Характеристика стану поверхневих вод басейну

Дніпра у межах Житомирської області

за травень 2015 року

Обласним управлінням водних ресурсів у травні забезпечено моніторинг якості поверхневих вод по 7-ми створах, в місцях розташування питних водозаборів і 3-х створах водних об'єктів рибогосподарського призначення та відібрано 10 проб, виконано 280 вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих вод.

Протягом місяця температура поверхневої води становила 12-17 °С.

Вміст розчиненого кисню у питних водосховищах знаходився на рівні 9,04 – 10,32 мг/дм³ при нормі не нижче 4,0 мг/дм³.

В поверхневих питних водозаборах показники якості води відповідали нормативу ГДК за усіма показниками, крім БСК5 (біохімічне споживання кисню), ХСК (хімічне споживання кисню), залізу загальному в р.Уж і Возня, а в річках Случ, Уж, Ірша (Малинське водосховище) і Возня- вмістом марганцю.

Показник БСК5 перевищив норматив в 1,1-1,2 раза (2,56 -2,80 мгО2/дм³), а ХСК в 1,8-2,0 раза (26,4-30,5 мгО/дм³). Максимальні значення цих показників визначалось в річці Возня, питному в/з м.Малина, а мінімальні в р. Гнилоп'ять, питному в/з м. Бердичева.

Вміст сполук заліза загального перевищив норматив ГДК в річках Уж в 1,8 раза (0,54 мг/дм³) і Возня в 2,1 раза (0,62 мг/дм³). Порівняно з квітнем вміст його в річці Возня підвищився з 0,43 до 0,62 мг/дм³.

Також спостерігалось перевищення нормативу ГДК за вмістом марганцю в річках: Ірша, Малинське водосховище в 4,4 раза (0,440 мг/дм³), Случ - 3,4 раза (0,343 мг/дм³), Возня -1,7 раза (0,168 мг/дм³) і Уж - 1,6 раза (0,160 мг/дм³).

Порівняно з квітнем вміст марганцю підвищився в річках: Случ з 0,062 до 0,343 мг/дм³, Ірша ( Малинське водосховище) з 0,156 до 0,440 мг/дм³, Возня з 0,094 до 0,168 мг/дм³, Уж з 0,036 до 0,160 мг/дм³, Тетерів з 0,078 до 0,101 мг/дм³ при нормі 0,1 мг/дм³.

В питних водосховищах м.Новоград-Волинського, Бердичева та Коростеня підвищився вміст фосфатів відповідно р.Случ з 0,060 до 0,130 мг/дм³, р.Гнилоп”ять з 0,030 до 0,110 мг/дм³ та Ужі з 0,030 до 0,040 мг/дм³ при нормі 3,5 мг/дм³.

За результатами проведених досліджень поверхневих вод у травні місяці поточного року можна зробити висновок, що гідрохімічний стан води у питних водосховищах області мав незначні сезонні зміни та сезонні коливання якісних показників, які в цілому відповідали нормативним значенням.

Вміст розчиненого кисню у водних об'єктах ІІ категорії рибогосподарського призначення знаходився на рівні 9,12 – 9,6 мг/дм³ при нормі не нижче 4,0 мг/дм³.

За результатами гідрохімічних спостережень у контрольованих створах спостерігалось перевищення нормативу за показниками:

р.Тетерів, 175 км, м. Радомишль (18.05.15 р.)

ХСК в 1,8 раза при нормі 15,0 мгО/дм³ (26,7 мгО/дм³)

БСК5 в 1,2 раза при нормі 2,26 мгО2/дм³ (2,72 мгО2/дм³)

залізо загальне в 3,8 раза при нормі 0,10 мг/дм³ (0,38 мг/дм³)

марганець в 10 раз при нормі 0,01 мг/дм³ (0,100 мг/дм³)

фосфати в 1,1 раза при нормі 0,17 мг/дм³ (0,19 мг/д мг м³)

нітрити в 3,1 раза при нормі 0,08 мг/дм³ (0,247 мг/дм³)

Порівняно з лютим у воді р.Тетерів, 175 км від гирла відбулись сезонні зміни - збільшився вміст заліза загального з 0,25 до 0,38 мг/дм³, фосфатів з 0,11 до 0,19 мг/дм³ і нітритів з 0,121 до 0,247 мг/дм³.

р. Уборть,120 км,с. Хочино (18.05.15 р.)

ХСК в 2,2 раза при нормі 15,0 мгО/дм³ (32,4 мгО/дм³)

БСК5 в 1,3 раза при нормі 2,26 мгО2/дм³ (2,96 мгО2/дм³)

залізо загальне в 9,1 раза при нормі 0,10 мг/дм³ (0,91 мг/дм³)

марганець в 7 разів при нормі 0,01 мг/дм³ (0,070 мг/дм³).

В р.Уборть теж спостерігалися незначні сезонні зміни якісних характеристик води як в одну, так і в іншу сторони: порівняно з лютим вміст марганцю підвищився з 0,045 до 0,07 мг/дм³, фосфатів з 0,110 до 0,18 мг/дм³, а вміст заліза загального знизився з 1,40 до 0,91 мг/дм³.

р.Роставиця,71км, смт.Ружин (19.05.15 р.)

ХСК в 1,8 раза при нормі 15,0 мгО/дм³ (26,4 мгО/дм³)

БСК5 в 1,2 раза при нормі 2,26 мгО2/дм³ (2,71 мгО2/дм³)

залізо загальне в 2,3 раза при нормі 0,10 мг/дм³ (0,23 мг/дм³)

марганець в 7 разів при нормі 0,01 мг/дм³ (0,07 мг/дм³)

В р. Роставиця спостерігалися незначні сезонні зміни якісних характеристик води як в одну, так і в іншу сторони: порівняно з лютим вміст заліза загального в р. Роставиця знизився з 0,39 до 0,28 мг/дм³, марганцю з 0,11 до 0,07 мг/дм³ і амоній-іон з 0,33 до 0,19 мг/дм³, а вміст фосфатів підвищився з 0,040 до 0,080 мг/дм³ .

Якість поверхневих вод в точках спостережень басейну Дніпра
у межах Житомирської області за травень 2015 року

з/п
Найменування
пунктів спостереження
Дата
відбору
проб
Категорія
якості води за її станом

 
Фактичні величини показників якості води
Кольо-
ровість,
град
Розчин.
кисень
мг/дм³
ХСК
мг/дм³
БСК-5
мг/дм³
Амоній, мг/дм³
 
Залізо
загальне мг/дм³
Мар-
ганець,
мг/дм³
Фосфати
мг/дм³

 
ГДК за СанПиН №4630-88
 

 

 
>4 15 2,26 2,56 0,3 0,1 3,5
1.33 р.Случ, 203 км, питний в/з
м.Новоград Волинський
14/05/2015 ІІ-добрі 35 9,04 28,6 2,72 0,24 0,31 0,343 0,13
1.41 р.Уж, права притока р.Прип'ять, 172 км, питний в/з м.Коростень 18/05/2015 ІІ-добрі 35 9,12 26,7 2,64 0,29 0,54 0,16 0,04
1.44 р.Тетерів, права притока р.Дніпро,259 км, питний в/з м.Житомир 14/05/2015 ІІ-добрі 30 10,32 26,7 2,64 0,22 0,24 0,101 0,08
1.47 р.Гнилоп'ять, права притока р.Тетерів, 59 км, питний в/з м.Бердичів 19/05/2015 ІІ-добрі 35 9,36 28,6 2,56 0,18 0,22 0,067 0,11
1.48 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище,
питний в/з смт.Нова Борова
18/05/2015 ІІ-добрі 30 10,36 26,4 2,72 0,29 0,24 0,086 0,04
1.49 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла р.Ірша, питний в/з м.Малин 18/05/2015 ІІ-добрі 35 10,24 28,6 2,56 0,19 0,29 0,44 0,04
1.50 р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний водозабір м.Малин в с.Рудня Городищенська 18/05/2015 ІІ-добрі 35 9,36 30,5 2,80 0,31 0,62 0,168 0,09

 
Норматив ГДК для рибогосподарських водойм
 

 

 
6 15 2 0,5 0,1 0,01 0,17
1.109 р.Роставиця, ліва притока р.Рось, 71 км, м.Ружин, 2 км нижче моста 19/05/2015 ІІ-добрі 35 9,6 26,4 2,71 0,19 0,23 0,07 0,08
1.39 р.Уборть, права притока р.Прип'ять, 120 км, с.Хочино, гребля, кордон з Білоруссю 18/05/2015 ІІ-добрі 50 9,12 32,6 2,96 0,51 0,91 0,07 0,18
1.45 р.Тетерів, 175 км, м.Радомишль, 1км нижче моста вплив ВУВКГ 18/05/2015 ІІ-добрі 30 9,44 26,7 2,72 0,27 0,38 0,1 0,18

 

На попередню