71%. Водність річок області за травень становила: на річках басейну Случі 20-38%, Уборті 33-41%, Ужа і Норина 49-120%, Тетерева 35-49%.

На річках та водних об’єктах області спостерігалось зменшення витрат та зниження рівнів води до 15 см. Водогосподарська обстановка на водних об’єктах, водогосподарських системах, гідротехнічних спорудах знаходилась на контролі. Ведеться постійний моніторинг водогосподарської обстановки.

Проводиться обмін інформацією з БУВР р.Рось, водогосподарськими організаціями сусідніх областей та Республіки Білорусь.

Підтримується зв'язок з територіальними органами ДСНС, районними комісіями з надзвичайних ситуацій, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, орендарями водних об’єктів та іншими водокористувачами.

Виконувалось регулювання шлюзами та ГТС поверхневої води та проводились доглядові роботи за станом гідротехнічних споруд.

Інформація про водогосподарську обстановку щоденно передається до кризового центру.

Аварійних та надзвичайних ситуацій не виникало. Водні об'єкти працювали згідно встановлених режимів.

Рівні води на питних водосховищах:
Денишівське - на 0,13м вище НПР;
Відсічне - на 0,22 нижче НПР;
Малинське - на 0,22 м вище НПР;
Візнянське - на 0,25 м вище НПР;
Іршанське - на 0,24 м вище НПР;
Бердичівське - на 0,03 м вище НПР;
Новоград-Волинське - на рівні НПР.

Станом на 05.06.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир - 3,01 м3/с;

- р. Случ с.Громада - 1,73 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський - 16,1 м3/с;

- р. Роставиця с.Строків - 0,5 м3/с;

- р. Кам'янка с.Ставище - 0,15 м3/с.

Порівняно з квітнем у всіх питних водосховищах,крім р.Ірша, визначався поступовий ріст органічного забруднення води, а в річках Ірша та Возня - ріст марганцю.

За результатами аналізів відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану питних водозаборів у порівняльних значеннях:

- з відповідним місяцем 2017 року- в річках Ірша та Возня погіршений стан за вмістом заліза та марганцю.

- з відповідними періодами 2013-2017 років – в річці Ірша погіршений стан за вмістом марганцю.

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з попереднім періодом спостережень:

1.Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський.

Гідрохімічні показники якості води суттєвих змін не зазнають, визначається лише ріст органічного забруднення води за показником ХСК з 26,0 до 29,79 мгО/дм3.

2.Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира.

. Якісний стан суттєвих змін не зазнає, фіксується зниження заліза загального з 0,46 до 0,304 мг/дм3 та ріст органічного забруднення води ХСК з 24,00 до 27,66мгО/дм3.

3.Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова.

Якісний стан характеризується як стабільний, кольоровість води знизилась до фонових значень з 60 до 35 градусів, фіксується лише ріст марганцю з 0,096 до 0,22 мг/дм3, решта показників суттєвих змін не зазнає.

4.Малинське водосховище на р.Ірша,питний водозабір м. Малина.

Гідрохімічний стан питного водосховища суттєво не змінився, визначається зниження органічного забруднення ХСК з 28,22 до 23,14 мгО/дм3, заліза загального з 0,609 до 0,368 мг/дм3 та ріст марганцю з 0,17 до 1,065 мг/дм3.

5. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина.

Якість води погіршилась, фіксується ріст марганцю з 0,13 до 0,615 мг/дм3, заліза загального з 0,632 до 0,713 мг/дм3, азоту амонійного з 0,36 до 0,41 мг/дм3, ХСК з 24,19 до 25,25 мгО/дм3, кольоровість води залишається підвищеною і становить 50 градусів.

6. Бердичівське водосховище на р. Гнилоп'ять, питний водозабір м. Бердичева.

Якість води суттєвих змін не зазнає, відмічається ріст органічного забруднення води ХСК з 36,18 до 42,84 мгО/дм3, решта показників суттєвих змін не зазнає.

7. р. Уж, питний водозабір м. Коростень.

Якість води не погіршилась, фіксується зниження вмісту заліза з 1,596 до 0,472 мг/дм3, марганцю з 0,26 до 0,15 мг/дм3 та ріст органічних речовин ХСК з 34,27 до 37,15 мгО/дм3. Кольоровість води залишається підвищеною і становить 70 градусів.

Характеристика стану якості води водних об'єктів ІІ категорії рибогосподарського призначення та тенденції щодо його змін порівняно з попереднім кварталом:

1. р. Роставиця,71км, смт.Ружин.

Якість води суттєво не змінилась, відмічається ріст вмісту марганцю з 0,07 до 0,083 мг/дм3 та заліза з 0,209 до 0,276 мг/дм3.

2. р.Уборть,122 км, с. Рудня Хочинська, кордон з Білоруссю.

Якість води погіршилась за показником ХСК з 40,32 до 57,79 мгО/дм3, який характеризує органічне забруднення води, кольоровість зросла з 195 до 213 градусів при цьому вміст заліза знизився з 2,052 до 1,624 мг/дм3, а марганцю з 0,270 до 0,098 мг/дм3 .

3. р.Тетерів, 175 км, м. Радомишль.

Якісний стан річки характеризується як стабільний, відмічається зниження заліза з 0,352 до 0,276 мг/дм3 і марганцю з 0,165 до 0,128 мг/дм3 та ріст азоту амонійного з 0,27 до 0,51мг/дм3.

З метою подальшого контролю за якістю води річок Случ і Хомора 10.05.2018 року додатково відібрано та досліджено 5 проб води та виконано 115 вимірювань складу та властивостей води за гідрохімічними показниками від кордону Хмельницької і Житомирської областей до м.Новоград-Волинський.

За результатами проведених досліджень на кордоні Хмельницької та Житомирської областей фіксується порушення кисневого режиму в р. Хомора, який при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3 становить 3,36 мгО2/дм3. І надалі продовжує визначатися високе органічне забруднення, про що свідчать показник БСК5 біохімічне споживання кисню (4,05-4,82 мгО2/дм3), підвищений вміст марганцю (0,105-0,135 мг/дм3), заліза загального (0,368-0,391 мг/м3) і амонію (0,88-0,92 мг/дм3). Запах води, порівняно з квітнем, змінився з «річкового» інтенсивністю 2 бали до «специфічного» інтенсивністю 3 бали. Максимальні значення цих показників визначались на кордоні Хмельницької та Житомирської областей.

В річці Случ також фіксується зниження розчиненого у воді кисню з 11,36-12,32 до 6,24-9,68 мгО2/дм3 та на відміну від попереднього дослідження (10.04.2018) відмічається зростання органічного забруднення води ХСК з 26,00- 28,0 до 27,66-36,18 мгО/дм3, вмісту марганцю з 0,08-0,120 до 0,120-0,150 мг/дм3, фосфатів з 0,02-0,05 до 0,13-0,61 мг/дм3 та амонію з 0,36-0,68 до 0,46-1,20 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 29.05.2018 по 05.06.2018

Протягом звітного тижня утримувалась ясна сонячна погода,наприкінці тижня спостерігались опади у вигляді дощу від 2 до 15 мм нічні температури повітря становили до +12…- +14С, денні – до +21… +25С, атмосферний тиск становив 740-743 мм. рт. ст., вітер змінних напрямків швидкістю 2-4 м/с, вологість повітря становила 26-75%.

Протягом тижня на річках області спостерігалось зниження рівнів води.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів на водних об'єктах:

- по р.Гуйва коливання рівнів води в межах 6 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,37 м нижче НПР, Старосільське – на 0,09 м нижче НПР, Червоненське – на 0,11 м нижче НПР;

- по р.Гнилоп’ять стабільний рівень води (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на 0,10 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,03 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,05 м нижче НПР, Швайківське – на 0,12 м нижче НПР, Слободищенське – на 0,10 м нижче НПР;

- по р.Случ коливання рівнів в межах 5 см (гідропост у с. Громада) по р.Случ (гідропост м.Новоград-Волинський) зниження рівнів на 3 см.

Рівні води по водосховищах: Новоград-Волинське – на рівні НПР,Пединківське – на 0,05 м вище НПР, Любарське – на 0,07 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на 0,10 м нижче НПР;

- по р.Унава стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,50 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,10 м нижче НПР, Єрчицьке – на 0,05 м нижче НПР, Романівське – на 0,05 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,05 м нижче НПР;

- в басейні р.Роставиця та р.Кам'янка стабільні рівні води.

Рівні води по водосховищах: Прибережненське на 0,07 м нижче НПР, Ружинське - на 0,45 м нижче НПР, Карабчиївське - на 0,04 нижче НПР, Трубіївське - на 0,55 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,09 м нижче НПР , Голуб'ятинське - на 0,18 м нижче НПР, Строківське - на 0,05 нижче НПР, Василівське - на рівні НПР, Парипське - на рівні НПР, Почуйківське – на рівні НПР, Ставищенське – на 0,08 м нижче НПР;

- по р.Ірпінь стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Лісне – на рівні НПР, Корнинське – на рівні НПР, Сущанське – на рівні НПР.

Станом на 05.06.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир – 3,01 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 1,73 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський – 16,1 м3/с;

- р. Роставиця с. Строків – 0,50 м3/с;

- р. Кам’янка с. Ставище – 0,15 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,13 м вище НПР, Відсічне - на 0,22 нижче НПР, Малинське – на 0,22 м вище НПР, Візнянське – на 0,25 м вище НПР, Іршанське – на 0,24 м вище НПР, Бердичівське – на 0,03 м вище рівня НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 9,36 - 10,82 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,50 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,15 м3/с - 0,20 м3/с.

Станом на 04 травня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,83 м, у зоні лісостепу - 1,07 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,05 та 1,07 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 22.05.2018 по 29.05.2018

Протягом звітного тижня утримувалась ясна сонячна погода без опадів, нічні температури повітря становили до +10…- +12С, денні – до +18… +24С, атмосферний тиск становив 739-743 мм. рт. ст., вітер змінних напрямків швидкістю 2-9 м/с, вологість повітря становила 32-78%.

Протягом тижня на річках області спостерігалось зниження рівнів води.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів на водних об'єктах:

- по р.Гуйва коливання рівнів води в межах 10 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,28 м нижче НПР, Старосільське – на 0,05 м нижче НПР, Червоненське – на 0,05 м нижче НПР;

- по р.Гнилоп’ять стабільний рівень води (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на 0,05 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,03 м вище НПР, Скрагліївське – на рівні НПР, Швайківське – на 0,10 м нижче НПР, Слободищенське – на 0,05 м нижче НПР;

- по р.Случ коливання рівнів в межах 5 см (гідропост у с. Громада та гідропост м.Новоград-Волинський).

Рівні води по водосховищах: Новоград-Волинське – на рівні НПР,Пединківське – на 0,05 м вище НПР, Любарське – на 0,06 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – коливання ;

- по р.Унава стабільний рівень води

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,50 м нижче НПР, Жовтневе – на рівні НПР, Єрчицьке – на рівні НПР, Романівське – на рівні НПР, Кошляківське – на рівні НПР;

- в басейні р.Роставиця та р.Кам'янка стабільні рівні води.

Рівні води по водосховищах: Прибережненське на 0,06 м нижче НПР, Ружинське - на 0,39 м нижче НПР, Карабчиївське - на 0,01 нижче НПР, Трубіївське - на 0,54 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,02 м нижче НПР , Голуб'ятинське - на 0,10 м нижче НПР, Строківське - на 0,02 нижче НПР, Василівське - на рівні НПР, Парипське - на рівні НПР, Почуйківське – на рівні НПР, Ставищенське – на 0,03 м нижче НПР;

- по р.Ірпінь стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Лісне – на рівні НПР, Корнинське – на рівні НПР, Сущанське – на рівні НПР.

Станом на 29.05.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир – 3,17 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 2,02 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський – 18,4 м3/с;

- р. Роставиця с. Строків – 0,5 м3/с;

- р. Кам’янка с. Ставище – 0,2 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,17 м вище НПР, Відсічне - на 0,10 нижче НПР, Малинське – на 0,26 м вище НПР, Візнянське – на 0,29 м вище НПР, Іршанське – на 0,27 м вище НПР, Бердичівське – на 0,03 м вище рівня НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 9,36 - 10,82 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,50 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,20 м3/с.

Станом на 29 травня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,72 м, у зоні лісостепу - 0,75 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,01 та 1,03 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 15.05.2018 по 22.05.2018

Протягом звітного тижня утримувалась перемінна погода, нічні температури повітря становили до +10…- +12С, денні – до +14… +20С, атмосферний тиск становив 740-743 мм. рт. ст., вітер змінних напрямків швидкістю 2-9 м/с, вологість повітря становила 41-84%. За даними метеоспостережень постів опадів випало від 3 до 21 мм, найбільша кількість була відмічена в басейні р.Уборть.

Протягом тижня на річках області рівні води утримувались на малозмінних позначках.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів на водних об'єктах:

- по р.Гуйва зниження рівня в межах 10 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,27 м нижче НПР, Старосільське – на 0,04 м нижче НПР, Червоненське – на 0,05 м нижче НПР;

- по р.Гнилоп’ять стабільний рівень води (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на 0,05 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,03 м вище НПР, Скрагліївське – на рівні НПР, Швайківське – на 0,10 м нижче НПР, Слободищенське – на 0,05 м нижче НПР;

- по р.Случ коливання рівнів в межах 5 см (гідропост у с. Громада).

Рівні води по водосховищах: Пединківське – на 0,18 м вище НПР, Любарське – на 0,01 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на 0,05 м нижче НПР;

- по р.Унава стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,50 м нижче НПР, Жовтневе – на рівні НПР, Єрчицьке – на рівні НПР, Романівське – на рівні НПР, Кошляківське – на рівні НПР;

- в басейні р.Роставиця та р.Кам'янка стабільні рівні води.

Рівні води по водосховищах: Прибережненське – на 0,05 м нижче НПР, Ружинське - на 0,32 м нижче НПР, Карабчиївське - на 0,01 нижче НПР, Трубіївське - на 0,55 м нижче НПР, Паволоцьке – на рівні НПР, Голуб'ятинське - на 0,10 м нижче НПР, Строківське - на 0,02 нижче НПР, Василівське - на рівні НПР, Парипське - на рівні НПР, Почуйківське – на рівні НПР, Ставищенське – на 0,03 м нижче НПР;

- по р.Ірпінь стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Лісне – на рівні НПР, Корнинське – на рівні НПР, Сущанське – на рівні НПР.

Станом на 22.05.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир – 3,6 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 2,79 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський – 21,4 м3/с;

- р. Роставиця с. Строків – 0,5 м3/с;

- р. Кам’янка с. Ставище – 0,2 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,19 м вище НПР, Відсічне - на 0,04 нижче НПР, Малинське – на 0,30 м вище НПР, Візнянське – на 0,31 м вище НПР, Іршанське – на 0,31 м вище НПР, Бердичівське – на 0,03 м вище рівня НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 8,26 - 10,25 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,40 - 0,50 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,20 м3/с.

Станом на 22 травня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,69 м, у зоні лісостепу - 0,72 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 0,96 та 0,91 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 08.05.2018 по 15.05.2018

Протягом звітного тижня утримувалась перемінна погода з похолоданням наприкінці тижня та незначними опадами. Нічні температури повітря становили до +10…- +16С, денні – до +13… +24С , атмосферний тиск становив 739-744 мм. рт. ст., вітер змінних напрямків швидкістю 2-11 м/с, вологість повітря становила 36-83%.

На річках області спостерігались незначні коливання рівнів води .

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів на водних об'єктах:

- по р.Гуйва зниження рівня в межах 15 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,12 м нижче НПР, Старосільське – на рівні НПР, Червоненське – на 0,03 м нижче НПР;

- по р.Гнилоп’ять зниження рівня води на 2 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на рівні НПР, Бердичівське – на 0,03 м вище НПР, Скрагліївське – на рівні НПР, Швайківське – на 0,05 м нижче НПР, Слободищенське – на 0,05 м нижче рівня НПР;

- по р.Случ стабільний рівень (гідропост у с. Громада).

Рівні води по водосховищах: Пединківське – на 0,15 м вище НПР, Любарське – на 0,04 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на рівні НПР;

- по р.Унава підвищення рівня води на 5 см.

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,50 м нижче НПР, Жовтневе – на рівні НПР, Єрчицьке – на рівні НПР, Романівське – на рівні НПР, Кошляківське – на рівні НПР;

- в басейні р.Роставиця та р.Кам'янка стабільні рівні води.

Рівні води по водосховищах: Прибережненське – на 0,04 м нижче НПР, Ружинське - на 0,25 м нижче НПР, Карабчиївське - на 0,05 нижче НПР, Трубіївське - на 0,57 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,04 м нижче НПР, Голуб'ятинське - на 0,08 м нижче НПР, Строківське - на 0,01 нижче НПР, Василівське - на рівні НПР, Парипське - на рівні НПР, Почуйківське – на 0,05 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,04 нижче НПР;

- по р.Ірпінь стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Лісне – на рівні НПР, Корнинське – на рівні НПР, Сущанське – на рівні НПР.

Станом на 15.05.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир – 4,82 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 2,43 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський – 17,8 м3/с;

- р. Роставиця с. Строків – 0,5 м3/с;

- р. Кам’янка с. Ставище – 0,2 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,19 м вище НПР, Відсічне - на 0,08 нижче НПР, Малинське – на 0,32 м вище НПР, Візнянське – на 0,33 м вище НПР, Іршанське – на 0,34 м вище НПР, Бердичівське – на 0,03 м вище рівня НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 7,00 - 9,30 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,40 - 0,50 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,15 - 0,20 м3/с.

Станом на 15 травня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,67 м, у зоні лісостепу - 0,70 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 0,96 та 0,90 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 01.05.2018 по 08.05.2018

Протягом звітного тижня утримувалась тепла, сонячна погода без опадів, нічні температури повітря становили +16С, денні до +28С, атмосферний тиск становив 739-742 мм.рт.ст., вітер змінних напрямків, швидкістю 2-9 м/с., вологість повітря становила 32-73%.

На річках області спостерігались незначні води .

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів на водних об'єктах:

- по р.Гуйва зниження рівня в межах 10 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,12 м нижче НПР, Старосільське – на 0,01 м вище НПР, Червоненське – на 0,03 м вище НПР;

- по р.Гнилоп’ять зниження рівня води на 2 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на рівні НПР, Бердичівське – на 0,03 м вище НПР, Скрагліївське – на рівні НПР, Швайківське – на 0,05 м вище НПР, Слободищенське – на 0,05 м вище рівня НПР;

- по р.Случ зниження рівня води на 4 см (гідропост у с. Громада).

Рівні води по водосховищах: Пединківське – на 0,10 м вище НПР, Любарське – на 0,10 м вище НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на рівні НПР;

- по р.Унава стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,50 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,05 м нижче НПР, Єрчицьке – на рівні НПР, Романівське – на 0,05 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,10 м нижче НПР;

- в басейні р.Роставиця та р.Кам'янка пониження рівня води на 5 см.

Рівні води по водосховищах: Прибережненське – на 0,03 нижче НПР, Ружинське - на 0,18 м нижче НПР, Карабчиївське - на 0,06 нижче НПР, Трубіївське - на 0,60 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,10 нижче НПР, Голуб'ятинське - на 0,10 м вище НПР, Строківське - на 0,01 нижче НПР, Василівське - на рівні НПР, Парипське - на рівні НПР, Почуйківське – на 0,05 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,04 нижче НПР;

- по р.Ірпінь стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Лісне – на 0,05 м нижче НПР, Корнинське – на рівні НПР, Сущанське – на рівні НПР.

Станом на 07.05.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир – 5,26 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 2,57 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський – 16,1 м3/с;

- р. Роставиця с. Строків – 0,5 м3/с;

- р. Кам’янка с. Ставище – 0,2 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,20 м вище НПР, Відсічне - на 0,02 нижче НПР, Малинське – на 0,37 м вище НПР, Візнянське – на 0,36 м вище НПР, Іршанське – на 0,35 м вище НПР, Бердичівське – на 0,03 м вище рівня НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 7,99 - 9,40 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,30 - 0,70 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,20 - 0,80 м3/с.

Станом на 07 травня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,66 м, у зоні лісостепу - 0,69 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 0,91 та 0,85 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 24.04.2018 по 01.05.2018

Протягом звітного тижня утримувалась тепла, сонячна погода без опадів, нічні температури повітря становили +13С, денні до +24С, атмосферний тиск становив 739-742 мм.рт.ст., вітер змінних напрямків, швидкістю 2-8 м/с., вологість повітря становила 41-71%.

На річках області продовжуються спади рівнів води до 2-5 см за добу.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів на водних об'єктах:

- по р.Гуйва зниження рівня в межах 30 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,12 м нижче НПР, Старосільське – на 0,01 м вище НПР, Червоненське – на 0,01 м вище НПР;

- по р.Гнилоп’ять зниження рівня води на 10 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на рівні НПР, Бердичівське – на 0,07 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,05 м вище НПР, Швайківське – на 0,10 м вище НПР, Слободищенське – на 0,05 м вище рівня НПР;

- по р.Случ зниження рівня води на 27 см (гідропост у с. Громада).

Рівні води по водосховищах: Пединківське – на 0,30 м вище НПР, Любарське – на 0,14 м вище НПР, Старочорторийське – на 0,10 м вище НПР, Борушківське – на рівні НПР;

- по р.Унава пониження рівня води на 5 см.

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,50 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,10 м нижче НПР, Єрчицьке – на рівні НПР, Романівське – на 0,10 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,10 м нижче НПР;

- в басейні р.Роставиця та р.Кам'янка пониження рівня води на 5 см.

Рівні води по водосховищах: Прибережненське – на 0,01 нижче НПР, Ружинське - на 0,11 м нижче НПР, Карабчиївське - на 0,07 нижче НПР, Трубіївське - на 0,63 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,02 нижче НПР, Голуб'ятинське - на 0,10 м вище НПР, Строківське - на рівні НПР, Василівське - на рівні НПР, Парипське - на рівні НПР, Почуйківське – на 0,10 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,01 нижче НПР;

- по р.Ірпінь пониження рівня води на 5 см.

Рівні води по водосховищах: Лісне – на 0,15 м нижче НПР, Корнинське – на рівні НПР, Сущанське – на 0,15 м нижче НПР.

Станом на 01.05.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир – 3,17 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 2,79 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський – 12,8 м3/с;

- р. Роставиця с. Строків – 0,6 м3/с;

- р. Кам’янка с. Ставище – 0,8 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,16 м вище НПР, Відсічне - на рівні НПР, Малинське – на 0,43 м вище НПР, Візнянське – на 0,38 м вище НПР, Іршанське – на 0,40 м вище НПР, Бердичівське – на 0,07 м вище рівня НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 10,40 - 12,80 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,60 - 4,20 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,80 - 0,90 м3/с.

Станом на 02 травня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,60 м, у зоні лісостепу - 0,63 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 0,94 та 0,88 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів за квітень 2018 року

Протягом квітня спостерігалась перемінна тепла погода. За даними метеоспостережень гідрологічних постів кількість опадів становила 14 мм, що становить 40% від норми.

Температура повітря коливалась в межах +7…+12С вночі та +10…+21С вдень. Атмосферний тиск становив 739-744 мм.рт.ст., вологість повітря становила 33-80%. Водність річок області за квітень становила: на річках басейну Случі 64-101%, Уборті 78-98%, Ужа і Норина 78-100%, Тетерева 51-130%.

На річках та водних об'єктах області спостерігалась повенева ситуація, яка супроводжувалась підвищенням рівнів та збільшенням витрат води у перших двох декадах місяця та зниженням у третій декаді. Виконувалось регулювання шлюзами та ГТС поверхневої води та проводились доглядові роботи за станом гідротехнічних споруд. На даний час на річках та водоймах області спостерігається тенденція до зниження рівнів та витрат води. Ведеться постійний моніторинг водогосподарської обстановки.

Управління працювало в режимі підвищеної готовності. Водогосподарська обстановка на водних об'єктах, водогосподарських системах, гідротехнічних спорудах знаходилась на контролі.

Проводиться обмін інформацією з БУВР р.Рось, водогосподарськими організаціями сусідніх областей та Республіки Білорусь.

Підтримується зв'язок з територіальними органами ДСНС, районними комісіями з надзвичайних ситуацій, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, орендарями водних об'єктів та іншими водокористувачами.

Інформація про водогосподарську обстановку щоденно передається до Кризового центру.

На виконання наказу від 30.03.2018 №141 у Міжвідомчий оперативний штаб при Держводагентстві щоденно надається інформація про розвиток весняної повені станом на 9 та 18 годину.

Аварійних та надзвичайних ситуацій не виникало. Водні об'єкти працювали згідно встановлених режимів.

Рівні води на питних водосховищах:
Денишівське - на 0,16 м вище НПР;
Відсічне - на рівні НПР;
Малинське - на 0,43 м вище НПР;
Візнянське - на 0,38 м вище НПР;
Іршанське - на 0,40 м вище НПР;
Бердичівське - на 0,07 м вище НПР;
Новоград-Волинське - на рівні НПР.

Станом на 01.05.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир - 3,17 м3/с;

- р. Случ с.Громада - 2,79 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський - 12,8 м3/с;

- р. Роставиця с.Строків - 0,6 м3/с;

- р. Кам'янка с.Ставище - 0,8 м3/с.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан води у питних водосховищах знаходився на задовільному рівні. Основні фактори які вплинули на якість поверхневих вод - підвищення температури повітря і води, відсутність льодового та снігового покриву, збільшення водності річок у період весняної повені, що призводить до поступового самоочищення води.

Вміст розчиненого кисню знизився з 10,40-12,80мгО2/дм3 при нормі не менше 4,0 мгО2/дм3.

За результатами аналізів відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану питних водозаборів у порівняльних значеннях:

- з відповідним місяцем 2017 року- якісний стан не погіршений, гідрохімічні паказники мали нижчу межу зафіксованих значень .

- з 2013-2017 роки – погіршений якісний стан води в річках Ірша, Візня та Тетерів за вмістом заліза загального і марганцю.

Характеристика якості стану поверхневих вод у розрізі питних водосховищ порівняно з березнем 2018 року:

1.Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський.

Якісний стан характеризується як стабільний, відмічається зниження вмісту марганцю з 0,20 до 0,08 мг/дм3, заліза загального з 0,46 до 0,368 мг/дм3, азоту амонійного з 0,85 до 0,58 мг/дм3, кольоровість води знизилась до фонових значень з 65 до 40 градусів.

2.Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира.

Гідрохімічний стан питного водосховища стабільний, фіксується зниження органічного забруднення води ХСК з 26,52 до 24,0 мгО/дм3 та ріст заліза загального з 0,299 до 0,46 мг/дм3, решта показників суттєвих змін не зазнають.

3.Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова.

Відмічається погіршення якісних показників, вміст органічного забруднення зріс за показником ХСК з 24,02 до 26,21 мгО/дм3, азоту амонійного з 0,14 до 0,31 мг/дм3, заліза загального з 0,218 до 0,472 мг/дм3, марганцю з 0,05 до 0,098 мг/дм3, кольоровість води підвищилась з 30 до 60 градусів.

4.Малинське водосховище на р.Ірша,питний водозабір м. Малина.

Якісний стан характеризується як стабільний, відмічається зниження вмісту марганцю з 0,42 до 0,17 мг/дм3, азоту амонійного з 0,48 до 0,39 мг/дм3, разом з тим фіксується ріст органічного забруднення за показником ХСК з 24,02 до 28,22 мгО/дм3, кольоровість води підвищилась з 35 до 55 градусів.

5. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина.

Відмічається покращення якісних показників, вміст органічного забруднення знизився за показником ХСК з 29,57 до 24,19 мгО/дм3, марганцю з 0,21 до 0,13 мг/дм3. Кольоровість води підвищилась з 35 до 50 градусів.

З метою подальшого контролю за якістю води річок Случ і Хомора 10.04.2018 додатково відібрано та досліджено 5 проб води та виконано 115 вимірювань складу та властивостей води за гідрохімічними показниками від кордону Хмельницької і Житомирської областей до м.Новоград-Волинський.

За результатами проведених досліджень якість води у річці Хомора порівняно з березнем покращилась, фіксується зниження органічного забруднення води за показником ХСК з 38,76-40,80 до 32,0-36,0 мгО/дм3, марганцю з 0,29-0,30 до 0,09-0,098 мг/дм3, заліза загального з 0,483-0,83 до 0,299-0,322 мг/дм3 та азоту амонійного з 1,05-1,12 до 0,48-0,58 мг/дм3. Разом з тим, ці показники перевищують гранично-допустиму концентрацію.

Кольоровість води в річці Хомора знизилась до фонових значень з 55 до 40 градусів, а прозорість води підвищилась з 15-19 до 18-20 см при нормі не менше 20 см. Порівняно з березнем фіксується незначний ріст вмісту сульфатів з 51-61 до 77-86 мг/дм3 та нітритів з 0,088-0,104 до 0,144 мг/дм3.

Вміст розчиненого у воді кисню в р. Хомора знаходився на рівні 9,60-10,08 мгО2/дм3 при допустимій нормі не нижче 4,0 мгО2/дм?.

Визначається покращення якості води і в р.Случ, а саме зниження органічного забруднення за показником ХСК з 28,56-36,72 до 26,0-28,0 мгО/дм3, заліза загального з 0,552-0,593 до 0,264-0,308 мг/дм3, марганцю з 0,21-0,28 до 0,068-0,12 мг/дм3, азоту амонійного з 0,88-1,05 до 0,36-0,68 мг/дм3, кольоровість води знизилась до фонових значень з 65-70 до 35 градусів, а прозорість води підвищилась з 10-12 до 15-19 см при нормі не менше 20 см.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 17.04.2018 по 24.04.2018

Протягом звітного тижня утримувалась тепла, сонячна погода без опадів, нічні температури повітря становили +13С, денні до +22С, атмосферний тиск становив 738-742 мм.рт.ст., вітер змінних напрямків, швидкістю 2-11 м/с., вологість повітря становила 51-72%.

На річках області продовжуються спади рівнів води до 5-7 см за добу. На понижених ділянках заплави річки Норинь вода утримується на заплаві шаром 12 см без негативних наслідків.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів на водних об'єктах:

- по р.Гуйва зниження рівня в межах 30 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,10 м нижче НПР, Старосільське – на 0,03 м вище НПР, Червоненське – на 0,01 м вище НПР;

- по р.Гнилоп’ять зниження рівня води на 6 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на рівні НПР, Бердичівське – на 0,09 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,05 м вище НПР, Швайківське – на 0,20 м вище НПР, Слободищенське – на 0,18 м вище рівня НПР;

- по р.Случ стабільний рівень води (гідропост у с. Громада).

Рівні води по водосховищах: Пединківське – на 0,35 м вище НПР, Любарське – на 0,19 м вище НПР, Старочорторийське – на 0,17 м вище НПР, Борушківське – на рівні НПР;

- по р.Унава пониження рівня води на 5 см.

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,50 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,10 м нижче НПР, Єрчицьке – на рівні НПР, Романівське – на 0,10 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,10 м нижче НПР;

- в басейні р.Роставиця та р.Кам'янка пониження рівня води на 5 см.

Рівні води по водосховищах: Прибережненське – на рівні НПР, Ружинське - на 0,05 м нижче НПР, Карабчиївське - на 0,07 нижче НПР, Трубіївське - на 0,56 м нижче НПР, Паволоцьке – на рівні НПР, Голуб'ятинське - на 0,12 м вище НПР, Строківське - на рівні НПР, Василівське - на рівні НПР, Парипське - на рівні НПР, Почуйківське – на 0,10 м нижче НПР, Ставищенське – на рівні НПР;

- по р.Ірпінь пониження рівня води на 5 см.

Рівні води по водосховищах: Лісне – на 0,15 м нижче НПР, Корнинське – на рівні НПР, Сущанське – на 0,15 м нижче НПР.

Станом на 24.04.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир – 17,2 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 5,02 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський – 13,6 м3/с;

- р. Роставиця с. Строків – 4,2 м3/с;

- р. Кам’янка с. Ставище – 0,9 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,10 м вище НПР, Відсічне - на 0,22 м вище НПР, Малинське – на 0,44 м вище НПР, Візнянське – на 0,41 м вище НПР, Іршанське – на 0,44 м вище НПР, Бердичівське – на 0,09 м вище рівня НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 9,4 - 11,39 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 4,20 - 4,80 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,9 - 1,00 м3/с.

Станом на 24 квітня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,60 м, у зоні лісостепу - 0,63 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 0,94 та 0,88 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 04.04.2018 по 10.04.2018

Протягом звітного тижня утримувалась тепла, сонячна погода, нічні температури повітря становили +7С, денні до +21С, атмосферний тиск становив 738-748 мм.рт.ст., вітер змінних напрямків, швидкістю 2-5 м/с., вологість повітря становила 50-70%. За даними метеоспостережень опадів у вигляді дощу випало від 1,9 до 10 мм.

На річках області спостерігались спади рівнів води до 30 см на добу. На понижених ділянках заплав річок Уж та Норинь вода утримується на заплаві шаром 20-50 см без негативних наслідків.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів на водних об'єктах:

- по р.Гуйва коливання рівнів в межах 30 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,07 м нижче НПР, Старосільське – на 0,03 м вище НПР, Червоненське – на 0,04 м вище НПР;

- по р.Гнилоп’ять підвищення рівня води на 2 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на 0,10 м вище НПР, Бердичівське – на 0,17 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,05 м вище НПР, Швайківське – на 0,10 м вище НПР, Слободищенське – на 0,05 м вище НПР;

- по р.Случ коливання рівнів в межах 21 см (гідропост у с. Громада).

Рівні води по водосховищах: Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,43 м вище НПР, Старочорторийське – на 0,20 м вище НПР, Борушківське – на рівні НПР;

- по р. Унава стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,50 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,15 м нижче НПР, Єрчицьке – на рівні НПР, Романівське – на 0,15 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,15 м нижче НПР;

- в басейні р. Роставиця підвищення рівня води на 3 см, в басейні р. Кам'янка стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Прибережненське – на рівні НПР, Ружинське - на рівні НПР, Карабчиївське - на 0,05 нижче НПР, Трубіївське - на 0,15 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,03 м вище НПР, Голуб'ятинське - на 0,18 м вище НПР, Строківське - на 0,03 м вище НПР, Василівське - на 0,05 м нижче НПР, Парипське - на рівні НПР, Почуйківське – на 0,15 м нижче НПР, Ставищенське – на рівні НПР;

- по р. Ірпінь стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Лісне – на 0,20 м нижче НПР, Корнинське – на 0,20 м нижче НПР, Сущанське – на 0,15 м нижче НПР.

Станом на 10.04.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир – 43,3 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 4,67 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський – 39,1 м3/с;

- р. Роставиця с. Строків – 4,8 м3/с;

- р. Кам’янка с. Ставище – 1,0 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,18 м вище НПР, Відсічне - на 0,11 м вище НПР, Малинське – на 0,45 м вище НПР, Візнянське – на 0,41 м вище НПР, Іршанське – на 0,37 м вище НПР, Бердичівське – на 0,17 м вище рівня НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 10,97 - 14,40 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 4,10 - 5,00 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 1,00 м3/с.

Станом на 10 квітня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,54 м, у зоні лісостепу - 0,57 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 0,90 та 0,83 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 10.04.2018 по 17.04.2018

Протягом звітного тижня утримувалась тепла, сонячна погода без опадів, нічні температури повітря становили +13С, денні до +24С, атмосферний тиск становив 741-749 мм.рт.ст., вітер змінних напрямків, швидкістю 2-6 м/с., вологість повітря становила 60-82%.

На річках області спостерігались спади рівнів води від 11 до 41 см. На понижених ділянках заплави річки Норинь вода утримується на заплаві шаром 18 см без негативних наслідків.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів на водних об'єктах:

- по р.Гуйва зниження рівня в межах 30 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,09 м нижче НПР, Старосільське – на 0,03 м вище НПР, Червоненське – на 0,01 м вище НПР;

- по р.Гнилоп’ять зниження рівня води на 2 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на 0,05 м вище НПР, Бердичівське – на 0,15 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,05 м вище НПР, Швайківське – на 0,05 м вище НПР, Слободищенське – на рівні НПР;

- по р.Случ зниження рівня води на 30 см (гідропост у с. Громада).

Рівні води по водосховищах: Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,33 м вище НПР, Старочорторийське – на 0,19 м вище НПР, Борушківське – на рівні НПР;

- по р.Унава стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,50 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,10 м нижче НПР, Єрчицьке – на рівні НПР, Романівське – на 0,10 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,10 м нижче НПР;

- в басейні р.Роставиця та р.Кам'янка стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Прибережненське – на рівні НПР, Ружинське - на 0,01 м нижче НПР, Карабчиївське - на 0,06 нижче НПР, Трубіївське - на 0,33 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,03 м вище НПР, Голуб'ятинське - на 0,18 м вище НПР, Строківське - на 0,03 м вище НПР, Василівське - на рівні НПР, Парипське - на рівні НПР, Почуйківське – на 0,10 м нижче НПР, Ставищенське – на рівні НПР;

- по р.Ірпінь стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Лісне – на 0,15 м нижче НПР, Корнинське – на рівні НПР, Сущанське – на 0,15 м нижче НПР.

Станом на 17.04.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир – 24,0 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 4,85 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський – 18,4 м3/с;

- р. Роставиця с. Строків – 4,8 м3/с;

- р. Кам’янка с. Ставище – 1,0 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,05 м вище НПР, Відсічне - на 0,07 м вище НПР, Малинське – на 0,45 м вище НПР, Візнянське – на 0,41 м вище НПР, Іршанське – на 0,43 м вище НПР, Бердичівське – на 0,15 м вище рівня НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 10,86 - 14,26 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 4,40 - 5,00 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 1,00 м3/с.

Станом на 17 квітня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,56 м, у зоні лісостепу - 0,59 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 0,93 та 0,87 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 04.04.2018 по 10.04.2018

Протягом звітного тижня утримувалась тепла, сонячна погода, нічні температури повітря становили +7С, денні до +21С, атмосферний тиск становив 738-748 мм.рт.ст., вітер змінних напрямків, швидкістю 2-5 м/с., вологість повітря становила 50-70%. За даними метеоспостережень опадів у вигляді дощу випало від 1,9 до 10 мм.

На річках області спостерігались спади рівнів води до 30 см на добу. На понижених ділянках заплав річок Уж та Норинь вода утримується на заплаві шаром 20-50 см без негативних наслідків.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів на водних об'єктах:

- по р.Гуйва коливання рівнів в межах 30 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,07 м нижче НПР, Старосільське – на 0,03 м вище НПР, Червоненське – на 0,04 м вище НПР;

- по р.Гнилоп’ять підвищення рівня води на 2 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на 0,10 м вище НПР, Бердичівське – на 0,17 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,05 м вище НПР, Швайківське – на 0,10 м вище НПР, Слободищенське – на 0,05 м вище НПР;

- по р.Случ коливання рівнів в межах 21 см (гідропост у с. Громада).

Рівні води по водосховищах: Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,43 м вище НПР, Старочорторийське – на 0,20 м вище НПР, Борушківське – на рівні НПР;

- по р. Унава стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,50 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,15 м нижче НПР, Єрчицьке – на рівні НПР, Романівське – на 0,15 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,15 м нижче НПР;

- в басейні р. Роставиця підвищення рівня води на 3 см, в басейні р. Кам'янка стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Прибережненське – на рівні НПР, Ружинське - на рівні НПР, Карабчиївське - на 0,05 нижче НПР, Трубіївське - на 0,15 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,03 м вище НПР, Голуб'ятинське - на 0,18 м вище НПР, Строківське - на 0,03 м вище НПР, Василівське - на 0,05 м нижче НПР, Парипське - на рівні НПР, Почуйківське – на 0,15 м нижче НПР, Ставищенське – на рівні НПР;

- по р. Ірпінь стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Лісне – на 0,20 м нижче НПР, Корнинське – на 0,20 м нижче НПР, Сущанське – на 0,15 м нижче НПР.

Станом на 10.04.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир – 43,3 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 4,67 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський – 39,1 м3/с;

- р. Роставиця с. Строків – 4,8 м3/с;

- р. Кам’янка с. Ставище – 1,0 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,18 м вище НПР, Відсічне - на 0,11 м вище НПР, Малинське – на 0,45 м вище НПР, Візнянське – на 0,41 м вище НПР, Іршанське – на 0,37 м вище НПР, Бердичівське – на 0,17 м вище рівня НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 10,97 - 14,40 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 4,10 - 5,00 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 1,00 м3/с.

Станом на 10 квітня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,54 м, у зоні лісостепу - 0,57 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 0,90 та 0,83 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 27.03.2018 по 04.04.2018

Протягом звітного тижня утримувалась хмарна з проясненнями погода, нічні температури повітря становили -2…+3С, денні +2…+8С, атмосферний тиск становив 738-752 мм.рт.ст., вітер змінних напрямків, швидкістю 2-7 м/с., середня вологість повітря становила 83%. Спостерігались опади у вигляді дощу від 2 до 13 мм. На річках області продовжуються підйоми рівнів води до 49 см на добу. На понижених ділянках заплав річок Уборть, Уж та Норинь вода утримується на заплаві шаром 10-56 см без негативних наслідків.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів на водних об'єктах:

- по р.Гуйва коливання рівнів в межах 24 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,05 м нижче НПР, Старосільське – на 0,05 м вище НПР, Червоненське – на 0,03 м вище НПР;

- по р.Гнилоп’ять стабільний рівень води (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на 0,10 м вище НПР, Бердичівське – на 0,15 м вище НПР, Скрагліївське – на рівні НПР, Швайківське – на 0,15 м вище НПР, Слободищенське – на 0,05 м вище НПР;

- по р.Случ коливання рівнів в межах 27 см (гідропост у с. Громада).

Рівні води по водосховищах: Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,43 м вище НПР, Старочорторийське – на 0,12 м вище НПР, Борушківське – на рівні НПР;

- по р. Унава стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,50 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,15 м нижче НПР, Єрчицьке – на рівні НПР, Романівське – на 0,15 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,15 м нижче НПР;

- в басейні річок Роставиця та Кам'янка стабільні рівні води.

Рівні води по водосховищах: Прибережненське – на рівні НПР, Ружинське - на рівні НПР, Карабчиївське - на 0,05 нижче НПР, Трубіївське - на 0,04 м нижче НПР, Паволоцьке – на рівні НПР, Голуб'ятинське - на 0,16 м вище НПР, Строківське - на 0,01 м вище НПР, Василівське - на 0,07 м нижче НПР, Парипське - на рівні НПР, Почуйківське – на 0,15 м нижче НПР, Ставищенське – на рівні НПР;

- по р. Ірпінь стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Лісне – на 0,20 м нижче НПР, Корнинське – на 0,20 м нижче НПР, Сущанське – на 0,15 м нижче НПР.

Станом на 04.04.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир – 81,0 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 8,21 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський – 58,3 м3/с;

- р. Роставиця с. Строків – 4,3 м3/с;

- р. Кам’янка с. Ставище – 1,0 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,14 м вище НПР, Відсічне - на 0,26 м вище НПР, Малинське – на 0,25 м вище НПР, Візнянське – на 0,41 м вище НПР, Іршанське – на 0,31 м вище НПР, Бердичівське – на 0,15 м вище рівня НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 10,64 - 13,04 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 4,60 - 5,50 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 1,00 - 1,10 м3/с.

Станом на 03 квітня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,54 м, у зоні лісостепу - 0,57 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 0,96 та 0,86 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів за березень 2018 року

Березень відзначився випадінням значної кількості опадів у вигляді снігу та дощу. За даними метеоспостережень гідрологічних постів опадів випало 74 мм при нормі 35 мм, що становить 210%. Протягом березня утримувалась переважно похмура погода з нетривалими проясненнями та зі значним коливанням середньодобових температур.

Температура повітря коливалась в межах -12…+6С вночі та -7…+11С вдень. Атмосферний тиск становив 738-759 мм.рт.ст., вологість повітря становила 52-91%. Водність річок області за березень становила: на річках басейну Случі 130-141%, Уборті 99-137%,Ужа і Норині 147-155%, Тетерева 72-105%.

На річках та водних об'єктах області спостерігалась повенева ситуація, яка супроводжувалась підвищенням рівнів та збільшенням витрат води.

Управління працювало в режимі підвищеної готовності. Водогосподарська обстановка на водних об'єктах, водогосподарських системах, гідротехнічних спорудах знаходилась на контролі.

Проводиться обмін інформацією з БУВР р.Рось, водогосподарськими організаціями сусідніх областей та Республіки Білорусь.

Підтримується зв'язок з територіальними органами ДСНС, районними комісіями з надзвичайних ситуацій, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, орендарями водних об'єктів та іншими водокористувачами.

Для забезпечення працездатності гідротехнічних споруд та з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру виконувались роботи по розчистці від льоду та снігу, регулювання шлюзами та ГТС витрат води і інші доглядові роботи.

Інформація про водогосподарську обстановку щоденно передається до Кризового центру.

Аварійних та надзвичайних ситуацій не виникало. Водні об'єкти працювали згідно встановлених режимів.

Рівні води на питних водосховищах:
Денишівське - на 0,14 м вище НПР;
Відсічне - на 0,26 м вище НПР;
Малинське - на 0,25 м вище НПР;
Візнянське - на 0,41 м вище НПР;
Іршанське - на 0,31 м вище НПР;
Бердичівське - на 0,15 м вище НПР;
Новоград-Волинське - на рівні НПР.

Станом на 04.04.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир - 81,0 м3/с;

- р. Случ с.Громада - 8,21 м3/с;

- р.Случ м.Новоград-Волинський - 58,3 м3/с;

- р.Роставиця с.Строків - 4,3 м3/с;

- р.Кам'янка с.Ставище - 1,0 м3/с.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан води у питних водосховищах став поступово змінюватись , визначалось зростання вмісту марганцю, заліза загального, азоту амонійного та підвищилась кольоровість води, що є характерним для початку весняного періоду та проходження водопілля, коли на стан та інтенсивність гідрохімічних процесів впливає потрапляння до водотоків талих вод з прибережних територій при таненні снігового покриву, змиви з заболочених теріторій,тощо.

Вміст розчиненого кисню знизився з 11,52-14,96 до 10,64-13,04 мгО2/дм3 при нормі не менше 4,0 мгО2/дм3.

За результатами аналізів відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану питних водозаборів у порівняльних значеннях:

- з відповідним місяцем 2017 року- якісний стан не погіршений;

- з 2013-2017 роки – погіршений якісний стан води за вмістом заліза загального і марганцю в річках Случ, Возня та Ірша(Малинське водосховище).

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з з лютим 2018 року:

1.Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський.

Якісні показники суттєвих змін не зазнають, вміст органічних речовин, фосфатів знизився, фіксується ріст марганцю з 0,14 до 0,20 мг/дм3, заліза загального з 0,33 до 0,46 мг/дм3, кольоровість води зросла з 30 до 65 градусів.

2.Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира.

Гідрохімічний стан питного водосховища стабільний, фіксується зниження органічного забруднення води ХСК з 28,34 до 26,52 мгО/дм3 та ріст заліза загального з 0,242 до 0,299 мг/дм3.

3.Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова.

Якісний стан характеризується як стабільний, відмічається зниження органічного забруднення води ХСК з 28,22 до 24,02 мгО/дм3 , марганцю з 0,08 до 0,05 мг/дм3 та заліза загального 0,242 до 0,218 мг/дм3.

4.Малинське водосховище на р.Ірша, питний водозабір м. Малина.

Визначається коливання якісних показників як в одну так і іншу сторони, вміст органічного забруднення знизився за показником ХСК з 24,77 до 24,02 мгО/дм3 разом з тим фіксується ріст заліза загального з 0,33 до 0,621 мг/дм3,марганцю з 0,23 до 0,42 мг/дм3, азоту амонійного з 0,13 до 0,48 мг/дм3.

5. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина.

Відмічається погіршення якісних показників, вміст органічного забруднення зріс за показником ХСК з 22,70 до 29,57 мгО/дм3, азоту амонійного з 0,11 до 0,29 мг/дм3, заліза загального з 0,418 до 0,644 мг/дм3 та марганцю з 0,08 до 0,21 мг/дм3.

З метою подальшого контролю за якістю води річок Случ і Хомора 14.03.2018 додатково відібрано та досліджено 5 проб води та виконано 115 вимірювань складу та властивостей води за гідрохімічними показниками від кордону Хмельницької і Житомирської областей до м.Новоград-Волинський.

Порівняно з лютим якість води у річці Хомора покращилась, вміст розчиненого у воді кисню зріс з 7,76-9,84 до 9,92-10,16 мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3. За результатами проведених досліджень фіксується зниження органічного забруднення води за показником ХСК з 52,62-62,74 до 38,76-40,80 мгО/дм3, марганцю з 0,39-0,45 до 0,29-0,30 мг/дм3, нітритів з 0,14-0,147 до 0,088-0,104 мг/дм3, кольоровість води при фонових значеннях 35-40 градусів знизилась з 75-90 до 50 градусів, а прозорість підвищилась з 10-12 до 15-19 см при нормі не менше 20 см. Разом з тим фіксується ріст заліза загального з 0,462 до 0,483-0,83 мг/дм3, нітратів з 1,5 до 4,5 мг/дм3 та азоту амонійного з 0,51 до 1,05-1,12 мг/дм3.

Якісні показники у р.Случ дещо погіршились, кольоровість води при фонових значеннях 35-40 градусів зросла до 65-70 градусів, а прозорість води знизилась до 10-12 см, також фіксується ріст марганцю з 0,16-0,18 до 0,22-0,28 мг/дм3, заліза загального з 0,264-0,308 до 0,552-0,593 мг/дм3, азоту амонійного з 0,26-0,61 до 0,88-1,05 мг/дм3. Максимальні значення показників у річці Случ визначаються у створі м. Баранівка.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 20.03.2018 по 27.03.2018

Протягом звітного тижня утримувалась хмарна з проясненнями погода, нічні температури повітря становили -3…-11С, денні – 0…+3С, атмосферний тиск становив 741-752 мм. рт. ст., переважав південно-східний вітер швидкістю 2-3 м/с., середня вологість повітря становила 82%. Спостерігались незначні опади у вигляді снігу. На річках області суттєвих змін не відбулося. Спостерігались коливання рівнів води з добовою інтенсивністю від -35 до +7 см.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів на водних об'єктах:

- по р.Гуйва зниження рівнів на 35 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,01 м нижче НПР, Старосільське – на 0,09 м вище НПР, Червоненське – на 0,05 м вище НПР;

- по р.Гнилоп’ять стабільний рівень води (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на 0,10 м вище НПР, Бердичівське – на 0,15 м вище НПР, Скрагліївське – на рівні НПР, Швайківське – на 0,15 м вище НПР, Слободищенське – на 0,10 м вище НПР;

- по р.Случ коливання рівнів в межах 30 см (гідропост у с. Громада).

Рівні води по водосховищах: Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,42 м вище НПР, Старочорторийське – на 0,24 м вище НПР, Борушківське – на рівні НПР;

- по р. Унава стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,50 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,15 м нижче НПР, Єрчицьке – на рівні НПР, Романівське – на 0,20 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,20 м нижче НПР;

- в басейні річок Роставиця та Кам'янка пониження рівнів води на 3-5 см.

Рівні води по водосховищах: Прибережненське – на рівні НПР, Ружинське - на рівні НПР, Карабчиївське - на 0,05 нижче НПР, Трубіївське - на 0,09 м нижче НПР, Паволоцьке – на рівні НПР, Голуб'ятинське - на 0,35 м вище НПР, Строківське - на 0,02 м вище НПР, Василівське - на 0,10 м нижче НПР, Парипське - на рівні НПР, Почуйківське – на 0,20 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,01 м вище НПР;

- по р. Ірпінь стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Лісне – на 0,40 м нижче НПР, Корнинське – на 0,40 м нижче НПР, Сущанське – на 0,15 м нижче НПР.

Станом на 27.03.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир – 47,1 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 8,12 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський – 39,1 м3/с;

- р. Роставиця с. Строків – 5,5 м3/с;

- р. Кам’янка с. Ставище – 1,1 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 1,14 м нижче НПР, Відсічне - на 0,17 м вище НПР, Малинське – на 0,38 м вище НПР, Візнянське – на 0,45 м вище НПР, Іршанське – на 0,03 м вище НПР, Бердичівське – на 0,15 м вище рівня НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 11,8 - 12,64 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 5,5 - 7,0 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 1,10 - 1,70 м3/с.

Станом на 27 березня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,58 м, у зоні лісостепу - 0,61 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 0,97 та 0,87 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 13.03.2018 по 20.03.2018

Протягом звітного тижня утримувалась хмарна з проясненнями погода, нічні температури повітря становили -6…-13С, денні – -7…+2С, атмосферний тиск становив 738-748 мм. рт. ст., переважав південно-східний вітер швидкістю 2-8 м/с., середня вологість повітря становила 78%. Спостерігались опади у вигляді мокрого снігу від 0,8 до 22 мм. Сніговий покрив становив до 10 см. У зв’язку із значним похолоданням на річках відновлені льодові явища у вигляді заберегів та шуги. На річках області переважає спад рівнів води з добовою інтенсивністю до 45 см. Максимальні рівні весняної повені були зафіксовані 15-17 березня.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів на водних об'єктах:

- по р.Гуйва коливання рівнів в межах 35 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,05 м вище НПР, Старосільське – на 0,15 м вище НПР, Червоненське – на 0,18 м вище НПР;

- по р.Гнилоп’ять підвищення рівня води на 10 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на 0,10 м вище НПР, Бердичівське – на 0,20 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,10 м вище НПР, Швайківське – на 0,20 м вище НПР, Слободищенське – на 0,20 м вище НПР;

- по р.Случ коливання рівнів в межах 55 см (гідропост у с. Громада).

Рівні води по водосховищах: Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,39 м вище НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на 0,23 вище НПР;

- по р. Унава підвищення рівня води на 10 см.

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,50 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,20 м нижче НПР, Єрчицьке – на 0,20 м на НПР, Романівське – на 0,41 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,10 м нижче НПР;

- в басейні річок Роставиця та Кам'янка підвищення рівнів води на 10-20 см.

Рівні води по водосховищах: Прибережненське – на НПР, Ружинське на 0,06 м нижче НПР, Карабчиївське на 0,05 нижче НПР, Трубіївське на 0,06 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,15 м вище НПР, Голуб'ятинське - на 0,65 м вище НПР, Строківське - на 0,12 м вище НПР, Василівське - на 0,15 м нижче НПР, Парипське - на рівні НПР, Почуйківське – на 0,20 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,15 м вище НПР;

- по р. Ірпінь підвищення рівня води на 10 см.

Рівні води по водосховищах: Лісне – на 0,40 м нижче НПР, Корнинське – на 0,40 м нижче НПР, Сущанське – на 0,30 м нижче НПР.

Станом на 20.03.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир – 49,2 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 10,7 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський – 66,5 м3/с;

- р. Роставиця с. Строків – 7,0 м3/с;

- р. Кам’янка с. Ставище – 1,7 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,18 м нижче НПР, Відсічне - на 0,24 м вище НПР, Малинське – на 0,55 м вище НПР, Візнянське – на 0,58 м вище НПР, Іршанське – на 0,15 м вище НПР, Бердичівське – на 0,15 м вище рівня НПР, Новоград-Волинське – на 0,30 вище НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 11,8 - 12,64 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Протягом тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 3,6 - 7,0 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,25 - 1,70 м3/с.

Станом на 20 березня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,62 м, у зоні лісостепу - 0,65 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,02 та 0,92 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 06.03.2018 по 13.03.2018

Протягом звітного тижня утримувалась хмарна з проясненнями погода, нічні температури повітря становили +1…-7С, денні – +1…+8С, атмосферний тиск становив 731-742 мм. рт. ст., переважав південно-східний вітер швидкістю 2-3 м/с., середня вологість повітря становила 79%. Спостерігались опади у вигляді мокрого снігу та дощу від 2 до 4 мм. У зв’язку з потеплінням, опадами та сніготаненням на річках області розпочалось весняне водопілля, послаблення та руйнування льодового покриву. Рівні води підвищились на 0,2-0,7 м. Висота снігового покриву становить місцями до 3 см.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів на водних обєктах:

- по р.Гуйва коливання рівнів в межах 26 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,07 м вище НПР, Старосільське – на 0,04 м вище НПР, Червоненське – на 0,03 м вище НПР;

- по р.Гнилоп’ять підвищення рівня води на 2 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на рівні НПР, Бердичівське – на 0,07 м вище НПР, Скрагліївське – на рівні НПР, Швайківське – на рівні НПР, Слободищенське – на 0,20 м нижче НПР;

- по р.Случ коливання рівнів в межах 44 см (гідропост у с. Громада).

Рівні води по водосховищах: Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,35 м вище НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на 0,26 вище НПР;

- по р. Унава підвищення рівня води на 2 см.

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,50 м нижче НПР, Жовтневе – на 0,20 м нижче НПР, Єрчицьке – на 0,20 м нижче НПР, Романівське – на 0,40 м нижче НПР, Кошляківське – на 0,20 м нижче НПР;

- в басейні річок Роставиця та Кам'янка підвищення рівнів води на 2-5 см.

Рівні води по водосховищах: Прибережненське – на 0,08 м нижче НПР, Ружинське на 0,26 м нижче НПР, Карабчиївське на 0,05 нижче НПР, Трубіївське на 0,21 м нижче НПР, Паволоцьке – на рівні НПР, Голуб'ятинське - на 0,30 м нижче НПР, Строківське - на 0,06 м вище НПР, Василівське - на 0,20 м нижче НПР, Парипське - на 0,20 м нижче НПР, Почуйківське – на 0,20 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,02 м вище НПР;

- по р. Ірпінь підвищення рівня води на 2 см.

Рівні води по водосховищах: Лісне – на 0,40 м нижче НПР, Корнинське – на 0,40 м нижче НПР, Сущанське – на 0,30 м нижче НПР.

Станом на 13.03.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир – 21,3 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 7,85 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський – 24,6 м3/с;

- р. Роставиця с. Строків – 1,50 м3/с;

- р. Кам’янка с. Ставище – 0,20 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,14 м вище НПР, Відсічне - на 0,21 м вище НПР, Малинське – на 0,43 м вище НПР, Візнянське – на 0,43 м вище НПР, Іршанське – на 0,08 м нижче НПР, Бердичівське – на 0,07 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 10,52 - 12,60 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

На протязі тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 1,20 - 3,50 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,15 - 0,20 м3/с.

Станом на 13 березня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,66 м, у зоні лісостепу - 0,69 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,07 та 0,98 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 27.02.2018 по 06.03.2018

Протягом звітного тижня переважала хмарна погода, нічні температури повітря становили -7…-19 С, денні – -2…-12 С, атмосферний тиск становив 738-749 мм. рт. ст., вітер перемінних напрямків 2-3 м/сек, середня вологість повітря становила 62%-79%. По області випали опади від 2 до 5 мм у вигляді снігу. На річках області спостерігались незначні коливання рівнів води. Льодова ситуація характеризується посиленням льодового покриву і становить від 9 до 23 см. Висота снігового покриву становить від 15 до 25 см.

Водогосподарська обстановка характеризується такими змінами рівнів на водних об'єктах:

- по р.Гуйва незначні коливання рівнів води (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,03 м вище НПР, Старосільське – на 0,01 м вище НПР, Червоненське – на 0,02 м вище НПР;

- по р.Гнилоп’ять стабільний рівень води (гідропост у м.Бердичів);

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на 0,10 м вище НПР, Бердичівське – на 0,05 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,15 м вище НПР, Швайківське – на 0,05 м вище НПР, Слободищенське – на 0,20 м нижче НПР;

- по р.Случ коливання рівнів в межах 10 см (гідропост у с. Громада).

Рівні води по водосховищах: Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,01 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на рівні НПР;

- по р. Унава стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,50 м нижче НПР, Жовтневе – на рівні НПР, Єрчицьке – на рівні НПР, Романівське – на рівні НПР, Кошляківське – на рівні НПР;

- в басейні річок Роставиця та Кам'янка стабільні рівні води.

Рівні води по водосховищах: Прибережненське – на 0,17 м нижче НПР, Ружинське на 0,31 м нижче НПР, Карабчиївське на 0,10 нижче НПР, Трубіївське на 0,34 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,02 м нижче НПР, Почуйківське – на рівні НПР, Ставищенське – на рівні НПР;

- по р. Ірпінь стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Лісне – на рівні НПР, Корнинське – на рівні НПР, Сущанське – на рівні НПР.

Станом на 06.03.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир – 9,94 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 4,26 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський – 12,5 м3/с;

- р. Роставиця с. Строків – 1,80 м3/с;

- р. Кам’янка с. Ставище – 0,15 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,03 м нижче НПР, Відсічне - на 0,08 м вище НПР, Малинське – на 0,41 м вище НПР, Візнянське – на 0,41 м вище НПР, Іршанське – на 0,02 м вище НПР, Бердичівське – на 0,05 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 11,52 - 14,96 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Впродовж тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 1,20 - 1,80 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,15 м3/с.

Станом на 6 березня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,65 м, у зоні лісостепу - 0,70 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,17 та 1,09 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів за лютий 2018 року

Лютий відзначився випадінням значної кількості опадів у вигляді снігу. За даними метеоспостережень гідрологічних постів опадів випало 40 мм при нормі 35 мм, що становить 114%.

Температура повітря коливалась в межах -19…+3 С вночі та -12…+4 С вдень. Атмосферний тиск становив 738-751 мм.рт.ст., вологість повітря становила 58-89%. Водність річок області за лютий підвищилась в порівнянні з водністю за січень в басейнах: Случі 55-68%, Уборті 56-120%, та понизилась по басейнах: Ужа і Норині 70-71%, Тетерева 46-97%.

На річках та водних об'єктах області спостерігались незначні коливання рівнів води. Льодова ситуація характеризується посиленням льодового покриву і на кінець місяця товщина льоду в пунктах спостережень становить від 9 до 23 см. Висота снігового покриву ставить від 15 до 25 см.

Для забезпечення запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на водогосподарських системах та гідротехнічних спорудах області, безпечного проходження льодоходу, повені і паводків у 2018 році, своєчасного вжиття заходів щодо захисту населених пунктів, сільгоспугідь, інженерних комунікацій і об'єктів господарювання, проведено обстеження стану гідроспоруд, водосховищ, ставків, магістральних каналів, річок, продовжуються роботи по розчищенню від снігу та льоду, вживаються заходи для забезпечення їх готовності до пропуску льодоходу, повені та паводків.

Інформація про водогосподарську обстановку щоденно передається до Кризового центру.

Аварійних та надзвичайних ситуацій не виникало. Водні об'єкти працювали згідно режимів, встановлених на зимовий період 2018 року.

Рівні води на питних водосховищах:
Денишівське - на 0,30 м нижче НПР;
Відсічне - на 0,08 м вище НПР;
Малинське - на 0,41 м вище НПР;
Візнянське - на 0,41 м вище НПР;
Іршанське - на 0,03 м вище НПР;
Бердичівське на 0,05 м вище НПР;
Новоград-Волинське - на рівні НПР.

Станом на 05.03.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир - 9,94 м3/с;

- р. Случ с.Громада - 4,36 м3/с;

- р.Случ м.Новоград-Волинський - 12,8 м3/с;

- р.Роставиця с.Строків - 1,3 м3/с;

- р.Кам'янка с.Ставище - 0,15 м3/с.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан води у питних водосховищах та водних об'єктах рибогосподарського призначення протягом лютого 2018 року знаходився на задовільному рівні, фіксувались позитивні сезонні зміни якісних показників, пов’язані з процесами самоочищення води, характерними для зимового періоду року.

Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 11,52-14,96 мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 2/дм3. Порівняно з січнем по усіх питних водозаборах фіксується зниження азоту амонійного, заліза загального та органічного забруднення води (крім р.Тетерів, Уж та Іршанського водосховища на р.Ірша).

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану поверхневих вод у порівняльних значеннях:

- з відповідним місяцем 2017 року- погіршений стан за вмістом заліза;

- з відповідними періодами 2013-2017 років – якісний стан не погіршений.

-Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з попереднім періодом спостережень:

1.Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський.

Якісний стан характеризується як стабільний, фіксується зниження азоту амонійного, фосфатів та визначається лише ріст марганцю з 0,075 до 0,14 мг/дм3.

2.Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира.

Фіксується ріст органічного забруднення води ХСК з 24,29 до 28,34 мгО/дм3, марганцю з 0,053 до 0,10 мг/дм3, заліза загального з 0,22 до 0,242 мг/дм3, решта показників суттєвих змін не зазнає.

3.Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова.

Якісний стан характеризується як стабільний, фіксується зниження заліза загального з 0,33 до 0,242 мг/дм3, марганцю з 0,096 до 0,08 мг/дм3 та ріст органічного забруднення води ХСК з 24,3 до 28,22 мгО/дм3.

4.Малинське водосховище на р.Ірша,питний водозабір м. Малина.

Якісний стан питного водосховища характеризується як стабільний, гідрохімічні показники, такі як залізо загальне, ХСК суттєвих змін не зазнають і становлять відповідно 0,33 мг/дм3 та 24,77 мгО/дм3. Порівняно з січнем фіксується ріст марганцю з 0,176 до 0,23 мг/дм3 та зниження азоту амонійного з 0,20 до 0,13 мг/дм3 і сульфатів з 134 до 128 мг/дм3.

5. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина.

Фіксується покращення якості води, а саме: зниження органічного забруднення води ХСК з 26,21 до 22,70 мгО/дм3, марганцю з 0,136 до 0,08 мг/дм3, заліза загального з 0,64 до 0,418 мг/дм3 та азоту амонійного з 0,21 до 0,11 мг/дм3.

6. Бердичівське водосховище на р. Гнилоп'ять, питний водозабір м. Бердичева.

Якість води покращилась, відмічається зниження органічного забруднення води ХСК з 40,43 до 36,18 мгО/дм3, марганцю з 0,120 до 0,10 мг/дм3, заліза з 0,286 до 0,231 мг/дм3 та азоту амонійного з 0,67 до 0,37 мг/дм3.

7. р. Уж, питний водозабір м. Коростень.

Якість води погіршилась, кольоровість води зросла з 30 до 90 градусів, що спричинило ріст вмісту заліза з 0,50 до 1,596 мг/дм3, марганцю з 0,144 до 0,26 мг/дм3 та підвищення органічних речовин ХСК з 25,42 до 34,27 мг/дм3.

Характеристика стану якості води водних об'єктів ІІ категорії рибогосподарського призначення та тенденції щодо його змін порівняно з попереднім кварталом:

1.р. Роставиця, 71км, смт.Ружин. Якість води покращилась, відмічається зниження органічного забруднення ХСК з 34,05 до 31,92 мгО/дм3, марганцю з 0,163 до 0,07 мг/дм3 та заліза з 0,33 до 0,209 мг/дм3.

2. р.Уборть, 122 км, с. Рудня Хочинська, кордон з Білоруссю. Якість води погіршилась, кольоровість води зросла з 120 до 195 градусів, як наслідок, вміст заліза збільшився з 1,824 до 2,052 мг/дм3, марганцю з 0,192 до 0,270 мг/дм3 та зросли органічні речовини ХСК з 30,87 до 40,32 мг/дм3.

3. р.Тетерів, 175 км, м. Радомишль. Фіксується коливання якісних показників як в одну так і іншу сторони, відмічається зниження органічного забруднення води ХСК з 33,74 до 26,83 мгО/дм3, азоту амонійного з 0,53 до 0,27 мг/дм3 та ріст заліза з 0,248 до 0,352 мг/дм3 і марганцю з 0,096 до 0,165 мг/дм3.

З метою подальшого контролю за якістю води річок Случ і Хомора 15.02.2018 лабораторією моніторингу вод та грунтів Облводресурсів додатково відібрано та досліджено 5 проб води та виконано 115 вимірювань складу та властивостей води за гідрохімічними показниками від кордону Хмельницької і Житомирської областей до м.Новоград-Волинський.

Вміст розчиненого у воді кисню в р. Хомора порівняно з січнем знизився з 10,96-13,84 до 7,76-9,84 мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3. За результатами проведених аналізів фіксується ріст органічного забруднення води ХСК з 36,43-38,46 до 52,62-62,74 мгО/дм3, марганцю з 0,143-0,15 до 0,39-0,45 мг/дм3, заліза загального з 0,286-0,374 до 0,462 мг/дм3, нітритів з 0,065-0,071 до 0,14-0,147 мг/дм3, а також кольоровість води зросла з 40 до 78-90 градусів при фонових значеннях 40 градусів.

Разом з тим, визначається зниження вмісту азотних та фосфатних сполук, так, вміст азоту амонійного порівняно з січнем знизився з 0,73-0,81 до 0,51 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Обласним управлінням водних ресурсів здійснюються заходи щодо безпечного пропуску льодоходу, повені та паводків у 2018 році.

Водогосподарськими організаціями області обстежено та приведено у готовність 130 відомчих водомірних постів на меліоративних системах, каналах та інших водних об’єктах для здійснення гідрологічних спостережень під час пропуску льодоходу, повені та паводків, забезпечено перевірку технічного стану гідротехнічних споруд (включаючи захисні) на меліоративних системах, які знаходяться у зоні впливу можливої шкідливої дії льодоходу, повені та паводків.

Налагоджено зв'язок з облгідрометеоцентром щодо отримання інформації про водогосподарську обстановку на державних гідропостах.

Спільним наказом з Управлінням ДСНС України в Житомирській області № 431/79 від 24.10.2017 року затверджений «Порядок взаємодії Управління ДСНС України у Житомирській області та Житомирського обласного управління водних ресурсів у разі виникнення надзвичайних ситуацій на водогосподарських об’єктах», уточнений порядок та схеми взаємодії водогосподарських організацій з підрозділами ДСНС, органами місцевого самоврядування, визначені відповідальні працівники та порядок інформування.

Для виконання протиповеневих робіт на об’єктах облводресурсів створено 35 аварійних бригад, які укомплектовані необхідною технікою в кількості 63 одиниці, 5 автономних джерел електропостачання, 4 плавзасоби, 10 одиниць насосного обладнання, при необхідності буде задіяно 273 особи.

У підвідомчих водогосподарських організаціях створено відомчий аварійний запас матеріалів на суму 206 тис.грн., який може бути використаний при виникненні надзвичайних ситуацій на водних об’єктах, які знаходяться на балансах підвідомчих організацій.

Налагоджений постійний зв'язок та узгоджено порядок взаємодії з водогосподарськими організаціями Хмельницької, Вінницької, Київської, Рівненської областей та сусідніми районами Республіки Білорусь ( Єльський, Наровлянський, Лєльчицький). Згідно плану роботи українсько-білоруської Робочої групи спільного використання водних ресурсів, проектування, будівництва і експлуатації водогосподарських об’єктів на 2018 рік у лютому-березні 2018 року (при необхідності) буде проведена нарада по погодженню порядку пропуску весняного водопілля і повеневих вод по водотоках, що протікають на територіях прикордонних областей України і Республіки Білорусь.

Довідково:

За інформацією облгідрометеоцентру зимова межінь на більшості річок області характеризується більш високою водністю, порівняно з осінньою (в наслідок достатньої кількості опадів у листопаді-грудні та відлиг).

Виходячи з гідрометеорологічної ситуації, що склалася у басейнах річок у продовж 2017-2018р.р. та за нормальних гідрометеорологічних процесів у другій половині лютого – травні можна очікувати, що на більшості річок області весняне водопілля 2018 року буде близьке і вище за минулорічне.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 20.02.2018 по 27.02.2018

На протязі звітного тижня переважала хмарна погода, нічні температури повітря становили -3…-19 С, денні –4…-12 С, атмосферний тиск становив 743-749 мм. рт. ст., вітер перемінних напрямків 2-3 м/сек, середня вологість повітря становила 82%-89%. По області випали опади 2-10 мм у вигляді снігу та мокрого снігу. На річках області утримувався малозмінний рівневий режим з незначними добовими коливаннями рівнів води від 1 до 3 см. В льодовому режимі суттєвих змін не відбулося.

- по р.Гуйва незначні коливання рівнів води (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,03 м вище НПР, Старосільське – на 0,15 м вище НПР, Червоненське – на 0,02 м вище НПР;

- по р.Гнилоп’ять стабільний рівень води (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на 0,10 м вище НПР, Бердичівське – на 0,05 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,15 м вище НПР, Швайківське – на 0,05 м вище НПР, Слободищенське – на 0,20 м нижче НПР ;

- по р.Случ коливання рівнів в межах 20 см (гідропост у с. Громада).

Рівні води по водосховищах: Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,02 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на рівні НПР;

- по р. Унава стабільний рівень води .

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,50 м нижче НПР, Жовтневе – на рівні НПР, Єрчицьке – на рівні НПР, Романівське – на рівні НПР , Кошляківське – на рівні НПР;

- в басейні р.р. Роставиця та Кам'янка стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Прибережненське – на 0,17 м нижче НПР, Ружинське на 0,31 м нижче НПР, Карабчиївське на 0,10 нижче НПР, Трубіївське на 0,33 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,02 м нижче НПР , Почуйківське – на рівні НПР , Ставищенське – на рівні НПР ;

- по р.Ірпінь стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Лісне – на рівні НПР, Корнинське – на рівні НПР, Сущанське – на рівні НПР.

Станом на 27.02.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир – 14,5 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 5,41 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський – 12,5 м3/с;

- р. Роставиця с. Строків – 1,20 м3/с;

- р. Кам’янка с. Ставище – 0,15 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,12 вище НПР, Відсічне - на 0,08 м вище НПР, Малинське – на 0,41 м вище НПР, Візнянське – на 0,41 м вище НПР, Іршанське – на 0,04 вище НПР , Бердичівське – на 0,05 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 10,40 - 12,30 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/ дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

На протязі тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 1,20 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,15 м3/с.

Станом на 27 лютого 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,65м, у зоні лісостепу 0,70 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,17 та 1,09 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 14.02.2018 по 21.02.2018

На протязі звітного тижня переважала хмарна погода, нічні температури повітря становили -3…-7 С, денні – 0…+3 С, атмосферний тиск становив 742-748 мм. рт. ст., вітер перемінних напрямків 2-3 м/сек, середня вологість повітря становила 82%-89%. По області випали опади 2-5 мм у вигляді снігу та мокрого снігу. На річках області утримувався малозмінний рівневий режим з незначними добовими коливаннями рівнів води від 1 до 3 см. В льодовому режимі суттєвих змін не відбулося.

- по р.Гуйва стабільний рівень води (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,05 м вище НПР, Старосільське – на 0,03 м вище НПР, Червоненське – на 0,02 м вище НПР;

- по р.Гнилоп’ять стабільний рівень води (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на 0,10 м вище НПР, Бердичівське – на 0,05 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,15 м вище НПР, Швайківське – на 0,05 м вище НПР, Слободищенське – на 0,20 м нижче НПР;

- по р.Случ коливання рівнів в межах 12 см (гідропост у с. Громада).

Рівні води по водосховищах: Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,02 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на рівні НПР;

- по р. Унава стабільний рівень води .

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,50 м нижче НПР, Жовтневе – на рівні НПР, Єрчицьке – на рівні НПР, Романівське – на рівні НПР , Кошляківське – на рівні НПР;

- в басейні р.р. Роставиця та Кам'янка стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Прибережненське – на 0,17 м нижче НПР, Ружинське на 0,31 м нижче НПР, Карабчиївське на 0,10 нижче НПР, Трубіївське на 0,32 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,02 м нижче НПР , Почуйківське – на рівні НПР, Ставищенське – на рівні НПР;

- по р. Ірпінь стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Лісне – на рівні НПР, Корнинське – на рівні НПР, Сущанське – на рівні НПР.

Станом на 20.02.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир – 13,40 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 4,26 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський – 13,6 м3/с;

- р. Роставиця с. Строків – 1,20 м3/с;

- р. Кам’янка с. Ставище – 0,15 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,15 вище НПР, Відсічне - на 0,08 м вище НПР, Малинське – на 0,41 м вище НПР, Візнянське – на 0,41 м вище НПР, Іршанське – на 0,04 вище НПР, Бердичівське – на 0,05 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 10,46 - 13,80 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

На протязі тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 1,20 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,15 м3/с.

Станом на 20 лютого 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,69м, у зоні лісостепу 0,73 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,22 та 1,23 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 07.02.2018 по 14.02.2018

На протязі звітного тижня переважала хмарна погода, нічні температури повітря становили -3…-7 С, денні – 0…+4 С, атмосферний тиск становив 735-744 мм. рт. ст., вітер перемінних напрямків 2-3 м/сек, середня вологість повітря становила 85%. По області випали опади 2-5 мм у вигляді снігу та мокрого снігу. Висота снігового покрову становить 2-14 см. На водоймах льодостав 8-12 см. Водогосподарська обстановка на річках області характеризувалась такими змінами рівнів води на водних об’єктах:

- по р.Гуйва стабільний рівень води (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,06 м вище НПР, Старосільське – на 0,04 м вище НПР, Червоненське – на 0,02 м вище НПР;

- по р. Гнилоп’ять пониження рівня води на 2 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на 0,10 м вище НПР, Бердичівське – на 0,05 м вище НПР, Скрагліївське – на 0,15 м вище НПР, Швайківське – на 0,05 м вище НПР, Слободищенське – на 0,20 м нижче НПР;

- по р.Случ коливання рівнів в межах 15 см (гідропост у с. Громада).

Рівні води по водосховищах: Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,02 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на рівні НПР;

- по р. Унава стабільний рівень води .

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,50 м нижче НПР, Жовтневе – на рівні НПР, Єрчицьке – на рівні НПР, Романівське – на 0,15 м нижче НПР, Кошляківське – на рівні НПР;

- в басейні р.р Роставиця та Кам'янка стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Прибережненське – на 0,20 м нижче НПР, Ружинське на 0,32 м нижче НПР, Карабчиївське на 0,10 нижче НПР, Трубіївське на 0,20 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,02 м нижче НПР , Почуйківське – на 0,10 м нижче НПР, Ставищенське – на рівні НПР;

- по р. Ірпінь стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Лісне – на рівні НПР, Корнинське – на рівні НПР, Сущанське – на рівні НПР.

Станом на 13.02.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир – 14,50 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 3,08 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський – 13,6 м3/с;

- р. Роставиця с. Строків – 1,20 м3/с;

- р. Кам’янка с. Ставище – 0,15 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,16 вище НПР, Відсічне - на 0,09 м вище НПР, Малинське – на 0,43 м вище НПР, Візнянське – на 0,41 м вище НПР, Іршанське – на 0,09 вище НПР , Бердичівське – на 0,05 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 10,43 - 10,84 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/ дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

На протязі тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 1,20 - 1,80 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,15 м3/с.

Станом на 13 лютого 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,72м, у зоні лісостепу 0,73 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,22 та 1,23 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 31.01.2018 по 07.02.2018

На протязі звітного тижня переважала хмарна погода, із суттєвим пониженням температур наприкінці тижня, нічні температури повітря становили -16…-5 С, денні – -6…-8 С, атмосферний тиск становив 741-757 мм.рт.ст., вітер перемінних напрямків 2-8 м/сек, середня вологість повітря становила 83%. По області випали опади 2-19 мм у вигляді снігу та дощу. Товщина снігового покрову становить 2-17 см. На водоймах льодостав 10-12 см. Водогосподарська обстановка на річках області характеризувалась такими змінами рівнів води на водних об’єктах:

- по р.Гуйва коливання рівня води до 10 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,06 м вище НПР, Старосільське – на 0,04 м вище НПР, Червоненське – на рівні НПР;

- по р. Гнилоп’ять стабільний рівень води (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на рівні НПР, Бердичівське – на 0,07 м вище НПР, Скрагліївське – на рівні НПР, Швайківське – на 0,05 м вище НПР, Слободищенське – на рівні НПР;

- по р.Случ коливання рівнів в межах 15 см (гідропост у с. Громада).

Рівні води по водосховищах: Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,02 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на рівні НПР;

- по р. Унава стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,50 м нижче НПР, Жовтневе – на рівні НПР, Єрчицьке – на рівні НПР, Романівське – на 0,30 м нижче НПР, Кошляківське – на рівні НПР;

- в басейні р.р.Роставиця та Кам'янка підвищення рівнів води на 2-5 см.

Рівні води по водосховищах: Прибережненське – на 0,22 м нижче НПР, Ружинське на 0,34 м нижче НПР, Карабчиївське на 0,11 нижче НПР, Трубіївське на 0,31 м нижче НПР, Паволоцьке – на рівні НПР, Почуйківське – на 0,20 м нижче НПР, Ставищенське – на рівні НПР;

- по р. Ірпінь стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Лісне – на 0,05 м нижче НПР, Корнинське – на 0,15 м нижче НПР, Сущанське – на рівні НПР.

Станом на 06.02.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир – 13,40 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 5,02 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський – 12,5 м3/с;

- р. Роставиця с. Строків – 1,80 м3/с;

- р. Кам’янка с. Ставище – 0,15 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,10 вище НПР, Відсічне - на 0,07 м вище НПР, Малинське – на 0,43 м вище НПР, Візнянське – на 0,41 м вище НПР, Іршанське – на 0,10 вище НПР , Бердичівське – на 0,07 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 8,4 - 11,96 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

На протязі тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 1,80 м3/с - 3,80 м3/с

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,15 м3/с - 0,17 м3/с

Станом на 06 лютого 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,75м, у зоні лісостепу 0,77 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,31 та 1,25 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів за січень 2018 року.

Протягом січня місяця Житомирським обласним управлінням водних ресурсів відслідковувався стан водних об'єктів, гідротехнічних споруд, режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем та водойм, обстановки на підвідомчих водних об'єктах.

Температура повітря коливалась в межах -17…+2 С вночі та -3…+5 С вдень. Атмосферний тиск становив 734-762 мм.рт.ст., вологість повітря становила 86%. За даними метеоспостережень гідрологічних постів опадів випало 35 мм при нормі 45 мм, що становить 88%. Водність річок області за січень дещо підвищилась в порівнянні з водністю за грудень і становить: басейн Случі 48-67%, Уборті 67 - 88%, Ужа і Норині 100-120%, та Тетерева 65-109%. Водні об’єкти працювали згідно режимів, встановлених на осінньо-зимовий період 2017-2018 р.р.

Рівні води на питних водосховищах:
Денишівське на 0,10 м вище НПР;
Відсічне - на 0,07 м вище НПР;
Малинське - на 0,41 м вище НПР;
Візнянське - на 0,43 м вище НПР;
Іршанське - на 0,09 м нижче НПР;
Бердичівське на 0,07 нижче НПР;
Новоград-Волинське - на рівні НПР.
Станом на 05.01.18 витрати води становлять: р. Тетерів м.Житомир - 14,0 м3/с; - р. Случ с.Громада - 3,01 м3/с; - р.Случ м.Новоград-Волинський - 12,5 м3/с; - р.Роставиця с.Строків - 2,0 м3/с; - р.Кам'янка с.Ставище - 0,15 м3/с. Для забезпечення запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на водогосподарських системах та гідротехнічних спорудах області, безпечного проходження льодоходу, повені і паводків у 2018 році, своєчасного вжиття заходів щодо захисту населених пунктів, сільгоспугідь, інженерних комунікацій і об’єктів господарювання та на виконання наказу Держводагентства №182 від 28.12.2017р. «Про пропуск льодоходу, повені та паводків у 2018 році» та наказу обласного управління водних ресурсів № 1 від 04.01.2018 р. проведена слідуюча робота: проаналізовані результати проходження повені минулих років та уточнено перелік об’єктів, які становлять загрозу виникнення надзвичайних ситуацій; затверджено План дій, склад оперативної робочої групи аналітично-диспетчерського центру, призначені відповідальні фахівці на час підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків; на даний час проводяться обстеження пропускних і водорегулюючих гідротехнічних споруд; спільним наказом з Управлінням ДСНС України в Житомирській області 3431/79 від 24.10.2017р. затверджений «Порядок взаємодії Управління ДСНС України в Житомирській області та Житомирського обласного управління водних ресурсів у разі виникнення надзвичайних ситуацій на водогосподарських об’єктах», уточнений порядок та схема взаємодії водогосподарських організацій з підрозділами ДСНС, органами місцевого самоврядування, призначені відповідальні особи та порядок інформування; підвідомчими організаціями проводиться підготовка до вимірів 130 відомчих гідрометричних постів; розроблено два проекти визначення зон можливого затоплення повенями та паводками на річках Случ та Жерев; за результатами спостережень минулих років розроблено карти з визначенням зон можливого затоплення по інших річках; у підвідомчих водогосподарських рганізаціях створено відомчий аварійний запас матеріалів; для виконання протиповеневих робіт на об’єктах облводресурсів створено 35 аварійних бригад, які укомплектовані необхідною технікою в кількості 63 одиниці, 5 автономних джерел електропостачання, 4 плавзасоби, 10 одиниць насосного обладнання, при необхідності буде задіяно 273 особи; налагоджено постійний зв'язок та узгоджено порядок взаємодії з водогосподарським організаціями Хмельницької, Вінницької, Київської, Рівненської областей та сусідніми районами Республіки Білорусь; підготовчі роботи продовжуються, інформація про водогосподарську обстановку щоденно передається до Кризового центру.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан води у питних водосховищах знаходився на задовільному рівні.

Фактори, які впливали на якість води, це встановлення зимового температурного режиму повітря та води,встановлення льодоставу,похмура,малосонячна погода протягом усього місяця.

Вміст розчиненого кисню порівняно з груднем зріс з 12,08-13,44 до 12,96-14,80 мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3. По усіх контрольованих створах фіксується зниження органічного забруднення води та зниження вмісту марганцю(крім річки Возня).

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану питних водозаборів у порівняльних значеннях:

- з відповідним місяцем 2017 року - погіршений стан за вмістом заліза,крім р.Тетерів(в/з м.Житомира);

- з відповідними періодами 2013-2017 років - погіршений стан за вмістом заліза,крім р.Тетерів(в/з м.Житомира).

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з груднем 2017 року:

1.Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський.

Вміст розчиненого кисню зріс з 12,96 до 13,68 мгО2/дм3. Якісний стан характеризується як стабільний, фіксується зниження органічного забруднення води ХСК з 36,64 до 26,31 мгО/дм3, марганцю з 0,104 до 0,075 мг/дм3 ,кольоровість води знизилась з 50 до 45 градусів, разом з тим визначається ріст азоту амонійного з 0,39 до 0,62 мг/дм3.

2. Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира.

Вміст розчиненого кисню становить з 13,96 мгО2/дм3. Фіксується покращення якості води, а саме зниження органічного забруднення води ХСК з 34,81 до 24,29 мг/дм3,марганцю з 0,096 до 0,053 мг/дм3 та зниження кольоровості води з 45 до 35 градусів .

3.Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт.Нова Борова.

Вміст розчиненого кисню зріс з 12,96 до 14,32 мгО2/дм3. Якісний характеризується як стабільний,фіксується зниження органічного забруднення води ХСК з 28,34 до 24,3 мгО2/дм3 ,заліза загального з 0,352 до 0,33 мг/дм3 та ріст сульфатів з 58 до 112 мг/дм3 та незначний ріст марганцю з 0,088 до 0,096 мг/дм3. Фіксується незначне зростання вмісту заліза з 0,28 до 0,334 мг/дм3 та марганцю з 0,048 до 0,084 мг/дм3.

4. Малинське водосховище на р.Ірша, питний водозабір м.Малина.

Вміст розчиненого кисню зріс з 13,44 до 14,80 мгО2/дм3. Якісний стан питного водосховища не погіршений, відмічається зниження органічного забруднення води ХСК з 26,31 до 24,34 мгО2/дм3,марганцю з 0,192 до 0,176 мг/дм3. Фіксується ріст сульфатів з 96 до 134 мг/дм3,решта показників суттєвих змін не зазнає.

5. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м.Малина.

Вміст розчиненого кисню зріс з 12,08 до 13,04 мгО2/дм3. Відмічається коливання якісних показників як в одну та іншу сторони, вміст органічного забрудненя знизився за показником ХСК з 30,36 до 26,21 мгО/дм3, азоту амонійного з 0,36 до 0,21 мг/дм3, разом з тим фіксується ріст заліза загального з 0,33 до 0,64 мг/дм3, сульфатів з 42 до 64 мг/дм3 та марганцю з 0,12 до 0,136 мг/дм3.

З метою подальшого контролю за якістю води річок Случ і Хомора 16.01.2018 лабараторією моніторингу вод та грунтів Облводресурсів додатково відібрано та досліджено 5 проб води та виконано 115 вимирювань складу та властивостей води за гідрохімічними показниками від кордону Хмельницької і Житомирської областей до м.Новоград-Волинський.

Вміст розчиненого у воді кисню в р.Хомора порівняно з груднем зріс з 7,68-9,60 до 10,96-13,84 мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3. За результатами проведених аналізів фіксується зниження органічного забруднення води ХСК з 43,97-45,80 до 36,43-38,46 мгО2/дм3, марганцю з 0,192-0,252 до 0,143-0,15 мг/дм3, заліза загального з 0,462 до 0,286-0,374 мг/дм3, а також кольоровість води знизилась з 60 градусів до фонових значень, а саме 40 градусів.

Разом з тим, визначався підвищений вміст азотних та фосфатних сполук, що є характерним для цього періоду року, вміст азоту амонійного порівняно з груднем зріс з 0,32-0,38 до 0,73-0,81 мг/дм3, а фосфатів з 0,03-0,04 до 0,07 мг/дм3.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 27.12.2017 по 03.01.2018

На протязі звітного тижня переважала хмарна погода з проясненнями, нічні температури повітря становили -2…+2С, денна – +4…+6С, атмосферний тиск становив 737-746 мм. рт. ст., вітер 1-2 м/сек, середня вологість повітря становила 88%, спостерігались опади в вигляді мокрого снігу та дощу. За даними метеоспостережень постів опадів випало від 7 до 30 мм. В результаті танення снігу та дощів спостерігалось незначне підвищення рівнів води на річках та водоймах.

Водогосподарська обстановка на річках області характеризувалась такими змінами рівнів води на водних об’єктах:

- по р. Гуйва підняття рівня води до 10 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,08 м вище НПР, Старосільське – на 0,07 м вище НПР, Червоненське – на рівні НПР;

- по р. Гнилоп’ять підняття рівня води на 4 см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на рівні НПР, Бердичівське – на 0,10 м нижче НПР, Скрагліївське – 0,05 вище НПР, Швайківське – 0,10 вище НПР, Слободищенське – 0,05 вище НПР;

- по р. Случ коливання рівнів в межах 10 см (гідропост у с. Громада).

Рівні води по водосховищах: Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,03 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на рівні НПР ; - по р. Унава підвищення рівня на 5 см.

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,50 м нижче НПР, Жовтневе – на рівні НПР, Єрчицьке – на рівні НПР, Романівське – 2,10 нижче НПР, Кошляківське – на 0,35 м нижче НПР;

- в басейні р.р. Роставиця та Кам’янка підвищення рівня на 5 см.

Рівні води по водосховищах: Прибережненське – на 0,42 м нижче НПР, Ружинське - на 0,36 м нижче НПР, Карабчиївське - на 0,10 нижче НПР, Трубіївське - на 0,18 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,04 м нижче НПР, Голубятинське – на 0,18 м нижче НПР, Строківське – на рівні НПР, Василівське – 1,60 м нижче НПР, Парипське – на рівні НПР, Почуйківське – на 0,80 нижче НПР, Ставищенське – на рівні нижче НПР;

- по р.Ірпінь підвищення рівня на 5 см.

Рівні води по водосховищах: Лісне – на 0,25 м нижче НПР, Корнинське – на 0,80 м нижче НПР, Сущанське – на рівні НПР.

Станом на 03.01.18 витрати води становлять:
- р. Тетерів м.Житомир - 13,40 м3/с;
- р. Случ (с. Громада) – 3,01 м3/с;
- р. Случ м.Новоград-Волинський – 16,1 м3/с;
- р. Роставиця (с. Строків) – 0,30 м3/с;
- р. Кам’янка (с. Ставище) – 0,13 м3/с.

Питні водосховища області заповнені:

Денишівське – на 0,25 м вище НПР, Відсічне - на 0,78 м нижче НПР, Малинське – на 0,17 м вище НПР, Візнянське – на 0,45 м вище НПР, Іршанське – на 0,08 м вище НПР, Бердичівське – на 0,10 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 10,90 -13,35 мг/дм3 при нормі не менше 4,0мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

На протязі тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,30 - 0,35 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,13 м3/с.

Станом на 02 січня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,82 м, у зоні лісостепу 0,84 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,30 та 1,24 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 24.01.2018 по 31.01.2018

На протязі звітного тижня переважала хмарна погода, нічні температури повітря становили -16…-3 С, денні – -6…+3 С, атмосферний тиск становив 741-749 мм. рт. ст., вітер перемінних напрямків 2-3 м/сек, середня вологість повітря становила 79%. По області випали опади 3-70 мм у вигляді снігу та дощу. Водогосподарська обстановка на річках області характеризувалась такими змінами рівнів води на водних об’єктах:

- по р.Гуйва коливання рівня води до 10 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,03 м вище НПР, Старосільське – на 0,01 м вище НПР, Червоненське – на рівні НПР;

- по р. Гнилоп’ять стабільний рівень води (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на рівні НПР, Бердичівське – на 0,08 м вище НПР, Скрагліївське – на рівні НПР, Швайківське – на 0,05 м вище НПР, Слободищенське – на рівні НПР;

- по р.Случ коливання рівнів в межах 15 см (гідропост у с. Громада).

Рівні води по водосховищах: Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,02 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на рівні НПР;

- по р. Унава підвищення рівня води на 2 см.

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,50 м нижче НПР, Жовтневе – на рівні НПР, Єрчицьке – на рівні НПР, Романівське – на 0,50 м нижче НПР, Кошляківське – на рівні НПР;

- в басейні р.р. Роставиця та Кам'янка підвищення рівнів води на 2-5 см.

Рівні води по водосховищах: Прибережненське – на 0,24 м нижче НПР, Ружинське на 0,34 м нижче НПР, Карабчиївське на 0,10 нижче НПР, Трубіївське на 0,19 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,10 м вище НПР, Голубятинське – на 0,07 м нижче НПР, Строківське – 0,08 м вище НПР, Василівське – на 0,40 м нижче НПР, Парипське – на рівні НПР, Почуйківське – на 0,35 м нижче НПР, Ставищенське – на 0,01 вище НПР;

- по р. Ірпінь підвищення рівня на 2 см.

Рівні води по водосховищах: Лісне – на 0,05 м нижче НПР, Корнинське – на 0,20 м нижче НПР, Сущанське – на рівні НПР.

Станом на 30.01.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир – 6,94 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 3,41 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський – 12,5 м3/с;

- р. Роставиця с. Строків – 3,80 м3/с;

- р. Кам’янка с. Ставище – 0,17 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,05 вище НПР, Відсічне - на 0,07 м вище НПР, Малинське – на 0,41 м вище НПР, Візнянське – на 0,43 м вище НПР, Іршанське – на рівні НПР, Бердичівське – на 0,08 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 10,3 - 10,67 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

На протязі тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 3,60 - 4,60 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,15 м3/с - 0,17 м3/с.

Станом на 30 січня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,75м, у зоні лісостепу 0,77 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,31 та 1,25 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 17.01.2018 по 24.01.2018

На протязі звітного тижня переважала хмарна погода, нічні температури повітря становили -14…-3 С, денні – -6…+1 С, атмосферний тиск становив 737-752 мм. рт. ст., вітер перемінних напрямків 2-4 м/сек, середня вологість повітря становила 79%. По області випали опади 6-10 мм у вигляді снігу та дощу. Водогосподарська обстановка на річках області характеризувалась такими змінами рівнів води на водних об’єктах:

- по р.Гуйва пониження рівня води до 10 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,04 м вище НПР, Старосільське – на 0,01 м вище НПР, Червоненське – на рівні НПР;

- по р. Гнилоп’ять пониження рівня води на 3см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на рівні НПР, Бердичівське – на 0,07 м вище НПР, Скрагліївське – на рівні НПР, Швайківське – на 0,05 м вище НПР, Слободищенське – на рівні НПР;

- по р.Случ коливання рівнів в межах 25 см (гідропост у с. Громада).

Рівні води по водосховищах: Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,02 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на рівні НПР;

- по р. Унава стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,50 м нижче НПР, Жовтневе – на рівні НПР, Єрчицьке – на рівні НПР, Романівське – на 0,60 м нижче НПР, Кошляківське – на рівні НПР;

- в басейні р.р. Роставиця та Кам'янка стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Прибережненське – на 0,25 м нижче НПР, Ружинське - на 0,35 м нижче НПР, Карабчиївське - на 0,10 нижче НПР, Трубіївське - на 0,27 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,05 м вище НПР, Голубятинське – на 0,10 м нижче НПР, Строківське – 0,02 м вище НПР, Василівське – на 0,50 м нижче НПР, Парипське – на рівні НПР, Почуйківське – на 0,40 м нижче НПР, Ставищенське – на рівні НПР;

- по р. Ірпінь стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Лісне – на 0,10 м нижче НПР, Корнинське – на 0,30 м нижче НПР, Сущанське – на рівні НПР.

Станом на 23.01.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир – 15,90 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 3,41 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський – 12,8 м3/с;

- р. Роставиця с. Строків – 2,00 м3/с;

- р. Кам’янка с. Ставище – 0,15 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на рівні НПР, Відсічне - на 0,07 м вище НПР, Малинське – на 0,41 м вище НПР, Візнянське – на 0,43 м вище НПР, Іршанське – на 0,07 м вище НПР, Бердичівське – на 0,07 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 11,61 - 12,26 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/ дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

На протязі тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 2,00 - 3,50 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,15 м3/с.

Станом на 23 січня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,80м, у зоні лісостепу 0,82 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,30 та 1,16 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 10.01.2018 по 17.01.2018

На протязі звітного тижня переважала хмарна погода, нічні температури повітря становили -13…+1 С, денні – -6…+1 С, атмосферний тиск становив 737-752 мм. рт. ст., вітер перемінних напрямків 1-3 м/сек, середня вологість повітря становила 76%. По області випали незначні опади у вигляді снігу та дощу. Водогосподарська обстановка на річках області характеризувалась такими змінами рівнів води на водних об’єктах:

- по р. Гуйва пониження рівня води до 10 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,07 м вище НПР, Старосільське – на 0,05 м вище НПР, Червоненське – на рівні НПР;

- по р. Гнилоп’ять пониження рівня води на 3см (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на рівні НПР, Бердичівське – на 0,07 м вище НПР, Скрагліївське – на рівні НПР, Швайківське – на 0,05 м вище НПР, Слободищенське – на рівні НПР;

- по р. Случ коливання рівнів в межах 20 см (гідропост у с. Громада).

Рівні води по водосховищах: Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на рівні НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на рівні НПР;

- по р. Унава стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Миролюбівське – на 1,50 м нижче НПР, Жовтневе – на рівні НПР, Єрчицьке – на рівні НПР, Романівське – на 0,80 м нижче НПР, Кошляківське – на рівні НПР;

- в басейні р. Роставиця підвищення рівня на 5 см, в басейні р.Кам'янка стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Прибережненське – на 0,25 м нижче НПР, Ружинське - на 0,35 м нижче НПР, Карабчиївське - на 0,10 нижче НПР, Трубіївське - на 0,14 м нижче НПР, Паволоцьке – на 0,07 м вище НПР, Голубятинське – на 0,10 м нижче НПР, Строківське – 0,04 м вище НПР, Василівське – на 0,70 м нижче НПР, Парипське – на рівні НПР, Почуйківське – на 0,45 м нижче НПР, Ставищенське – на рівні НПР;

- по р. Ірпінь стабільний рівень води.

Рівні води по водосховищах: Лісне – на 0,10 м нижче НПР, Корнинське – на 0,40 м нижче НПР, Сущанське – на рівні НПР.

Станом на 17.01.18 витрати води становлять:

- р. Тетерів м.Житомир – 14,50 м3/с;

- р. Случ с. Громада – 5,11 м3/с;

- р. Случ м.Новоград-Волинський – 12,1 м3/с;

- р. Роставиця с. Строків – 3,50 м3/с;

- р. Кам’янка с. Ставище – 0,15 м3/с.

Питні водосховища області заповнені: Денишівське – на 0,17м вище НПР, Відсічне - на 0,08 м вище НПР, Малинське – на 0,45 м вище НПР, Візнянське – на 0,45 м вище НПР, Іршанське – на 0,13 м вище НПР, Бердичівське – на 0,07 м вище НПР, Новоград-Волинське – на рівні НПР.

Вміст розчиненого кисню на питних водосховищах області знаходиться на рівні 11,96 - 13,5 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/ дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

На протязі тижня витрати води у створах на межі з Київською областю становили:

- р.Роставиця (с.Строків) - 0,60 - 3,50 м3/с;

- р.Кам’янка (с.Ставище) – 0,13 – 0,15 м3/с.

Станом на 16 січня 2018 року рівні залягання грунтових вод становлять: у зоні Полісся – 0,81м, у зоні лісостепу 0,83 м. За аналогічний період минулого року РГВ становили відповідно 1,29 та 1,23 м.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів протягом тижня

З 03.12.2017 по 10.01.2018

На протязі звітного тижня переважала хмарна погода, нічні температури повітря становили -4…+2С, денна – +4…+6С, атмосферний тиск становив 737-746 мм. рт. ст., вітер 1-2 м/сек, середня вологість повітря становила 88%. По області випали незначні опади.

Водогосподарська обстановка на річках області характеризувалась такими змінами рівнів води на водних об’єктах:

- по р. Гуйва пониження рівня води до 8 см (гідропост с.Городківка).

Рівні води по водосховищах: Андрушівське – на 0,10 м вище НПР, Старосільське – на 0,08 м вище НПР, Червоненське – на рівні НПР;

- по р.Гнилоп’ять стабільний рівень води (гідропост у м.Бердичів).

Рівні води по водосховищах: Бистрицьке – на рівні НПР, Бердичівське – на 0,10 м нижче НПР, Скрагліївське – 0,05 вище НПР, Швайківське – 0,10 вище НПР, Слободищенське – 0,05 вище НПР;

- по р. Случ коливання рівнів в межах 12 см (гідропост у с. Громада).

Рівні води по водосховищах: Пединківське – на рівні НПР, Любарське – на 0,02 м нижче НПР, Старочорторийське – на рівні НПР, Борушківське – на рівні НПР ; - по р. Унава стабільний ріг/дм3.

5. Вознянське водосховище на р. Возня, питний водозабір м. Малина.

Вміст розчиненого кисню зріс з 8,64 до 12,08 мгО2/дм3.Якісний стан характеризується як стабільний, фіксується незначне зниження органічного забруднення води ХСК з 31,74 до 30,36 мгО/дм3, азоту амонійного з 0,78 до 0,36 мг/дм3, решта показників суттєвих змін не зазнає.

З метою подальшого контролю за якістю води річок Случ і Хомора 07.12.2017 року лабораторією моніторингу вод та грунтів Облводресурсів додатково відібрано та досліджено 5 проб води та виконано 115 вимірювань складу та властивостей води за гідрохімічними показниками від кордону Хмельницької і Житомирської областей до м.Новоград-Волинський.

За результатами проведених досліджень вміст розчиненого у воді кисню в р. Хомора порівняно з листопадом зріс з 4,56-7,20 до 7,68-9,60 мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3. Суттєвого покращення якості води не визначається, у зв'язку із зниженням температури фіксується зниження органічного забруднення ХСК з 50,6-62,74 до 43,97-45,80 мгО/дм3, марганцю з 0,253-0,384 до 0,192-0,252 мг/дм3. Кольоровість води залишається підвищеною і становить 60 градусів при фонових значеннях 30-35 градусів. На якість поверхневої води вплинула інтенсивність опадів, вміст заліза загального в р. Хомора зріс з 0,396 до 0,462 мг/дм3, азоту амонійного з 0,15-0,21 до 0,32-0,38 мг/дм3, нітратів з 0,68-0,77 до 1,0-1,10 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств міста Новоград-Волинський здійснюється у звичайному режимі.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів за листопад 2017 року

Протягом листопада місяця Житомирським обласним управлінням водних ресурсів відслідковувався стан водних об'єктів, гідротехнічних споруд, режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем та водойм, встановлених на весняно-літній період, обстановки на підвідомчих водних об'єктах.

Листопад за температурним режимом відзначився чергуванням похолодань та потеплінь, дощами, снігом та невеликими морозами. Температура повітря коливалась в межах -2…+3 0С вночі та +2…+7 0С вдень. Атмосферний тиск становив 739-752 мм.рт.ст., вологість повітря становила 85%. За даними метеоспостережень гідрологічних постів опадів випало 57 мм при нормі 47 мм, що становить 121%. Водність річок області за листопад становить: басейн Случі 16-40%, Уборті 41 - 48%, Ужа - 44% та Тетерева 11-34%.

Рівні води на питних водосховищах:
Денишівське на 1,08 м нижче НПР;
Відсічне - на 1,20 м нижче НПР;
Малинське - на 0,55 м нижче НПР;
Візнянське - на 0,07 м вище НПР;
Іршанське - на 0,35 м нижче НПР;
Бердичівське на 0,01 нижче НПР;
Новоград-Волинське - на НПР.

У зв'язку із подальшим зниженням температури повітря і води спостерігається тенденція щодо покращення деяких якісних показників, що є характерним для осіннього періоду року, фіксується зниження органічного забруднення води, разом з тим все ще у поверхневих водах зберігається підвищений вміст марганцю та заліза. Вміст розчиненого кисню порівняно із попереднім дослідженням зріс з 7,04-10,96 до 8,64-12,80 мгО2/дм3.

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану поверхневих вод у порівняльних значеннях:

- з відповідними періодами 2012-2016 років -погіршений стан за вмістом марганцю по усіх водних об'єктах; у річках Уборть, Уж та Тетерів (питний водозабір м.Житомира) – за вмістом заліза загального;

- з відповідним місяцем 2016 року-погіршений стан за вмістом марганцю по усіх водних об'єктах, окрім річки Уборть; у річках Уборть, Уж, Возня, Случ, Тетерів та Ірша (Іршанське водосховище)– за вмістом заліза загального.

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з жовтнем 2017 року:

1. Водосховище «Відсічне» на р. Тетерів, питний водозабір м. Житомира.

Вміст розчиненого у воді кисню зріс з 10,24 до 12,80 мгО2/дм3. Гідрохімічний стан водосховища характеризується як стабільний, фіксується лише ріст органічного забруднення води ХСК з 30,46 до 34,41 мгО/дм3 та зросла кольоровість води з 40 до 50 градусів.

2. Малинське водосховище на р. Ірша,питний водозабір м. Малина.

Вміст розчиненого кисню зріс з 10,56 до 11,84 мгО2/дм3. Фіксується коливання якісних показників як в одну так і іншу сторони. Відмічається ріст марганцю з 0,16 до 0,256 мгО/дм3 та зниження органічного забрудення води ХСК з 28,56 до 25,79 мг/дм3 і заліза з 0,308 до 0,28 мг/дм3.

3. Вознянське водосховище на р. Возня, питний водозабір м. Малина.

Вміст розчиненого кисню стабільний і знаходиться на рівні 8,64 мгО2/дм3. Якість води покращилась, фіксується зниження вмісту марганцю з 0,352 до 0,107 мг/дм3,заліза з 0,77 до 0,352 мг/дм3 решта показників суттєвих змін не зазнає.

4. Іршанське водосховище на р. Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова.

Вміст розчиненого кисню зріс з 9,84 до 10,72 мгО2/дм3. Якісний стан характеризується як стабільний, фіксується зниження органічного забруднення води ХСК з 34,68 до 29,06 мгО/дм3, заліза загального з 0,304 до 0,286 мг/дм3.

5. Новоград-Волинське водосховище на р. Случ, питний водозабір м. Новоград-Волинський.

Вміст розчиненого кисню зріс з 10,96 до 12,56 мгО2/дм3. Гідрохімічний стан Новоград-Волинського водосховища суттєвих змін не зазнає, відмічається лише підвищення органічного забруднення води ХСК з 26,11 до 30,36 мг/дм3 та зросла кольоровість води з 40 до 50 градусів.

6. Бердичівське водосховище на р. Гнилоп'ять, питний водозабір м. Бердичева.

Вміст розчиненого кисню зріс з 8,16 до 11,04 мгО2/дм3. Фіксується коливання якісних показників як в одну так і іншу сторони, відмічається зниження органічного забруднення води ХСК з 59,9 до 40,43 мг/дм3, кольоровість води знизилась з 60 до 35 градусів, разом з тим вміст марганцю зріс з 0,064 до 0,120 мг/дм3, заліза з 0,176 до 0,286 мг/дм3 і азоту амонійного з 0,25 до 0,67 мг/дм3.

7. р. Уж, питний водозабір м. Коростень.

Вміст розчиненого кисню зріс з 7,68 до 11,20 мгО2/дм3. Відмічається зростання вмісту заліза з 0,333 до 0,506 мг/дм3 та зниження вмісту марганцю з 0,192 до 0,144 мг/дм3, решта показників суттєвих змін не зазнає.

Характеристика стану якості води водних об'єктів ІІ категорії рибогосподарського призначення та тенденції щодо його змін порівняно з попереднім кварталом:

1. р. Роставиця, 71 км, смт. Ружин. Вміст розчиненого у воді кисню зріс з 7,32 до 10,72 мгО2/дм3. Якість води покращилась, відмічається зниження органічного забруднення ХСК з 56,16 до 34,05 мг/дм3, марганцю з 0,208 до 0,163 мг/дм3, кольоровість води знизилась з 50 до 35 см.

2. р. Уборть, 122 км, с.Рудня Хочинська, кордон з Білоруссю. Вміст розчиненого кисню зріс з 7,04 до 10,64 мгО2/дм3. Гідрохімічний стан р. Уборть суттєвих змін не зазнає, кольоровість води залишається підвищеною і становить 120 градусів, відмічається зниження органічного забруднення ХСК з 34,99 до 30,87 мгО2/дм3, азоту амонійного з 0,42 до 0,31 мг/дм3 та ріст марганцю з 0,147 до 0,192 мг/дм3 і заліза з 1,368 до 1,824 мг/дм3.

3. р. Тетерів, 175 км, м. Радомишль. Вміст розчиненого кисню зріс з 8,64 до 12,8 мгО2/дм3. Якість води не погіршилась, фіксується зниження органічного забруднення води ХСК з 44,0 до 33,74 мгО2/дм3,решта гідрохімічних показників суттєвих змін не зазнає.

<

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів за жовтень 2017 року

Протягом жовтня місяця Житомирським обласним управлінням водних ресурсів відслідковувався стан водних об'єктів, гідротехнічних споруд, режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем та водойм, встановлених на весняно-літній період, обстановки на підвідомчих водних об'єктах.

Спостерігалась погода з перемінною хмарністю, шквальним вітром та зниженням температури повітря наприкінці місяця. Температура повітря коливалась в межах -1 +10 С вночі та +11 +20 С вдень. Атмосферний тиск становив 740-759 мм.рт.ст., вологість повітря становила 82%. За даними метеоспостережень гідрологічних постів опадів випало 73 мм при нормі 37 мм, що становить 197%. Водність річок області за жовтень становить: басейн Случі 13-35%, Уборті 18 -22%, Ужа 56% та Тетерева 13-34%.

Рівні води на питних водосховищах:
Денишівське на 1,73 м нижче НПР;
Відсічне - на 0,72 м нижче НПР;
Малинське - на 0,95 м нижче НПР;
Візнянське - на 0,21 м вище НПР;
Іршанське - на 0,37 м нижче НПР;
Бердичівське на 0,01 нижче НПР;
Новоград-Волинське - на рівні НПР.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан води у питних водосховищах області знаходився на задовільному рівні. Відбувались негативні зміни якісних характеристик по усіх контрольованих створах за вмістом марганцю, заліза загального, а в річках Ірша і Случ фіксувалось підвищення органічного забруднення води.

У зв'язку із зниженням температури води вміст розчиненого кисню порівняно із вереснем зріс з 8,48-9,92 до 8,48-10,96 мгО2/дм3.

Основні фактори які вплинули на якісний стан води питних водозаборів у жовтні місяці це і надалі відсутність значних опадів, мала водність річок та процеси розкладу синьо-зелених водоростей.

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану води питних водосховищ у порівняльних значеннях:

- з відповідними періодами 2012-2016 років – підвищення вмісту марганцю по усіх контрольованих створах, крім Малинського водосховища на р.Ірша;

- з відповідним місяцем 2016 року-підвищення вмісту заліза по усіх створах та марганцю, крім Малинського водосховища на р.Ірша.

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з вереснем 2017 року:

1. Водосховище «Відсічне» на р. Тетерів, питний водозабір м. Житомира.

Вміст розчиненого у воді кисню зріс з 8,8 до 10,24 мгО2/дм3. Фіксується коливання якісних показників як в одну так і іншу сторони, визначається зниження органічного забруднення води ХСК з 40,32 до 30,46 мгО/дм3, заліза загального з 0,22 до 0,429 мг/дм3 і марганцю з 0,059 до 0,12 мг/дм3.

2. Малинське водосховище на р. Ірша,питний водозабір м. Малина.

Вміст розчиненого кисню зріс з 9,92 до 10,56 мгО2/дм3. Якість води погіршилась, відмічається підвищення органічного забруднення ХСК з 26,66 до 28,56 мгО/дм3, азоту амонійного з 0,17 до 0,29 мг/дм3 та марганцю з 0,08 до 0,16 мг/дм3,заліза загального з 0,286 до 0,308 мг/дм3.

3. Вознянське водосховище на р. Возня, питний водозабір м. Малина.

Вміст розчиненого кисню знизився з 9,28 до 8,48 мгО2/дм3. Фіксується коливання якісних показників як в одну так і іншу сторони. Відмічається ріст вмісту заліза з 0,21 до 0,77 мг/дм3,марганцю з 0,08 до 0,352 мг/дм3 та азоту амонійного з 0,21 до 0,53 мг/дм3 та зниження органічного забруднення води ХСК з 45,7 до 30,6 мгО2/дм3.

4. Іршанське водосховище на р. Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова.

Вміст розчиненого кисню зріс з 9,68 до 9,84 мгО2/дм3.Фіксується підвищення органічного забруднення води ХСК з 28,56 до 34,68 мгО/дм3, марганцю з 0,056 до 0,096 мг/дм3 та заліза загального з 0,264 до 0,304 мг/дм3.

5. Новоград-Волинське водосховище на р. Случ, питний водозабір м. Новоград-Волинський.

Вміст розчиненого кисню зріс з 8,48 до 10,96 мгО2/дм3. Відмічається погіршення якості води за вмістом заліза загально з 0,165 до 0,337 мг/дм3, марганцю з 0,056 до 0,128 мг/дм3 та органічного забруднення води ХСК з 24,19 до 26,11 мгО/дм3.

У зв'язку із забрудненням річок Хомора та Случ на території Баранівського району обласне управління водних ресурсів і надалі здійснює контроль за їх якісним станом від кордону Хмельницької області до питного водозабору м.Новоград-Волинський Житомирської області.

За результатами проведених досліджень (11.10.2017) на кордоні Хмельницької та Житомирської областей вміст розчиненого у воді кисню знизився з 3,36 до 2,64 мгО2/д3м, що свідчить про порушення кисневого режиму в р. Хомора. На відміну від попереднього дослідження (14.09.2017) якість води у даному створі погіршилась за показниками: запах води змінився від «затхлого» інтенсивністю 3 бали до «специфічного» з інтенсивністю 3 бали, зріс вміст марганцю, а також підвищилось органічне забруднення за показниками ХСК та БСК5.

У зв'язку із зниженням температури води з 16 до 9 °С прозорість води в річці Хомора підвищилась з 21 до 27 см при нормі більше 20 см, а кольоровість води при фонових значеннях 30-35 градусів знизилась з 55 до 40 градусів, також відмічається зниження вмісту азоту амонійного та нітритів.

Водопостачання населення та підприємств міста Новоград-Волинський здійснюється у звичайному режимі.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів за вересень 2017 року.

Протягом вересня місяця Житомирським обласним управлінням водних ресурсів відслідковувався стан водних об'єктів, гідротехнічних споруд, режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем та водойм, встановлених на весняно-літній період, обстановки на підвідомчих водних об'єктах.

Спостерігалась помірно тепла погода, в останні дні місяця відбулось значне зниження температури повітря. Температура повітря коливалась в межах +1…+16 0С вночі та 12...+26 0С. Атмосферний тиск становив 740-759 мм.рт.ст. вологість повітря становила 42-86%, вітер переважно східний 1-10м/сек. Протягом вересня продовжує спостерігатись маловодний період. Водність річок за місяць нижче норми і становить: басейн Случі 18-36%, Уборті 8,6-9,7%; Ужа і Норині 37-75%, Тетерів та на її притоках 7,4-40%.


Рівні води на питних водосховищах:
Денишівське на 0,60 м нижче НПР;
Відсічне - на 1,24 м нижче НПР;
Малинське - на 0,90 м нижче НПР;
Візнянське - на 0,21 м вище НПР;
Іршанське - на 0,36 м нижче НПР;
Бердичівське на 0,01 м нижче НПР;
Новоград-Волинське - на НПР.

Гідрохімічний стан поверхневих вод протягом вересня 2017 року суттєвого погіршення не зазнав, показники якості води відповідають сезонним значенням. Порушення кисневого режиму на водних об'єктах не фіксувалось, вміст розчиненого кисню становив від 7,04 до 8,72 мгО2/дм3, що у межах норми.

Під час маловодного та спекотного періоду на водосховищах з брудним ложем відбувається негативне природне явище - «цвітіння води» і, як наслідок, погіршення деяких показників, а саме:

Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира
Прозорість води знизилась з 22 до 10 см при нормі не менше 20 см. Решта показників залишаються без суттєвих змін.

Бердичівське водосховище на р.Гнилоп'ять, питний водозабір м.Бердичева
Порівняно з попереднім дослідженням 16.05.17 температура води зросла з 17 до 23°С, кольоровість води - з 35 до 60 градусів, ХСК - з 39,22 до 59,9 мгО/дм3, БСК5 - з 3,44 до 4,64 мгО2/дм3 і фосфати - з 0,109 до 0,517 мг/дм3

Візнянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина
Зросла кольоровість води з 40 до 60 градусів та визначається незначній ріст показників амоній-іону з 0,24 до 0,35 мг/дм3, заліза загального з 0,836 до 0,969 мг/дм3, фосфатів з 0,05 до 0,09 мг/дм3, марганцю з 0,152 до 0,176 мг/дм3.

р.Роставиця, смт.Ружин
Порівняно з попереднім дослідженням 16.05.17 визначається погіршення показників: прозорість знизилась з 27 до 15 см, кольоровість зросла з 35 до 50 градусів, підвищились показники: ХСК з 35,09 до 56,16 мгО/дм3, БСК5 з 3,36 до 4,96 мгО2/дм3 , фосфати з 0,040 до 0,134 мг/дм3 і марганець з 0,096 до 0,208 мг/дм3.

З метою подальшого контролю за якістю води річок Случ і Хомора 14.08.2017 додатково відібрано та досліджено 5 проб води від кордону Хмельницької і Житомирської областей до м.Новоград-Волинський. Порівняно з попереднім спостереженням (11.07.17) ситуація суттєво не змінилась:
- на р.Хомора у створі на кордоні Хмельницької та Житомирської областей залишається порушення кисневого режиму, вміст розчиненого кисню становив 3,6 мгО2/дм3 при нормі для рибогосподарських водних об'єктів ІІ категорії не нижче 4,0 мгО2/дм3;
- на р.Хомора залишається підвищеною кольоровість води– 60 градусів;
- на р.Случ показники якості води погіршення не зазнають.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів за серпень 2017 року

Протягом серпня місяця Житомирським обласним управлінням водних ресурсів відслідковувався стан водних об'єктів, гідротехнічних споруд, режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем та водойм, встановлених на весняно-літній період, обстановки на підвідомчих водних об'єктах.

Спостерігалась переважно ясна та сонячна погода, пройшли дощі, що супроводжувались грозами та пониженням температури повітря, температура повітря коливалась в межах +9 …+23 0С вночі та +17...+34 0С вдень, атмосферний тиск відмічався в межах 738 - 751 мм.рт.ст., вітер перемінних напрямків 2-8 м/с, середня вологість повітря становила 78%. За даними спостережень гідрологічних постів опадів випало від 10 до 53 мм.

Водність річок за липень нижче норми і становить: басейн Случі 11-18%, Уборті 7,3-11%, Ужа і Норині 24-48% та Тетерева 13-43%.

За період 8-9 серпня на водних об’єктах області зафіксовано три факти загибелі риби.

За даними Держекоінспекції у Житомирській області результати вимірювань показників складу та властивостей води у місцях загибелі риби свідчать про перевищення нормативу для рибогосподарських водних об’єктів ІІ категорії.

Лабораторія досліджень зразків загибелі риби результатів по токсичних показниках не дала.

Нових фактів загибелі риби на водних об’єктах області не встановлено.

Рівні води на питних водосховищах:

Денишівське на 0,18 м нижче НПР;

Відсічне - на 0,98 м нижче НПР;

Малинське - на 0,60 м нижче НПР;

Візнянське - на 0,02 м вище НПР;

Іршанське - на 0,21 м нижче НПР;

Бердичівське на 0,01 м нижче НПР;

Новоград-Волинське - на НПР.

Гідрохімічний стан поверхневих вод протягом серпня 2017 року суттєвого погіршення не зазнав, показники якості води відповідають сезонним значенням, характерним літньої межені. Порушення кисневого режиму на водних об'єктах не фіксувалось, вміст розчиненого кисню становив від 7,04 до 8,72 мгО2/дм3, що у межах норми.

Під час маловодного та спекотного періоду на водосховищах з брудним ложем відбувається негативне природне явище - «цвітіння води» і, як наслідок, погіршення деяких показників, а саме:

Водосховище «Відсічне» на р. Тетерів, питний водозабір м. Житомира.

Прозорість води знизилась з 22 до 10 см при нормі не менше 20 см. Решта показників залишаються без суттєвих змін.

Бердичівське водосховище на р. Гнилоп'ять, питний водозабір м. Бердичева.

Порівняно з попереднім дослідженням 16.05.17 температура води зросла з 17 до 23 0С, кольоровість води - з 35 до 60 градусів, ХСК - з 39,22 до 59,9 мгО/дм3, БСК5 - з 3,44 до 4,64 мгО2/дм3 і фосфати - з 0,109 до 0,517 мг/дм3.

Візнянське водосховище на р. Возня, питний водозабір м. Малина.

Зросла кольоровість води з 40 до 60 градусів та визначається незначній ріст показників амоній-іону з 0,24 до 0,35 мг/дм3, заліза загального з 0,836 до 0,969 мг/дм3, фосфатів з 0,05 до 0,09 мг/дм3, марганцю з 0,152 до 0,176 мг/дм3.

р. Роставиця, смт. Ружин.

Порівняно з попереднім дослідженням 16.05.17 визначається погіршення показників: прозорість знизилась з 27 до 15 см, кольоровість зросла з 35 до 50 градусів, підвищились показники: ХСК з 35,09 до 56,16 мгО/дм3, БСК5 з 3,36 до 4,96 мгО2/дм3, фосфати з 0,040 до 0,134 мг/дм3 і марганець з 0,096 до 0,208 мг/дм3.

З метою подальшого контролю за якістю води річок Случ і Хомора 14.08.2017 додатково відібрано та досліджено 5 проб води від кордону Хмельницької і Житомирської областей до м.Новоград-Волинський. Порівняно з попереднім спостереженням (11.07.17) ситуація суттєво не змінилась:

- на р. Хомора у створі на кордоні Хмельницької та Житомирської областей залишається порушення кисневого режиму, вміст розчиненого кисню становив 3,6 мгО2/дм3 при нормі для рибогосподарських водних об'єктів ІІ категорії не нижче 4,0 мгО2/дм3;

- на р. Хомора залишається підвищеною кольоровість води – 60 градусів;

- на р. Случ показники якості води погіршення не зазнають.

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Житомирського облводресурсів за липень 2017 року

Протягом липня місяця Житомирським обласним управлінням водних ресурсів відслідковувався стан водних об'єктів, гідротехнічних споруд, режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем та водойм, встановлених на весняно-літній період, обстановки на підвідомчих водних об'єктах.

Спостерігалась перемінна з проясненнями погода, температура повітря коливалась в межах +12…+18 0С вночі та +25...+29 0С вдень, атмосферний тиск відмічався в межах 738 - 751 мм.рт.ст., вітер перемінних напрямків 2-8 м/с, вологість повітря становила 62-78%. За даними спостережень гідрологічних постів опадів випало від 29,8 до 121,2 мм.

Водність річок за липень нижче норми і становить: басейн Случі 7,1-16%, Уборті 9,4-13%, Ужа і Норині 19-38% та Тетерева 15-25%.

20 липня 2017 року в р.Тетерів в районі с.Станишівка спостерігався замор риби. В результаті аварійного прориву каналізаційного колектора КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради по вул. І.Гонти, 5 в м.Житомир з 20 по 25.07.17 в р.Тетерів скинуто майже 46 тис.м3 неочищених стічних вод.

Аварія ліквідована 26.07.17

Рівні води на питних водосховищах:

Денишівське на 0,08 м нижче НПР;

Відсічне - на 0,62 м нижче НПР;

Малинське - на 0,26 м нижче НПР;

Візнянське - на 0,05 м вище НПР;

Іршанське - на 0,06 м нижче НПР;

Бердичівське на 0,01 м нижче НПР;

Новоград-Волинське - на НПР.

Протягом місяця забезпечувалося дотримання встановлених режимів роботи на 2017 рік, підтримувались екологічні витрати.

Гідрохімічний стан води у питних водосховищах протягом липня 2017 року знаходився в задовільному стані.

У зв'язку із підвищенням температури повітря та води, вміст розчиненого кисню у воді питних водосховищ став поступово знижуватись і становив 8,56-9,65 мгО2/дм3 з мінімальним значенням у р.Случ питному водозаборі м.Новоград-Волинський.

Зростання показників органічного забруднення води порівняно з червнем відмічається лише в р.Тетерів та в р.Ірша (Іршанське водосховище). Вміст заліза загального знизився по усіх питних водозаборах і становив 0,242-0,836 мг/дм3. Зниження вмісту марганцю також фіксується по усіх створах, крім р.Случ і становить 0,048-0,144 мг/дм3.

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану води питних водосховищ у порівняльних значеннях:

- з відповідними періодами 2012-2016 років - підвищення в р.Ірша органічного забруднення;

- з відповідним місяцем 2016 року- підвищення в річці Ірша та Тетерів органічного забруднення та в річках Случ, Тетерів та Ірша (Іршанське водосховище)- вмісту марганцю.

Основні фактори, які впливають на якісний стан води питних водозаборів це відсутність значних опадів та зниження водності річок, тривале накопичення донних відкладень у питних водосховищах.

Слід відмітити, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року «цвітіння» води розпочалося лише у р.Тетерів, питному водозаборі м.Житомира.

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з червнем 2017 року:

1. Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів ( питний водозабір м.Житомира),вміст розчиненого у кисню знизився з 9,52 до 8,96 мгО2/дм3. Фіксується зростання органічного забруднення води ХСК з 30,1 до 33,9 мгО/дм3, азоту амонійного з 0,21 до 0,31 мг/дм3, вміст заліза знизився з 0,371 до 0,242 мг/дм3 та марганцю з 0,096 до 0,048 мг/дм3.

2. Малинське водосховище на р.Ірша (питний водозабір м. Малина),вміст розчиненого кисню знизився з 10,32 до 9,65 мгО2/дм3. Відмічається зниження вмісту марганцю з 1,024 до 0,088 мг/дм3 і заліза з 0,479 до 0,253 мг/дм3.

3. Візнянське водосховище на р.Візня ( питний водозабір м. Малина),вміст розчиненого кисню зріс з 9,28 до 9,44 мгО2/дм3. Гідрохімічний стан р.Візня покращився, відмічається зниження органічного забруднення води ХСК з 36,99 до 25,54 мгО/дм3, вмісту заліза з 0,912 до 0,836 мг/дм3, марганцю з 0,236 до 0,152 мг/дм3 та азоту амонійного з 0,41 до 0,24 мг/дм3.

4. Іршанське водосховище на р.Ірша ( питний водозабір смт.Нова Борова), вміст розчиненого кисню знизився з 10,8 до 9,12 мгО2/дм3. Фіксується зростання органічного забруднення води ХСК з 28,29 до 36,18 мгО/дм3, азоту амонійного з 0,35 до 0,53 мг/дм3 та зниження заліза з 0,334 до 0,242 мг/дм3.

5. Новоград-Волинське водосховище на р.Случ ( питний водозабір м.Новоград-Волинський), вміст розчиненого кисню знизився з 9,92 до 8,56 мгО2/дм3. Відмічається зниження органічного забруднення води ХСК з 31,47 до 29,85 мгО/дм3, вмісту заліза з 0,42 до 0,264 мг/дм3 та зростання вмісту марганцю з 0,099 до 0,144 мг/дм3 і азоту амонійного з 0,15 до 0,29 мгО/дм3.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

На попередню сторінку