Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за липень 2018 року

За результатами проведених досліджень гідрохімічні показники в питних водозаборах області протягом липня знаходились на задовільному рівні з природними змінами якісних показників води, характерними для літнього періоду року.

Основні фактори, які впливали на якісний стан поверхневих питних водозаборів області це утримання високого температурного фону повітря та води, інтенсивні та часті опади у межах області протягом усього місяця, як наслідок, в р.Тетерів відмічалось зниження прозорості води з 26 до 14 см і ріст органічного забруднення, а в р.Возня розпочалось «цвітіння» води.

Середні значення вмісту розчиненого у воді кисню в липні місяці були дещо нижчими минулорічних значень аналогічного періоду, але не знижувались до критичних показників і в середньому складали 7,2-9,6 мг2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мг2/дм3.

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану поверхневих вод у порівняльних значеннях:

- з відповідним місяцем 2017 року- в річках Тетерів та Случ погіршений стан за вмістом органічного забруднення. Показник ХСК в р.Тетерів зріс 33,9 до 42,92 мгО/дм3, а в р.Случ з 29,8 до 33,32 мгО/дм3.

- з відповідними періодами 2013-2017 років – в річках Тетерів та Случ погіршений стан за вмістом органічного забруднення. Показник ХСК в р.Тетерів зріс 34,1 до 42,92 мгО/дм3, а в р.Случ з 29,7 до 33,32 мгО/дм3.

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з червнем:

1.Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський. Якісний стан водосховища не погіршився, гідрохімічні показники знаходяться на рівні червневих значень, визначається лише зниження вмісту марганцю з 0,075 до 0,026 мг/дм3.

2.Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира. Якісний стан погіршений, фіксується ріст органічного забруднення води ХСК з 28,56 до 42,92 мгО/дм3 та БСК5 з 3,04 до 6,58 мг2/дм3. Разом з тим, визначається зниження заліза загального з 0,22 до 0,184 мг/дм3 і марганцю з 0,075 до 0,018 мг/дм3.

3.Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова. Якість води покращилась, визначається зниження органічного забруднення ХСК з 30,72 до 26,83 мгО/дм3, вмісту заліза з 0,41 до 0,299 мг/дм3 та марганцю з 0,285 до 0,067 мг/дм3.

4.Малинське водосховище на р.Ірша, питний водозабір м. Малина. Гідрохімічний стан питного водосховища покращився, визначається зниження органічного забруднення ХСК з 34,56 до 24,77 мгО/дм3, заліза загального з 0,39 до 0,276 мг/дм3 та марганцю з 0,90 до 0,067 мг/дм3. Кольоровість води знизилась до фонових значень з 50 до 40 градусів.

5. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина. Якість води суттєво не змінилась, фіксується зниження ХСК з 36,48 до 33,02 мгО/дм3, вмісту заліза загального з 0,94 до 0,414 мг/дм3 та марганцю з 0,42 до 0,098 мг/дм3, а кольоровість знизилась до фонових значень з 50 до 45 градусів. Разом з тим, фіксується «цвітіння» води, як наслідок прозорість води знизилась з 22 до 19 см.

З метою подальшого контролю за якістю води річок Случ і Хомора 18.07.2018 року додатково відібрано та досліджено 5 проб води та виконано 115 вимірювань складу та властивостей води за гідрохімічними показниками від кордону Хмельницької і Житомирської областей до м.Новоград-Волинський.

За результатами проведених досліджень в р. Хомора фіксується порушення кисневого режиму, який при нормі не нижче 4,0 мг2/дм3 становить 1,68 мг2/дм3 на кордоні Хмельницької та Житомирської областей та 3,6 мг2/дм3 в смт. Першотравенськ Баранівського району Житомирської області.

Якість води в річці Хомора порівняно з останнім дослідженням (05.06.2018) погіршилась, визначається ріст органічного забруднення, про що свідчать показник ХСК хімічне споживання кисню, який зріс з 41,89-52,22 до 86,24-117,6 мг2/дм3, марганцю з 0,105 до 0,45-0,555 мг/дм3, заліза загального з 0,414 до 0,736-0,966 мг/м3, амонію з 0,70-0,82 до 1,49-2,11 мг/дм3, фосфатів з 0,7 до 3,25-4,36 мг/дм3, запах води порівняно з червнем змінився від «річкового» інтенсивністю 2 бали до «специфічного» 5 балів. Прозорість води знизилась з 21-25 до 9-10 см при допустимому значенні не менше 20 см. Максимальні значення показників визначались на кордоні Хмельницької та Житомирської областей.

В річці Случ також фіксується зниження розчиненого у воді кисню з 7,76-8,0 до 4,96-7,2 мг2/дм3 та на відміну від попереднього дослідження (05.06.2018) відмічається ріст органічного забруднення води ХСК з 24,75-34,27 до 33,32 -43,12 мгО/дм3 та амонію з 0,36-0,68 мг/дм3 до 0,34-0,82 мг/дм3, решта показників суттєвих змін не зазнають.

21.07.2018 року в смт. Понінка Хмельницької області відбулось спільне засідання Хмельницької та Житомирської регіональних комісій з питань ТЕБ та НС, де розглянуто питання щодо вжиття заходів спрямованих на запобігання забруднення р. Хомора та Случ на території Баранівського району Житомирської області та Полонського району Хмельницької області за результатами прийнято протокольне рішення № 8/7 відповідно до якого передбачено ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика-«Україна» забезпечити проведення реконструкції очисних споруд каналізації відповідно до термінів встановлених планом графіком та завершити реконструкцію очисних споруд в м. Полонне.

Інформація про стан води питних водозаборів Житомирської області протягом липня 2018 року

Назва створу

Дата відбору

Темпе-ратура, оС

Фактичні величини основних показників якості води

Розчи-нений кисень, мгО2/дм3

Кольо-ровість, 0 ПКШ

Амоній-іон, мг/дм3

ХСК , мг/ дм3

Залізо заг., мг/дм3

Марга-нець, мг/дм3

р.Случ, 203 км, питний в/з  м.Новоград -Волинський

11.07.2017

21

8,56

35

0,29

29,8

0,26

0,144

05.06.2018

24

7,76

40

0,34

34,27

0,21

0,075

18.07.2018

23

7,20

35

0,65

33,2

0,253

0,026

р.Тетерів, права притока р.Дніпро, 259 км, питний в/з м. Житомир

11.07.2017

21

8,96

35

0,31

33,9

0,24

0,048

05.06.2018

24

9,52

45

0,26

28,56

0,22

0,075

18.07.2018

24

8,16

30

0,56

42,92

10,184

0,018

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище, питний в/з смт.Нова Борова

17.07.2017

23

9,12

35

0,53

36,2

0,24

0,08

07.06.2018

24

9,04

40

0,14

30,72

0,41

0,285

23.07.2018

24

9,52

40

0,12

26,83

0,299

0,067

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла  питний в/з м. Малин

17.07.2017

23

9,65

35

0,25

34,1

0,25

0,088

07.06.2018

24

9,04

50

0,17

34,56

0,39

0,90

23.07.2018

24

9,60

40

0,15

24,77

0,276

0,067

р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний в/з 

м. Малин

17.07.2017

20

9,44

40

0,24

25,50

0,84

0,152

07.06.2018

24

7,520

50

0,22

36,489

0,94

0,420

23.07.2018

24

9,04

45

0,17

33,02

0,414

0,098

На попередню