Характеристика стану поверхневих вод басейну

Дніпра у межах Житомирської області

за 2 квартал 2016 року

           Спостереження за зміною якості води за гідрохімічними показниками обласним управлінням водних ресурсів проводяться на 7 водних об'єктах, що використовуються як джерела питного водопостачання та 3-х водних об'єктах рибогосподарського призначення.

           Всього у ІІ кварталі 2016 року відібрано 20 проб та виконано 560 вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих вод згідно Програми моніторингу поверхневих вод.

            За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан поверхневих питних водозаборів у ІІ кварталі 2016 року мав незначні сезонні зміни та сезонні коливання якісних показників, які в цілому відповідали нормативним значенням, і надалі фіксувалось підвищення концентрацій показників ХСК (хімічне споживання кисню) та БСК5 (біохімічне споживання кисню) по усіх створах, які характеризують органічне забруднення води, а також підвищений вміст заліза загального та марганцю по усіх створах крім питного водозабору м.Житомира та Бердичева.

         Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області та тенденції щодо їх змін порівняно з аналогічним періодом минулого року:

      1.Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира. Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні від 8,0 до 11,28 мг/дм³ при нормі не нижче 4,0 мг/дм³. За результатами аналізів фіксувалось незначне погіршення показників, а саме ХСК зріс з 27,4 до 29,6 мгО/дм³ (ГДК 15,0 мгО/дм³), БСК5 з 2,67 до 2,80 мгО2/дм³ (ГДК 2,26 мгО2/дм³), залізо загальне з 0,24 до 0,31 мг/дм³ (ГДК 0,3 мг/дм³), марганець з 0,073 до 0,087 мг/дм³ (ГДК 0,1 мг/дм³).

      2.Малинське водосховище на р.Ірша,питний водозабір м. Малина. Вміст розчиненого у воді кисню знаходився на рівні від 9,28 до 12,88 мг/дм³. Спостерігається коливання гідрохімічних показників як в одну так і іншу сторони, показник ХСК знизився з 29,4 до 26,4 мгО/дм³ (ГДК 15,0 мгО/дм³), БСК5 з 2,79 до 2,58 мгО2/дм³ ( ГДК 2,26 мгО2/дм³ ), а марганець зріс з 0,583 до 0,708 мг/дм³ (ГДК 0,1 мг/дм³ ) і залізо з 0,3 до 0,41 мг/дм³ (ГДК 0,3 мг/дм³).

      3. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м. Малина. Вміст розчиненого кисню становив 8,16-12,48 мг/дм³. Якісний стан води порівняно з аналогічним періодом минулого року суттєво не змінився, спостерігається ріст марганцю з 0,151 до 0,177 мг/дм³ (ГДК 0,1 мг/дм³), заліза з 0,56 до 0,89 мг/дм³ (ГДК 0,3 мг/дм³) та зниження ХСК з 30,7 до 28,7 мг/дм³ (ГДК 15,0 мг/дм³) і БСК5 з 2,85 до 2,75 мг/дм³ (ГДК 2,26 мг/дм³).

     4.Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт.Іршанськ. Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні від 8,56 до 11,92 мг/дм³. Фіксується коливання показників як в одну так і іншу сторони, а саме показник ХСК знизився з 29,4 до 27,1 мгО/дм³ (ГДК 15,0 мгО/дм³), БСК5 з 2,72 до 2,64 мгО2/дм³ (ГДК 2,26 мгО2/дм³), а залізо загальне зросло з 0,26 до 0,31 мг/дм³, марганець з 0,105 до 0,184 мг/дм³ (ГДК 0,1 мг/дм³).

       5.Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Нов.-Волинський. Вміст розчиненого кисню становив 7,36-11,04 мг/дм³. За результатами аналізів якісний стан річки Случ не погіршився, гідрохімічні показники залишаються на рівні попереднього року, а саме ХСК від 25,8 до 29,66 ( в 1,7-2,0 ГДК ), БСК5 від 2,88 до 3,0 (1,2-1,3 ГДК), залізо загальне від 0,3 до 0,4 мг/дм³ (в 1,3 ГДК ), марганець від 0,075 до 0,162 мг/дм³ (в 1,6 ГДК).

          6. Бердичівське водосховище на р. Гнилоп'ять, питний водозабір м. Бердичева.

Якісний стан питного водосховища погіршився. Вміст розчиненого кисню становив 8,24 мг/дм³, фіксувалось підвищення показників ХСК з 28,6 до 41,8 мг/дм³ (ГДК 15,0 мг/дм³), БСК5 з 2,56 до 3,68 (ГДК 0,1 мг/дм³) і азоту амонійного з 0,18 до 0,64 мг/дм³ (ГДК 2,56 мг/дм³). Серед питних водозаборів це найгірші показники.

       7. р. Уж, питний водозабір м. Коростень. Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 8,16 мг/дм³. За результатами аналізів фіксувалось коливання показників як в одну так і іншу сторони, а саме показник ХСК зріс з 26,7 до 27,2 мг/дм³ (ГДК 15,0 мг/дм³), азот амонійний з 0,29 до 0,31 мг/дм³ (ГДК 2,56 мг/дм³), залізо загальне з 0,54 до 1,05 мг/дм³, а марганець знизився з 0,16 до 0,116 мг/дм³ (ГДК 0,1 мг/дм³).

       Характеристика стану якості води водних об'єктів ІІ категорії рибогосподарського призначення та тенденції щодо його змін порівняно з аналогічним періодом минулого року:

        р.Тетерів, 175 км, м. Радомишль. Вміст розчиненого кисню становив 11,92 мг/дм³. За результатами гідрохімічних аналізів фіксувалось підвищення показників ХСК з 26,7 до 33,2 мг/дм³ (ГДК 15,0 мг/дм³), БСК5 з 2,72 до 3,2 (ГДК 0,1 мг/дм³) та фосфатів з 0,18 до 0,29 мг/дм³ (ГДК 0,17 мг/дм³).

        р. Уборть,122 км,с. Рудня Хочинська, кордон з Білоруссю. Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 8,08 мг/дм³. Якість води суттєво не змінилась, спостерігалось коливання показників як в одну так і іншу сторони, показник ХСК зріс з 32,4 до 34,6 мг/дм³ (ГДК 15,0 мг/дм³) і заліза з 0,91 до 1,3 мг/дм³ (ГДК 0,1 мг/дм³), марганець знизився з 0,07 до 0,046 мг/дм³ та БСК5 з 2,96 до 2,8 мг/дм³.

       р.Роставиця,71км, смт.Ружин. Вміст розчиненого кисню становив 10,96 мг/дм³. За результатами аналізів якість води у даному створі погіршилась, показник ХСК зріс з 26,4 до 38,8 мг/дм³ (ГДК 15,0 мг/дм³), БСК5 з 2,71 до 3,52 (ГДК 0,1 мг/дм³), азот амонійний з 0,19 до 0,41 мг/дм³ і залізо з 0,23 до 0,39 мг/дм³ (ГДК 0,1 мг/дм³).

     19.04.2016 року у зв'язку з екологічною ситуацією, що склалась на території Баранівського району пов'язаною із забрудненням невідомою речовиною річок Хомора та Случ , що спричинило масову загибель живих організмів, риби та раків Управлінням ДСНС Житомирської облдержадміністрації оголошено надзвичайну ситуацію природного характеру об’єктового рівня за кодом 10736 – НС.

       З метою здійснення контролю за якісним станом поверхневих вод річок Хомора та Случ від кордону Хмельницької області до м.Новоград-Волинський облводресурсів у ІІ кварталі 2016 року проведено додатковий моніторинг на 6-ти створах, всього відібрано 28 проб та виконано 674 вимірювання показників гідрохімічного складу поверхневих вод.

      22 червня 2016 року порівняно з попереднім дослідженням (01.06.2016р.) у контрольованих створах на річці Хомора якість води погіршилась, температура поверхневої води зросла від +21 до +25ºС.

         Створ №1, р. Хомора, 7 км від гирла (межа Житомирської і Хмельницької областей):

- розчинений кисень знизився з 3,20 до 2,24 мг/дм³ при нормі не менше 4,0 мг/дм³;

- прозорість знизилась з 27 до 24 см при нормі не менше 20 см;

- ХСК зріс 32,14 до 57,9 мгО/дм³ при нормі 15,0 мг/дм³ (в 2,1-3,9 ГДК);

- БСК5 зріс з 4,88 -6,05 мгО2/ дм³ при нормі 2,26 мгО2/ дм³ в (2,2-2,7 ГДК);

- залізо загальне зросло з 0,475 до 0,557 мг/дм³ при нормі 0,3 мг/дм³ (в 1,6-1,9 ГДК) ;

- марганець зріс з 0,325 до 0,997 мг/дм³ при нормі 0,1 мг/дм³ (в 3,3-10,0 ГДК).

- азот амонійний зріс з 0,9 до 3,2 мг/дм³ при нормі 2,56 мг/дм³ (в 1,3 ГДК).

         Створ №2, р. Хомора, 4 км, смт. Першотравенськ:

- розчинений кисень знизився з 3,84 до 1,76 мг/дм³, що нижче норми;

- прозорість підвищилась з 24 до 26 см, що у межах норми;

- ХСК зріс з 34,61 до 50,01 мгО/дм³ (в 2,3- 3,3 ГДК);

- БСК5 зріс з 5,04 до 5,64 мгО2/ дм³ (в 2,2-2,5 ГДК);

- залізо загальне зросло з 0,400 до 0,571 мг/дм³ (в 1,3-1,9 ГДК);

- марганець зріс з 0,162 до 0,585 мг/дм³ (в 1,6-5,9 ГДК).

- азот амонійний зріс з 0,83 до 3,02 мг/дм³ при нормі 2,56 мг/дм³ (в 1,2 ГДК).

Запах поверхневої води в річці Хомора знизився з 3 до 2 балів при нормі 2 бали.

     За результатами додаткових спостережень проведених у період з 19.04. по 22.06.2016 року якість води в р.Случ у створі питного водозабору м.Новоград-Волинський не погіршилась, гідрохімічні показники знаходились у межах середньорічних значень.

На попередню