Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за червень 2017 року

Мережа спостережень у червні 2017 року складалася із 5-и створів поверхневих питних водозаборів. Якісний стан поверхневих водойм оцінювався за 28 гідрохімічними показниками.

Гідрохімічний стан води у питних водосховищах протягом червня 2017 року знаходився на задовільному рівні з незначними негативними змінними характеристиками.

У зв'язку із ростом температури повітря, а як наслідок і води, гідрохімічний стан води питних водосховищ області став поступово змінюватись з третьої декади травня. За результатами досліджень фіксується поступовий ріст органічного забруднення води, а також збільшення вмісту заліза, а в річці Ірша і Возня збільшення вмісту марганцю.

Вміст розчиненого у воді кисню знаходився на рівні 9,28-10,80 мгО2/дм3.

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану води питних водосховищ у порівняльних значеннях:

- з відповідними періодами 2012-2016 років - підвищення вмісту сполук марганцю;

- з відповідним місяцем 2016 року - підвищення в річках Ірша, Возня і Случ органічного забруднення та в річках Тетерів, Возня і Случ- вмісту марганцю.

Основні фактори які впливають на якісний стан води питних водозаборів це відсутність значних весняних паводків та зниження водності річок. Червень місяць цього року характеризується високими температурами повітря з незначними опадами, що завдали інтенсивності процесам, які впливають на якість води.

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з травнем 2017 року:

1. Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира.

Вміст розчиненого у воді кисню знизився з 10,24 до 9,52 мгО2/дм3. Гідрохімічний стан р.Тетерів майже не змінився, відмічається незначне підвищення вмісту заліза з 0,308 до 0,371 мг/дм3.

2. Малинське водосховище на р.Ірша,питний водозабір м. Малина.

Вміст розчиненого кисню змінився з 11,04 до 10,32 мгО2/дм3. Фіксується зростання органічного забруднення води ХСК з 28,29 до 34,82 мгО/дм3, вмісту марганцю з 0,384 до 1,024 мг/дм3 і заліза з 0,33 до 0,479 мг/дм3.

3. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина.

Вміст розчиненого кисню знизився з 10,32 до 9,28 мгО2/дм3. Відмічається зростання органічного забруднення води ХСК з 32,64 до 36,99 мгО/дм3, вмісту заліза з 0,352 до 0,912 мг/дм3 та марганцю з 0,104 до 0,236 мг/дм3.

4.Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт.Нова Борова.

Вміст розчиненого кисню зріс з 9,84 до 10,80 мгО2/дм3. Гідрохімічний стан Іршанського водосховища майже не змінився. Фіксується незначне зростання вмісту заліза з 0,28 до 0,334 мг/дм3 та марганцю з 0,048 до 0,084 мг/дм3.

5.Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський.

Вміст розчиненого кисню знизився з 12,8 до 9,92 мгО2/дм3. Відмічається зростання органічного забруднення води ХСК з 27,66 до 31,47 мгО/дм3, вмісту заліза з 0,396 до 0,42 мг/дм3 та зниження вмісту марганцю з 0,224 до 0,099 мг/дм3.

Інформація про стан води питних водозаборів Житомирської області протягом травня-червня 2017 року

Назва створу

Дата відбору

Темпе-ратура, оС

Фактичні величини основних показників якості води

Розчи-нений кисень, мгО2/дм3

Кольо-ровість, 0 ПКШ

Амоній-іон, мг/дм3

ХСК , мг/ дм3

Залізо заг., мг/дм3

Марга-нець, мг/дм3

Норматив:

СанПіН № 4630-88 втратили чинність

 

 

 

 

 

 

р.Случ, 203 км, питний в/з  м.Новоград -Волинський

12.05.2017

14

12,8

40

0,22

27,66

0,396

0,224

07.06.2017

23

9,92

40

0,15

31,47

0,42

0,099

р.Тетерів, права притока р.Дніпро, 259 км, питний в/з м. Житомир

12.05.2017

14

10,24

40

0,53

29,8

0,308

0,096

07.06.2017

21

9,52

30

0,21

30,1

0,371

0,096

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище, питний в/з смт.Нова Борова

15.05.2017

14

9,84

35

0,15

32,0

0,275

0,048

06.06.2017

20

10,8

40

0,35

28,29

0,334

0,084

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла  питний в/з м. Малин

11.05.2017

13

11,04

35

0,31

28,29

0,33

0,384

06.06.2017

21

10,32

40

0,29

34,82

0,48

1,024

р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний в/з 

м. Малин

11.05.2017

14

10,32

35

0,15

32,64

0,352

0,104

06.06.2017

20

9,28

40

0,41

36,99

0,912

0,236

На попередню