Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за вересень 2018 року

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан питних водосховищ області протягом вересня знаходився на задовільному рівні з негативними змінами якісних показників.

Основні фактори, які впливали на якісний стан поверхневих питних водозаборів це відсутність опадів, зниження водності річок та продовження процесів «цвітіння» води у річках Ірша та Возня. Разом з тим, у зв'язку із зниженням температури води в річках Тетерів та Случ ці процеси почали затухати.

Вміст розчиненого у воді кисню у питних водосховищах став поступово підвищуватись і становив 8,6-11,0 мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3.

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану поверхневих вод у порівняльних значеннях:

- з відповідним місяцем 2017 року- у всіх контрольованих створах фіксується ріст вмісту марганцю та заліза, а в річках Ірша та Возня ріст органічного забруднення.

- з відповідними періодами 2013-2017 років – в річках Тетерів, Случ та Ірша погіршений стан за вмістом марганцю та заліза загального.

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з серпнем:

1.Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський. Якісний стан водосховища не погіршений, гідрохімічні показники знаходяться на рівні серпневих значень, визначається лише ріст заліза загального з 0,299 до 0,345 мг/дм3.

2.Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира. Якість води суттєво не змінилась, фіксується зниження ХСК з 33,05 до 29,12 мгО/дм3 та ріст заліза загального з 0,253 до 0,368 мг/дм3, решта показників без змін.

3.Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова. Якість води погіршилась, визначається ріст органічного забруднення ХСК з 34,99 до 65,28 мгО/дм3, заліза з 0,253 до 0,299 мг/дм3 та марганцю з 0,06 до 0,08 мг/дм3.

4.Малинське водосховище на р.Ірша, питний водозабір м. Малина. Якісний стан водосховища погіршився, визначається ріст органічного забруднення ХСК з 24,00 до 43,52 мгО/дм3, заліза загального з 0,23 до 0,368 мг/дм3 та марганцю з 0,105 до 0,32 мг/дм3.

5. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина. Якість води погіршилась за вмістом органічного забруднення ХСК з 26,00 до 47,87 мгО/дм3. Вміст заліза загального знизився з 0,575 до 0,46 мг/дм3 та марганцю з 0,172 до 0,09 мг/дм3.

З метою подальшого контролю за якістю води річок Случ і Хомора 18.09.2018 року додатково відібрано та досліджено 5 проб води та виконано 115 вимірювань складу та властивостей води за гідрохімічними показниками від кордону Хмельницької і Житомирської областей до м.Новоград-Волинський.

За результатами проведених аналізів на кордоні Хмельницької та Житомирської областей в р. Хомора фіксується порушення кисневого режиму, який при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3 становить 2,4 мгО2/дм3. І надалі зберігається високе органічне забруднення води в р. Хомора, про що свідчить показник БСК5 (3,84-4,08 мгО2/дм3), високий вміст марганцю (0,12-0,135 мг/дм3мгО2) та заліза загального (0,437-0,483 мг/м?).

За результатами проведених аналізів на кордоні Хмельницької та Житомирської областей в р. Хомора фіксується порушення кисневого режиму, який при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3 становить 2,4 мгО2/дм3. І надалі зберігається високе органічне забруднення води в р. Хомора, про що свідчить показник БСК5 (3,84-4,08 мгО2/дм3), високий вміст марганцю (0,12-0,135 мг/дм3мгО2) та заліза загального (0,437-0,483 мг/м?).

В річці Случ, на відміну від попереднього дослідження (14.08.2018), відмічається ріст вмісту марганцю з 0,068-0,09 до 0,09-0,140 мг/дм3 та заліза з 0,299-0,322 до 0,368-0,437 мг/дм3. У створі № 3, р.Случ, м. Баранівка фіксується зниження розчиненого у воді кисню до критичних значень, а саме з 5,92 до 4,0 мгО2/дм3.

Якісні показники у поверхневому питному водозаборі м.Новоград-Волинський на р.Случ суттєвих змін не зазнають. Вміст розчиненого у воді кисню порівняно із серпнем зріс з 7,52 до 9,28 мгО2/дм3, фіксується зниження органічного забруднення ХСК з 27,22 до 22,9 мгО/дм3, БСК 5 з 2,96 до 2,64 мгО2/дм3 та азоту амонійного з 0,48 до 0,29 мг/дм3.

Водопостачання населення та підприємств міста Новоград-Волинський здійснюється у звичайному режимі.

Інформація про стан води питних водозаборів Житомирської області протягом вересня 2018 року

Назва створу

Дата відбору

Темпе-ратура, оС

Фактичні величини основних показників якості води

Розчи-нений кисень, мгО2/дм3

Кольо-ровість, 0 ПКШ

Амоній-іон, мг/дм3

ХСК , мг/ дм3

Залізо заг., мг/дм3

Марга-нець, мг/дм3

р.Случ, 203 км, питний в/з  м.Новоград -Волинський

14.08.2018

24

7,52

40

0,48

27,22

0,299

0,075

18.09.2018

18

9.28

35

0,29

22.8

0,345

0,08

р.Тетерів, права притока р.Дніпро, 259 км, питний в/з м. Житомир

14.08.2018

24

8,24

45

0,31

33,05

0,253

0,083

18.09.2018

21

11.0

35

0,42

29,12

0,368

0,09

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище, питний в/з смт.Нова Борова

07.08.2018

26

9,04

30

0,15

34,99

0,253

0,060

13.09.2018

23

10,04

40

0,22

65,28

0,299

0,08

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла  питний в/з м. Малин

28.08.2018

22

8,24

0,30

0,20

24,00

0,230

0,105

13.09.2018

21

10,60

45

0,27

43,52

0,368

0,32

р.Возня, права притока р.Ірша,8 км  питний в/з м. Малин

28.08.2018

22

7,20

30

0,26

26,00

0,575

0,172

13.09.2018

21

8,60

35

0,51

47,87

0,46

0,09

На попередню