Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за жовтень 2016 року

Згідно державної Програми моніторингу вод у жовтні проведено дослідження якості води на 5-и створах поверхневих питних водозаборів.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан поверхневих питних водозаборів знаходився на задовільному рівні. Температурний режим повітря та води поступово знизився до 9-140С, як наслідок спостерігається покращення якісних характеристик поверхневої води за основними показниками.

Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 8,0-12,00 мг/дм3 при нормативному значенні не менше 4,0 мг/дм3.

Перевищення гранично допустимої концентрації за нормами ДСанПіН № 4630-88 для поверхневих вод водних об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування протягом жовтня спостерігалося по усіх питних водозаборах за показниками БСК5 (біохімічне споживання кисню) і ХСК (хімічне споживання кисню), а заліза загального лише в р.Возня та вмістом марганцю- в річці Ірша (Малинське водосховище).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року коли показник ХСК у питних водосховищах знаходився на рівні від 31,6 до 38,3 мгО/дм3, зараз цей показник складає 25,8 до 50,5 мгО/дм3 (ГДК 15,0 мгО/дм3) , а БСК5 - від 3,04 до 3,52 мгО2/дм3, на даний час – від 2,42 до 5,76 мгО2/дм3 (ГДК 2,26 мгО2/дм3). Максимальні значення цих показників визначались у Вознянському водосховищі на р.Возня, по інших створах гідрохімічні показники знаходяться у межах середньорічних значень.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року фіксується зниження заліза загального по усіх створах, перевищення нормативного значення визначається лише у річці Возня в 1,3 раза (0,38 мг/дм3).

В Малинському водосховищі на річці Ірша і надалі вміст марганцю перевищує гранично допустиму концентрацію в 6,3 раза, який порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс з 0,474 до 0,626 мг/дм3.

Прозорість поверхневої води у водосховищі «Відсічне» у жовтні становила 17 см при нормі не нижче 20 см.

За результатами додаткових спостережень облводресурсів та оперативних даних відомчої лабораторії КП Новоград-Волинського водопровідно-каналізаційного господарства якість води на питному водозаборі не погіршилась.

Якість поверхневих вод в точках спостережень басейну Дніпра
у межах Житомирської області за  жовтень 2016 року

з/п
Найменування
 пунктів спостереження
Дата
відбору
проб
Категорія
 якості води за її станом
Фактичні величини показників якості води
Кольо-
ровість, град.
Прозо-
рість см
Розчин.
кисень
мг/дм³
ХСК
мг/дм³
БСК-5
мг/дм³
Амоній, мг/дм³
 
Залізо
загальне мг/дм³
Мар-
ганець,
 мг/дм³
Фосфати
мг/дм³
ГДК за СанПиН №4630-88         >4 15 2,26 2,56 0,3 0,1 3,5
1.33 р.Случ, 203 км, питний в/з
м.Новоград Волинський
04.10.2016 ІІ-добрі 35 30 8,00 25,8 2,42 0,13 0,19 0,029 0,19
1.44 р.Тетерів, права притока р.Дніпро,259 км, питний в/з м.Житомир 04.10.2016 ІІ-добрі 35 17 12,00 40,9 3,92 0,15 0,28 0,041 0,05
1.48 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище, питний в/з смт.Нова Борова 12.10.2016 ІІ-добрі 35 30 9,12 40,0 3,84 0,23 0,24 0,023 0,03
1.49 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла р.Ірша, питний в/з м.Малин 12.10.2016 ІІ-добрі 45 30 9,60 31,6 3,2 0,24 0,25 0,626 0,08
1.50 р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний водозабір м.Малин в с.Рудня  Городищенська 12.10.2016 ІІ-добрі 35 30 8,32 50,5 5,76 0,58 0,38 0,046 0,05

 

На попередню