Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за лютий 2017 року

Мережа спостережень у лютому 2017 року складалася із 7-ми створів поверхневих питних водозаборів і 3-х створів водних об'єктів рибогосподарського призначення. Якісний стан поверхневих водойм оцінювався за 28 гідрохімічними показниками.

Вміст розчиненого кисню у воді поверхневих питних водосховищ знаходився на рівні 11,44 -15,36 мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3.

По усіх контрольованих створах фіксувалось перевищення нормативу для господарсько-питного призначення за показниками:

ХСК в 1,4-2,5 ГДК при нормі 15,0 мгО/дм3 (21,28-37,9 мгО/дм3);

БСК5 в 1,1-1,6 ГДК при нормі 2,26 мгО2/дм3 (2,48-3,56 мгО2/дм3).

Максимальні значення цих показників визначались в річці Гнилоп'ять,а мінімальні в р.Ірша. Порівняно з аналогічним періодом минулого року показники ХСК і БСК5 не погіршились.

Залізо загальне перевищує гранично-допустиму концентрацію у річках Уж в 3,3 раза та Возня в 1,3 раза. Порівняно з аналогічним періодом минулого року простежується ріст вмісту сполук заліза з 0,82 до 0,98 мг/дм3 в р.Уж, а в р.Возня з 0,23 до 0,40 мг/дм3 по інших питних водозаборах фіксується його зниження.

Вміст марганцю перевищив норматив 0,1 мг/дм3 по усіх питних водозаборах, крім р.Ірша (Іршанське водосховище), а саме в річках: Гнилоп'ять в 3,8 раза (0,384 мг/дм3); Ірша (Малинське водосховище) і Уж в 3,2 раза (0,32 мг/дм3); Тетерів (водосховище “Відсічне”) в 1,8 раза (0,176 мг/дм3); Случ в 1,6 раза (0,16 мг/дм3) і Возня в 1,2 раза (0,12 мг/дм3).

Порівняно з аналогічним періодом 2016 року вміст марганцю знизився в р. Ірша (Малинське водосховище) з 0,584 до 0,320 мг/дм3, Возні з 0,142 до 0,12 мг/дм3 та Случі з 0,229 до 0,160 мг/дм3.

Азот амонійний та фосфати знаходяться у межах норми, але порівняно з минулим роком по усіх питних водосховищах, крім Новоград-Волинського на р.Случ, простежується їх ріст, а саме азоту амонійного з 0,20- 0,49 мг/дм3 до 0,34 – 0,92 мг/дм3 при нормі 2,56 мг/дм3 та фосфатів з 0,03 – 0,12 мг/дм3 до 0,07 – 0,27 мг/дм3 при нормі 3,5 мг/дм3.

У створах рибогосподарських водних об'єктів ІІ категорії спостерігалось перевищення нормативу за показниками:

р. Тетерів, 175 км, м. Радомишль

ХСК в 2,0 раза при нормі 15,0 мгО/дм3 (29,8 мгО/дм3);

БСК5 в 1,2 раза при нормі 2,26 мгО2/дм3 (2,72 мгО2/дм3);

залізо загальне в 2,5 раза при нормі 0,10 мг/дм3 (0,25 мг/дм3);

марганець в 24,8 раза при нормі 0,01 мг/дм3 (0,248 мг/дм3);

фосфати в 1,6 раза при нормі 0,17 мг/дм3 (0,27 мг/дм3).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року фіксується ріст марганцю з 0,119 до 0,248 мг/дм3, інші показники залишаються стабільними.

Вміст розчиненого кисню становив 13,04 мгО2/дм3, при нормі не менше 4,0 мгО2/дм3.

р. Уборть, 122 км, с. Рудня Хочинська

ХСК в 2,4 раза при нормі 15,0 мгО/дм3 (36,2 мгО/дм3);

БСК5 в 1,5 раза при нормі 2,26 мгО2/дм3 (3,28 мгО2/дм3);

залізо загальне в 22,9 раза при нормі 0,10 мг/дм3 (2,29 мг/дм3);

марганець в 4,6 раза при нормі 0,01 мг/дм3 (0,046 мг/дм3).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року вміст заліза загального зріс з 1,40 до 2,29 мг/дм3, а марганець знизився з 0,3 до 0,046 мг/дм3.

Вміст розчиненого кисню становив 10,80 мгО2/дм3, що у межах норми.

р. Роставиця, 71км, смт. Ружин

ХСК в 2,4 раза при нормі 15,0 мгО/дм3 (35,8 мгО/дм3);

БСК5 в 1,6 раза при нормі 2,26 мгО2/дм3 (3,64 мгО2/дм3);

залізо загальне в 1,5 раза при нормі 0,10 мг/дм3 (0,15 мг/дм3);

марганець в 20 раз при нормі 0,01 мг/дм3 (0,200 мг/дм3).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року показники якості води у даному створі залишаються сталими. Вміст розчиненого кисню знаходиться у межах норми - 10,80 мгО2/дм3.

У зв'язку відключенням електроенергії 26.12.2016 року призупинена робота очисних споруд каналізації ТОВ «Миропільський папір», що призводить до скиду стічних вод від населення та інших водокористувачів смт. Миропіль без очистки в р. Случ.

З метою здійснення додаткових спостережень за якісним станом річки Случ 01.02.2017 року досліджено 5 проб води р.Случ та її притоки р. Хомора на ділянці від смт. Миропіль, 280 км від гирла до м. Новоград-Волинський, 203 км від гирла.

За результатами вимірювань по водотоку р. Случ від смт. Миропіль до питного водозабору м. Новоград-Волинський визначається ріст показників, які характеризують вміст у воді органічних сполук ХСК з 23,67 до 30,12 мгО/дм3 та БСК5 з 2,16 до 3,20 мгО2/дм3. Також має місце підвищення кольоровості води з 30 до 40 градусів. Разом з тим технологічний процес підготовки питної води та водопостачання населення і підприємств міста здійснюється у звичайному режимі.

Якість поверхневих вод в точках спостережень басейну Дніпра
у межах Житомирської області за лютий  2017 року

з/п
Найменування
 пунктів спостереження
Дата
відбору
проб
Категорія
 якості води за її станом
  Фактичні величини показників якості води
Кольо-
ровість,
град
Розчин.
кисень
мг/дм³
ХСК
мг/дм³
БСК-5
мг/дм³
Амоній, мг/дм³
 
Залізо
загальне мг/дм³
Мар-
ганець,
 мг/дм³
Фосфати
мг/дм³
  ГДК за СанПиН №4630-88       >4 15 2,26 2,56 0,3 0,1 3,5
1.33 р.Случ, 203 км, питний в/з
м.Новоград Волинський
01.02.2017 ІІ-добрі 40 12,96 30,1 3,20 0,56 0,25 0,16 0,15
1.41 р.Уж, права притока р.Прип'ять,172 км питний в/з м.Коростень 14.02.2017 ІІ-добрі 35 11,76 26,7 2,56 0,36 0,98 0,32 0,07
1.44 р.Тетерів, права притока р.Дніпро,259 км, питний в/з м.Житомир 01.02.2017 ІІ-добрі 40 13,04 23,7 2,72 0,92 0,20 0,176 0,102
1.47 р.Гнилоп'ять, права притока р.Тетерів,59 км,питний в/з м.Бердичів 16.02.2017 ІІ-добрі 35 11,44 37,9 3,56 0,78 0,19 0,384 0,27
1.48 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище,
питний в/з смт.Нова Борова
14.02.2017 ІІ-добрі 30 13,36 30,5 2,80 0,34 0,18 0,04 0,03
1.49 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла р.Ірша, питний в/з м.Малин 07.02.2017 ІІ-добрі 30 15,36 21,3 2,48 0,36 0,13 0,32 0,041
1.50 р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний водозабір м.Малин в с.Рудня  Городищенська 07.02.2017 ІІ-добрі 30 12,64 23,4 2,56 0,34 0,40 0,12 0,136
  Норматив ГДК для рибогоспо-дарських водойм       6 15 2 0,5 0,10 0,01 0,17
1.109 р.Роставиця, ліва притока р.Рось,
71 км, м.Ружин, 2 км нижче моста
146.02.2017 ІІ-добрі 30 10,8 35,8 3,64 0,25 0,15 0,2 0,06
1.39 р.Уборть, права притока р.Прип'ять, 120 км, с.Хочино,гребля, кордон з Білоруссю 14.02.2017 ІІ-добрі 80 10,8 36,2 3,28 0,5 2,29 0,046 0,03
1.45 р.Тетерів,175 км.м. Радомишль,1 км нижче моста вплив ВУВКГ 07.02.2017 ІІ-добрі 30 13,04 29,8 2,72 0,5 0,25 0,248 0,27

На попередню