Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за травень 2018 року

Мережа спостережень у травні 2018 рокускладалась із 7-ми створів поверхневих питних водозаборів і 3-х створів водних об'єктів рибогосподарського призначення. Якісний стан оцінювався за 28 гідрохімічними показниками.

За результатами проведених досліджень у зв'язку із стабільним ростом температури повітря і води з ІІ декади квітня гідрохімічний стан поверхневих вод став поступово змінюватись, приймаючи значення якісних показників, що характерні для середньо статичних літніх значень.

Порівняно з квітнем у всіх питних водосховищах, крім р.Ірша, визначався поступовий ріст органічного забруднення води, а в річках Ірша та Возня ріст марганцю.

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану поверхневих вод у порівняльних значеннях:

- з відповідним місяцем 2017 року- в річках Ірша та Возня погіршений стан за вмістом заліза та марганцю.

- з відповідними періодами 2013-2017 років – в річці Ірша погіршений стан за вмістом марганцю.

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з попереднім періодом спостережень:

1.Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський.

Гідрохімічні показники якості води суттєвих змін не зазнають, визначається лише ріст органічного забруднення води за показником ХСК з 26,0 до 29,79 мгО/дм3.

2.Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира.

. Якісний стан суттєвих змін не зазнає, фіксується зниження заліза загального з 0,46 до 0,304 мг/дм3 та ріст органічного забруднення води ХСК з 24,00 до 27,66мгО/дм3.

3.Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова.

Якісний стан характеризується як стабільний, кольоровість води знизилась до фонових значень з 60 до 35 градусів, фіксується лише ріст марганцю з 0,096 до 0,22 мг/дм3, решта показників суттєвих змін не зазнає.

4.Малинське водосховище на р.Ірша,питний водозабір м. Малина.

Гідрохімічний стан питного водосховища суттєво не змінився, визначається зниження органічного забруднення ХСК з 28,22 до 23,14 мгО/дм3, заліза загального з 0,609 до 0,368 мг/дм3 та ріст марганцю з 0,17 до 1,065 мг/дм3.

5. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина.

Якість води погіршилась, фіксується ріст марганцю з 0,13 до 0,615 мг/дм3, заліза загального з 0,632 до 0,713 мг/дм3, азоту амонійного з 0,36 до 0,41 мг/дм3, ХСК з 24,19 до 25,25 мгО/дм3, кольоровість води залишається підвищеною і становить 50 градусів.

6. Бердичівське водосховище на р. Гнилоп'ять, питний водозабір м. Бердичева.

Якість води суттєвих змін не зазнає, відмічається ріст органічного забруднення води ХСК з 36,18 до 42,84 мгО/дм3, решта показників суттєвих змін не зазнає.

7. р. Уж, питний водозабір м. Коростень.

Якість води не погіршилась, фіксується зниження вмісту заліза з 1,596 до 0,472 мг/дм3, марганцю з 0,26 до 0,15 мг/дм3 та ріст органічних речовин ХСК з 34,27 до 37,15 мгО/дм3. Кольоровість води залишається підвищеною і становить 70 градусів.

Характеристика стану якості води водних об'єктів ІІ категорії рибогосподарського призначення та тенденції щодо його змін порівняно з попереднім кварталом:

1. р. Роставиця,71км, смт.Ружин.

Якість води суттєво не змінилась, відмічається ріст вмісту марганцю з 0,07 до 0,083 мг/дм3 та заліза з 0,209 до 0,276 мг/дм3.

2. р.Уборть,122 км, с. Рудня Хочинська, кордон з Білоруссю.

Якість води погіршилась за показником ХСК з 40,32 до 57,79 мгО/дм3, який характеризує органічне забруднення води, кольоровість зросла з 195 до 213 градусів при цьому вміст заліза знизився з 2,052 до 1,624 мг/дм3, а марганцю з 0,270 до 0,098 мг/дм3 .

3. р.Тетерів, 175 км, м. Радомишль.

Якісний стан річки характеризується як стабільний, відмічається зниження заліза з 0,352 до 0,276 мг/дм3 і марганцю з 0,165 до 0,128 мг/дм3 та ріст азоту амонійного з 0,27 до 0,51мг/дм3.

З метою подальшого контролю за якістю води річок Случ і Хомора 10.05.2018 року додатково відібрано та досліджено 5 проб води та виконано 115 вимірювань складу та властивостей води за гідрохімічними показниками від кордону Хмельницької і Житомирської областей до м.Новоград-Волинський.

За результатами проведених досліджень на кордоні Хмельницької та Житомирської областей фіксується порушення кисневого режиму в р. Хомора, який при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3 становить 3,36 мгО2/дм3. І надалі продовжує визначатися високе органічне забруднення, про що свідчать показник БСК5 біохімічне споживання кисню (4,05-4,82 мгО2/дм3), підвищений вміст марганцю (0,105-0,135 мг/дм3), заліза загального (0,368-0,391 мг/м3) і амонію (0,88-0,92 мг/дм3). Запах води, порівняно з квітнем, змінився з «річкового» інтенсивністю 2 бали до «специфічного» інтенсивністю 3 бали. Максимальні значення цих показників визначались на кордоні Хмельницької та Житомирської областей.

В річці Случ також фіксується зниження розчиненого у воді кисню з 11,36-12,32 до 6,24-9,68 мгО2/дм3 та на відміну від попереднього дослідження (10.04.2018) відмічається зростання органічного забруднення води ХСК з 26,00- 28,0 до 27,66-36,18 мгО/дм3, вмісту марганцю з 0,08-0,120 до 0,120-0,150 мг/дм3, фосфатів з 0,02-0,05 до 0,13-0,61 мг/дм3 та амонію з 0,36-0,68 до 0,46-1,20 мг/дм3.

Інформація про стан води питних водозаборів Житомирської області протягом травня 2018 року

Назва створу

Дата відбору

Темпе-ратура, оС

Фактичні величини основних показників якості води

Розчи-нений кисень, мгО2/дм3

Кольо-ровість, 0 ПКШ

Амоній-іон, мг/дм3

ХСК , мг/ дм3

Залізо заг., мг/дм3

Марга-нець, мг/дм3

р.Случ, 203 км, питний в/з  м.Новоград -Волинський

10.04.2018

10

11.36

40

0,58

26,0

0,368

0,08

10.05.2018

20

7,44

40

0,46

29,79

0,310

0,12

р.Тетерів, права притока р.Дніпро, 259 км, питний в/з м. Житомир

10.04.2018

12

11,96

45

0,61

24,0

0,46

0,12

10.05.2018

19

8,27

35

0,41

27,66

0,304

0,10

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище, питний в/з смт.Нова Борова

11.04.2018

13

12,80

60

0,31

26,21

0,472

0,098

22.05.2018

19

9,36

35

0,14

26,83

0,46

0,22

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла  питний в/з м. Малин

11.04.2018

12

12,64

55

0,39

28,22

0,609

0,17

16.05.2018

18

8,48

40

0,32

23,14

0,368

1,065

р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний в/з 

м. Малин

11.04.2018

12

10,40

50

0,36

24,19

0,632

0,13

16.05.2018

18

7,84

50

0,41

25,25

0,713

0,615

р.Гнилоп'ять, права притока р.Тетерів,59 км,питний в/з м.Бердичів

 

13.02.2018

0

14,48

35

0,37

36,18

0,231

0,1

15.05.2018

18

9,52

35

0,46

42,84

0,253

0,068

р.Уж, права притока р.Прип'ять,172 км питний в/з м.Коростень

08.02.2018

0

14,0

90

0,32

34,27

1,596

0,26

22.05.2018

17

9,52

70

0,31

37,15

0,472

0,15

р.Уборть, права притока р.Прип'ять, 120 км, с.Хочино,гребля, кордон з Білоруссю

08.02.2018

0

12,32

195

0,20

40,32

2,052

0,270

22.05.2018

16

7,84

213

0,54

57,79

1,624

0,098

р. Роставиця, ліва притока р.Рось, 71 км, м.Ружин, 2 км нижче міста

13.02.2018

0

14,96

35

0,27

31,92

0,209

0,07

15.05.2018

19

9,92

35

0,37

38,76

0,276

0,083

р.Тетерів,175км,

м. Радомишль,1 км нижче міста вплив ВУВКГ

06.02.2018

0

13,84

35

0,27

26,83

0,352

0,165

16.05.2018

18

10,08

40

0,51

31,56

0,276

0,128

На попередню