Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за травень 2017 року

Мережа спостережень у травні 2017 року складалася із 7-ми створів поверхневих питних водозаборів і 3-х створів водних об'єктів рибогосподарського призначення. Якісний стан поверхневих водойм оцінювався за 28 гідрохімічними показниками.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан поверхневих питних водозаборів у травні порівняно з аналогічним періодом минулого року істотно не змінився, фіксується зниження вмісту заліза по усіх контрольованих створах та незначний ріст органічного забруднення, про що характеризують показники ХСК (хімічне споживання кисню) і БСК5 (біохімічне споживання кисню), а в річці Случ ріст марганцю та зниження прозорості води.

Вміст розчиненого кисню у воді поверхневих питних водосховищ знаходився на рівні від 9,04 до 13,92 мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3.

По усіх контрольованих створах і надалі фіксувалось перевищення нормативу для господарсько-питного призначення за показниками:

ХСК в 1,9-2,6 ГДК при нормі 15,0 мгО/дм3 (27,66-39,22 мгО/дм3);

БСК5 в 1,2-1,5 ГДК при нормі 2,26 мгО2/дм3 (2,64-3,44 мгО2/дм3).

Максимальні значення цих показників визначались в річці Гнилоп'ять, а мінімальні в р.Случ, питному водозаборі м.Новоград-Волинський.

Залізо загальне перевищує гранично-допустиму концентрацію у річках Уж в 1,6 раза (0,484 мг/дм3), Случ в 1,3 раза (0,4 мг/дм3), Возня в 1,2 раза (0,35 мг/дм3) та р.Ірша (Малинське водосховище) в 1,1 раза (0,33 мг/дм3). Порівняно з аналогічним періодом минулого року простежується зниження вмісту сполук заліза по усіх питних водозаборах.

Вміст марганцю перевищив норматив 0,1 мг/дм3 в річках: Ірша (Малинське водосховище) в 3,8 раза, Случ в 2,2 раза (0,224 мг/дм3) та Уж в 1,3 раза (0,128 мг/дм3).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року фіксується ріст марганцю лише в р. Случ з 0,104 до 0,224 мг/дм3 та р. Уж з 0,116 до 0,128 мг/дм3 по інших створах ці показники знизились.

У створах рибогосподарських водних об'єктів ІІ категорії спостерігалось перевищення нормативу за показниками:

р.Тетерів, 175 км, м. Радомишль

ХСК в 2,5 раза при нормі 15,0 мгО/дм3 (36,99 мгО/дм3)

БСК5 в 1,4 раза при нормі 2,26 мгО2/дм3 (3,2 мгО2/дм3)

залізо загальне в 2,1 раза при нормі 0,10 мг/дм3 (0,21 мг/дм3)

марганець в 6,4 раза при нормі 0,01 мг/дм3 (0,064 мг/дм3)

Порівняно з аналогічним періодом минулого року фіксується зниження заліза загального з 0,35 до 0,21 мг/дм3, марганцю з 0,075 до 0,064 мг/дм3, азоту амонійного з 0,35 до 0,17 мг/дм3, фосфатів з 0,29 до 0,09 мг/дм3, інші показники залишаються стабільними. Вміст розчиненого кисню становив 11,52 мгО2/дм3, при нормі не менше 4,0 мгО2/дм3.

р. Уборть,122 км,с. Рудня Хочинська

ХСК в 2,5 раза при нормі 15,0 мгО/дм3 (38,0 мгО/дм3)

БСК5 в 1,5 раза при нормі 2,26 мгО2/дм3 (3,36 мгО2/дм3)

залізо загальне в 11,0 раз при нормі 0,10 мг/дм3 (1,1 мг/дм3)

марганець в 11,2 раза при нормі 0,01 мг/дм3 (0,112 мг/дм3)

Порівняно з аналогічним періодом минулого року фіксується підвищення органічного забруднення, так показник ХСК зріс з 34,6 до 38,0 мгО/дм3, БСК5 з 2,8 до 3,36 мгО2/дм3, а також вміст марганцю з 0,046 до 0,112 мг/дм3, інші гідрохімічні показники стабільні. Вміст розчиненого кисню становив 8,72 мгО2/дм3, що у межах норми.

р.Роставиця,71км, смт.Ружин

ХСК в 2,3 раза при нормі 15,0 мгО/дм3 (35,09 мгО/дм3)

БСК5 в 1,5 раза при нормі 2,26 мгО2/дм3 (3,36 мгО2/дм3)

залізо загальне в 2,6 раза при нормі 0,10 мг/дм3 (0,26 мг/дм3)

марганець в 9,6 раза при нормі 0,01 мг/дм3 (0,096 мг/дм3)

Порівняно з аналогічним періодом минулого року якість води р.Роставиця покращилась, показник ХСК знизився з 38,8 до 35,09 мгО/дм3, БСК5 з 3,52 до 3,36 мгО2/дм3, залізо з 0,39 до 0,26 мгО/дм3, азот амонійний з 041 до 0,18 мг/дм3, фіксується ріст марганцю з 0,065 до 0,096 мг/дм3. Вміст розчиненого кисню знаходиться у межах норми – 13,44 мгО2/дм3.

З метою здійснення контролю за якісним станом поверхневих вод річок Хомора та Случ вод від кордону Хмельницької області до м.Новоград-Волинський у травні було додатково відібрано 5 проб та виконано 115 вимірювань якісного складу поверхневих вод.

За результатами досліджень вміст розчиненого у воді кисню в річці Хомора становив від 3,04 до 6,08 мгО2/дм3, при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3, мінімальне значення визначалось на межі Житомирської та Хмельницької областей, що свідчить про порушення кисневого режиму водного об'єкта у даному створі. Відповідно фіксується максимальне органічне забруднення р. Хомора у даному створі, про що характеризує показник ХСК, який становить 51,07 мгО/дм3, що перевищує ГДК в 3,4 раза, БСК5 в 2,9 раза (6,51 мгО2/дм3), підвищений вміст марганцю у 8,0 раз (0,8 мг/дм3) та заліза загального в 2,1 раза (0,616 мг/дм3). Крім цього, прозорість поверхневої води в р. Хомора становить від 13 до 18 см, при нормі більше 20 см. Решта досліджених вимірювань знаходяться у межах нормативних значень.

Вміст розчиненого у воді кисню в р.Случ становив від 7,52 до 12,96 мгО2/дм3, що у межах норми. Показник ХСК перевищує граничну допустиму концентрацію в р. Случ в 1,9-2,1 раза і становить 27,66-31,92 мгО/дм3, БСК5 в 1,2-1,3 раза (2,64-2,98 мгО2/дм3) , що знаходиться у межах середньорічних значень. Прозорість поверхневої води в р.Случ становить від 12 до 16 см, при нормі більше 20 см.

Порівняно з квітнем у питному водозаборі м.Новоград-Волинський на р.Случ вміст марганцю зріс з 0,12 до 0,224 мг/дм3, та знизилась прозорість води з 22 до 14 см, решта гідрохімічних показників стабільні.

Водопостачання населення та підприємств області здійснюється у звичайному режимі.

Додаткові вимірювання якості поверхнвої води річок Хомора та Случ

Якість  поверхневих вод в точках спостережень басейну Дніпра
у межах Житомирської області за травень 2017 року

з/п
Найменування
 пунктів спостереження
Дата
відбору
проб
Категорія
 якості води за її станом
Кольо-
ровість,
град
Фактичні величини показників якості води
Розчин.
кисень
мг/дм³
ХСК
мг/дм³
БСК-5
мг/дм³
Амоній, мг/дм³
 
Залізо
загальне мг/дм³
Мар-
ганець,
 мг/дм³
Фосфати
мг/дм³
  ГДК за СанПиН №4630-88       >4 15 2,26 2,56 0,3 0,1 3,5
1.33 р.Случ, 203 км, питний в/з
м.Новоград Волинський
12.05.2017 ІІ-добрі 40 12,8 27,66 2,64 0,22 0,40 0,224 0,06
1.41 р.Уж, права притока р.Прип'ять,172 км питний в/з м.Коростень 15.05.2017 ІІ-добрі 50 9,04 34,00 2,96 0,39 0,484 0,128 0,08
1.44 р.Тетерів, права притока р.Дніпро,259 км, питний в/з м.Житомир 12.05.2017 ІІ-добрі 40 10,24 29,79 2,72 0,53 0,31 0,096 0,05
1.47 р.Гнилоп'ять, права притока р.Тетерів,59 км,питний в/з м.Бердичів 16.05.2017 ІІ-добрі 35 13,92 39,22 3,44 0,22 0,21 0,072 0,109
1.48 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище,
питний в/з смт.Нова Борова
15.05.2017 ІІ-добрі 35 9,84 32,00 2,88 0,15 0,28 0,048 0,06
1.49 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла р.Ірша, питний в/з м.Малин 11.05.2017 ІІ-добрі 35 11,04 28,29 2,88 0,31 0,33 0,384 0,04
1.50 р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний водозабір м.Малин в с.Рудня  Городищенська 11.05.2017 ІІ-добрі 35 10,32 32,64 3,04 0,15 0,35 0,104 0,09
  Норматив ГДК для рибогосподарських водойм       6 15,00 2,26 0,5 0,10 0,01 0,17
1.109 р.Роставиця, ліва притока р.Рось,
71 км, м.Ружин, 2 км нижче моста
16.05.2017 ІІ-добрі 35 13,44 35,09 3,36 0,18 0,26 0,096 0,04
1.39 р.Уборть, права притока р.Прип'ять, 120 км, с.Хочино,гребля, кордон з Білоруссю 15.05.2017 ІІ-добрі 85 8,72 38,00 3,36 0,41 1,10 0,112 0,09
1.45 р.Тетерів,175 км.м.Радомишль,1 км нижче моста вплив ВУВКГ 11.05.2017 ІІ-добрі 30 11,52 36,99 3,20 0,17 0,21 0,064 0,09

На попередню