Характеристика стану поверхневих вод басейну

Дніпра у межах Житомирської області

за квітень 2016 року

Обласним управлінням водних ресурсів у квітні забезпечено моніторинг якості поверхневих вод на 5-и створах у місцях розташування питних водозаборів та у зв'язку із забрудненням річок Хомора та Случ Баранівського району та запровадженням режиму надзвичайної ситуації природного характеру об'єктового рівня з метою визначення можливого негативного впливу на якісний стан питного водозабору м.Новоград-Волинський на р.Случ проведено додатковий моніторинг якості поверхневих вод річок Хомора та Случ від кордону Хмельницької області до м.Новоград-Волинський на 6-ти створах, виконано 306 вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих вод.

Всього у квітні відібрано 11 проб, виконано 446 вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих вод.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан поверхневих питних водозаборів області у квітні місяці погіршення не зазнав.

Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 11,04 – 12,88 мг/дм³ при нормі не нижче 4,0 мг/дм³.

По усіх контрольованих створах спостерігалось перевищення нормативу для господарсько-питного призначення за показниками:

ХСК в 1,7-2,0 ГДК при нормативному значенні 15,0 мгО/дм³ (25,8 – 29,8 мгО/дм³);

БСК5 в 1,1-1,3 ГДК при нормативному значенні 2,26 мгО2/дм³ (2,54-2,96 мгО2/дм³).

Максимальні значення ХСК визначались в Іршанському водосховищі на р.Ірша, а БСК5 в Новоград-Волинському водосховищі на р.Случ. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ці показники залишаються сталими.

Вміст заліза загального перевищив нормативне значення у річках: Возня в 2,7 ГДК (0,80 мг/дм³), Случ в 1,3 ГДК (0,375 мг/дм³), Тетерів в 1,2 ГДК (0,35 мг/дм³) і Ірша (Іршанське в-ще) в 1,1 ГДК (0,33 мг/дм³). Порівняно з аналогічним періодом минулого року вміст заліза зріс у річках: Возня з 0,43 до 0,80 мг/дм³, Случ з 0,31 до 0,38 мг/дм³, Ірша (Іршанське в-ще) з 0,24 до 0,33 мг/дм³ та Тетерів з 0,29 до 0,66 мг/дм³.

Вміст марганцю порівняно з березнем знизився по усіх питних водозаборах і перевищив норматив лише в річках Ірша (Малинське водосховище) в 2,0 ГДК (0,197 мг/дм³), Случ в 1,6 ГДК (0,162 мг/дм³) та Возня в 1,2 ГДК (0,124 мг/дм³).

Разом з тим, порівняно з аналогічним періодом минулого року спостерігається ріст марганцю в річках Случ з 0,062 до 0,162 мг/дм³, Ірша (Малинське в-ще) з 0,156 до 0,197 мг/дм³, Ірша (Іршанське в-ще) з 0,070 до 0,104 мг/дм³, Возня з 0,094 до 0,124 мг/дм³ та Тетерів з 0,078 до 0,087 мг/дм³.

За результатами хімічних аналізів додаткового моніторингу у всіх відібраних 19 квітня 2016 року пробах спостерігалось перевищення нормативу за показниками ХСК, БСК5, залізо загальне та марганець, а саме:

ХСК в 1,8 – 4,2 ГДК (27,48 – 62,28 мгО/дм³);

БСК5 в 1,3 – 3,6 ГДК (3,04 – 8,16 мгО2/дм³);

залізо загальне в 1,7 – 2,8 ГДК (0,513 – 0,85 мг/дм³);

марганець в 1,2 – 5,8 ГДК (0,116 – 0,580 мг/дм³).

Максимальні значення визначались у створі р. Хомора, 4 км від гирла, смт. Першотравенськ.

А також визначалось порушення кисневого режиму водних об'єктів, вміст розчиненого кисню становив у створах: р. Хомора, 7 км від гирла, межа Житомирської і Хмельницької областей 0,16 мг/дм³; р. Хомора, 4 км від гирла, смт. Першотравенськ - 1,04 мг/дм³ та р.Случ, 256 км від гирла, м. Баранівка 3,68 мг/дм³ при нормі не менше 4,0 мг/дм³.

Результати додаткового моніторингу від 26 квітня 2016 року зафіксували перевищення ГДК за показниками по усіх створах:

ХСК в 1,7 – 3,8 раза (25,6 – 56,32 мгО/дм³);

залізо загальне в 1,1-2,3 раза (0,325-0,698 мг/дм³).

Максимальні значення визначались у створі р.Хомора, 4 км від гирла, смт. Першотравенськ, а мінімальні у створі р.Случ, 207 км від гирла, с. Гульськ Новоград-Волинського району.

Вміст марганцю перевищив норматив лише в річці Хомора у створах: 7 км від гирла, (кордон з Хмельницькою областю) в 5,8 раза та 4 км від гирла (смт. Першотравенськ) в 6,5 раза. Вміст розчиненого кисню при нормі 4,0 мг/дм³ становив у створах: р.Хомора, 7 км від гирла, межа Житомирської і Хмельницької областей – 1,44 мг/дм³ та р.Хомора, 4 км, смт. Першотравенськ – 2,64 мг/дм³.

26.04.2016 р. порівняно з попереднім дослідженням (19.04.2016 р.) у створі р. Хомора, 7 км від гирла, межа Житомирської і Хмельницької областей, спостерігається погіршення показників ХСК з 43,97 до 48,64 мгО/дм³; завислих речовинах з 12,5 до 15,6 мгО/дм³; залізу загальному з 0,550 до 0,625 мг/дм³; марганцю з 0,441 до 0,580 мг/дм³.

По інших створах простежується незначне покращення якості поверхневої води:

р.Хомора, 4 км від гирла, смт.Першотравенськ: розчинений кисень зріс від 1,04 до 2,64 мг/дм³; ХСК знизився з 62,28 до 56,32 мгО/дм³; БСК5 – з 8,16 до 7,44 мгО2/дм³; залізо загальне - з 0,850 до 0,698 мг/дм³.

р.Случ, 256 км від гирла, м. Баранівка: розчинений кисень зріс від 3,68 до 4,56 мг/дм³; ХСК знизився з 31,4 до 30,72 мгО/дм³; БСК5 – з 3,36 до 3,28 мгО2/дм³; залізо загальне - з 0,508 до 0,342 мг/дм³; марганець – з 0,290 до 0,099 мг/дм³.

р.Случ, 215 км від гирла, с. Гульськ, Новград-Волинський район: розчинений кисень зріс від 8,72 до 10,64 мг/дм³; ХСК знизився з 29,31 до 28,16 мгО/дм³; БСК5 – з 3,12 до 2,96 мгО2/дм³; залізо загальне - з 0,552 до 0,338 мг/дм³; марганець – з 0,128 до 0,058 мг/дм³.

р.Случ, 207 км від гирла, с.Івашківка Новоград-Волинський район: розчинений кисень зріс від 8,48 до 10,00 мг/дм³; ХСК знизився з 27,48 до 25,60 мгО/дм³; БСК5 – з 3,04 до2,72 мгО2/дм³; залізо загальне - з 0,513 до 0,325 мг/дм³; марганець – з 0,139 до 0,064 мг/дм³.

У створі р.Случ, 203 км від гирла, питний водозабір м.Новоград-Волинський простежується незначне підвищення ХСК з 31,14 до 35,84 мгО/дм³ і БСК5 з 3,12 до 3,20 мгО2/ дм³, решта гідрохімічних показників суттєвих змін не зазнали.

На даний час гідрохімічна ситуація на р.Случ у створі поверхневого питного водозабору м.Новоград–Волинський стабільна.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Якість поверхневих вод в точках спостережень басейну Дніпра
у межах Житомирської області за квітень 2016 року

з/п
Найменування
пунктів спостереження
Дата
відбору
проб
Категорія
якості води за її станом
Фактичні величини показників якості води
Розчин.
кисень
мг/дм³
ХСК
мг/дм³
БСК-5
мг/дм³
Амоній, мг/дм³
 
Залізо
загальне мг/дм³
Мар-
ганець,
мг/дм³
Фосфати
мг/дм³

 
ГДК за СанПиН №4630-88
 

 
>4 15 2,26 2,56 0,3 0,1 3,5
1.33 р.Случ, 203 км, питний в/з
м.Новоград Волинський
13.04.2016 ІІ-добрі 11,04 25,8 2,96 0,25 0,38 0,162 0,04
1.44 р.Тетерів, права притока р.Дніпро, 259 км, питний в/з м.Житомир 13.04.2016 ІІ-добрі 11,28 29,8 2,8 0,36 0,35 0,087 0,04
1.48 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище,
питний в/з смт.Нова Борова
14.04.2016 ІІ-добрі 11,92 29,8 2,72 0,25 0,33 0,104 0,05
1.49 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла р.Ірша, питний в/з м.Малин 14.04.2016 ІІ-добрі 12,88 25,8 2,54 0,15 0,26 0,197 0,09
1.50 р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний водозабір м.Малин в с.Рудня Городищенська 14.04.2016 ІІ-добрі 12,48 27,8 2,72 0,2 0,8 0,124 0,11

 

На попередню