Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за березень 2018 року

Мережа спостережень у березні 2018 року складалася із 5-и створів поверхневих питних водозаборів. Якісний стан оцінювався за 28 гідрохімічними показниками.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан води у питних водосховищах став поступово змінюватись , визначалось зростання вмісту марганцю, заліза загального, азоту амонійного та підвищилась кольоровість води, що є характерним для початку весняного періоду та проходження водопілля, коли на стан та інтенсивність гідрохімічних процесів впливає потрапляння до водотоків талих вод з прибережних територій при таненні снігового покриву, змиви з заболочених територій.

Вміст розчиненого кисню знизився з 11,52-14,96 до 10,64-13,04 мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3.

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану питних водозаборів у порівняльних значеннях:

- з відповідним місяцем 2017 року- якісний стан не погіршений.

- з 2013-2017 роками – погіршений якісний стан води за вмістомзаліза загального і марганцю в річках Случ,Возня та Ірша(Малинське водосховище) .

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з з лютим 2018 року:

1.Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський.

Якісні показники води суттєвих змін не зазнають,вміст органічних речовин,фосфатів знизився,фіксується ріст марганцю з 0,14 до 0,20 мг/дм3,заліза загального з 0,33 до 0,46 мг/дм3,кольоровість води зросла з 30 до 65 градусів.

2.Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира.

Гідрохімічний стан питного водосховища стабільний,фіксується зниження органічного забруднення води ХСК з 28,34 до 24,02 мгО/дм3 та ріст заліза загального з 0,242 до 0,299 мг/дм3.

3.Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова.

Якісний стан характеризується як стабільний, відмічається зниження органічного забруднення води ХСК з 28,22 до 26,52, мгО/дм3 ,марганцю з 0,08 до 0,05 мг/дм3 та загального з 0,242 до 0,218 мг/дм3.

4.Малинське водосховище на р.Ірша,питний водозабір м. Малина.

Вміст органічного забруднення знизився за показником ХСК з 24,77 до 24,02 мгО/дм3 разом з тим фіксується ріст заліза загального з 0,33 до 0,621 мг/дм3,марганцю з 0,23 до 0,42 мг/дм3 азоту амонійного з 0,13 до 0,48 мг/дм3.

5. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина.

Відмічається погіршення якісних показників, вміст органічного забруднення зріс за показником ХСК з 22,70 до 29,57 мгО/дм3, азоту амонійного з 0,11 до 0,29 мг/дм3, заліза загального з 0,418 до 0,644 мг/дм3 та марганцю з 0,08 до 0,21 мг/дм3.

З метою подальшого контролю за якістю води річок Случ і Хомора 14.03.2018 року додатково відібрано та досліджено 5 проб води та виконано 115 вимірювань складу та властивостей води за гідрохімічними показниками від кордону Хмельницької і Житомирської областей до м.Новоград-Волинський.

Порівняно з лютим якість води у річці Хомора покращилась, вміст розчиненого у воді кисню зріс з 7,76-9,84 до 9,92-10,16 мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3. За результатами проведених досліджень фіксується зниження органічного забруднення води за показником ХСК з 52,62-62,74 до 38,76-40,80 мгО/дм3, марганцю з 0,39-0,45 до 0,29-0,30 мг/дм3, нітритів з 0,14-0,147 до 0,088-0,104 мг/дм3, кольоровість води при фонових значеннях 35-40 градусів знизилась з 75-90 до 50 градусів, а прозорість підвищилась з 10-12 до 15-19 см при нормі не менше 20 см. Разом з тим фіксується ріст заліза загального з 0,462 до 0,483-0,83 мг/дм3, нітратів з 1,5 до 4,5 мг/дм3 та азоту амонійного з 0,51 до 1,05-1,12 мг/дм3.

Якісні показники у р.Случ дещо погіршились, кольоровість води при фонових значеннях 35-40 градусів зросла до 65-70 градусів, а прозорість води знизилась до 10-12 см, також фіксується ріст марганцю з 0,16-0,18 до 0,22-0,28 мг/дм3, заліза загального з 0,264-0,308 до 0,552-0,593 мг/дм3, азоту амонійного з 0,26-0,61 до 0,88-1,05 мг/дм3. Максимальні значення показників у річці Случ визначаються у створі м. Баранівка.

Інформація про стан води питних водозаборів Житомирської області протягом березня 2018 року

Назва створу

Дата відбору

Темпе-ратура, оС

Фактичні величини основних показників якості води

Розчи-нений кисень, мгО2/дм3

Кольо-ровість, 0 ПКШ

Амоній-іон, мг/дм3

ХСК , мг/ дм3

Залізо заг., мг/дм3

Марга-нець, мг/дм3

р.Случ, 203 км, питний в/з  м.Новоград -Волинський

15.02.2018

0

12,32

30

0,37

26,31

0,33

0,14

14.03.2018

0

11,96

65

0,85

24,48

0,46

0,20

р.Тетерів, права притока р.Дніпро, 259 км, питний в/з м. Житомир

15.02.2018

0

12,48

30

0,49

28,34

0,242

0,10

14.03.2018

0

13,04

40

0,65

26,52

0,299

0,07

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище, питний в/з смт.Нова Борова

08.02.2018

0

14,32

25

0,14

28,22

0,242

0,08

13.03.2018

0

12,64

30

0,14

24,02

0,218

0,05

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла  питний в/з м. Малин

06.02.2018

0

13,44

30

0,13

24,77

0,33

0,23

13.03.2018

0

13,04

35

0,48

24,02

0,621

0,42

р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний в/з 

м. Малин

06.02.2018

0

11,52

30

0,11

22,70

0,418

0,08

13.03.2018

0

10,64

35

0,29

29,57

0,644

0,21

На попередню