Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за листопад 2016 року

Згідно державної Програми моніторингу вод у листопаді проведено дослідження якості води на 7-ми створах поверхневих питних водозаборів та 3-х створах на водних об'єктах рибогосподарського призначення.

За результатами проведених досліджень протягом листопада у воді усіх питних водосховищ визначалось перевищення гранично допустимої концентрації за нормами ДСанПіН № 4630-88 для поверхневих вод водних об’єктів господарсько-питного водокористування за показниками БСК5 (біохімічне споживання кисню) і ХСК (хімічне споживання кисню) та вмістом марганцю - в річці Ірша (Малинське водосховище).

Вміст розчиненого кисню став поступово підвищуватись і становив 10,32-13,76 мг/дм3 при нормі не менше 4,0 мг/дм3.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року коли показник ХСК у питних водосховищах знаходився на рівні від 25,8 до 30,5 мгО/дм3, зараз цей показник складає 24,96 до 45,76 мгО/дм3 (ГДК 15,0 мгО/дм3) , а БСК5 - від 2,56 до 3,04 мгО2/дм3, на даний час – від 2,48 до 4,16 мгО2/дм3 (ГДК 2,26 мгО2/дм3).

В питних водосховищах на річках Случ та Уж показники ХСК та БСК5 знизились, а по інших створах фіксується їх підвищення.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року вміст марганцю знизився по усіх питних водозаборах і лише в Малинському водосховищі на річці Ірша вміст його перевищує гранично допустиму концентрацію в 1,7 раза (0,174 мг/дм3).

Решта показників якості води у створах поверхневих питних водозаборів суттєвих змін не зазнали.

У створах рибогосподарських водних об'єктів ІІ категорії спостерігалось перевищення нормативу за показниками:

р. Тетерів, 175 км, м. Радомишль

ХСК в 2,3 раза при нормі 15,0 мгО/дм3 (35,09 мгО/дм3)

БСК5 в 1,8 раза при нормі 2,26 мгО2/дм3 (4,07 мгО2/дм3)

залізо загальне в 2,2 раза при нормі 0,10 мг/дм3 (0,22 мг/дм3)

марганець в 2,9 раза при нормі 0,01 мг/дм3 (0,029 мг/дм3).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року фіксується коливання показників як в одну так і іншу сторони, а саме, вміст ХСК зріс з зріс з 27,6 до 35,09 мгО/дм3, БСК5 з 2,72 до 4,07 мгО2/дм3, а вміст заліза знизився з 0,48 до 0,22 мг/дм3 , марганцю з 0,053 до 0,029 мг/дм3. Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 13,1 мг/дм3 при нормі не нижче 4,0 мг/дм3.

р. Уборть, 122 км, с. Рудня Хочинська

ХСК в 2,4 раза при нормі 15,0 мгО/дм3 (35,87 мгО/дм3)

БСК5 в 1,4 раза при нормі 2,26 мгО2/дм3 (3,08 мгО2/дм3)

залізо загальне в 7,3 раза при нормі 0,10 мг/дм3 (0,73 мг/дм3)

марганець в 22 раза при нормі 0,01 мг/дм3 (0,22 мг/дм3).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року вміст ХСК зріс з 26,8 до 35,87 мг/дм3, марганцю з 0,18 до 0,22 мг/дм3, а заліза загального знизився з 0,86 до 0,73 мг/дм3, БСК5 з 3,2 до 3,08 мгО2/дм3. Вміст розчиненого кисню зріс з 10,88 до 12,08 мг/дм3 при нормі не нижче 4,0 мг/дм3.

р. Роставиця,71км, смт. Ружин

ХСК в 3,4 раза при нормі 15,0 мгО/дм3 (51,47 мгО/дм3)

БСК5 в 2,2 раза при нормі 2,26 мгО2/дм3 (5,04 мгО2/дм3)

залізо загальне в 3,3 раза при нормі 0,10 мг/дм3 (0,33 мг/дм3)

марганець в 7,0 раз при нормі 0,01 мг/дм3 (0,07 мг/дм3).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року показник ХСК зріс з 32,4 до 51,47 мгО/дм3, БСК5 з 3,18 до 5,04 мгО2/дм3, залізо загальне з 0,29 до 0,33 мг/дм3. марганець з 0,06 до 0,07 мг/дм3, а вміст азоту амонійного знизився з 0,58 до 0,13 мг/дм3. Вміст розчиненого кисню становив 13,68 мг/дм3 при нормі не нижче 4,0 мг/дм3.


з/п
Найменування
 пунктів спостереження
Дата
відбору
проб
Категорія
 якості води за її станом
Фактичні величини показників якості води
Прозо-рість , см Розчин.
кисень
мг/дм³
ХСК
мг/дм³
БСК-5
мг/дм³
Амоній, мг/дм³
 
Залізо
загальне мг/дм³
Мар-
ганець,
 мг/дм³
Фосфати
мг/дм³
  ГДК за СанПиН №4630-88     20 >4 15 2,26 2,56 0,3 0,1 3,5
1.33 р.Случ, 203 км, питний в/з
м.Новоград Волинський
09.11.2016 ІІ-добрі 20 13,17 24,96 2,48 0,13 0,30 0,035 0,11
1.41 р.Уж, права притока р.Прип'ять,172 км питний в/з м.Коростень 10.11.2016 ІІ-добрі 30 10,32 25,54 2,64 0,15 0,30 0,064 0,08
1.44 р.Тетерів, права притока р.Дніпро,259 км, питний в/з м.Житомир 09.11.2016 ІІ-добрі 20 13 45,76 4,16 0,45 0,238 0,041 0,12
1.47 р.Гнилоп'ять, права притока р.Тетерів,59 км,питний в/з м.Бердичів 17.11.2016 ІІ-добрі 27 13,76 45,70 4,12 0,59 0,28 0,064 0,48
1.48 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище,
питний в/з смт.Нова Борова
10.11.2016 ІІ-добрі 30 10,58 36,18 3,75 0,39 0,23 0,035 0,08
1.49 р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла р.Ірша, питний в/з м.Малин 08.11.2016 ІІ-добрі 30 12,8 33,02 3,29 0,42 0,275 0,174 0,05
1.50 р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний водозабір м.Малин в с.Рудня  Городищенська 08.11.2016 ІІ-добрі 25 12,24 37,15 3,95 0,78 0,30 0,064 0,04
  Норматив ГДК для рибогоспо-дарських водойм       6 15,00 2 0,5 0,10 0,01 0,17
1.109 р.Роставиця, ліва притока р.Рось,
71 км, м.Ружин, 2 км нижче моста
17.11.2016 ІІ-добрі 24 13,68 51,47 5,04 0,13 0,33 0,07 0,06
1.39 р.Уборть, права притока р.Прип'ять, 120 км, с.Хочино,гребля, кордон з Білоруссю 10.11.2016 ІІ-добрі 29 12,08 35,87 3,08 0,21 0,73 0,22 0,07
1.45 р.Тетерів,175 км. М. Радомишль,1 км нижче моста вплив ВУВКГ 08.11.2016 ІІ-добрі 30 13,1 35,09 4,07 0,42 0,22 0,029 0,04

На попередню