Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за березень 2017 року

Обласним управлінням водних ресурсів у березні забезпечено моніторинг якості поверхневих вод по 5-ти створах, у місцях розташування питних водозаборів. Всього відібрано 5 проб та виконано 140 вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих вод.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан поверхневих питних водозаборів у березні порівняно з аналогічним періодом минулого року істотно не змінився. Показники ХСК (хімічне споживання кисню) і БСК5 (біохімічне споживання кисню), які характеризують органічне забруднення води не погіршились, фіксується ріст заліза та марганцю по усіх контрольованих створах, крім річки Ірша.

Порушення кисневого режиму не спостерігалось, вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 9,6 - 13,52 мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3.

По усіх контрольованих створах фіксувалось перевищення нормативу для господарсько-питного призначення за показниками:

ХСК в 1,7 - 2,0 ГДК при нормативному значенні 15,0 мгО/дм3 (25,54-30,13 мгО/дм3);

БСК5 в 1,1 - 1,3 ГДК при нормативному значенні 2,26 мгО2/дм3 (2,56-2,88 мгО2/дм3).

Максимальні значення ХСК та БСК5 визначались у водосховищі «Відсічне» на р. Тетерів, а мінімальні у Вознянському водосховищі на р.Возня.

Вміст заліза загального у питних водозаборах порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс у річці Случ з 0,45 до 0,63 мг/дм3 , Тетерів з 0,38 до 0,42 мг/дм3, Ірша (Малинське водосховище) з 0,3 до 0,46 мг/дм3, Возні з 0,4 до 0,594 мг/дм3 при нормативному значенні 0,3 мг/дм3.

Вміст марганцю теж зріс по усіх питних водозаборах крім р.Ірша і перевищив нормативне значення 0,1 мг/дм3 в річках: Ірша (Малинське водосховище) в 6,7 ГДК (0,672 мг/дм3); Возня в 2,1 ГДК (0,208 мг/дм3); Тетерів (водосховище «Відсічне») в 1,9 ГДК (0,192 мг/дм3).

Повідомлень про надзвичайні та кризові ситуації на водних об'єктах області не надходило. Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Якість поверхневих вод в точках спостережень басейну Дніпра
у межах Житомирської області за березень 2017 року

з/п
Найменування
 пунктів спостереження
Дата
відбору
проб
Категорія
 якості води за її станом
Фактичні величини показників якості води
Розчин.
кисень
мг/дм³
ХСК
мг/дм³
БСК-5
мг/дм³
Амоній, мг/дм³
 
Залізо
загальне мг/дм³
Мар-
ганець,
 мг/дм³
Фосфати
мг/дм³
  ГДК за СанПиН №4630-88     >4 15 2,26 2,56 0,3 0,1 3,5
1.33 р.Случ, 203 км, питний в/з
м.Новоград Волинський
16.03.2017 ІІ-добрі 11,2 27,98 2,64 0,49 0,63 0,176 0,12
1.44 р.Тетерів, права притока р.Дніпро,259 км, питний в/з м.Житомир 16.03.2017 ІІ-добрі 10,48 30,13 2,88 0,38 0,42 0,192 0,08
1.48 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище,
питний в/з смт.Нова Борова
14.03.2017 ІІ-добрі 10,72 27,66 2,64 0,31 0,187 0,056 0,034
1.49 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла р.Ірша, питний в/з м.Малин 14.03.2017 ІІ-добрі 13,52 29,79 2,8 0,2 0,46 0,672 0,068
1.50 р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний водозабір м.Малин в с.Рудня  Городищенська 14.03.2017 ІІ-добрі 9,6 25,54 2,56 0,18 0,594 0,208 0,061

На попередню