Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за січень 2017 року

Обласним управлінням водних ресурсів у січні забезпечено моніторинг якості поверхневих вод в 5-и створах, у місцях розташування питних водозаборів, відібрано 5 проб, виконано 140 вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих вод.

За результатами проведених досліджень у воді питних водосховищ області протягом січня продовжувалось поступове зниження органічного забруднення води, вмісту марганцю та амонію.

Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 10,88-15,84 мг/дм3 при нормі не нижче 4,0 мг/дм3.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року коли показник ХСК знаходився на рівні від 28,8 до 41,3 мгО/дм3, зараз цей показник складає 23,94 до 28,29 мгО/дм3 (ГДК 15,0 мгО/дм3) , а БСК5 - від 2,96 до 4,16 мгО2/дм3, на даний час - від 2,48 до 2,72 мгО2/дм3 (ГДК 2,26 мгО2/дм3), що у межах середньорічних значень.

Вміст марганцю порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився по усіх контрольованих створах, але в Малинському водосховищі на річці Ірша перевищує гранично-допустиму концентрацію в 1,7 раза (0,174 мг/дм3) та р.Возня в 1,1 раза (0,11 мг/дм3).

За результатами досліджень фіксується ріст заліза загального в р.Случ з 0,29 до 0,38 мг/дм3 та р.Возня з 0,31 до 0,43 мг/дм3 по інших створах у межах нормативних значень.

Прозорість поверхневої води у водосховищі «Відсічне» у січні підвищилась із 17 до 23 см при нормі не нижче 20 см.

Повідомлень про надзвичайні та кризові ситуації на водних об'єктах області не надходило. Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Якість поверхневих вод в точках спостережень басейну Дніпра
у межах Житомирської області за січень 2017 року

з/п
Найменування
 пунктів спостереження
Дата
відбору
проб
Категорія якості води за її станом Фактичні величини показників якості води
Розчин.
кисень
мг/дм³
ХСК
мг/дм³
БСК-5
мг/дм³
Амоній, мг/дм³
 
Залізо
загальне мг/дм³
Мар-
ганець,
 мг/дм³
Фосфати
мг/дм³
  ГДК за СанПиН №4630-88     >4 15 2,26 2,56 0,3 0,1 3,5
1.33 р.Случ, 203 км, питний в/з
м.Новоград Волинський
05.01.2017 ІІ-добрі 12,64 23,94 2,48 0,34 0,375 0,104 0,063
1.44 р.Тетерів, права притока р.Дніпро,259 км, питний в/з м.Житомир 05.01.2017 ІІ-добрі 14,4 28,29 2,56 0,34 0,20 0,058 0,036
1.48 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище,
питний в/з смт.Нова Борова
04.01.2017 ІІ-добрі 15,76 27,3 2,72 0,11 0,15 0,046 0,032
1.49 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла р.Ірша, питний в/з м.Малин 04.01.2017 ІІ-добрі 15,84 27,26 2,64 0,27 0,21 0,174 0,026
1.50 р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний водозабір м.Малин в с.Рудня  Городищенська 04.01.2017 ІІ-добрі 10,88 24,99 2,56 0,13 0,43 0,11 0,045

На попередню