Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за жовтень 2017 року

Мережа спостережень у жовтні 2017 року складалася із 5-и створів поверхневих питних водозаборів. Якісний стан поверхневих водойм оцінювався за 28 гідрохімічними показниками.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан води у питних водосховищах області знаходився на задовільному рівні. Відбувались негативні зміни якісних характеристик по усіх контрольованих створах за вмістом марганцю, заліза загального, а в річках Ірша і Случ фіксувалось підвищення органічного забруднення води.

У зв'язку із зниженням температури води вміст розчиненого кисню порівняно із вереснем зріс з 8,48-9,92 до 8,48-10,96 мгО2/дм3.

Основні фактори які вплинули на якісний стан води питних водозаборів у жовтні місяці це і надалі відсутність значних опадів, мала водність річок та процеси розкладу синьо-зелених водоростей.

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану води питних водосховищ у порівняльних значеннях:

- з відповідними періодами 2012-2016 років -підвищення вмісту марганцю по усіх контрольованих створах, крім Малинського водосховища на р. Ірша.

- з відповідним місяцем 2016 року-підвищення вмісту заліза по усіх створах та марганцю, крім Малинського водосховища на р. Ірша.

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з вереснем 2017 року:

1. Водосховище «Відсічне» на р. Тетерів, питний водозабір м. Житомира.

Вміст розчиненого у воді кисню зріс з 8,8 до 10,24 мгО2/дм3. Фіксується коливання якісних показників як в одну так і іншу сторони, визначається зниження органічного забруднення води ХСК з 40,32 до 30,46 мгО/дм3, заліза загального з 0,22 до 0,429 мг/дм3 і марганцю з 0,059 до 0,12 мг/дм3.

2. Малинське водосховище на р. Ірша,питний водозабір м. Малина.

Вміст розчиненого кисню зріс з 9,92 до 10,56 мгО2/дм3. Якість води погіршилась, відмічається підвищення органічного забруднення ХСК з 26,66 до 28,56 мгО/дм3, азоту амонійного з 0,17 до 0,29 мг/дм3 та марганцю з 0,08 до 0,16 мг/дм3,заліза загального з 0,286 до 0,308 мг/дм3.

3. Вознянське водосховище на р. Возня, питний водозабір м. Малина.

Вміст розчиненого кисню знизився з 9,28 до 8,48 мгО2/дм3. Фіксується коливання якісних показників як в одну так і іншу сторони. Відмічається ріст вмісту заліза з 0,21 до 0,77 мг/дм3,марганцю з 0,08 до 0,352 мг/дм3 та азоту амонійного з 0,21 до 0,53 мг/дм3 та зниження органічного забруднення води ХСК з 45,7 до 30,6 мгО2/дм3.

4. Іршанське водосховище на р. Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова.

Вміст розчиненого кисню зріс з 9,68 до 9,84 мгО2/дм3.Фіксується підвищення органічного забруднення води ХСК з 28,56 до 34,68 мгО/дм3, марганцю з 0,056 до 0,096 мг/дм3 та заліза загального з 0,264 до 0,304 мг/дм3.

5. Новоград-Волинське водосховище на р. Случ, питний водозабір м. Новоград-Волинський.

Вміст розчиненого кисню зріс з 8,48 до 10,96 мгО2/дм3. Відмічається погіршення якості води за вмістом заліза загально з 0,165 до 0,337 мг/дм3, марганцю з 0,056 до 0,128 мг/дм3 та органічного забруднення води ХСК з 24,19 до 26,11 мгО/дм3.

Інформація про стан води питних водозаборів Житомирської області протягом вересня- жовтня 2017 року

Назва створу

Дата відбору

Темпе-ратура, оС

Фактичні величини основних показників якості води

Розчи-нений кисень, мгО2/ дм3

Кольо-

ровість,

0 ПКШ

Амоній-іон, мг/дм3

ХСК , мг/ дм3

Залізо

заг., мг/дм3

Марга-

нець, мг/дм3

Норматив:

СанПіН № 4630-88 втратили чинність

 

 

 

 

 

 

р.Случ, 203 км, питний в/з  м. Новоград -Волинський

14.09.2017

18

8,48

35

0,23

24,19

0,165

0,056

11.10.2017

10

10,96

40

0,21

26,11

0,337

0,128

р.Тетерів, права притока

р. Дніпро, 259 км, питний в/з м. Житомир

14.09.2017

17

8,8

30

0,22

40,32

0,22

0,059

11.10.2017

10

10,24

40

0,20

30,46

0,429

0,120

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище, питний в/з смт. Нова Борова

13.09.2017

18

9,68

35

0,20

28,56

0,264

0,056

12.10.2017

11

9,84

30

0,25

34,68

0,304

0,096

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла  питний в/з м. Малин

13.09.2017

18

9,92

35

0,17

26,66

0,286

0,08

12.10.2017

11

10,56

30

0,29

28,56

0,308

0,160

р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний в/з  

м. Малин

13.09.2017

19

9,28

35

0,21

45,7

0,21

0,08

12.10.2017

10

8,48

30

0,53

30,6

0,77

0,352

На попередню