Характеристика стану поверхневих вод басейну

Дніпра у межах Житомирської області

за червень 2016 року

Згідно державної Програми моніторингу вод у червні проведено дослідження якості води на 5-и створах поверхневих питних водозаборів .

За результатами  аналізів гідрохімічний стан води  поверхневих питних водозаборів мав сезонні зміни та сезонні коливання якісних показників, які в цілому відповідали нормативним значенням, і надалі фіксувалось підвищення концентрацій показників ХСК (хімічне споживання кисню) та БСК5 (біохімічне споживання кисню),  які характеризують  органічне забруднення води по усіх створах, показник:

   -ХСК становив 26,8-32,0 мгО/дм³ при нормативному значенні 15,0 мгО/дм³ (в 1,8-2,1 ГДК );

 - БСК5 2,56-3,04 мгО2/дм³ при нормативному значенні 2,26 мгО2/дм³ (в 1,1-1,4 ГДК).

   Максимальні значення цих показників визначались у водосховищі «Відсічне» на р.Тетерів,  а мінімальні  в Іршанському та Малинському водосховищах на р.Ірша. 

Вміст розчиненого у воді кисню при нормативному значенні не менше 4,0 мг/дм³ знаходився на рівні 7,36-9,28 мг/дм³.

Вміст заліза загального перевищив гранично-допустиму концентрацію 0,3 мг/дм³ у  річках  Возня в 2,9 ГДК (0,88 мг/дм³) і Ірша (Малинське водосховище) в 1,6 ГДК (0,48 мг/дм³). Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс у Вознянському водосховищі з 0,64 до 0,88 мг/дм³, Малинському -  з 0,36 до 0,48 мг/дм³.

Вміст марганцю перевищив норматив 0,1 мг/дм³ у Малинському водосховищі  в 13,9 ГДК (1,392 мг/дм³), Іршанському водосховищі на р.Ірша в 3,2 ГДК (0,32 мг/дм³) та Возні в 2,2 ГДК (0,220 мг/дм³). Порівняно з аналогічним періодом минулого року фіксується ріст марганцю в Малинському водосховищі з 1,154 до 1,392 мг/дм³, Іршанському - з 0,160 до 0,320 мг/дм³ і  водосховищі «Відсічне» на р.Тетерів з 0,040 до 0,087 мг/дм³, а  в р.Случ зниження з 0,118 до 0,075 мг/дм³.

Якість поверхневих вод в точках спостережень басейну Дніпра
у межах Житомирської області за червень 2016 року

з/п
Найменування
 пунктів спостереження
Дата
відбору
проб
Категорія
 якості води за її станом
Фактичні величини показників якості води
Розчин.
кисень
мг/дм³
ХСК
мг/дм³
БСК-5
мг/дм³
Амоній, мг/дм³
 
Залізо
загальне мг/дм³
Мар-
ганець,
 мг/дм³
Фосфати
мг/дм³
  ГДК за СанПиН №4630-88     >4 15 2,26 2,56 0,3 0,1 3,5
1.33 р.Случ, 203 км, питний в/з
м.Новоград Волинський
01.06.2016 ІІ-добрі 7,36 29,7 2,88 0,27 0,30 0,075 0,11
1.44 р.Тетерів, права притока р.Дніпро,259 км, питний в/з м.Житомир 01.06.2016 ІІ-добрі 8,00 32,0 3,04 0,31 0,28 0,087 0,05
1.48 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище, питний в/з смт.Нова Борова 08.06.2016 ІІ-добрі 8,56 26,8 2,64 0,21 0,28 0,32 0,05
1.49 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла р.Ірша, питний в/з м.Малин 08.06.2016 ІІ-добрі 9,28 26,8 2,56 0,18 0,48 1,392 0,05
1.50 р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний водозабір м.Малин в с.Рудня  Городищенська 08.06.2016 ІІ-добрі 8,16 29,3 2,8 0,27 0,88 0,22 0,08

 

На попередню