Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за січень 2018 року

Мережа спостережень у січні 2018 року складалася із 5-и створів на поверхневих питних водозаборах. Якісний стан поверхневих водойм оцінювався за 28 гідрохімічними показниками.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан води у питних водосховищах знаходився на задовільному рівні.

Фактори які впливали на якість води,це встановлення зимового температурного режиму повітря та води,встановлення льодоставу,похмура,малосонячна погода протягом усього місяця.

Вміст розчиненого кисню порівняно з груднем зріс з 12,08-13,44 до 12,96-14,80 мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3.По усіх контрольованих створах фіксується зниження органічного забруднення води та зниження вмісту марганцю(крім річки Возня).

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану питних водозаборів у порівняльних значеннях:

- з відповідним місяцем 2017 року - погіршений стан за вмістом заліза,крім р.Тетерів(в/з м.Житомира).

- з відповідними періодами 2013-2017 років - погіршений стан за вмістом заліза,крім р.Тетерів(в/з м.Житомира).

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з груднем 2017 року:

1.Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський.

Вміст розчиненого кисню зріс з 12,96 до 13,68 мгО2/дм3. Якісний стан характеризується як стабільний, фіксується зниження органічного забруднення води ХСК з 36,64 до 26,31 мгО/дм3, марганцю з 0,104 до 0,075 мг/дм3 ,кольоровість води знизилась з 50 до 45 градусів,разом з тим визначається ріст азоту амонійного з 0,39 до 0,62 мг/дм3.

2. Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира.

Вміст розчиненого кисню становить з 13,96 мгО2/дм3. Фіксується покращення якості води,а саме зниження органічного забруднення води ХСК з 34,81 до 24,29 мг/дм3,марганцю з 0,096 до 0,053 мг/дм3 та зниження кольоровості води з 45 до 35 градусів .

3.Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт.Нова Борова.

Вміст розчиненого кисню зріс з 12,96 до 14,32 мгО2/дм3. Якісний характеризується як стабільний,фіксується зниження органічного забруднення води ХСК з 28,34 до 24,3 мгО2/дм3 ,заліза загального з 0,352 до 0,33 мг/дм3 та ріст сульфатів з 58 до 112 мг/дм3 та незначний ріст марганцю з 0,088 до 0,096 мг/дм3 . Фіксується незначне зростання вмісту заліза з 0,28 до 0,334 мг/дм3 та марганцю з 0,048 до 0,084 мг/дм3.

4. Малинське водосховище на р.Ірша,питний водозабір м. Малина.

Вміст розчиненого кисню зріс з 13,44 до 14,80 мгО2/дм3. Якісний стан питного водосховища не погіршений,відмічається зниження органічного забруднення води ХСК з 26,31 до 24,34 мгО2/дм3,марганцю з 0,192 до 0,176 мг/дм3.Фіксуєтьсяріст сульфатів з 96 до 134 мг/дм3,решта показників суттєвих змін не зазнає.

5. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина.

Вміст розчиненого кисню зріс з 12,08 до 13,04 мгО2/дм3. Відмічається коливання якісних показників як в одну та іншу сторони,вміст органічного забрудненя знизився за показником ХСК з 30,36 до 26,21 мгО/дм3,азоту амонійного з 0,36 до 0,21 мг/дм3,разом з тим фіксується ріст заліза загального з 0,33 до 0,64 мг/дм3,сульфатів з 42 до 64 мг/дм3 та марганцю з 0,12 до 0,136 мг/дм3.

З метою подальшого контролю за якістю води річок Случ і Хомора 16.01.2018 року лабараторією моніторингу вод та грунтів Облводресурсів додатково відібрано та досліджено 5 проб води та виконано 115 вимирювань складу та властивостей води за гідрохімічними показниками від кордону Хмельницької і Житомирської областей до м.Новоград-Волинський.

Вміст розчиненого у воді кисню в р.Хомора порівняно з груднем зріс з 7,68-9,60 до 10,96-13,84 мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3.За результатами проведених аналізів фіксується зниження органічного забруднення води ХСК з 43,97-45,80 до 36,43-38,46 мгО2/дм3,марганцю з 0,192-0,252 до 0,143-0,15 мг/дм3,заліза загального з 0,462 до 0,286-0,374 мг/дм3,а також кольоровість води знизилась з 60 градусів до фонових значень,а саме 40 градусів.

Разом з тим,визначався підвищений вміст азотних та фосфатних сполук,що є характерним для цього періоду року,вміст азоту амонійного порівняно з груднем зріс з 0,32-0,38 до 0,73-0,81 мг/дм3,а фосфатів з 0,03-0,04 до 0,07 мг/дм3.

Інформація про стан води питних водозаборів Житомирської області протягом грудня 2017 року-січня 2018 року

Назва створу

Дата відбору

Темпе-ратура, оС

Фактичні величини основних показників якості води

Розчи-нений кисень, мгО2/дм3

Кольо-ровість, 0 ПКШ

Амоній-іон, мг/дм3

ХСК , мг/ дм3

Залізо заг., мг/дм3

Марга-нець, мг/дм3

Норматив:

СанПіН № 4630-88 втратили чинність

 

 

 

 

 

 

р.Случ, 203 км, питний в/з  м.Новоград -Волинський

07.12.2017

1

12,96

50

0,39

36,64

0,385

0,104

16.01.2018

0

13,68

45

0,62

26,31

0,396

0,075

р.Тетерів, права притока р.Дніпро, 259 км, питний в/з м. Житомир

07.12.2017

1

13,04

45

0,56

34,81

0,374

0,096

16.01.2018

0

12,96

35

0,52

24,29

0,22

0,053

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище, питний в/з смт.Нова Борова

13.12.2017

1

12,96

35

0,2

28,34

0,352

0,088

04.01.2018

1

14,32

30

0,17

24,3

0,33

0,096

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла  питний в/з м. Малин

13.12.2017

0

13,44

35

0,22

26,31

0,319

0,192

04.01.2018

1

14,80

30

0,20

24,34

0,37

0,176

р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний в/з 

м. Малин

13.12.2017

0

12,08

35

0,36

30,36

0,33

0,120

04.01.2018

1

13,04

30

0,21

26,21

0,64

0,136

На попередню