Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за червень 2018 року

За результатами проведених досліджень, у зв'язку із утриманням аномального температурного фону повітря та зростанням температури води з 19 до 24°С у всіх контрольованих питних водосховищах фіксується підвищене органічне забруднення води про що свідчить показник ХСК, який порівняно з травнем зріс з 23,14- 29,79 до 28,56-36,48 мгО/дм3 та БСК5 з 2,48-3,10 до 3,04-3,36 мгО22/дм3

Середні значення вмісту розчиненого у воді кисню в червні місяці були дещо нижчими минулорічних значень аналогічного періоду, але не знижувались до критичних показників та в середньому складали 7,52-9,52 мгО22/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО22/дм3

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану поверхневих вод у порівняльних значеннях:

- з відповідним місяцем 2017 року- в р.Ірша (Іршанське водосховище) погіршений стан за вмістом марганцю, заліза та органічного забруднення.

 з відповідними періодами 2013-2017 років – в річках Возня, Ірша та Тетерів погіршений стан за вмістом марганцю.

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з травнем:

1. Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський. Гідрохімічні показники якості води суттєвих змін не зазнають, визначається лише ріст органічного забруднення води за показником ХСК з 29,79 до 34,27 мгО/дм3, зниження вмісту заліза з 0,31 до 0,21 мг/дм3 та марганцю з 0,12 до 0,075 мг/дм3.

2. Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира. Якісний стан характеризується як стабільний, фіксується зниження заліза загального з 0,304 до 0,22 мг/дм3 і марганцю з 0,1 до 0,075 мг/дм3 та незначний ріст органічного забруднення води ХСК з 27,66 до 28,56 мгО/дм3.

3. Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова.

Визначається ріст органічного забруднення ХСК з 26,83 до 30,72 мгО/дм3 та марганцю з 0,22 до 0,285 мг/дм3, решта показників суттєвих змін не зазнає.

4. Малинське водосховище на р.Ірша,питний водозабір м. Малина. Гідрохімічний стан питного водосховища погіршився, визначається ріст органічного забруднення ХСК з 23,14 до 34,56 мгО/дм3, заліза загального з 0,368 до 0,39 мг/дм3 та зниження марганцю з 1,065 до 0,90 мг/дм3. Кольоровість води зросла з 40 до 50 градусів.

5. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина. Якість води погіршилась, фіксується ріст ХСК з 25,25 до 36,48 мгО/дм3, заліза загального з 0,713 до 0,94 мг/дм3 та зниження вмісту марганцю з 0,615 до 0,42 мг/дм3, азоту амонійного з 041 до 0,22 мг/дм3, кольоровість води залишається підвищеною і становить 50 градусів.

З метою подальшого контролю за якістю води річок Случ і Хомора 05.06.2018 року додатково відібрано та досліджено 5 проб води та виконано 115 вимірювань складу та властивостей води за гідрохімічними показниками від кордону Хмельницької і Житомирської областей до м.Новоград-Волинський.

За результатами проведених досліджень на кордоні Хмельницької та Житомирської областей фіксується порушення кисневого режиму в р. Хомора, який при нормі не нижче 4,0 мгО22/дм3 становить 2,48 мгО22/дм3. І надалі продовжує визначатися високе органічне забруднення, про що свідчать показник БСК5 біохімічне споживання кисню (3,92-4,88 мгО22/дм3), підвищений вміст марганцю (0,105 мг/дм3), заліза загального (0,414 мг/м3) і амонію (0,70-0,82 мг/дм3), запах води, порівняно з травнем, змінився від «специфічного» інтенсивністю 3 бали до «річкового» інтенсивністю 2 бали. Максимальні значення цих показників визначались на кордоні Хмельницької та Житомирської областей.

В річці Случ також фіксується зниження розчиненого у воді кисню з 6,24-9,68 до 7,76-8,0 мгО22/дм3 але на відміну від попереднього дослідження (10.05.2018) відмічається зниження органічного забруднення води ХСК з 27,66-36,18 до 24,75-34,27 мгО/дм3, вмісту марганцю з 0,120-0,150 до 0,075-0,143 мг/дм3, фосфатів з 0,13-0,61до 0,13-0,43 мг/дм3 та амонію з 0,22-0,43 до 0,36-0,68 мг/дм3.

Інформація про стан води питних водозаборів Житомирської області протягом червня 2018 року

Назва створу

Дата відбору

Темпе-ратура, оС

Фактичні величини основних показників якості води

Розчи-нений кисень, мгО2/дм3

Кольо-ровість, 0 ПКШ

Амоній-іон, мг/дм3

ХСК , мг/ дм3

Залізо заг., мг/дм3

Марга-нець, мг/дм3

р.Случ, 203 км, питний в/з  м.Новоград -Волинський

10.05.2018

20

7,44

40

0,46

29,79

0,310

0,120

05.06.2018

24

7,76

40

0,34

34,27

0,21

0,075

р.Тетерів, права притока р.Дніпро, 259 км, питний в/з м. Житомир

10.05.2018

19

8,27

35

0,41

27,66

0,304

0,10

05.06.2018

24

9,52

45

0,26

28,56

0,22

0,075

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище, питний в/з смт.Нова Борова

22.05.2018

19

9,36

35

0,14

26,83

0,46

0,22

07.06.2018

24

9,04

40

0,14

30,72

0,41

0,285

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла  питний в/з м. Малин

16.05.2018

18

8,48

40

0,32

23,14

0,368

1,065

07.06.2018

24

9,04

50

0,17

34,56

0,39

0,90

р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний в/з 

м. Малин

16.05.2018

18

7,84

50

0,41

25,25

0,713

0,615

07.06.2018

24

7,520

50

0,22

36,489

0,94

0,420

На попередню