Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за листопад 2017 року

Мережа спостережень у листопаді 2017 року складалася із 7-ми створів поверхневих питних водозаборів і 3-х створів водних об'єктів рибогосподарського призначення. Якісний стан поверхневих водойм оцінювався за 28 гідрохімічними показниками.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан води у питних водосховищах та водних об'єктах рибогосподарського призначення знаходився на задовільному рівні.

У зв'язку із подальшим зниженням температури повітря і води спостерігається тенденція щодо покращення деяких якісних показників, що є характерним для осіннього періоду року, фіксується зниження органічного забруднення води, разом з тим все ще у поверхневих водах зберігається підвищений вміст марганцю та заліза. Вміст розчиненого кисню порівняно із попереднім дослідженням зріс з 7,04-10,96 до 8,64-12,80 мгО2/дм3.

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану поверхневих вод у порівняльних значеннях:

- з відповідними періодами 2012-2016 років -погіршений стан за вмістом марганцю по усіх водних об'єктах; у річках Уборть, Уж та Тетерів (питний водозабір м.Житомира) – за вмістом заліза загального.

- з відповідним місяцем 2016 року-погіршений стан за вмістом марганцю по усіх водних об'єктах, окрім річки Уборть; у річках Уборть, Уж, Возня, Случ, Тетерів та Ірша (Іршанське водосховище)– за вмістом заліза загального.

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з жовтнем 2017 року:

1. Водосховище «Відсічне» на р. Тетерів, питний водозабір м. Житомира.

Вміст розчиненого у воді кисню зріс з 10,24 до 12,80 мгО2/дм3. Гідрохімічний стан водосховища характеризується як стабільний, фіксується лише ріст органічного забруднення води ХСК з 30,46 до 34,41 мгО/дм3 та зросла кольоровість води з 40 до 50 градусів.

2. Малинське водосховище на р. Ірша,питний водозабір м. Малина.

Вміст розчиненого кисню зріс з 10,56 до 11,84 мгО2/дм3. Фіксується коливання якісних показників як в одну так і іншу сторони. Відмічається ріст марганцю з 0,16 до 0,256 мгО/дм3 та зниження органічного забрудення води ХСК з 28,56 до 25,79 мг/дм3 і заліза з 0,308 до 0,28 мг/дм3.

3. Вознянське водосховище на р. Возня, питний водозабір м. Малина.

Вміст розчиненого кисню стабільний і знаходиться на рівні 8,64 мгО2/дм3. Якість води покращилась, фіксується зниження вмісту марганцю з 0,352 до 0,107 мг/дм3,заліза з 0,77 до 0,352 мг/дм3 решта показників суттєвих змін не зазнає.

4. Іршанське водосховище на р. Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова.

Вміст розчиненого кисню зріс з 9,84 до 10,72 мгО2/дм3. Якісний стан характеризується як стабільний, фіксується зниження органічного забруднення води ХСК з 34,68 до 29,06 мгО/дм3, заліза загального з 0,304 до 0,286 мг/дм3.

5. Новоград-Волинське водосховище на р. Случ, питний водозабір м. Новоград-Волинський.

Вміст розчиненого кисню зріс з 10,96 до 12,56 мгО2/дм3. Гідрохімічний стан Новоград-Волинського водосховища суттєвих змін не зазнає, відмічається лише підвищення органічного забруднення води ХСК з 26,11 до 30,36 мг/дм3 та зросла кольоровість води з 40 до 50 градусів.

6. Бердичівське водосховище на р. Гнилоп'ять, питний водозабір м. Бердичева.

Вміст розчиненого кисню зріс з 8,16 до 11,04 мгО2/дм3. Фіксується коливання якісних показників як в одну так і іншу сторони, відмічається зниження органічного забруднення води ХСК з 59,9 до 40,43 мг/дм3, кольоровість води знизилась з 60 до 35 градусів, разом з тим вміст марганцю зріс з 0,064 до 0,120 мг/дм3, заліза з 0,176 до 0,286 мг/дм3 і азоту амонійного з 0,25 до 0,67 мг/дм3.

7. р. Уж, питний водозабір м. Коростень.

Вміст розчиненого кисню зріс з 7,68 до 11,20 мгО2/дм3. Відмічається зростання вмісту заліза з 0,333 до 0,506 мг/дм3 та зниження вмісту марганцю з 0,192 до 0,144 мг/дм3, решта показників суттєвих змін не зазнає.

Характеристика стану якості води водних об'єктів ІІ категорії рибогосподарського призначення та тенденції щодо його змін порівняно з попереднім кварталом:

1. р. Роставиця, 71 км, смт. Ружин. Вміст розчиненого у воді кисню зріс з 7,32 до 10,72 мгО2/дм3. Якість води покращилась, відмічається зниження органічного забруднення ХСК з 56,16 до 34,05 мг/дм3, марганцю з 0,208 до 0,163 мг/дм3, кольоровість води знизилась з 50 до 35 см.

2. р. Уборть, 122 км, с.Рудня Хочинська, кордон з Білоруссю. Вміст розчиненого кисню зріс з 7,04 до 10,64 мгО2/дм3. Гідрохімічний стан р. Уборть суттєвих змін не зазнає, кольоровість води залишається підвищеною і становить 120 градусів, відмічається зниження органічного забруднення ХСК з 34,99 до 30,87 мгО2/дм3, азоту амонійного з 0,42 до 0,31 мг/дм3 та ріст марганцю з 0,147 до 0,192 мг/дм3 і заліза з 1,368 до 1,824 мг/дм3.

3. р. Тетерів, 175 км, м. Радомишль. Вміст розчиненого кисню зріс з 8,64 до 12,8 мгО2/дм3. Якість води не погіршилась, фіксується зниження органічного забруднення води ХСК з 44,0 до 33,74 мгО2/дм3,решта гідрохімічних показників суттєвих змін не зазнає.

Інформація про стан води питних водозаборів Житомирської області протягом листопада 2017 року

Назва створу

Дата відбору

Темпе-ратура, оС

Фактичні величини основних показників якості води

Розчи-нений кисень, мгО2/ дм3

Кольо-

ровість,

0 ПКШ

Амоній-іон, мг/дм3

ХСК , мг/ дм3

Залізо

заг., мг/дм3

Марга-

нець, мг/дм3

Норматив:

СанПіН № 4630-88 втратили чинність

 

 

 

 

 

 

р.Случ, 203 км, питний в/з  м. Новоград -Волинський

11.10.2017

10

10,96

40

0,21

26,11

0,337

0,128

07.11.2017

8

12,56

50

0,18

30,36

0,346

0,117

р.Тетерів, права притока

р. Дніпро, 259 км, питний в/з м. Житомир

11.10.2017

10

10,24

40

0,20

30,46

0,429

0,120

07.11.2017

8

12,80

50

0,15

34,41

0,396

0,112

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище, питний в/з смт. Нова Борова

12.10.2017

11

9,84

30

0,25

34,68

0,304

0,096

14.11.2017

3

10,72

30

0,26

29,06

0,286

0,104

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла  питний в/з м. Малин

12.10.2017

11

10,56

30

0,29

28,56

0,308

0,160

08.11.2017

7

11,84

30

0,28

25,79

0,28

0,256

р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний в/з  

м. Малин

12.10.2017

10

8,48

30

0,53

30,6

0,77

0,352

08.11.2017

6

8,64

35

0,78

31,74

0,352

0,107

р.Гнилоп'ять, права притока р.Тетерів,59 км, питний в/з  

м. Бердичева

15.08.2017

23

8,16

60

0,25

59,90

0,176

0,064

16.11.2017

4

11,04

35

0,67

40,43

0,286

0,120

р.Уж, права притока р.Прип'ять, 172 км, питний в/з  

м. Коростень

10.08.2017

23

7,68

40

0,15

25,27

0,333

0,192

14.11.2017

4

11,20

30

0,22

25,42

0,506

0,144

р.Уборть, права притока р.Прип'ять, 122 км, питний в/з  

с. Рудня Хочинська, кордон з Білоруссю

10.08.2017

25

7,04

123

0,42

34,99

1,368

0,147

14.11.2017

4

10,64

120

0,31

30,87

1,824

0,192

р.Роставиця, ліва притока р.Рось, 71 км, 

м. Ружин, 2 км нижче міста

15.08.2017

24

7,32

50

0,27

56,16

0,22

0,208

16.11.2017

4

10,72

35

0,37

34,05

0,33

0,163

р.Тетерів, права притока р.Дніпро, 175 км, 

м.Радомишль, 1 км нижче міста

09.11.2017

24

8,64

35

0,42

44,00

0,242

0,104

08.11.2017

7

12,8

30

0,53

33,74

0,248

0,096

На попередню