Характеристика стану поверхневих вод басейну

Дніпра у межах Житомирської області

за березень 2016 року

Обласним управлінням водних ресурсів у березні забезпечено моніторинг якості поверхневих вод на 5-и створах у місцях розташування питних водозаборів.

Всього відібрано 5 проб, виконано 140 вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих вод.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан поверхневих питних водозаборів у березні знаходився на задовільному рівні. На якість води вплинули аномальні метеорологічні умови осінньо-зимового періоду, ранній початок проходження весняного водопілля, з максимальними витратами води значно нижчими за середні багаторічні, як наслідок, фіксувалось підвищення концентрацій показників ХСК та БСК5, які характеризують органічне забруднення води, а також підвищений вміст заліза загального по окремих контрольованих створах та марганцю по усіх питних водозаборах (крім Іршанського водосховища).

Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 12,80 - 14,40 мг/дм³ при нормі не нижче 4,0 мг/дм³.

По усіх контрольованих створах спостерігалось перевищення нормативу для господарсько-питного призначення за показниками :

ХСК в 1,7 -2,1 ГДК при нормативному значенні 15,0 мгО/дм³ (25,8-31,7 мгО/дм³);

БСК5 в 1,1-1,2 ГДК при нормативному значенні 2,26 мгО2/дм³ (2,56-2,80 мгО2/дм³).

Максимальні значення ХСК та БСК5 визначались в Іршанському водосховищі на р.Ірша, а мінімальні у Вознянському водосховищі на р.Возня. Порівняно з аналогічним періодом минулого року в Іршанському водосховищі, питному водозаборі смт. Нова Борова показник ХСК зріс з 25,5 до 31,7 мгО/дм³, а БСК5 з 2,64 до 2,80 мгО2/дм³ по інших питних водозаборах ці показники суттєвих змін не зазнали.

Вміст заліза загального у питних водозаборах перевищив нормативне значення у річках Случ в 1,5 ГДК (0,45 мг/дм³), Тетерів та Возня в 1,3 ГДК (відповідно 0,38 та 0,40 мг/дм³) і порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс у річках Случ з 0,35 до 0,45 мг/дм³ і Тетерів з 0,32 до 0,38 мг/дм³, а у річці Возня знизився з 0,63 до 0,40 мг/дм³ та Ірша, Іршанське водосховище з 0,33 до 0,26 мг/дм³, Малинське водосховище з 0,44 до 0,30 мг/дм³ при нормативному значенні 0,3 мг/дм³.

Вміст марганцю зріс по усіх питних водозаборах крім р.Ірша (Іршанське водосховище) питний водозабір смт. Нова Борова і перевищив нормативне значення 0,1 мг/дм³ в річках: Ірша (Малинське водосховище) в 7,3 ГДК (0,731 мг/дм³); Возня в 1,4 ГДК (0,139 мг/дм³); Тетерів (водосховище “Відсічне”) в 1,2 ГДК (0,116 мг/дм³).

Повідомлень про надзвичайні та кризові ситуації на водних об'єктах області не надходило. Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Якість поверхневих вод в точках спостережень басейну Дніпра
у межах Житомирської області за березень 2016 року

з/п
Найменування
пунктів спостереження
Дата
відбору
проб
Категорія
якості води за її станом
Фактичні величини показників якості води
Розчин.
кисень
мг/дм³
ХСК
мг/дм³
БСК-5
мг/дм³
Амоній, мг/дм³
 
Залізо
загальне мг/дм³
Мар-
ганець,
мг/дм³
Фосфати
мг/дм³

 
ГДК за СанПиН №4630-88
 

 
>4 15 2,26 2,56 0,3 0,1 3,5
1.33 р.Случ, 203 км, питний в/з
м.Новоград Волинський
16.03.2016 ІІ-добрі 13 28,2 2,8 0,24 0,45 0,104 0,066
1.44 р.Тетерів, права притока р.Дніпро, 259 км, питний в/з м.Житомир 16.03.2016 ІІ-добрі 13,8 26,2 2,72 0,21 0,38 0,116 0,041
1.48 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище,
питний в/з смт.Нова Борова
21.03.2016 ІІ-добрі 13,2 31,7 2,8 0,25 0,26 0,087 0,032
1.49 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла р.Ірша, питний в/з м.Малин 17.03.2016 ІІ-добрі 14,4 29,8 2,64 0,36 0,3 0,731 0,039
1.50 р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний водозабір м.Малин в с.Рудня Городищенська 17.03.2016 ІІ-добрі 12,8 25,8 2,56 0,28 0,4 0,139 0,063

 

На попередню