Характеристика стану поверхневих вод басейну
Дніпра у межах Житомирської області
за І квартал 2017 року

Спостереження за зміною якості води за гідрохімічними показниками обласним управлінням водних ресурсів проводяться на 7 водних об'єктах, що використовуються як джерела питного водопостачання і 3-х водних об'єктах рибогосподарського призначення. Крім цього, з метою здійснення контролю за якісним станом поверхневих вод річок Хомора та Случ облводресурсів проведено додатковий моніторинг.

Всього у І кварталі 2017 року відібрано 25 проб та виконано 670 вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих вод.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан поверхневих питних водозаборів у І кварталі 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року істотно не змінився. І надалі фіксується перевищення концентрацій показників ХСК (хімічне споживання кисню) в 1,6-2,5 раза та БСК5 (біохімічне споживання кисню) в 1,2-1,6 раза по усіх створах, а також підвищений вміст марганцю, крім Іршанського водосховища та заліза загального в річках Уж, Возня та Случ.

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області та тенденції щодо їх змін порівняно з аналогічним періодом минулого року:

1. Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира. Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 10,48-14,40 мгО/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3. Якість стан поверхневої води в р.Тетерів характеризується як стабільний, фіксується незначне зниження показника ХСК з 28,8 до 27,4 мгО/дм3 (ГДК 15,0 мгО/дм3), БСК5 з 2,88 до 2,72 мгО2/дм3 (ГДК 2,26 мгО2/дм3), заліза з 0,35 до 0,27 мг/дм3 (ГДК 0,3 мг/дм3) та ріст марганцю з 0,107 до 0,142 мг/дм3 (ГДК 0,1 мг/дм3).

2. Малинське водосховище на р.Ірша, питний водозабір м. Малина. Вміст розчиненого у воді кисню становив 13,52-15,84 мгО2/дм3. Якісний стан р. Ірша не погіршився, фіксується зниження показників ХСК з 28,8 до 26,1 мгО/дм3 , БСК5 з 2,83 до 2,64 мгО2/дм3 та марганцю з 0,675 до 0,389 мг/дм3. Решта показників суттєвих змін не зазнають.

3. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина. Вміст розчиненого кисню становив 9,6-12,64 мгО2/дм3. Якісний стан води не погіршився. За середніми значеннями показник ХСК знизився з 31,7 до 24,6 мгО/дм3 (ГДК 15,0 мгО/дм3), БСК5 з 3,17 до 2,56 мгО2/дм3 (ГДК 2,26 мгО2/дм3). Спостерігається незначне підвищення вмісту марганцю з 0,144 до 0,151 мг/дм3 (ГДК 0,1 мг/дм3) та заліза з 0,31 до 0,47 мг/дм3 (ГДК 0,3 мг/дм3).

4. Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт.Іршанськ. Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 10,72-15,76 мгО2/дм3. Якість води в Іршанському водосховищі покращилась, фіксується зниження показників ХСК з 31,5 до 28,5 мгО/дм3 (ГДК 15,0 мгО/дм3) і БСК5 з 3,03 до 2,72 мгО2/дм3 (ГДК 2,26 мгО2/дм3), заліза з 0,24 до 0,17 мг/дм3 (ГДК 0,3 мг/дм3) і марганцю з 0,071 до 0,047 мг/дм3 (ГДК 0,1 мгО/дм3).

5. Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Нов.-Волинський. Вміст розчиненого кисню становив 11,2-12,96 мг/дм3. Якість стан питного водозабору на р.Случ характеризується як стабільний, фіксується покращення якості води за показниками ХСК з 28,1 до 27,3 мг/дм3 (ГДК 15,0 мг/дм3), БСК5 з 2,85 до 2,77 мгО2/дм3 (ГДК 2,26 мгО2/дм3), марганцю з 0,179 до 0,147 мг/дм3 (ГДК 0,1 мг/дм3) та заліза з 0,46 до 0,39 мг/дм3 (ГДК 0,3 мг/дм3).

6. Бердичівське водосховище на р. Гнилоп'ять, питний водозабір м. Бердичева. Вміст розчиненого кисню становив 11,44 мгО2/дм3. За результатами аналізів фіксується коливання якісних показників як в одну та іншу сторони, показник ХСК зріс з 33,3 до 37,9 мгО/дм3 (ГДК 15,0 мгО/дм3), марганець з 0,348 до 0,384 мг/дм3 (ГДК 0,1 мг/дм3), а вміст заліза знизився з 0,26 до 0,19 мг/дм3 (ГДК 0,3 мг/дм3). Решта показників суттєвих змін не зазнають.

7. р. Уж, питний водозабір м. Коростень. Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 11,76 мгО2/дм3. Якісний стан р. Уж характеризується як стабільний, фіксується незначне зниження ХСК з 27,6 до 26,7 мгО/дм3 (ГДК 15,0 мгО/дм3), БСК5 знаходиться у межах минулорічних значень 2,56 мгО2/дм3 (ГДК 2,26 мгО2/дм3). Простежується підвищення заліза з 0,82 до 0,98 мг/дм3 (ГДК 0,3 мг/дм3) та марганцю з 0,284 до 0,32 мг/дм3 (ГДК 0,1 мг/дм3).

Характеристика стану якості води водних об'єктів ІІ категорії рибогосподарського призначення та тенденції щодо його змін порівняно з аналогічним періодом минулого року:

р. Тетерів, 175 км, м. Радомишль. Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 13,04 мгО2/дм3. За результатами гідрохімічних аналізів фіксується зниження показників ХСК з 32,0 до 29,8 мгО/дм3 (ГДК 15,0 мгО/дм3), БСК5 з 3,04 до 2,72 мгО2/дм3 (ГДК 2,26 мгО2/дм3) заліза з 0,31 до 0,25 мг/дм3 (ГДК 0,1 мг/дм3), марганцю з 0,119 до 0,248 мг/дм3 (ГДК 0,01 мг/дм3).

р. Уборть, 122 км, с. Рудня Хочинська, кордон з Білоруссю. Вміст розчиненого кисню становив 10,80 мгО2/дм3. За результатами аналізів фіксується коливання показників як в одну так і іншу сторони, показник ХСК зріс з 31,3 до 36,2 мгО/дм3 (ГДК 15,0 мгО/дм3), залізо з 1,4 до 2,29 мг/дм3 (ГДК 0,1 мг/дм3), а вміст марганцю знизився з 0,3 до 0,046 мг/дм3 (ГДК 0,01 мг/дм3).

р. Роставиця, 71 км, смт. Ружин. Вміст розчиненого кисню становив 10,40 мгО2/дм3. За результатами аналізів фіксується коливання якісних показників як в одну та іншу сторони, показник ХСК зріс з 31,5 до 35,8 мгО/дм3 (ГДК 15,0 мгО/дм3), БСК5 з 3,20 до 3,64 мгО2/дм3 (ГДК 2,26 мгО2/дм3), марганець з 0,174 до 0,20 мг/дм3 (ГДК 0,01 мг/дм3), а вміст заліза загального знизився з 0,24 до 0,15 мг/дм3 (ГДК 0,1мг/дм3) та азоту амонійного з 0,53 до 0,25 мг/дм3 (ГДК 0,5 мг/дм3).

На попередню