Характеристика стану поверхневих вод басейну

Дніпра у межах Житомирської області

за лютий 2015 року

Обласним управлінням водних ресурсів у лютому забезпечено моніторинг якості поверхневих вод по 7-и створах, в місцях розташування питних водозаборів та 3-х створах водних об'єктів рибогосподарського призначення і відібрано 10 проб, виконано 280 вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих вод.

Протягом місяця температура поверхневої води знизилась з 2-3 °С до 0-1 °С.

Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 13,04 - 14,61 мг/дм³ при нормі не нижче 4,0 мг/дм³.

В поверхневих питних водозаборах показники якості води не відповідали ГДК за показниками БСК5 (біохімічне споживання кисню) і ХСК (хімічне споживання кисню) по усіх створах, залізу загальному - в річках Уж, Случ, Возня і Тетерів, марганцю - в річках Ірша (Малинське водосховище) і Возня.

Показник БСК5 перевищив норматив в 1,2-1,3 раза (2,64 -2,88 мгО2/дм³), а ХСК в 1,8 -2,1 раза (26,5 -31,0 мгО/дм³). Максимальні значення БСК5 визначалось в річці Уж, питному в/з м. Коростень, а ХСК у водосховищі «Відсічне» на р.Тетерів, питному в/з м.Житомира. Порівняно з попередніми спостереженнями якість води за цими показниками не погіршилась.

Вміст сполук заліза загального перевищив ГДК (0,30 мг/дм³) в річках: Уж в 2,3 раза (0,70 мг/дм³), Возня в 1,9 раза (0,58 мг/дм) та в річках Тетерів і Случ в 1,1 раза (0,34 мг/дм³; 0,33 мг/дм³). Порівняно з попереднім періодом спостережень вміст заліза загального в річці Уж підвищився з 0,27 до 0,70 мг/дм³, по інших питних водозаборах цей показник суттєво не змінився.

В р.Ірша (Малинське водосховище) вміст марганцю перевищив норматив ГДК в 3,6 раза, але порівняно з січнем знизився з 0,452 до 0,36 мг/дм³, у Возні в 1,2 раза і порівняно з січнем підвищився з 0,092 до 0,120 мг/дм³.

Порівняно із попереднім періодом спостережень у питних водосховищах області відбулось зниження вмісту фосфатів: р.Ірша (Малинське водосховище) з 0,048 до 0,031 мг/дм³; р. Случ з 0,09 до 0,05 мг/дм³ ; р. Уж з 0,150 до 0,030 мг/дм³ і р. Гнилоп'ять з 0,05 до 0,03 мг/дм³ та підвищення вмісту фосфатів: р.Тетерів з 0,034 до 0,06 мг/дм³, р. Возня з 0,04 до 0,06 мг/дм³ та р. Ірша (Іршанське водосховище) з 0,030 до 0,040 мг/дм³ при нормі 3,5 мг/дм³. Решта показників залишаються сталими.

По створах рибогосподарських водних об'єктів ІІ категорії спостерігалось перевищення нормативу за показниками:

р.Тетерів, 175 км, м. Радомишль (12.02.15 р.)

ХСК в 1,9 раза при нормі 15,0 мгО/дм³ (28,6 мгО/дм³);

БСК5 в 1,3 раза при нормі 2,26 мгО2/дм³ (3,04 мгО2/дм³);

залізо загальне в 2,5 раза при нормі 0,10 мг/дм³ (0,25 мг/дм³);

марганець в 11 раз при нормі 0,01 мг/дм³ (0,11 мг/дм³).

Порівняно з листопадом вміст марганцю збільшився з 0,053 до 0,110 мг/дм³, фосфатів з 0,03 до 0,11 мг/дм³, а вміст заліза загального знизився з 0,48 до 0,25 мг/дм³.

р. Уборть,120 км,с. Хочино (10.02.15 р.)

ХСК в 2 рази при нормі 15,0 мгО/дм³ (30,2 мгО/дм³);

БСК5 в 1,3 раза при нормі 2,26 мгО2/дм³ (2,96 мгО2/дм³);

амоній-іон в 1,3 раза при нормі 0,50 мг/дм³ (0,66 мг/дм³);

залізо загальне в 14 раз при нормі 0,10 мг/дм³ (1,40 мг/дм³);

марганець в 4,5 разів при нормі 0,01 мг/дм³ (0,045 мг/дм³).

Порівняно з листопадом залізо загальне підвищилось з 0,86 до 1,40 мг/дм³ , амоній-іон з 0,29 до 0,66 мг/дм³, вміст марганцю знизився з 0,160 до 0,045 мг/дм та фосфатів з 0,160 до 0,050 мг/дм³.

р.Роставиця,71км, смт.Ружин (17.02.15 р.)

ХСК в 1,7 раза при нормі 15,0 мгО/дм³ (25,8 мгО/дм³);

БСК5 в 1,2 раза при нормі 2,26 мгО2/дм³ (2,64 мгО2/дм³);

залізо загальне в 3,9 раза при нормі 0,10 мг/дм³ (0,39 мг/дм³);

марганець в 11 разів при нормі 0,01 мг/дм³ (0,11 мг/дм³).

Порівняно з листопадом спостерігається підвищення марганцю з 0,06 до 0,11 мг/дм³ та заліза загального з 0,29 до 0,39 мг/дм³, а вміст фосфатів знизився з 0,05 до 0,04 мг/дм³ та амоній-іону з 0,58 до 0,33 мг/дм³.

За результатами гідрохімічних досліджень, виконаних у лютому, якість поверхневої води у контрольованих створах суттєво не змінилась, показники відповідають сезонним значенням.

Якість поверхневих вод в точках спостережень басейну Дніпра
у межах Житомирської області за лютий 2015 року

з/п
Найменування
пунктів спостереження
Дата
відбору
проб
Категорія
якості води за її станом

 
Фактичні величини показників якості води
Кольо-
ровість,
град
Розчин.
кисень
мг/дм³
ХСК
мг/дм³
БСК-5
мг/дм³
Амоній, мг/дм³
 
Залізо
загальне мг/дм³
Мар-
ганець,
мг/дм³
Фосфати
мг/дм³

 
ГДК за СанПиН №4630-88
 

 

 
>4 15 2,26 2,56 0,3 0,1 3,5
1.33 р.Случ, 203 км, питний в/з
м.Новоград Волинський
05/02/2015 ІІ-добрі 30 13,04 28,9 2,72 0,46 0,33 0,064 0,05
1.41 р.Уж, права притока р.Прип'ять, 172 км, питний в/з м.Коростень 10/02/2015 ІІ-добрі 40 14,08 28,2 2,88 0,61 0,70 0,036 0,03
1.44 р.Тетерів, права притока р.Дніпро,259 км, питний в/з м.Житомир 05/02/2015 ІІ-добрі 30 14,4 31 2,80 0,51 0,34 0,057 0,06
1.47 р.Гнилоп'ять, права притока р.Тетерів, 59 км, питний в/з м.Бердичів 17/02/2015 ІІ-добрі 30 14,53 27,8 2,64 0,51 0,29 0,041 0,03
1.48 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище,
питний в/з смт.Нова Борова
10/02/2015 ІІ-добрі 30 14,24 28,2 2,80 0,4 0,21 0,039 0,04
1.49 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла р.Ірша, питний в/з м.Малин 12/02/2015 ІІ-добрі 30 14,4 26,5 2,72 0,47 0,22 0,36 0,031
1.50 р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний водозабір м.Малин в с.Рудня Городищенська 17/02/2015 ІІ-добрі 30 13,36 28,6 2,80 0,4 0,58 0,12 0,06

 
Норматив ГДК для рибогосподарських водойм
 

 

 
6 15 2 0,5 0,1 0,01 0,17
1.109 р.Роставиця, ліва притока р.Рось, 71 км, м.Ружин, 2 км нижче моста 05/02/2015 ІІ-добрі 30 11,36 25,8 2,64 0,33 0,39 0,11 0,04
1.39 р.Уборть, права притока р.Прип'ять, 120 км, с.Хочино, гребля, кордон з Білоруссю 10/02/2015 ІІ-добрі 80 13,12 30,2 2,96 0,66 1,40 0,045 0,05
1.45 р.Тетерів, 175 км, м.Радомишль, 1км нижче моста вплив ВУВКГ 12/02/2015 ІІ-добрі 30 14,61 28,6 3,04 0,49 0,25 0,11 0,11

 

На попередню