Характеристика стану поверхневих вод басейну

Дніпра у межах Житомирської області

за січень 2016 року

Обласним управлінням водних ресурсів у січні забезпечено моніторинг якості поверхневих вод в 5-и створах, у місцях розташування питних водозаборів, відібрано 5 проб, виконано 140 вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих вод.

За результатами проведених досліджень протягом січня якість води у питних водозаборах суттєво не покращилась, зберігається органічне забруднення води, підвищений вміст марганцю.

Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 10,4-14,56 мг/дм³ при нормі не нижче 4,0 мг/дм³.

По усіх контрольованих створах спостерігалось перевищення нормативу СанПиН №4630-88 для господарсько-питного призначення за показниками :

ХСК в 1,9 -2,8 ГДК при нормативному значенні 15,0 мгО/дм³ (28,8-41,3 мгО/дм³)

БСК5 в 1,3-1,8 ГДК при нормативному значенні 2,26 мгО2/дм³ (2,96-4,16 мгО2/дм³).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року показник ХСК знизився у питних водозаборах м.Нов.-Волинський на р.Случ з 30,5 до 28,8 мгО/дм³ та м. Малина (Малинське водосховище) з 32,4 до 30,5 мг/дм³, а в річках Тетерів, в/з м.Житомира зріс з 26,7 до 30,8 мгО/дм³, Ірша (Іршанське водосховище) з 28,6 до 37,0 мгО/дм³ та Возні з 30,5 до 41,3 мгО/дм³. Показник БСК5 зріс по усіх контрольованих створах.

Максимальні значення показників ХСК та БСК5 визначались річці Возня,а мінімальні в р. Случ, питному в/з м. Новоград-Волинський. Починаючи з 16.10.2014 року водозабір на р.Возня законсервований, водопостачання м. Малина здійснюється лише з Малинського водосховища.

Вміст заліза загального у питних водозаборах протягом січня не перевищив нормативне значення і порівняно з аналогічним періодом минулого року в річці Возня знизився з 0,55 до 0,31 мг/дм³.

Вміст марганцю у січні перевищив нормативне значення 0,1 мг/дм³ в річках: Случ в 2,0 ГДК (0,205 мг/дм³); Ірша (Малинське водосховище) в 7,1 ГДК (0,711 мг/дм³) та Возня в 1,5 ГДК (0,15 мг/дм³). Порівняно з аналогічним періодом минулого року вміст марганцю зріс по всіх контрольованих питних водозаборах.

За результатами досліджень в р.Ірша (Іршанське водосховище) зріс вміст азоту амонійного з 0,3 до 0,88 мг/дм³ та Возні з 0,55 до 1,62 мг/дм³ при нормативному значенні 2,56 мг/дм³.

Повідомлень про надзвичайні та кризові ситуації на водних об'єктах області не надходило. Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Якість поверхневих вод в точках спостережень басейну Дніпра
у межах Житомирської області за січень 2016 року

з/п
Найменування
пунктів спостереження
Дата
відбору
проб
Категорія
якості води за її станом
Фактичні величини показників якості води
Розчин.
кисень
мг/дм³
ХСК
мг/дм³
БСК-5
мг/дм³
Амоній, мг/дм³
 
Залізо
загальне мг/дм³
Мар-
ганець,
мг/дм³
Фосфати
мг/дм³

 
ГДК за СанПиН №4630-88
 

 
>4 15 2,26 2,56 0,3 0,1 3,5
1.33 р.Случ, 203 км, питний в/з
м.Новоград Волинський
15.01.2016 ІІ-добрі 14,56 28,8 2,96 0,34 0,29 0,205 0,05
1.44 р.Тетерів, права притока р.Дніпро, 259 км, питний в/з м.Житомир 15.01.2016 ІІ-добрі 14,4 30,8 3,04 0,27 0,31 0,079 0,03
1.48 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище,
питний в/з смт.Нова Борова
21.01.2016 ІІ-добрі 12,16 37,0 3,52 0,88 0,24 0,087 0,05
1.49 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла р.Ірша, питний в/з м.Малин 21.01.2016 ІІ-добрі 12,64 30,5 3,12 0,54 0,23 0,711 0,04
1.50 р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний водозабір м.Малин в с.Рудня Городищенська 21.01.2016 ІІ-добрі 10,4 41,3 4,16 1,62 0,31 0,15 0,05

 

На попередню