Характеристика стану поверхневих вод басейну

Дніпра у межах Житомирської області

за вересень 2016 року

Згідно державної Програми моніторингу вод у вересні проведено дослідження якості води на 5-и створах поверхневих питних водозаборів.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан поверхневих питних водозаборів у вересні знаходився на задовільному рівні. На якість питних водозаборів все ще впливав високий температурний режим повітря та води, масове «цвітіння» води.

Вміст розчиненого кисню поступово підвищувався і знаходився на рівні 7,44-10,80 мг/дм3; при нормативному значенні не менше 4,0 мг/дм3.

Перевищення гранично допустимої концентрації за нормами ДСанПіН № 4630-88 для поверхневих вод водних об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування протягом вересня спостерігалося по усіх питних водозаборах за показниками БСК5 (біохімічне споживання кисню) і ХСК (хімічне споживання кисню), а заліза загального лише в р.Возня та вмістом марганцю- в річці Ірша (Малинське водосховище).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року коли показник ХСК у питних водосховищах знаходився на рівні від 26,2 до 45,5 мгО2/дм3, зараз цей показник складає 25,6 до 76,8 мгО2/дм3 (ГДК 15,0 мгО2/дм3), а БСК5 - від 2,55 до 4,49 мгО/дм3, на даний час – від 2,72 до 6,62 мгО/дм3 (ГДК 2,26 мг/дм3). Максимальні значення цих показників визначались у Вознянському водосховищі на р.Возня, по інших створах гідрохімічні показники знаходяться у межах середньорічних значень.

З 16.10.2014 року водозабір на р.Возня законсервований, водопостачання м. Малина здійснюється лише з Малинського водосховища на р.Ірша.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року фіксується зниження заліза загального у річках Возня з 0,60 до 0,33 мг/дм3, Тетерів з 0,34 до 0,21 мг/дм3 і Случ з 0,34 до 0,20 мг/дм3 при нормі 0,3 мг/дм3 та зниження вмісту марганцю в річках Возня з 1,659 до 0,081 мг/дм3 та Случ з 0,063 до 0,052 мг/дм3, а в р.Ірша (Малинське водосховище) ріст з 0,506 до 0,766 мг/дм3.

Прозорість поверхневої води у Вознянському та водосховищі «Відсічне» у вересні низилась відповідно до 9 см та 15 см при нормі не нижче 20 см.

Якість поверхневих вод в точках спостережень басейну Дніпра
у межах Житомирської області за  вересень 2016 року

з/п
Найменування
 пунктів спостереження
Дата
відбору
проб
Категорія
 якості води за її станом
Фактичні величини показників якості води
Розчин.
кисень
мг/дм³
ХСК
мг/дм³
БСК-5
мг/дм³
Амоній, мг/дм³
 
Залізо
загальне мг/дм³
Мар-
ганець,
 мг/дм³
Фосфати
мг/дм³
ГДК за СанПиН №4630-88     >4 15 2,26 2,56 0,3 0,1 3,5
1.33 р.Случ, 203 км, питний в/з
м.Новоград Волинський
08.09.2016 ІІ-добрі 7,44 27,3 2,72 0,2 0,20 0,052 0,19
1.44 р.Тетерів, права притока р.Дніпро,259 км, питний в/з м.Житомир 08.09.2016 ІІ-добрі 10,80 47,7 4,24 0,15 0,21 0,07 0,06
1.48 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище, питний в/з смт.Нова Борова 13.09.2016 ІІ-добрі 9,04 25,6 2,72 0,19 0,19 0,035 0,05
1.49 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла р.Ірша, питний в/з м.Малин 13.09.2016 ІІ-добрі 9,12 37,3 3,52 0,2 0,24 0,766 0,04
1.50 р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний водозабір м.Малин в с.Рудня  Городищенська 13.09.2016 ІІ-добрі 10,40 76,8 6,62 0,24 0,325 0,081 0,04

 

На попередню