Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за лютий 2018 року

Мережа спостережень у лютому 2018 року складалася із 7-ми створів поверхневих питних водозаборів і 3-х створів водних об'єктів рибогосподарського призначення. Якісний стан оцінювався за 28 гідрохімічними показниками.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан води у питних водосховищах та водних об'єктах рибогосподарського призначення протягом лютого 2018 року знаходився на задовільному рівні, фіксувались позитивні сезонні зміни якісних показників, пов’язані з процесами самоочищення води, характерними для зимового періоду року.

Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 11,52-14,96 мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 2/дм3. Порівняно з січнем по усіх питних водозаборах фіксується зниження азоту амонійного, заліза загального та органічного забруднення води (крім р.Тетерів, Уж та Іршанського водосховища на р.Ірша).

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану поверхневих вод у порівняльних значеннях:

- з відповідним місяцем 2017 року- погіршений стан за вмістом заліза.

- з відповідними періодами 2013-2017 років – якісний стан не погіршений.

-Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з попереднім періодом спостережень:

1.Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський.

Якісний стан характеризується як стабільний, фіксується зниження азоту амонійного, фосфатів та визначається лише ріст марганцю з 0,075 до 0,14 мг/дм3.

2.Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира.

Фіксується ріст органічного забруднення води ХСК з 24,29 до 28,34 мгО/дм3, марганцю з 0,053 до 0,10 мг/дм3, заліза загального з 0,22 до 0,242 мг/дм3, решта показників суттєвих змін не зазнає.

3.Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова.

Якісний стан характеризується як стабільний, фіксується зниження заліза загального з 0,33 до 0,242 мг/дм3, марганцю з 0,096 до 0,08 мг/дм3 та ріст органічного забруднення води ХСК з 24,3 до 28,22 мгО/дм3.

4.Малинське водосховище на р.Ірша,питний водозабір м. Малина.

Якісний стан питного водосховища характеризується як стабільний, гідрохімічні показники, такі як залізо загальне, ХСК суттєвих змін не зазнають і становлять відповідно 0,33 мг/дм3 та 24,77 мгО/дм3. Порівняно з січнем фіксується ріст марганцю з 0,176 до 0,23 мг/дм3 та зниження азоту амонійного з 0,20 до 0,13 мг/дм3 і сульфатів з 134 до 128 мг/дм3.

5. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина.

Фіксується покращення якості води, а саме: зниження органічного забруднення води ХСК з 26,21 до 22,70 мгО/дм3, марганцю з 0,136 до 0,08 мг/дм3, заліза загального з 0,64 до 0,418 мг/дм3 та азоту амонійного з 0,21 до 0,11 мг/дм3.

6. Бердичівське водосховище на р. Гнилоп'ять, питний водозабір м. Бердичева.

Якість води покращилась, відмічається зниження органічного забруднення води ХСК з 40,43 до 36,18 мгО/дм3, марганцю з 0,120 до 0,10 мг/дм3, заліза з 0,286 до 0,231 мг/дм3 та азоту амонійного з 0,67 до 0,37 мг/дм3.

7. р. Уж, питний водозабір м. Коростень.

Якість води погіршилась, кольоровість води зросла з 30 до 90 градусів, що спричинило ріст вмісту заліза з 0,506 до 1,596 мг/дм3, марганцю з 0,144 до 0,26 мг/дм3 та підвищення органічних речовин ХСК з 25,42 до 34,27 мг/дм3.

Характеристика стану якості води водних об'єктів ІІ категорії рибогосподарського призначення та тенденції щодо його змін порівняно з попереднім кварталом:

1.р. Роставиця,71км, смт.Ружин. Якість води покращилась, відмічається зниження органічного забруднення ХСК з 34,05 до 31,92 мгО/дм3, марганцю з 0,163 до 0,07 мг/дм3 та заліза з 0,33 до 0,209 мг/дм3.

2. р.Уборть,122 км, с. Рудня Хочинська, кордон з Білоруссю. Якість води погіршилась, кольоровість води зросла з 120 до 195 градусів, як наслідок, вміст заліза збільшився з 1,824 до 2,052 мг/дм3, марганцю з 0,192 до 0,270 мг/дм3 та зросли органічні речовини ХСК з 30,87 до 40,32 мг/дм3.

3. р.Тетерів, 175 км, м. Радомишль. Фіксується коливання якісних показників як в одну так і іншу сторони, відмічається зниження органічного забруднення води ХСК з 33,74 до 26,83 мгО/дм3, азоту амонійного з 0,53 до 0,27 мг/дм3 та ріст заліза з 0,248 до 0,352 мг/дм3 і марганцю з 0,096 до 0,165 мг/дм3.

З метою подальшого контролю за якістю води річок Случ і Хомора 15.02.2018 року лабораторією моніторингу вод та грунтів Облводресурсів додатково відібрано та досліджено 5 проб води та виконано 115 вимірювань складу та властивостей води за гідрохімічними показниками від кордону Хмельницької і Житомирської областей до м.Новоград-Волинський.

Вміст розчиненого у воді кисню в р. Хомора порівняно з січнем знизився з 10,96-13,84 до 7,76-9,84 мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3. За результатами проведених аналізів фіксується ріст органічного забруднення води ХСК з 36,43-38,46 до 52,62-62,74 мгО/дм3, марганцю з 0,143-0,15 до 0,39-0,45 мг/дм3, заліза загального з 0,286-0,374 до 0,462 мг/дм3, нітритів з 0,065-0,071 до 0,14-0,147 мг/дм3, а також кольоровість води зросла з 40 до 75-90 градусів при фонових значеннях 40 градусів.

Разом з тим, визначався зниження вмісту азотних та фосфатних сполук, так, вміст азоту амонійного порівняно з січнем знизився з 0,73-0,81 до 0,51 мг/дм3, а фосфатів з 0,07 до 0,02-0,05 мг/дм3.

Інформація про стан води питних водозаборів Житомирської області протягом лютого 2018 року

Назва створу

Дата відбору

Темпе-ратура, оС

Фактичні величини основних показників якості води

Розчи-нений кисень, мгО2/дм3

Кольо-ровість, 0 ПКШ

Амоній-іон, мг/дм3

ХСК , мг/ дм3

Залізо заг., мг/дм3

Марга-нець, мг/дм3

р.Случ, 203 км, питний в/з  м.Новоград -Волинський

16.01.2018

0

13,68

45

0,62

26,31

0,396

0,075

15.02.2018

0

12,32

30

0,37

26,31

0,33

0,14

р.Тетерів, права притока р.Дніпро, 259 км, питний в/з м. Житомир

16.01.2018

0

12,96

35

0,52

24,29

0,22

0,053

15.02.2018

0

12,48

30

0,49

28,34

0,242

0,10

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище, питний в/з смт.Нова Борова

04.01.2018

1

14,32

30

0,17

24,3

0,33

0,096

08.02.2018

0

14,32

25

0,14

28,22

0,242

0,08

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла  питний в/з м. Малин

04.01.2018

1

14,8

30

0,20

24,34

0,37

0,176

06.02.2018

0

13,44

30

0,13

24,77

0,33

0,23

р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний в/з 

м. Малин

04.01.2018

1

13,04

30

0,21

26,21

0,64

0,136

08.02.2018

0

11,52

30

0,11

22,70

0,418

0,08

р.Гнилоп'ять, права притока р.Тетерів,59 км,питний в/з -м.Бердичева

16.11.2017

4

11,04

35

0,67

40,43

0,286

0,120

13.02.2018

0

14,48

35

0,37

36,18

0,231

0,10

р.Уж, права притока р.Прип'ять,172 км,питний в/з -м.Коростеня

14.11.2017

4

11,20

30

0,22

25,42

0,506

0,144

08.02.2018

0

14,0

90

0,32

34,27

1,596

0,26

р.Уборть,права притока р.Прип'ять,122 км, с.Рудня Хочинська, -кордон з Білорусією

14.11.2017

4

10,64

120

0,31

30,87

1,824

0,192

08.02.2018

0

12,32

195

0,20

40,32

2,052

0,270

р.Роставиця,ліва притока р.Рось,71 км,м.Ружин, -2 км нижче міста

16.11.2017

4

10,72

35

0,37

34,05

0,33

0,163

13.02.2018

0

14,96

35

0,27

31,92

0,209

0,07

р.Тетерів,права притока р.Дніпро,175 км,м.Радомишль, -1 км нижче міста

08.11.2017

7

12,8

30

0,53

33,74

0,248

0,096

06.02.2018

0

13,84

35

0,27

26,83

0,352

0,165

На попередню