Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за липень 2017 року

Мережа спостережень у липні 2017 року складалася із 5-и створів поверхневих питних водозаборів. Якісний стан поверхневих водойм оцінювався за 28 гідрохімічними показниками.

Гідрохімічний стан води у питних водосховищах протягом липня 2017 року знаходився на задовільному рівні з незначними негативними змінними характеристиками.

У зв'язку із ростом температури повітря, а як наслідок і води, вміст кисню у воді питних водосховищ розпочав поступово знижуватись і складав 8,56-9,65 мгО2/дм3 з мінімальним значенням у р.Случ питному водозаборі м.Новоград-Волинський.

Зростання показників органічного забруднення води порівняно з червнем відмічається лише в р.Тетерів та в р.Ірша (Іршанське водосховище). Вміст заліза загального знизився по усіх питних водозаборах і становив 0,242-0,836 мг/дм3. Зниження вмісту марганцю також фіксується по усіх створах, крім р.Случ і становить 0,048-0,144 мг/дм3.

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану води питних водосховищ у порівняльних значеннях:

- з відповідними періодами 2012-2016 років - підвищення в р.Ірша органічного забруднення;

- з відповідним місяцем 2016 року - підвищення в річці Ірша та Тетерів органічного забруднення та в річках Случ, Тетерів та Ірша (Іршанське водосховище)- вмісту марганцю.

Основні фактори які впливають на якісний стан води питних водозаборів це відсутність значних опадів та зниження водності річок, тривале накопичення донних відкладень у питних водосховищах.

Слід відмітити, що у порівнянні з аналогічним минулорічним періодом цьогорічне «цвітіння» води у липні місяці розпочалося лише у р.Тетерів, питному водозаборі м.Житомира.

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з червнем 2017 року:

1.Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира.

Вміст розчиненого у воді кисню знизився з 9,52 до 8,96 мгО2/дм3. Фіксується зростання органічного забруднення води ХСК з 30,1 до 33,9 мгО/дм3, азоту амонійного з 0,21 до 0,31 мг/дм3, вміст заліза знизився з 0,371 до 0,242 мг/дм3 та марганцю з 0,096 до 0,048 мг/дм3.

2.Малинське водосховище на р.Ірша,питний водозабір м. Малина.

Вміст розчиненого кисню знизився з 10,32 до 9,65 мгО2/дм3. Відмічається зниження вмісту марганцю з 1,024 до 0,088 мг/дм3 і заліза з 0,479 до 0,253 мг/дм3.

3.Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина.

Вміст розчиненого кисню зріс з 9,28 до 9,44 мгО2/дм3. Гідрохімічний стан р.Возня покращився, відмічається зниження органічного забруднення води ХСК з 36,99 до 25,54 мгО/дм3, вмісту заліза з 0,912 до 0,836 мг/дм3, марганцю з 0,236 до 0,152 мг/дм3 та азоту амонійного з 0,41 до 0,24 мг/дм3.

4.Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт.Нова Борова.

Вміст розчиненого кисню знизився з 10,8 до 9,12 мгО2/дм3. Фіксується зростання органічного забруднення води ХСК з 28,29 до 36,18 мгО/дм3, азоту амонійного з 0,35 до 0,53 мг/дм3 та зниження заліза з 0,334 до 0,242 мг/дм3.

5.Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський.

Вміст розчиненого кисню знизився з 9,92 до 8,56 мгО2/дм3. Відмічається зниження органічного забруднення води ХСК з 31,47 до 29,85 мгО/дм3, вмісту заліза з 0,42 до 0,264 мг/дм3 та зростання вмісту марганцю з 0,099 до 0,144 мг/дм3 і азоту амонійного з 0,15 до 0,29 мгО/дм3.

Інформація про стан води питних водозаборів Житомирської області протягом червня-липня 2017 року

Назва створу

Дата відбору

Темпе-ратура, оС

Фактичні величини основних показників якості води

Розчи-нений кисень, мгО2/дм3

Кольо-ровість, 0ПКШ

Амоній-іон, мг/дм3

ХСК , мг/ дм3

Залізо заг., мг/дм3

Марга-нець, мг/дм3

Норматив:

СанПіН № 4630-88

втратили чинність

 

 

 

 

 

 

р.Случ, 203 км, питний в/з  м.Новоград -Волинський

07.06.2017

23

9,92

40

0,15

31,47

0,42

0,099

11.07.2017

21

8,56

35

0,29

29,85

0,264

0,144

р.Тетерів, права притока р.Дніпро, 259 км, питний в/з м. Житомир

07.06.2017

21

9,52

30

0,21

30,1

0,371

0,096

11.07.2017

24

8,96

35

0,31

33,9

0,242

0,048

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище, питний в/з смт. Нова Борова

06.06.2017

20

10,8

40

0,35

28,29

0,334

0,084

17.07.2016

23

9,12

35

0,53

36,18

0,242

0,080

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла  питний в/з м. Малин

06.06.2017

21

10,32

40

0,29

34,82

0,479

1,024

17.07.2017

23

9,65

35

0,21

34,05

0,253

0,088

р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний в/з  

м. Малин

06.06.2017

20

9,28

40

0,41

36,99

0,912

0,236

17.07.2017

20

9,44

40

0,24

25,54

0,836

0,152

На попередню