Характеристика стану поверхневих вод басейну

Дніпра у межах Житомирської області

за травень 2016 року

Згідно державної Програми моніторингу вод у травні проведено дослідження якості води на 7-ми створах поверхневих питних водозаборів та 3-х створах на водних об'єктах рибогосподарського призначення.

З метою визначення можливого негативного впливу на якісний стан питного водозабору м.Новоград-Волинський на р.Случ з боку суб'єктів господарювання розташованих вище водозабору проведено додатковий моніторинг якості поверхневих вод річок Хомора та Случ від кордону Хмельницької області до м.Новоград-Волинський на 5-ти створах, виконано 115 додаткових вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих вод.

Всього у травні відібрано 15 проб, виконано 395 вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих вод.

По усіх створах поверхневих питних водозаборів спостерігалось перевищення нормативу СанПиН №4630-88 для господарсько-питного призначення за показниками: ХСК в 1,6 - 2,8 ГДК при нормативному значенні 15,0 мгО/дм³ (24,7 — 41,8 мгО/дм³); БСК5 в 1,1 - 1,6 ГДК при нормативному значенні 2,26 мгО2/дм³ (2,56 — 3,68 мгО2/дм³). Максимальні значення показників цих показників визначались в Бердичівському водосховищі на р.Гнилоп”ять, а мінімальні - в Іршанському водосховищі на р.Ірша.

Вміст заліза загального перевищив гранично-допустиму концентрацію 0,3 мг/дм³ у контрольованих створах на річках: Уж в 3,5 ГДК (1,05 мг/дм³), Возня в 3,3 ГДК (0,99 мг/дм³), Ірша (Малинське водосховище) в 1,6 ГДК (0,48 мг/дм³), Случ 1,3 ГДК (0,40 мг/дм³). Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс по всіх питних водозаборах.

Вміст марганцю перевищив норматив 0,1 мг/дм³ в річках: Ірша (Малинське водосховище) в 5,3 ГДК (0,534 мг/дм³); Возня в 1,9 ГДК (0,186 мг/дм³), Ірша (Іршанське водосховище) в в 1,3 ГДК (0,128 мг/дм), Уж в 1,2 ГДК (0,116 мг/дм). Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс в р.Ірша на Малинському з 0,440 до 0,534 мг/дм та Іршанському з 0,086 до 0,128 водосховищах і у р.Возня з 0,168 до 0,186 мг/дм³, а в ріках Случ і Уж знизився з 0,343 до 0,104 мг/дм³ та з 0,160 до 0,116 мг/дм³, відповідно.

По створах рибогосподарських водних об'єктів ІІ категорії на річках Уборть (с.Рудня Хочинська), Роставиця (смт.Ружин) і Тетерів (м.Радомишль) перевищення нормативу спостерігалось за показниками: ХСК при нормі 15,0 мгО/дм³ в 2,2 — 2,6 ГДК (33,7 - 38,8 мгО/дм³); БСК5 при нормі 2,26 мгО2/дм³ в 1,2 — 1,6 ГДК (2,80 - 3,52 мгО2/дм³); залізо загальне при нормі 0,10 мг/дм³ в 3,5 — 13,0 ГДК (0,35 — 1,30 мг/дм³); марганець при нормі 0,01 мг/дм³ в 4,6 — 9,5 ГДК (0,046 до 0,075 мг/дм³).

Максимальні значення ХСК і БСК5 визначались у р.Роставиця, заліза загального — у р.Уборть, марганцю — у р.Тетерів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року у створах на річках Тетерів (м.Радомишль) і Роставиця (смт.Ружин) простежується ріст показників: ХСК з 28,6 до 33,7 мгО/дм³ і з 26,4 до 38,8 мгО/ дм³ та БСК5 з 2,72 до 3,20 мгО2/дм³ і з 2,70 до 3,52 мгО2/дм³, відповідно.

У транскордонному створі з Білоруссю - р.Уборть, 122 км, с.Рудня Хочинська, показник ХСК становив 34,6 мгО/дм³ (2,3 ГДК), БСК5 — 2,80 мгО2/дм³ (1,2 ГДК), залізо загальне - 1,30 мг/дм³ (13,0 ГДК) і марганець — 0,046 мг/дм³ (4,6 ГДК). Порівняно з аналогічним періодом минулого року показники ХСК і БСК5 залишаються сталими, вміст заліза загального зріс з 0,91 до 1,30 мг/дм, а марганець і фосфати знизились з 0,070 до 0,046 мг/дм³ і з 0,180 до 0,090 мг/дм³, відповідно.

Порушення кисневого режиму водних об”єктів не спостерігалось, вміст розчиненого кисню становив 8,08 — 11,92 мг/ дм³ при нормі не менше 4,0 мг/ дм³.

У цілому, гідрохімічний стан поверхневих вод області у контрольованих створах на базовій мережі спостережень протягом травня суттєвих змін не зазнав.

Результати додаткових досліджень від 11.05.2016 року порівняно з попереднім спостереженням (26.04.2016 р.) свідчать про погіршення якості води річки Хомора:

створ №1, р. Хомора, 7 км від гирла (межа Житомирської і Хмельницької областей): фіксується зниження вмісту кисню з 1,44 до 0,16 мг/дм³ при нормі не менше 4,0 мг/дм³; прозорості з 17 до 16 см при нормі не менше 20 см. Вміст марганцю зріс з 0,58 до 0,603 мг/дм³ при нормі 0,1 мг/дм³ (6,0ГДК) заліза загального з 0,625 до 0,725 мг/дм³ при нормі 0,3 мг/дм³ (2,4 ГДК) , ХСК з 48,64 до 78,18 мг/дм³ при нормі 15,0 мг/дм³ (5,2 ГДК), БСК5 з 6,16 до 9,12 мгО2/ дм³ при нормі 2,26 мгО2/ дм³ (4,0 ГДК).

створ №2, р. Хомора, 4 км, смт. Першотравенськ: розчинений кисень знизився з 2,64 до 1,04 мг/дм³, прозорість з 15 до 13 см. Вміст заліза загального зріс з 0,698 до 0,725 мг/дм³ при нормі 0,3 мг/дм³, ХСК з 56,32до 80,88 мг/дм³ (5,4 ГДК), БСК5 з 7,44 до 9,44 мгО2/ дм³ (4,2 ГДК).

Погіршення якості води на річці Случ не спостерігається, результати хіманалізів води у створі питного водозабору м.Новоград-Волинський свідчать про наступне:

- розчинений кисень зріс з 9,84 до 10,08 мг/дм³ (у межах норми)

- ХСК знизився з 35,8 до 29,7 мгО/дм³ (2,0 ГДК)

- БСК5 знизився з 3,20 до 3,00 мгО2/ дм³ (1,3 ГДК)

- залізо загальне знизилось з 0,55 до 0,40 мг/дм³ (1,3 ГДК)

- марганець знизився з 0,174 до 0,1 мг/дм³ ( у межах норми).

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Якість поверхневих вод в точках спостережень басейну Дніпра
у межах Житомирської області за травень 2016 року

з/п
Найменування
пунктів спостереження
Дата
відбору
проб
Категорія
якості води за її станом

 
Фактичні величини показників якості води
Кольо-
ровість,
град
Розчин.
кисень
мг/дм³
ХСК
мг/дм³
БСК-5
мг/дм³
Амоній, мг/дм³
 
Залізо
загальне мг/дм³
Мар-
ганець,
мг/дм³
Фосфати
мг/дм³

 
ГДК за СанПиН №4630-88
 

 

 
>4 15 2,26 2,56 0,3 0,1 3,5
1.33 р.Случ, 203 км, питний в/з
м.Новоград Волинський
11.05.16 ІІ-добрі 35 10,08 29,7 3,0 0,29 0,4 0,104 0,03
1.41 р.Уж, права притока р.Прип'ять, 172 км, питний в/з м.Коростень 17.05.16 ІІ-добрі 45 8,16 27,2 2,64 0,31 1,05 0,116 0,05
1.44 р.Тетерів, права притока р.Дніпро,259 км, питний в/з м.Житомир 11.05.16 ІІ-добрі 35 9,52 27,0 2,56 0,22 0,3 0,087 0,05
1.47 р.Гнилоп'ять, права притока р.Тетерів, 59 км, питний в/з м.Бердичів 18.05.16 ІІ-добрі 30 8,24 41,8 3,68 0,64 0,26 0,072 0,13
1.48 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище,
питний в/з смт.Нова Борова
17.05.16 ІІ-добрі 30 8,96 24,7 2,56 0,22 0,33 0,128 0,06
1.49 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла р.Ірша, питний в/з м.Малин 12.05.16 ІІ-добрі 30 10,48 26,5 2,64 0,21 0,48 0,534 0,04
1.50 р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний водозабір м.Малин в с.Рудня Городищенська 12.05.16 ІІ-добрі 30 9,12 28,9 2,72 0,24 0,99 0,186 0,11

 
Норматив ГДК для рибогосподарських водойм
 

 

 
6 15 2 0,5 0,1 0,01 0,17
1.109 р.Роставиця, ліва притока р.Рось, 71 км, м.Ружин, 2 км нижче моста 18.05.16 ІІ-добрі 30 10,96 38,8 3,52 0,41 0,39 0,065 0,09
1.39 р.Уборть, права притока р.Прип'ять, 120 км, с.Хочино, гребля, кордон з Білоруссю 17.05.16 ІІ-добрі 80 8,08 34,6 2,8 0,44 1,3 0,046 0,09
1.45 р.Тетерів, 175 км, м.Радомишль, 1км нижче моста вплив ВУВКГ 12.05.16 ІІ-добрі 30 11,92 33,7 3,2 0,35 0,35 0,075 0,29

 

На попередню