Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за грудень 2017 року

Мережа спостережень у грудні 2017 року складалася із 5-и створів поверхневих питних водозаборів. Якісний стан поверхневих водойм оцінювався за 28 гідрохімічними показниками.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан води у питних водосховищах знаходився на задовільному рівні з позитивними змінами якісних показників.

Фактори які впливали на якість поверхневої води протягом грудня, це зниження температури води, кількість та інтенсивність опадів. Порівняно з листопадом по усіх створах, крім річки Возня, фіксувалось поступове зниження вмісту марганцю, зниження органічного забруднення - в річках Тетерів, Возня та Ірша та визначався підвищений вміст азотних та фосфатних сполук, що є характерним для цього періоду року.

Вміст розчиненого кисню порівняно з листопадом зріс з 8,64-12,80 до 12,08-13,44 мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3.

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану води питних водосховищ у порівняльних значеннях:

- з відповідним місяцем 2016 року- погіршений стан за вмістом марганцю, крім р.Тетерів (в/з м.Житомира)

- з відповідними періодами 2012-2016 років – погіршений стан за вмістом марганцю та заліза.

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області порівняно з листопадом 2017 року:

1. Новоград-Волинське водосховище на р. Случ, питний водозабір м. Новоград-Волинський.

Вміст розчиненого кисню стабільний і знаходиться на рівні 12,96 мгО2/дм3. Фіксується коливання якісних показників як в одну так і іншу сторони, визначається ріст органічного забруднення ХСК з 30,36 до 36,64 мг/дм3, азоту амонійного з 0,18 до 0,39 мг/дм3 та зниження вмісту марганцю з 0,117 до 0,104 мг/дм3.

2. Водосховище «Відсічне» на р. Тетерів, питний водозабір м. Житомира.

Вміст розчиненого кисню знаходиться на рівні 12,80 мгО2/дм3. Гідрохімічний стан водосховища характеризується як стабільний, фіксується незначне зниження вмісту марганцю з 0,112 до 0,096 мг/дм3, заліза загального з 0,396 до 0,374 мг/дм3, кольоровість води знизилась з 50 до 45 градусів.

3. Іршанське водосховище на р. Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова.

Вміст розчиненого кисню зріс з 10,72 до 12,96 мгО2/дм3. Якісний стан характеризується як стабільний, фіксується зниження органічного забруднення води ХСК з 29,06 до 28,34 мгО/дм3, заліза загального з 0,286 до 0,352 мг/дм3, марганцю з 0,104 до 0,088 мг/дм3.

4. Малинське водосховище на р. Ірша,питний водозабір м. Малина.

Вміст розчиненого кисню зріс з 11,84 до 13,44 мгО2/дм3. Фіксується коливання якісних показників як в одну так і іншу сторони. Відмічається зниження вмісту марганцю з 0,256 до 0,192 мг/дм3 та ріст органічного забруднення води ХСК з 25,79 до 26,31 мгО2/дм3 і заліза загального з 0,28 до 0,319 мг/дм3.

5. Вознянське водосховище на р. Возня, питний водозабір м. Малина.

Вміст розчиненого кисню зріс з 8,64 до 12,08 мгО2/дм3.Якісний стан характеризується як стабільний, фіксується незначне зниження органічного забруднення води ХСК з 31,74 до 30,36 мгО/дм3, азоту амонійного з 0,78 до 0,36 мг/дм3, решта показників суттєвих змін не зазнає.

Інформація про стан води питних водозаборів Житомирської області протягом листопада- грудня 2017 року

Назва створу

Дата відбору

Темпе-ратура, оС

Фактичні величини основних показників якості води

Розчи-нений кисень, мгО2/ дм3

Кольо-

ровість,

0 ПКШ

Амоній-іон, мг/дм3

ХСК , мг/ дм3

Залізо

заг., мг/дм3

Марга-

нець, мг/дм3

Норматив:

СанПіН № 4630-88 втратили чинність

 

 

 

 

 

 

р.Случ, 203 км, питний в/з  м. Новоград -Волинський

07.11.2017

8

12,56

50

0,18

30,36

0,346

0,117

07.12.2017

1

12,96

50

0,39

36,64

0,385

0,104

р.Тетерів, права притока

р. Дніпро, 259 км, питний в/з м. Житомир

07.11.2017

8

12,80

50

0,15

34,41

0,396

0,112

07.12.2017

1

13,04

45

0,56

34,81

0,374

0,096

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище, питний в/з смт. Нова Борова

14.11.2017

3

10,72

30

0,26

29,06

0,286

0,104

13.12.2017

1

12,96

35

0,20

28,34

0,352

0,088

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла  питний в/з м. Малин

08.11.2017

7

11,84

30

0,28

25,79

0,28

0,256

13.12.2017

0

13,44

35

0,22

26,31

0,319

0,192

р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний в/з  

м. Малин

08.11.2017

6

8,64

35

0,78

31,74

0,352

0,107

13.12.2017

0

12,08

35

0,36

30,36

0,33

0,120

На попередню