Характеристика стану поверхневих вод басейну

Дніпра у межах Житомирської області

за лютий 2016 року

Обласним управлінням водних ресурсів у лютому забезпечено моніторинг якості поверхневих вод на 10-и створах, 7 із них у місцях розташування питних водозаборів, 3- водних об'єктах рибогосподарського призначення. Всього у лютому відібрано 10 проб, виконано 280 вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих вод.

За результатами аналізів гідрохімічний стан води у питних водозаборах та водних об'єктах рибогосподарського призначення у лютому місяці знаходився на задовільному рівні, надалі зберігалось органічне забруднення води, підвищений вміст заліза та марганцю.

Вміст розчиненого кисню у питних водосховищах знаходився на рівні 10,24 - 14,32 мг/дм³ при нормі не нижче 4,0 мг/дм³.

По усіх контрольованих створах поверхневих питних водозаборів спостерігалось перевищення нормативу СанПиН №4630-88 для господарсько-питного призначення за показниками:

ХСК в 1,7 -2,2 ГДК при нормативному значенні 15,0 мгО/дм³ (25,8-33,3 мгО/дм³)

БСК5 в 1,2-1,6 ГДК при нормативному значенні 2,26 мгО2/дм³ (2,72-3,52 мгО2/дм³).

Максимальні значення показників ХСК та БСК5 визначались в річці Гнилоп'ять,а мінімальні в р.Ірша. Порівняно з аналогічним періодом минулого року у питному водозаборі м. Бердичева на р. Гнилоп'ять показник ХСК зріс з 27,8 до 33,3 мгО/дм³ , а БСК5 з 2,64 до 3,52 мгО2/дм³ по інших питних водозаборах спостерігається незначне його зниження.

Вміст заліза загального у питних водозаборах перевищив нормативне значення у річках Уж в 2,7 ГДК (0,82 мг/дм³), Случ в 2,2 ГДК (0,65 мг/дм³) та Тетерів в 1,2 ГДК (0,36 мг/дм³) і порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс у річках Уж з 0,70 до 0,82 мг/дм³ та Случ з 0,33 до 0,65 мг/дм³, а в річці Возня знизився з 0,58 до 0,23 мг/дм³.

Вміст марганцю зріс по усіх питних водозаборах, крім р.Ірша (Іршанське водосховище) і перевищив нормативне значення 0,1 мг/дм³ в річках: Ірша (Малинське водосховище) в 5,8 ГДК (0,584 мг/дм³); Гнилоп'ять в 3,5 ГДК (0,348 мг/дм³); Уж в 2,8 ГДК (0,284 мг/дм³); Случ в 2,3 ГДК (0,229 мг/дм³); Возня в 1,4 ГДК (0,142 мг/дм³); Тетерів (водосховище “Відсічне”) в 1,2 ГДК (0,126 мг/дм³).

Порівняно з аналогічним періодом 2015 року простежується збільшення вмісту амоній-іону в річці Случ з 0,46 до 0,65 мг/дм³ при нормативному значенні 2,56 мг/дм³ та фосфатів в річках Гнилоп'ять з 0,03 до 0,10 мг/дм³ та Случ з 0,050 до 0,120 мг/дм³ і при нормативному значенні 3,5 мг/дм³.

У створах рибогосподарських водних об'єктів ІІ категорії спостерігалось перевищення нормативу за показниками:

р.Тетерів, 175 км, м. Радомишль

ХСК в 2,1 раза при нормі 15,0 мгО/дм³ (32,0 мгО/дм³)

БСК5 в 1,3 раза при нормі 2,26 мгО2/дм³ (3,04 мгО2/дм³)

залізо загальне в 3,1 раза при нормі 0,10 мг/дм³ (0,31 мг/дм³)

марганець в 11,9 раза при нормі 0,01 мг/дм³ (0,119 мг/дм³)

фосфати в 1,4 раза при нормі 0,17 мг/дм³ (0,23 мг/дм³)

Порівняно з аналогічним періодом минулого року вміст БСК5 зріс з 28,6 до 32,0 мг/дм³, заліза з 0,25 до 0,31 мг/дм³ та фосфатів з 0,11 до 0,23 мг/дм³. Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 11,52 мг/дм³ при нормі не нижче 4,0 мг/дм³.

р. Уборть,122 км,с. Рудня Хочинська

ХСК в 2,1 раза при нормі 15,0 мгО/дм³ (31,3 мгО/дм³)

БСК5 в 1,4 раза при нормі 2,26 мгО2/дм³ (3,22 мгО2/дм³)

залізо загальне в 17,6 раза при нормі 0,10 мг/дм³ (1,76 мг/дм³)

марганець в 30 раз при нормі 0,01 мг/дм³ (0,3 мг/дм³).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року вміст ХСК зріс з 30,2 до 31,3 мг/дм³, БСК5 з 2,96 до 3,22 мг/дм³, марганцю з 0,045 до 0,3 мг/дм³ та заліза загального з 1,4 до 1,76 мг/дм³, а вміст азоту амонійного знизився з 0,66 до 0,27 мг/дм³.Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 12,96 мг/дм³ при нормі не нижче 4,0 мг/дм³.

р.Роставиця,71км, смт.Ружин

ХСК в 2,1 раза при нормі 15,0 мгО/дм³ (31,5 мгО/дм³)

БСК5 в 1,4 раза при нормі 2,26 мгО2/дм³ (3,2 мгО2/дм³)

азот амонійний в 1,1 раза при нормі 0,5 мг/дм³ (0,53 мг/дм³)

залізо загальне в 2,4 раза при нормі 0,10 мг/дм³ (0,24 мг/дм³)

марганець в 17,4 раза при нормі 0,01 мг/дм³ (0,174 мг/дм³).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року показник ХСК зріс з 25,8 до 31,5 мг/дм³, БСК5 з 2,64 до 3,2 мг/дм³, азот амонійний з 0,33 до 0,53 мг/дм³, марганець з 0,11 до 0,174 мг/дм³, а вміст заліза загального знизився з 0,39 до 0,24 мг/дм³. Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 14,56 мг/дм³ при нормі не нижче 4,0 мг/дм³.

Повідомлень про надзвичайні та кризові ситуації на водних об'єктах області не надходило. Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Якість поверхневих вод в точках спостережень басейну Дніпра
у межах Житомирської області за лютий 2016 року

з/п
Найменування
пунктів спостереження
Дата
відбору
проб
Категорія
якості води за її станом

 
Фактичні величини показників якості води
Кольо-
ровість,
град
Розчин.
кисень
мг/дм³
ХСК
мг/дм³
БСК-5
мг/дм³
Амоній, мг/дм³
 
Залізо
загальне мг/дм³
Мар-
ганець,
мг/дм³
Фосфати
мг/дм³

 
ГДК за СанПиН №4630-88
 

 

 
>4 15 2,26 2,56 0,3 0,1 3,5
1.33 р.Случ, 203 км, питний в/з
м.Новоград Волинський
2.02.2016 ІІ-добрі 30 11,12 27,4 2,8 0,65 0,65 0,229 0,12
1.41 р.Уж, права притока р.Прип'ять, 172 км, питний в/з м.Коростень 8.02.2016 ІІ-добрі 30 12,8 27,6 2,85 0,22 0,82 0,284 0,07
1.44 р.Тетерів, права притока р.Дніпро,259 км, питний в/з м.Житомир 2.02.2016 ІІ-добрі 30 11,84 29,4 2,88 0,48 0,36 0,126 0,03
1.47 р.Гнилоп'ять, права притока р.Тетерів, 59 км, питний в/з м.Бердичів 9.02.2016 ІІ-добрі 30 14,24 33,3 3,52 0,49 0,26 0,348 0,1
1.48 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище,
питний в/з смт.Нова Борова
8.02.2016 ІІ-добрі 30 14,32 25,8 2,77 0,2 0,22 0,04 0,03
1.49 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла р.Ірша, питний в/з м.Малин 3.02.2016 ІІ-добрі 30 12,88 26,0 2,72 0,26 0,22 0,584 0,04
1.50 р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний водозабір м.Малин в с.Рудня Городищенська 3.02.2016 ІІ-добрі 30 10,24 28,0 2,8 0,29 0,23 0,142 0,06

 
Норматив ГДК для рибогосподарських водойм
 

 

 
6 15 2 0,5 0,1 0,01 0,17
1.109 р.Роставиця, ліва притока р.Рось, 71 км, м.Ружин, 2 км нижче моста 9.02.2016 ІІ-добрі 30 14,56 31,5 3,2 0,53 0,24 0,174 0,07
1.39 р.Уборть, права притока р.Прип'ять, 120 км, с.Хочино, гребля, кордон з Білоруссю 8.02.2016 ІІ-добрі 55 12,96 31,3 3,22 0,27 1,76 0,3 0,12
1.45 р.Тетерів, 175 км, м.Радомишль, 1км нижче моста вплив ВУВКГ 3.02.2016 ІІ-добрі 30 11,52 32,0 3,04 0,41 0,31 0,119 0,23

 

На попередню