Узагальнений бюлетень про стан поверхневих вод
Житомирської області
за І квартал 2018 року

Обласним управлінням водних ресурсів забезпечено моніторинг якості поверхневих вод на 7 водосховищах, які є джерелами питного водопостачання та 3-х водних об'єктах рибогосподарського призначення. Крім цього проводились додаткові дослідження у надзвичайних ситуаціях річок Хомора та Случ.

У І кварталі 2018 року забезпечено виконання планових показників Програми державного моніторингу поверхневих вод, затвердженої наказом Держводагентства України від 11.01.2018 № 6 у повному обсязі та виконано 905 аналізів, з яких:

1. За програмою державного моніторингу поверхневих вод:

- для визначення якості води за гідрохімічними показниками відібрано 20 проб і виконано 560 аналізів;

- для визначення якості води за радіологічними показниками відібрано 6 проб;

2. Додаткові дослідження у надзвичайних ситуаціях:

- відібрано проб води та проведені гідрохімічні дослідження – 15 проб і виконано – 345 аналізів.

Звіти та узагальнена інформація про гідрохімічний стан водних ресурсів області в установленому порядку надаються:

- Держводагентству України;

- Дніпровському басейновому управлінню водних ресурсів та Басейновому управлінню водних ресурсів річки Рось згідно з підписаними порядками взаємодії;

-Житомирській обласній державній адміністрації;

- Управлінню екології та природних ресурсів Житомирської ОДА;

- Органам виконавчої влади на місцях для прийняття відповідних рішень щодо покращення якісного стану поверхневих вод.

Проведено наповнення програмної системи «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України» результатами гідрохімічних вимірювань якісного стану поверхневих вод Житомирської області.

Характеристика гідрохімічного стану поверхневих вод

Результати гідрохімічних досліджень дають змогу виділити основні фактори, які вплинули на якісний стан води питних водосховищ області та водних об'єктів рибогосподарського призначення у І кварталі 2018 року, а саме:

- коливання температурного фону повітря і води у межах зимово-весняних значень;

- на кінець лютого товщина льодового покриву становила від 9 до 23 см, а висота снігового покриву від 15 до 25 см;

- послаблення та руйнування льодового покриву та початок весняного водопілля у кінці першої на початку другої декади березня;

- різке похолодання в середині другої декади березня та відновлення льодових явищ у вигляді заберегів і шуги.

Така гідрологічна та метеорологічна ситуація, у повній мірі, не сприяла процесам проходження і закінчення самоочищення води, разом з тим середні значення показників, які характеризують органічне забруднення води ХСК та БСК5 та вміст марганцю порівняно з І кварталом 2017 року у суббасейні середнього Дніпра мали нижчу межу зафіксованих значень. В суббасейні Прип'яті в річках Уж та Уборть, водозбірні басейни яких заболочені, фіксувалось зростання кольоровості води відповідно до 90 та 195 градусів та вмісту заліза загального, а в річці Уборть фіксувалось зростання вмісту марганцю з 0,046 до 0,27 мг/дм3.

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якісного стану води питних водосховищ у порівняльних значеннях:

- з 2013-2017 роками – погіршений якісний стан води за вмістом заліза загального і марганцю в річках Случ, Возня та Ірша (Малинське водосховище).

- з відповідним кварталом 2017 року - ріст заліза загального в річках Ірша, Гнилоп'ять, Роставиця, Тетерів, м. Радомишль та річці Уж.

Вміст розчиненого у воді кисню в поверхневих водах суббасейну Прип'яті знаходився на рівні 12,32-14,00 мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3.

Характеристика якісного стану водних об'єктів у суббасейні Прип'яті порівняно з І кварталом 2017 року:

1. Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський.

Якісний стан не погіршився, відмічається зниження вмісту марганцю з 0,147 до 0,138 мг/дм3, органічного забруднення ХСК з 27,3 до 25,7 мгО/дм3.

2.р. Уж, питний водозабір м. Коростень.

Якісний стан погіршився, кольоровість води зросла з 35 до 90 градусів та відповідно підвищився вміст заліза загального з 0,98 до 1,596 мг/дм3, а також фіксується ріст органічного забруднення ХСК з 26,7 до 34,27 мгО/дм3.

3. р. Уборть,122 км,с. Рудня Хочинська, кордон з Білоруссю.

Якісний стан погіршився, кольоровість води зросла з 80 до 195 градусів та відповідно підвищився вміст марганцю 0,046 до 0,27 мг/дм3, а також фіксується ріст органічного забруднення ХСК з 36,2 до 40,32 мгО/дм3. Вміст заліза загального дещо знизився з 2,29 до 2,05 мг/дм3.

Вміст розчиненого у воді кисню в поверхневих водах суббасейну середнього Дніпра знаходився на рівні 11,73-14,96 мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3.

Характеристика якісного стану водних об'єктів у суббасейні середнього Дніпра в межах Житомирської області порівняно з І кварталом 2017 року:

1.Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира.

Якість води не погіршилась, фіксується зниження вмісту марганцю з 0,142 до 0,074 мг/дм3, органічного забруднення ХСК з 27,4 до 26,4 мгО/дм3 та вмісту заліза з 0,27 до 0,25 мг/дм3.

2.Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт.Нова Борова.

Якісний стан не погіршений, фіксується зниження органічного забруднення ХСК з 28,5 до 25,5 мгО/дм3, азоту амонійного з 0,25 до 0,15 мг/дм3 та ріст марганцю з 0,047 до 0,075 мг/дм3.

3.Малинське водосховище на р.Ірша, питний водозабір м. Малина.

Якісний стан питного водосховища характеризується як стабільний, фіксується зниження вмісту марганцю з 0,389 до 0,275 мг/дм3, органічного забруднення ХСК з 26,1 до 24,4 мгО/дм3 та ріст вмісту заліза з 0,27 до 0,44 мг/дм3.

4. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина.

Фіксується зниження вмісту марганцю з 0,151 до 0,142 мг/дм3 та ріст органічного забруднення ХСК з 24,6 до 26,2 мгО/дм3 і заліза загального з 0,47 до 0,57 мг/дм3.

5. Бердичівське водосховище на р. Гнилоп'ять, питний водозабір м. Бердичева.

Якісний стан покращився, фіксується зниження вмісту марганцю з 0,384 до 0,10 мг/дм3, азоту амонійного з 0,78 до 0,37 мг/дм3, решта показників суттєвих змін не зазнають.

6. р. Роставиця, 71 км, смт.Ружин.

Якість води не погіршилась, фіксується зниження вмісту марганцю з 0,20 до 0,07 мг/дм3, органічного забруднення ХСК з 35,8 до 31,9 мгО/дм3 та ріст вмісту заліза загального з 0,15 до 0,209 мг/дм3.

7. р.Тетерів, 175 км, м. Радомишль.

Якісний стан не погіршився, відмічається зниження вмісту марганцю з 0,248 до 0,165 мг/дм3, органічного забруднення ХСК з 29,8 до 26,8 мгО/дм3 , азоту амонійного з 0,50 до 0,27 мг/дм3 та ріст заліза загального з 0,25 до 0,352 мг/дм3.

Інформація про стан води питних водозаборів Житомирської області за І квартал 2017- 2018 років

Суббасейн Прип'яті

Назва створу

Дата відбору

Темпе-ратура, оС

Фактичні величини основних показників якості води

Розчи-нений кисень, мгО2/
дм3

Кольо-

ровість,

0 ПКШ

Амоній-іон, мг/дм3

ХСК , мг/ дм3

Залізо

заг., мг/дм3

Марга-

нець, мг/дм3

Норматив:

СанПіН № 4630-88

втратили чинність

 

 

 

 

 

 

р.Случ, 203 км, питний в/з  м.Новоград -Волинський

середнє за

І кв.2017

1

12,27

38

0,46

27,3

0,39

0,147

середнє за І кв.2018

0

12,65

47

0,61

25,7

0,40

0,138

р.Уж, права притока р.Прип'ять,172 км питний в/з м.Коростень

14.02.2017

2

11,76

35

0,36

26,7

0,98

0,32

08.02.2018

0

14,0

90

0,32

34,27

1,596

0,26

Рибогосподарські водойми

 

 

 

 

 

 

 

 

р.Уборть, права притока р.Прип'ять, 120 км, с.Хочино,гребля, кордон з Білоруссю

14.02.2017

2

10,8

80

0,50

36,2

2,29

0,046

08.02.2018

0

12,32

195

0,20

40,32

2,05

0,27

Суббасейн середнього Дніпра:

Назва створу

Дата відбору

Темпе-ратура, оС

Фактичні величини основних показників якості води

Розчи-нений кисень, мгО2/
дм3

Кольо-

ровість,

0 ПКШ

Амоній-іон, мг/дм3

ХСК , мг/ дм3

Залізо

заг., мг/дм3

Марга-

нець, мг/дм3

р.Тетерів, права притока р.Дніпро, 259 км, питний в/з м. Житомир

середнє за

І кв.2017

2

12,64

35

0,55

27,4

0,27

0,142

середнє за І кв.2018

0

12,83

35

0,55

26,4

0,25

0,074

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 93 км,Іршанське водосховище, питний в/з смт. Нова Борова

середнє за

І кв.2017

2

13,28

30

0,25

28,5

0,17

0,047

середнє за І кв.2018

0

13,76

30

0,15

25,5

0,26

0,075

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів, 31 км від гирла  питний в/з м. Малин

середнє за

І кв.2017

2

14,91

30

0,28

26,1

0,27

0,389

середнє за І кв.2018

0

13,76

32

0,27

24,4

0,44

0,275

р.Возня, права притока р.Ірша,8 км, питний в/з 

м. Малин

середнє за

І кв.2017

2

11,04

32

0,22

24,6

0,47

0,151

середнє за І кв.2018

0

11,73

32

0,20

26,20

0,57

0,142

р.Гнилоп'ять, права притока р.Тетерів,59 км,питний в/з м.Бердичів

 

16.02.2017

2

11,44

35

0,78

37,90

0,19

0,384

13.02.2018

0

14,48

35

0,37

36,18

0,23

0,10

Рибогосподарські водойми

 

 

 

 

 

 

 

 

р. Роставиця, ліва притока р.Рось, 71 км, м.Ружин, 2 км нижче міста

14.02.2017

2

10,80

30

0,25

35,8

0,15

0,20

13.02.2018

0

14,96

35

0,27

31,90

0,209

0,07

р.Тетерів,175км,

м. Радомишль,1 км нижче міста вплив ВУВКГ

07.02.2017

2

13,04

30

0,50

29,8

0,25

0,248

06.02.2018

0

13,84

35

0,27

26,80

0,352

0,165

На попередню