Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за квітень 2017 року

Обласним управлінням водних ресурсів у квітні забезпечено моніторинг якості поверхневих вод по 5-и створах, у місцях розташування питних водозаборів. Всього відібрано 5 проб та виконано 140 вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих вод.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан поверхневих питних водозаборів у квітні порівняно з аналогічним періодом минулого року істотно не змінився, фіксується зниження вмісту марганцю по усіх контрольованих створах та ріст органічного забруднення в р.Случ, про що характеризують показники ХСК (хімічне споживання кисню) і БСК5 (біохімічне споживання кисню).

Порушення кисневого режиму не спостерігалось, вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 11,44-11,92 мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3.

По усіх контрольованих створах фіксувалось перевищення нормативу для господарсько-питного призначення за показниками:

ХСК в 1,8 - 2,2 ГДК при нормативному значенні 15,0 мгО/дм3 (26,98-32,93 мгО/дм3);

БСК5 в 1,2 - 1,5 ГДК при нормативному значенні 2,26 мгО2/дм3 (2,64-3,28 мгО2/дм3).

Максимальні значення визначались у р.Случ, питному водозаборі м. Новоград-Волинський і порівняно з аналогічним періодом минулого року показник ХСК зріс з 25,80 до 32,93 мгО/дм3, а БСК5 з 2,96 до 3,28 мгО2/дм3, по інших створах ці показники суттєвих змін не зазнали. Крім цього в р.Случ порівняно з березнем підвищилась кольоровість води з 45 до 60 градусів, а в р.Тетерів з 35 до 50 градусів.

Залізо загальне перевищує гранично-допустиму концентрацію в річках Случ і Возня в 1,4 ГДК (0,42 мг/дм3), р.Ірша (Малинське водосховище) в 1,2 ГДК (0,35мг/дм3) і р.Тетерів в 1,1 ГДК (0,33 мг/дм?3). Порівняно з аналогічним періодом минулого року фіксується ріст заліза в р. Случ з 0,38 до 0,42 мг/дм3 і Ірша (Малинське водосховище) з 0,26 до 0,35 мг/дм3, а у Возні зниження з 0,80 до 0,42 мг/дм3.

Вміст марганцю знизився по усіх питних водозаборах і перевищив нормативне значення 0,1 мг/дм3 лише в річці Ірша (Малинське водосховище) в 1,1 раза (0,112 мг/дм3) та Случ в 1,2 раза (0,12 мг/дм3).

Якість поверхневих вод в точках спостережень басейну Дніпра
у межах Житомирської області за квітень 2017 року

з/п
Найменування
 пунктів спостереження
Дата
відбору
проб
Категорія
 якості води за її станом
Фактичні величини показників якості води
Розчин.
кисень
мг/дм³
ХСК
мг/дм³
БСК-5
мг/дм³
Амоній, мг/дм³
 
Залізо
загальне мг/дм³
Мар-
ганець,
 мг/дм³
Фосфати
мг/дм³
  ГДК за СанПиН №4630-88     >4 15 2,26 2,56 0,3 0,1 3,5
1.33 р.Случ, 203 км, питний в/з
м.Новоград Волинський
12.04.2017 ІІ-добрі 11,92 32,93 3,28 0,27 0,42 0,12 0,04
1.44 р.Тетерів, права притока р.Дніпро,259 км, питний в/з м.Житомир 12.04.2017 ІІ-добрі 11,76 30,58 2,8 0,22 0,33 0,088 0,02
1.48 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище,
питний в/з смт.Нова Борова
11.04.2017 ІІ-добрі 11,44 31,47 2,96 0,39 0,26 0,072 0,04
1.49 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла р.Ірша, питний в/з м.Малин 11.04.2017 ІІ-добрі 11,44 29,22 2,72 0,37 0,35 0,112 0,03
1.50 р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний водозабір м.Малин в с.Рудня  Городищенська 11.04.2017 ІІ-добрі 11,52 26,98 2,64 0,34 0,42 0,08 0,03

На попередню