Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за вересень 2017 року

Мережа спостережень у вересні 2017 року складалася із 5-и створів поверхневих питних водозаборів. Якісний стан поверхневих водойм оцінювався за 28 гідрохімічними показниками.

За результатами проведених досліджень протягом вересня відбувались зміни гідрохімічного стану поверхневих питних водозаборів в сторону покращення.

У зв'язку із зниженням температури води вміст розчиненого кисню порівняно із серпнем зріс з 7,04-8,72 до 8,48-9,92 мгО2/дм3, фіксується зниження вмісту марганцю по усіх контрольованих створах та вмісту заліза в річці Случ з 0,32 до 0,165 мг/дм3 та Возня з 0,35 до 0,21 мг/дм3.

Показники ХСК (хімічне споживання кисню) і БСК5 (біохімічне споживання кисню), які характеризують вміст у воді органічних речовин, знизились по усіх створах, крім річки Тетерів та Возня.

Основні фактори які вплинули на якісний стан води питних водозаборів у вересні місяці це відсутність значних опадів, зниження водності річок, тривале накопичення донних відкладень у питних водосховищах та затухання інтенсивності процесів «цвітіння» води.

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану води питних водосховищ у порівняльних значеннях:

- з відповідними періодами 2012-2016 років - незначні зміни концентрацій за показником ХСК у річках: Тетерів з 35,7 до 40,3 мгО/дм3 та Возня з 41,96 до 45,7 мгО/дм3.

- з відповідним місяцем 2016 року-підвищення в річці Ірша органічного забруднення.

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з серпнем 2017 року:

1. Водосховище «Відсічне» на р. Тетерів, питний водозабір м. Житомира.

Вміст розчиненого у воді кисню зріс з 8,0 до 8,8 мгО2/дм3. Фіксується зростання органічного забруднення води ХСК з 29,95 до 40,32 мгО/дм3, азоту амонійного з 0,17 до 0,22 мг/дм3, заліза загального з 0,17 до 0,22 мг/дм3 та зниження вмісту марганцю з 0,064 до 0,059 мг/дм3.

2. Малинське водосховище на р. Ірша,питний водозабір м. Малина.

Вміст розчиненого кисню зріс з 8,72 до 9,92 мгО2/дм3. Якість води покращилась, відмічається зниження органічного забруднення ХСК з 38,0 до 26,66 мгО/дм3, азоту амонійного з 0,24 до 0,17 мг/дм3 та марганцю з 0,128 до 0,08 мг/дм3.

3. Вознянське водосховище на р. Возня, питний водозабір м. Малина.

Вміст розчиненого кисню зріс з 7,84 до 9,28 мгО2/дм3. Фіксується коливання якісних показників як в одну так і іншу сторони. Відмічається ріст органічного забруднення води ХСК з 26,0 до 45,7 мгО/дм3 та зниження вмісту заліза з 0,35 до 0,21 мг/дм3, марганцю з 0,176 до 0,08 мг/дм3 та азоту амонійного з 0,35 до 0,21 мг/дм3.

4. Іршанське водосховище на р. Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова.

Вміст розчиненого кисню зріс з 8,32 до 9,68 мгО2/дм3. Якість води покращилась, фіксується зниження органічного забруднення води ХСК з 33,05 до 28,56 мгО/дм3, марганцю з 0,08 до 0,056 мг/дм3, азоту амонійного з 0,25 до 0,2 мг/дм3.

5. Новоград-Волинське водосховище на р. Случ, питний водозабір м. Новоград-Волинський.

Вміст розчиненого кисню зріс з 7,68 до 8,48 мгО2/дм3. Відмічається зниження органічного забруднення води ХСК з 28,01 до 24,19 мгО/дм3, вмісту заліза з 0,32 до 0,165 мг/дм3, марганцю з 0,096 до 0,056 мг/дм3.

Інформація про стан води питних водозаборів Житомирської області протягом серпня–вересня 2017 року

Назва створу

Дата відбору

Темпе-ратура, оС

Фактичні величини основних показників якості води

Розчи-нений кисень, мгО2/ дм3

Кольо-

ровість,

0 ПКШ

Амоній-іон, мг/дм3

ХСК , мг/ дм3

Залізо

заг., мг/дм3

Марга-

нець, мг/дм3

Норматив:

СанПіН № 4630-88 втратили чинність

 

 

 

 

 

 

р.Случ, 203 км, питний в/з  м. Новоград -Волинський

14.08.2017

24

7,68

30

0,21

28,01

0,32

0,096

14.09.2017

18

8,48

35

0,23

24,19

0,165

0,056

р.Тетерів, права притока

р. Дніпро, 259 км, питний в/з м. Житомир

14.08.2017

24

8,00

35

0,13

29,95

0,17

0,064

14.09.2017

17

8,8

30

0,22

40,32

0,22

0,059

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище, питний в/з смт. Нова Борова

10.08.2017

25

8,32

30

0,25

33,05

0,23

0,08

13.09.2017

18

9,68

35

0,20

28,56

0,264

0,056

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла  питний в/з м. Малин

09.08.2017

23

8,72

35

0,24

38,00

0,26

0,128

13.09.2017

18

9,92

35

0,17

26,66

0,286

0,08

р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний в/з  

м. Малин

09.08.2017

24

7,84

60

0,35

26,00

0,35

0,176

13.09.2017

19

9,28

35

0,21

45,7

0,21

0,08

На попередню