Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за серпень 2017 року

Мережа спостережень у серпні 2017 року складалася із 7-ми створів поверхневих питних водозаборів і 3-х створів водних об'єктів рибогосподарського призначення. Якісний стан поверхневих водойм оцінювався за 28 гідрохімічними показниками.

Гідрохімічний стан поверхневих вод протягом серпня 2017 року суттєвого погіршення не зазнав, показники якості води відповідають сезонним значенням, характерним для спекотного періоду літньої межені. Внаслідок маловодності на деяких водосховищах відбувається негативне природне явище - «цвітіння води».

Температура поверхневої води становила 23-25 0С. Порушення кисневого режиму на водних об'єктах не фіксувалось, вміст розчиненого кисню від 7,04 до 8,72 мгО2/дм3, що у межах норми.

Простежується наступна тенденція щодо змін якості поверхневих вод:

- з відповідними періодами 2012-2016 років – незначний ріст вмісту органічних сполук за показниками ХСК і БСК5 в річках Ірша, Гнилоп'ять та Роставиця;

- з відповідним місяцем 2016 року – незначне зниження вмісту органічних сполук за показниками ХСК і БСК5 (Тетерів, Возня, Уж, Роставиця) та підвищення показників: заліза загального (Уборть, Возня), марганцю (Возня, Случ, Гнилоп'ять, Уж, Роставиця, Тетерів) та фосфатів (Гнилоп'ять, Случ, Возня, Роставиця).

Характеристика стану якості води у контрольованих створах, передбачених програмою моніторингу, порівняно з попереднім спостереженням поточного року:

1. Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира.

На водосховищі відбувається сезонне «цвітіння» води. Прозорість води знизилась з 22 до 10 см при нормі не менше 20 см, решта показників залишаються без суттєвих змін.

2. Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт.Нова Борова.

Фіксується незначне зниження показників ХСК з 36,18 до 33,05 мгО/дм3, БСК5 з 3,52 до 3,12 мгО2/дм3 та амоній-іону з 0,53 до 0,25 мг/дм3.

3. Малинське водосховище на р.Ірша,питний водозабір м. Малина.

Підвищились показники ХСК з 34,05 до 38,0 мгО/дм3 та марганець з 0,088 до 0,128 мг/дм3.

4. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина.

На водосховищі розпочалось «цвітіння» води. Кольоровість води зросла з 40 до 60 градусів та визначається незначній ріст показників амоній-іону з 0,24 до 0,35 мг/дм3, заліза загального з 0,836 до 0,969 мг/дм3, фосфатів з 0,05 до 0,09 мг/дм3 та марганцю з 0,152 до 0,176 мг/дм3.

5. Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський.

Відмічається незначній ріст вмісту заліза загального з 0,264 до 0,319 мг/дм3 та зниження ХСК з 29,85 до 28,08 мгО/дм3 і марганцю з 0,144 до 0,096 мг/дм3. Решта показників залишаються сталими.

6. Бердичівське водосховище на р.Гнилоп'ять, питний водозабір м.Бердичева.

Порівняно з попереднім дослідженням 16.05.17 температура води зросла з 17 до 23 0С, кольоровість води з 35 до 60 градусів. Також погіршились показники: ХСК зріс з 39,22 до 59,90 мгО/дм3, БСК5 з 3,44 до 4,64 мгО2/дм3 та фосфати з 0,109 до 0,517 мг/дм3. На водосховищі відбувається сезонне «цвітіння» води.

7. р.Уж, питний водозабір м.Коростеня.

Порівняно з попереднім дослідженням 15.05.17 простежується покращення показників ХСК з 34,00 до 25,27 мгО/дм3 та заліза загального з 0,484 до 0,333 мг/дм3.

8. р.Уборть, с.Рудня Хочинська Олевського району, кордон з Білоруссю.

Порівняно з попереднім дослідженням 15.05.17 якість води суттєвих змін не зазнала, лише простежується незначне зниження ХСК з 38,0 до 34,99 мгО/дм3 та підвищення заліза загального з 1,100 до 1,368 мг/дм3 і марганцю з 0,112 до 0,147 мг/дм3.

9. р.Роставиця, смт.Ружин.

Порівняно з попереднім дослідженням 16.05.17 визначається погіршення показників: прозорість знизилась з 27 до 15 см, кольоровість зросла з 35 до 50 градусів, підвищилось ХСК з 35,09 до 56,16 мгО/дм3, БСК5 з 3,36 до 4,96 мгО2/дм3, фосфати з 0,040 до 0,134 мг/дм3 і марганець з 0,096 до 0,208 мг/дм3.

10. р.Тетерів, м. Радомишль.

Порівняно з попереднім дослідженням 11.05.17 визначається погіршення показників ХСК з 36,99 до 44,00 мгО/дм3, фосфати з 0,090 до 0,120 мг/дм3 та марганець з 0,064 до 0,104 мг/дм3.

Інформація про стан поверхневих вод Житомирської області у серпні 2017 року

Назва створу

Дата відбору

Тем-пера-тура, оС

Фактичні величини основних показників якості води

Розчи-нений кисень, мгО2/ дм3

Кольо-ровість, градус

Амоній- іон, мг/дм3

ХСК , мгО/ дм3

 

БСК5, мгО2/ дм3

Залізо заг., мг/дм3

Марга-нець, мг/дм3

р.Случ, 203 км, питний в/з  м.Новоград -Волинський

11.07.2017

21

8,56

35

0,29

29,85

3,12

0,264

0,144

14.08.2017

24

7,68

30

0,21

28,08

3,04

0,319

0,096

р.Тетерів, права притока р.Дніпро, 259 км, питний в/з м. Житомир

11.07.2017

24

8,96

35

0,31

33,9

3,28

0,242

0,048

14.08.2017

24

8,00

35

0,13

29,95

3,12

0,165

0,064

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище, питний в/з смт. Нова Борова

17.07.2016

23

9,12

35

0,53

36,18

3,52

0,242

0,080

10.08.2017

25

8,32

30

0,25

33,05

3,12

0,231

0,080

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла  питний в/з м. Малин

17.07.2017

23

9,65

35

0,21

34,05

3,44

0,253

0,088

09.08.2017

23

8,72

35

0,24

38,00

3,36

0,264

0,128

р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний в/з  

м. Малин

17.07.2017

20

9,44

40

0,24

25,54

2,56

0,836

0,152

09.08.2017

24

7,84

60

0,35

26,00

2,96

0,969

0,176

р.Гнилоп'ять, права притока р.Тетерів,59 км, питний в/з м.Бердичева

16.05.2017

17

13,92

35

0,22

39,22

3,44

0,209

0,072

15.08.2017

23

8,16

60

0,25

59,90

4,64

0,176

0,064

р.Уж, права притока р.Прип'ять,172 км, питний в/з м.Коростеня

15.05.2017

13

9,04

50

0,39

34,00

2,96

0,484

0,128

10.08.2017

23

7,68

40

0,15

25,27

2,72

0,333

0,192

р.Уборть, права притока р.Прип'ять,122 км,

с.Рудня Хочинська,

кордон з Білоруссю

15.05.2017

14

8,72

85

0,41

38,00

3,36

1,100

0,112

10.08.2017

25

7,04

123

0,42

34,99

3,20

1,368

0,147

р.Роставиця, ліва притока р.Рось,71 км, м.Ружин,

2 км нижче міста

16.05.2017

17

13,44

35

0,18

35,09

3,36

0,264

0,096

15.08.2017

24

7,32

50

0,27

56,16

4,96

0,22

0,208

р.Тетерів, права притока р.Дніпро,175 км, м.Радомишль,

1 км нижче міста

11.05.2017

14

11,52

30

0,17

36,99

3,20

0,209

0,064

09.08.2017

24

8,64

35

0,42

44,00

3,44

0,242

0,104

На попередню