Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за серпень 2018 року

За результатами проведених досліджень гідрохімічні показники в поверхневих питних водозаборах області протягом серпня знаходились на задовільному рівні.

Середні значення вмісту розчиненого кисню у поверхневій воді були дещо нижчими середніх значень аналогічного періоду минулого року, але не знижувались до критичних показників і складали 7,2-9,04 мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3.

Основні фактори, які впливали на якісний стан поверхневих вод області це утримання високого температурного фону повітря та води протягом усього місяця, що спричинило сезонне «цвітіння» води, як наслідок відмічалось зниження прозорості води в річці Гнилоп'ять, питний в/з м. Бердичева з 17 до 11 см та Роставиця, смт. Ружин з 15 до 5 см.

Характеристика стану поверхневих вод басейну Дніпра у межах Житомирської області за серпень 2018 року

1.Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський. Якісний стан водосховища не погіршився, визначається зменшення вмісту органічних сполук ХСК з 33,3 до 27,2 мгО2/дм3 та незначне збільшення вмісту заліза загального з 0,25 до 0,30 мг/дм3, фосфатів з 0,34 до 0,40 мг/дм3 та марганцю з 0,026 до 0,075 мг/дм3.

2.Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира. Якісний стан покращився, фіксується зменшення органічного забруднення води за показниками ХСК з 42,92 до 33,1 мгО/дм3 та БСК5 з 6,58 до 3,36 мгО2/дм3, фосфатів з 0,120 до 0,026 мг/дм3. Разом з тим, визначається збільшення вмісту заліза загального з 0,18 до 0,25 мг/дм3 і марганцю з 0,018 до 0,083 мг/дм3 . Прозорість води знизилась з 14 до 11 см.

3.Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова. Якісний стан погіршився, визначається збільшення органічного забруднення за показниками ХСК з 26,83 до 35,0 мгО/дм3 і БСК5 з 2,64 до 3,36 мгО2/дм3 та зменшення вмісту заліза з 0,30 до 0,25 мг/дм3 і марганцю з 0,067 до 0,060 мг/дм3.

4.Малинське водосховище на р.Ірша, питний водозабір м. Малина. Якісний стан значних змін не зазнав, визначається збільшення вмісту марганцю з 0,067 до 0,105 мг/дм3. Кольоровість води знизилась з 40 до 30 градусів.

5. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина. Якість води покращилась, фіксується зниження ХСК з 33,02 до 26,0 мгО/дм3, БСК5 з 3,28 до 2,72 мгО2/дм3, прозорість води зросла з 19 до 28 см. Разом з тим, фіксується збільшення вмісту заліза загального з 0,41 до 058 мг/дм3 і марганцю з 0,098 до 0,172 мг/дм3.

6. Бердичівське водосховище на р.Гнилоп'ять, питний водозабір м.Бердичева. Порівняно з попереднім дослідженням збільшилось органічне забруднення за показниками ХСК з 42,8 до 60,3 мгО/дм3 і БСК5 з 3,88 до 4,52 мгО2/дм3 та зріс вміст марганцю з 0,068 до 0,075 мг/дм3 і фосфатів з 0,16 до 0,55 мг/дм3. Прозорість води знизилась з 26 до 11 см, що зумовлено сезонним «цвітінням» води.

7. р.Уж, питний водозабір м. Коростень. Кольоровість води знизилась до фонових значень з 70 до 40 градусів. Фіксується зниження органічного забруднення за показниками ХСК з 37,2 до 27,2 мгО/дм3 і БСК5 з 3,36 до 2,80 мгО2/дм3 та зниження вмісту марганцю з 0,150 до 0,120 мг/дм3.

8. р.Уборть, с.Рудня Хочинська Олевського району, кордон з Білоруссю. Якість води покращилась, відмічається зниження органічного забруднення ХСК з 57,8 до 36,9 мгО/дм3і БСК5 з 3,92 до 3,76 мгО2/дм3, заліза загального з 1,62 до 1,01 мг/дм3 та фосфатів з 0,120 до 0,0,030 мг/дм3. Кольоровість води залишається підвищено і становить 179 градусів.

9. р. Роставиця, смт. Ружин. Якість води погіршилась, простежується ріст органічного забруднення ХСК з 38,8 до 68,6 мгО/дм3, БСК5 з 3,44 до 4,72 мгО2/дм3, заліза загального з 0,28 до 0,39 мг/дм3 та марганцю з 0,180 до 0,208 мг/дм3. Прозорість води знизилась з 27 до 5 см, що пов'язано з «цвітінням» води.

10. р.Тетерів, м. Радомишль. Якість води покращилась за вмістом органічного забруднення ХСК з 31,6 до 28,0 мгО/дм3 та марганцю з 0,128 до 0,090 мг/дм3.

З метою подальшого контролю за якістю води річок Случ і Хомора 14.08.2018 року додатково відібрано та досліджено 5 проб води та виконано 115 вимірювань складу та властивостей води за гідрохімічними показниками від кордону Хмельницької і Житомирської областей до м.Новоград-Волинський.

За результатами проведених досліджень в р. Хомора порушення кисневого режиму не визначено, розчинений кисень при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3 становив 5,76 мгО2/дм3 на межі Житомирської та Хмельницької областей та 6,0 мгО2/дм3 в смт. Першотравенськ Баранівського району Житомирської області.

Якість води в річці Хомора порівняно з останнім дослідженням (18.07.2018) покращилась, визначається зменшення органічного забруднення води ХСК з 117,6 до 40,82 мгО2/дм3 та БСК5 з 56,8 до 4,96 мгО2/дм3 на межі Житомирської та Хмельницької областей та в смт. Першотравенськ Баранівського району зниження ХСК з 86,24 до 36,94 мгО2/дм3 і БСК5 з 30,72 до 4,16 мгО2/дм3.

Також в річці Хомора відмічається зменшився вмісту марганцю з 0,45-0,555 до 0,083-0,09 мг/дм3, заліза загального з 0,736-0,966 до 0,368-0,391 мг/м3, азоту амонійного з 1,49-2,11 до 1,19-0,95 мг/дм3, фосфатів з 3,25-4,36 до 0,57-0,68 мг/дм3. Запах води порівняно з липнем змінився від «специфічного» 5 балів до «річкового» інтенсивністю 2 бали. Прозорість води зросла з 9 до 30 см при допустимому значенні не менше 20 см.

Якість води в річці Случ також покращилась, визначається збільшення розчиненого у воді кисню з 4,96-7,04 до 5,92-8,32 мгО2/дм3 та зменшення органічного забруднення води та амонію.

Інформація про стан води питних водозаборів Житомирської області протягом серпня 2018 року

Назва створу

Дата відбору

Темпе-ратура, оС

Фактичні величини основних показників якості води

Розчи-нений кисень, мгО2/дм3

Кольо-ровість, 0 ПКШ

Амоній-іон, мг/дм3

ХСК , мг/ дм3

Залізо заг., мг/дм3

Марга-нець, мг/дм3

р.Случ, 203 км, питний в/з  м.Новоград -Волинський

14.08.2018

24

7,52

40

0,48

27,22

0,299

0,075

18.07.2018

23

7,20

35

0,65

33,2

0,253

0,026

р.Тетерів, права притока р.Дніпро, 259 км, питний в/з м. Житомир

14.08.2018

24

8,24

45

0,31

33,05

0,253

0,083

18.07.2018

24

8,16

30

0,56

42,92

10,184

0,018

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище, питний в/з смт.Нова Борова

07.08.2018

26

9,04

30

0,15

34,99

0,253

0,060

23.07.2018

24

9,52

40

0,12

26,83

0,299

0,067

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла  питний в/з м. Малин

28.08.2018

22

8,24

40

0,15

24,77

0,276

0,067

23.07.2018

24

9,60

40

0,15

24,77

0,276

0,067

р.Возня, права притока р.Ірша,8 км  питний в/з м. Малин

28.08.2018

22

7,20

30

0,26

26,00

0,575

0,172

23.07.2018

24

9,04

45

0,17

33,02

0,414

0,098

р.Гнилоп'ять, права притока р.Тетерів,59 км, питний в/з  

м.Бердичева

27.08.2018

25

8,00

35

0,24

60,32

0,276

0,075

15.05.2018

18

9,52

35

0,46

42,84

0,253

0,068

р.Уж, права притока р.Прип'ять,172 км, питний в/з  

м. Коростеня

07.08.2018

24

7,68

40

0,22

27,22

0,460

0,012

22.05.2018

17

9,52

70

0,31

37,15

0,472

0,15

р.Уборть, права притока р.Прип'ять,122 км, с.Рудня Хочинська, кордон з Білоруссю

07.08.2018

24

7,36

179

0,14

36,94

0,012

0,020

22.05.2018

16

7,84

213

0,54

57,19

1,624

0,098

р.Роставиця, ліва притока р.Рось,71 км, смт.Ружин, 2 км нижче міста

15.05.2018

19

9,92

35

0,37

38,76

0,276

0,083

27.08.2018

26

8,96

35

0,27

68,54

0,391

0,180

р.Тетерів, права притока р.Дніпро,175 км, м.Радомишль, 1 км нижче міста

28.08.2018

23

7,92

35

0,27

28,00

0,264

0,090

16.05.2018

18

10,08

40

0,51

31,56

0,276

0,128

На попередню