Характеристика стану поверхневих вод басейну

Дніпра у межах Житомирської області

за липень 2016 року

Згідно державної Програми моніторингу вод у липні проведено дослідження якості води на 5-и створах поверхневих питних водозаборів.

Протягом місяця температура поверхневої води становила 21-24 °С.

Вміст розчиненого кисню у питних водосховищах знаходився на рівні 7,20-10,08 мг/дм³ при нормативному значенні не менше 4,0 мг/дм³.

За результатами гідрохімічних досліджень показники якості води відповідали нормативу ГДК за усіма показниками, крім БСК5 (біохімічне споживання кисню), ХСК (хімічне споживання кисню) по усіх створах, заліза загального по усіх створах, крім р.Тетерів та вмістом марганцю в Ірша та Возня.

В річці Тетерів, питному водозаборі м.Житомира порівняно з червнем прозорість води знизилась з 29 до 18 см, при нормі більше 20 см.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року коли показник ХСК у питних водосховищах знаходився на рівні від 27,7 до 35,6 мгО2/дм3, зараз цей показник складає 26,2 до 36,0 мгО2/дм3 , а БСК 5 - від 2,56 до 3,28 мгО/дм3, на даний час – від 2,64 до 3,36 мгО/дм3, це свідчить що гідрохімічні показники знаходяться у межах середньорічних значень.

Максимальні значення цих показників визначались у водосховищі «Відсічне» на р.Тетерів, а мінімальні в Іршанському водосховищі на р.Ірша.

Вміст заліза загального перевищив гранично-допустиму концентрацію 0,3 мг/дм³ у річках Случ, Ірша в 1,2 раза (0,37 мг/дм³), Возні в 2,3 ГДК (0,68 мг/дм³). Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс в р.Ірша (Іршанське водосховище) з 0,26 до 0,36 мг/дм³, р.Ірша (Малинське водосховище) та р.Случ з 0,31 до 0,37 мг/дм³, а у Вознянському водосховищі знизився з 1,01 до 0,68 мг/дм³.

За результатами аналізів вміст марганцю перевищив норматив 0,1 мг/дм³ в р.Ірша: Малинське водосховище в 2,7 раза (0,267 мг/дм³) і Іршанське водосховище в 1,9 раза (0,186 мг/дм³) та Возні в 1,7 ГДК (0,173 мг/дм³). Порівняно з аналогічним періодом минулого року фіксується зниження вмісту марганцю по усіх водосховищах, крім Іршанського де марганець зріс з 0,063 до 0,186 мг/дм³.

У липні місяці розпочалось «цвітіння» води в питних водосховищах, це спричинено насамперед зниженням водності річок.

Якість поверхневих вод в точках спостережень басейну Дніпра
у межах Житомирської області за  липень 2016 року

з/п
Найменування
 пунктів спостереження
Дата
відбору
проб
Категорія
 якості води за її станом
Фактичні величини показників якості води
Розчин.
кисень
мг/дм³
ХСК
мг/дм³
БСК-5
мг/дм³
Амоній, мг/дм³
 
Залізо
загальне мг/дм³
Мар-
ганець,
 мг/дм³
Фосфати
мг/дм³
ГДК за СанПиН
№4630-88
    >4 15 2,26 2,56 0,3 0,1 3,5
1.33 р.Случ, 203 км, питний в/з
м.Новоград Волинський
20.07.2016 ІІ-добрі 7,20 31,5 3,28 0,21 0,37 0,035 0,228
1.44 р.Тетерів, права притока р.Дніпро,259 км, питний в/з м.Житомир 20.07.2016 ІІ-добрі 10,08 36,0 3,36 0,16 0,30 0,028 0,065
1.48 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище, питний в/з смт.Нова Борова 14.07.2016 ІІ-добрі 8,80 26,2 2,64 0,2 0,36 0,186 0,05
1.49 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла р.Ірша, питний в/з м.Малин 14.07.2016 ІІ-добрі 9,44 28,6 2,72 0,21 0,37 0,267 0,04
1.50 р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний водозабір м.Малин в с.Рудня  Городищенська 14.07.2016 ІІ-добрі 8,56 28,6 2,72 0,23 0,68 0,173 0,10

 

На попередню