Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за квітень 2018 року

Мережа спостережень у квітні 2018 року складалася із 5-и створів поверхневих питних водозаборів. Якісний стан оцінювався за 28 гідрохімічними показниками.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан води знаходився на задовільному рівні.

Основні фактори які вплинули на якість поверхневих вод- підвищення температури повітря і води, відсутність льодового та снігового покриву, збільшення водності річок у період весняної повені, що призводить до поступового самоочищення води.

Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 10,40-12,80 мгО2/дм3 при нормі не меньше 4,0 мгО2/дм3.

За результатами аналізів відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану питних водозаборів у порівняльних значеннях:

- з відповідним місяцем 2017 року- якісний стан не погіршений, гідрохімічні показники мали нижчу межу зафіксованих значень.

- з 2013-2017 роками - погіршений якісний стан води в річках Ірша, Возня та Тетерів за вмістом заліза загального і марганцю.

Характеристика якості стану поверхневих вод у розрізі питних водосховищ порівняно з березнем 2018 року:

1.Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський.

Якісний стан характеризується як стабільний, відмічається зниження вмісту марганцю з 0,20 до 0,08 мг/дм3, заліза загального з 0,46 до 0,368 мг/дм3, азоту амонійного з 0,85 до 0,58 мг/дм3, кольоровість води знизилась до фонових значень з 65 до 40 градусів.

2.Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира.

Гідрохімічний стан питного водосховища стабільний, фіксується зниження органічного забруднення води ХСК з 26,52 до 24,0 мгО/дм3 та ріст заліза загального з 0,299 до 0,46 мг/дм3, решта показників суттєвих змін не зазнають.

3.Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова.

Відмічається погіршення якісних показників, вміст органічного забруднення зріс за показником ХСК з 24,02 до 26,21 мгО/дм3, азоту амонійного з 0,14 до 0,31 мг/дм3, заліза загального з 0,218 до 0,472 мг/дм3, марганцю з 0,05 до 0,098 мг/дм3, кольоровість води підвищилась з 30 до 60 градусів.

4.Малинське водосховище на р.Ірша,питний водозабір м. Малина.

Якісний стан характеризується як стабільний, відмічається зниження вмісту марганцю з 0,42 до 0,17 мг/дм3, азоту амонійного з 0,48 до 0,39 мг/дм3, разом з тим фіксується ріст органічного забруднення за показником ХСК з 24,02 до 28,22 мгО/дм3, кольоровість води підвищилась з 35 до 55 градусів.

5. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина.

Відмічається покращення якісних показників, вміст органічного забруднення знизився за показником ХСК з 29,57 до 24,19 мгО/дм3, марганцю з 0,21 до 0,13 мг/дм3. Кольоровість води підвищилась з 35 до 50 градусів.

З метою подальшого контролю за якістю води річок Случ і Хомора 10.04.2018 року додатково відібрано та досліджено 5 проб води та виконано 115 вимірювань складу та властивостей води за гідрохімічними показниками від кордону Хмельницької і Житомирської областей до м.Новоград-Волинський.

За результатами проведених досліджень якість води у річці Хомора порівняно з березнем покращилась, фіксується зниження органічного забруднення води за показником ХСК з 38,76-40,80 до 32,0-36,0 мгО/дм3, марганцю з 0,29-0,30 до 0,09-0,098 мг/дм3, заліза загального з 0,483-0,83 до 0,299-0,322 мг/дм3 та азоту амонійного з 1,05-1,12 до 0,48-0,58 мг/дм3. Разом з тим, ці показники перевищують гранично-допустиму концентрацію.

Кольоровість води в річці Хомора знизилась до фонових значень з 55 до 40 градусів, а прозорість води підвищилась з 15-19 до 18-20 см при нормі не менше 20 см. Порівняно з березнем фіксується незначний ріст вмісту сульфатів з 51-61 до 77-86 мг/дм3 та нітритів з 0,088-0,104 до 0,144 мг/дм3.

Вміст розчиненого у воді кисню в р. Хомора знаходився на рівні 9,60-10,08 мгО2/дм3 при допустимій нормі не нижче 4,0 мгО2/дм?.

Визначається покращення якості води і в р.Случ, а саме зниження органічного забруднення за показником ХСК з 28,56-36,72 до 26,0-28,0 мгО/дм3, заліза загального з 0,552-0,593 до 0,264-0,308 мг/дм3, марганцю з 0,21-0,28 до 0,068-0,12 мг/дм3, азоту амонійного з 0,88-1,05 до 0,36-0,68 мг/дм3, кольоровість води знизилась до фонових значень з 65-70 до 35 градусів, а прозорість води підвищилась з 10-12 до 15-19 см при нормі не менше 20 см.

Інформація про стан води питних водозаборів Житомирської області протягом квітня 2018 року

Назва створу

Дата відбору

Темпе-ратура, оС

Фактичні величини основних показників якості води

Розчи-нений кисень, мгО2/дм3

Кольо-ровість, 0 ПКШ

Амоній-іон, мг/дм3

ХСК , мг/ дм3

Залізо заг., мг/дм3

Марга-нець, мг/дм3

р.Случ, 203 км, питний в/з  м.Новоград -Волинський

14.03.2018

0

11.96

65

0,85

24,48

0,46

0,20

10.04.2018

10

11,36

40

0,58

26,0

0,368

0,08

р.Тетерів, права притока р.Дніпро, 259 км, питний в/з м. Житомир

14.03.2018

0

13,04

40

0,65

26,52

0,299

0,07

10.04.2018

12

11,96

45

0,61

24,00

0,46

0,12

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище, питний в/з смт.Нова Борова

03.03.2018

0

12,64

30

0,14

24,02

0,218

0,05

11.04.2018

13

12,80

60

0,31

26,21

0,472

0,098

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла  питний в/з м. Малин

13.03.2018

0

13,04

35

0,48

24,02

0,621

0,42

11.04.2018

12

12,64

55

0,39

28,22

0,609

0,17

р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний в/з 

м. Малин

13.03.2018

0

10,64

35

0,29

29,57

0,644

0,21

11.04.2018

12

10,40

50

0,36

24,19

0,632

0,13

На попередню