Характеристика стану поверхневих вод басейну

Дніпра у межах Житомирської області

за ІІІ квартал 2016 року

Спостереження за зміною якості води за гідрохімічними показниками обласним управлінням водних ресурсів проводяться на 7 водних об'єктах, що використовуються як джерела питного водопостачання і 3-х водних об'єктах рибогосподарського призначення. Крім цього, з метою здійснення контролю за якісним станом поверхневих вод річок Хомора та Случ від кордону Хмельницької області до м.Новоград-Волинський облводресурсів проведено додатковий моніторинг.

Всього у ІІІ кварталі 2016 року відібрано 20 проб та виконано 560 вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих вод згідно Програми моніторингу поверхневих вод та проведено додатковий моніторинг на 5-ти створах, всього відібрано 10 проб та виконано 230 вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих вод річок Хомора та Случ.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан поверхневих питних водозаборів у ІІІ кварталі 2016 року знаходився на задовільному рівні. У зв'язку із високим температурним режимом повітря та води, масовим «цвітінням» води у питних водосховищах та основних водотоках області у серпні-вересні фіксувалось збільшення органічного забруднення та марганцю в р.Ірша (Малинське водосховище). Така ж ситуація була характерна і для аналогічного періоду минулого року.

Максимальне органічне забруднення визначалось у Вознянському та Бердичівському водосховищах, а мінімальне - в Іршанському водосховищі, на р.Ірша.

Характеристика стану якості води у розрізі питних водосховищ Житомирської області за ІІІ квартал 2016 року та тенденції щодо їх змін порівняно з аналогічним періодом минулого року:

1. Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира. Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні від 9,97 до 10,8 мг/дм³ при нормі не нижче 4,0 мг/дм³. За результатами аналізів зросли показники ХСК з 35,7 до 42,9 мгО/дм³ (ГДК 15,0 мгО/дм³), БСК5 з 3,36 до 3,91 мгО2/дм³ (ГДК 2,26 мгО2/дм³), решта гідрохімічних показників знаходиться у межах нормативно-граничних значень.

2. Малинське водосховище на р.Ірша, питний водозабір м.Малина. Вміст розчиненого у воді кисню знаходився на рівні від 8,32 до 9,44 мг/дм³. Зросли показники ХСК з 30,4 до 31,97 мгО/дм³ (ГДК 15,0 мгО/дм³), БСК5 з 2,91 до 3,06 мгО2/дм³ (ГДК 2,26 мгО2/дм³ ), марганець з 0,29 до 0,669 мг/дм³ (ГДК 0,1 мг/дм³).

3. Вознянське водосховище на р.Возня, питний водозабір м.Малина. Вміст розчиненого кисню становив 8,56-10,4 мг/дм³. Фіксується коливання показників як в одну так і іншу сторони. Зросли показники ХСК з 37,2 до 54,3 мгО/дм³ (ГДК15,0 мгО/дм³), БСК5 з 3,52 до 5,12 мгО2/дм³ (ГДК 2,26 мгО2/дм³ ), а марганець знизився з 0,953 до 0,114 мг/дм³ (ГДК 0,1 мг/дм³), залізо з 0,82 до 0,44 мг/дм³ (ГДК 0,3 мг/дм³).

З 16.10.2014 року водозабір на р.Возня законсервований, водопостачання м.Малина здійснюється лише з Малинського водосховища на р.Ірша.

4. Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт.Іршанськ. Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні від 8,8 до 9,04 мг/дм³. Якісний стан Іршанського водосховища характеризується як стабільний, показник ХСК знизився з 31,7 до 28,3 мгО/дм³ (ГДК15,0 мгО/дм³), БСК5 з 3,01 до 2,77 мгО2/дм³ (ГДК 2,26 мгО2/дм³ ), решта гідрохімічних показників знаходиться у межах нормативно-граничних значень.

5. Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Нов.-Волинський. Вміст розчиненого кисню становив 6,64-7,44 мг/дм³. Якісний стан р.Случ характеризується як стабільний, показник ХСК знаходився на рівні 27,26-31,47 мгО/дм³ (ГДК15,0 мгО/дм³), БСК5 – 2,66 до 3,28 мгО2/дм³ (ГДК 2,26 мгО2/дм³ ), що на рівні середніх минулорічних значень, решта гідрохімічних показників знаходиться у межах норми.

6. Бердичівське водосховище на р.Гнилоп'ять, питний водозабір м.Бердичева.

Якісний стан води питного водосховища погіршився. Вміст розчиненого кисню становив 6,4 мг/дм³, кольоровість води при фонових значеннях 30-35 градусів підвищилась до 65 градусів, а прозорість знизилась до 17 см при нормі не нижче 20 см. Зросли показники ХСК з 26,4 до 51,74 мг/дм³ (ГДК 15,0 мг/дм³), БСК5 з 2,56 до 4,98 (ГДК 0,1 мг/дм³).

7. р.Уж, питний водозабір м.Коростень. Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 7,84 мг/дм³. Також зросли показники ХСК з 26,7 до 31,1 мг/дм³ (ГДК 15,0 мг/дм³), БСК5 з 2,56 до 2,82 (ГДК 0,1 мг/дм³), марганець з 0,058 до 0,088 мг/дм³ (ГДК 0,1 мг/дм³).

Характеристика стану якості води водних об'єктів ІІ категорії рибогосподарського призначення та тенденції щодо його змін порівняно з аналогічним періодом минулого року:

р.Тетерів, 175 км, м.Радомишль. Вміст розчиненого кисню становив 8,08 мг/дм³, кольоровість води при фонових значеннях 30-35 градусів підвищилась до 55 градусів, а прозорість знизилась до 10 см при нормі не нижче 20 см. Фіксувалось погіршення якості поверхневої води, зросли показники ХСК з 28,8 до 65,1 мг/дм³ (ГДК 15,0 мг/дм³), БСК5 з 2,72 до 7,12 (ГДК 2,26 мг/дм³), марганець з 0,08 до 0,12 мг/дм³ (ГДК 0,01 мг/дм³), фосфати з 0,12 до 0,318 мг/дм³ (ГДК 0,17 мг/дм³), а залізо знизилось з 0,36 до 0,238 мг/дм³ (ГДК 0,1 мг/дм³).

р.Уборть, 122 км, с.Рудня Хочинська, кордон з Білоруссю. Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 8,0 мг/дм³. Якісний стан води в р.Убрть характеризується як стабільний, спостерігався незначний ріст ХСК з 34,3 до 35,0 мг/дм³ (ГДК 15,0 мг/дм³), заліза з 0,34 до 0,734 мг/дм³ (ГДК 0,1 мг/дм³) та марганцю з 0,07 до 0,228 мг/дм³ (ГДК 0,01 мг/дм³) та зниження БСК5 з 3,04 до 2,95 (ГДК 2,26 мг/дм³), фосфатів з 0,087 до 0,03 мг/дм³ (ГДК 0,17 мг/дм³). Кольоровість води при фонових значеннях 30-35 градусів підвищилась до 65 градусів.

р.Роставиця, 71км, смт.Ружин. Вміст розчиненого кисню становив 5,84 мг/дм³, кольоровість води при фонових значеннях 30-35 градусів підвищилась до 60 градусів, а прозорість знизилась до 16 см при нормі не нижче 20 см. Фіксувалось коливання показників як в одну так і іншу сторони, а саме показник ХСК зріс з 46,8 до 64,7 мг/дм³ (ГДК 15,0 мг/дм³), БСК5 з 4,61 до 5,98 (ГДК 2,26 мг/дм³), а залізо знизилось з 0,43 до 0,275 мг/дм³ (ГДК 0,1 мг/дм³), марганець з 0,14 до 0,104 мг/дм³ (ГДК 0,01 мг/дм³) та фосфати з 0,50 до 0,06 мг/дм³ (ГДК 0,17 мг/дм³).

З метою здійснення контролю за якісним станом поверхневих вод річок Хомора та Случ від кордону Хмельницької області до м.Новоград-Волинський облводресурсів у ІІІ кварталі 2016 року проведено додатковий моніторинг на 5-ти створах, всього відібрано 10 проб та виконано 230 вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих вод.

В цілому, за результатами останніх досліджень, станом на 16.08.2016 р., визначається покращення якості води в річках Хомора та Случ.

Порушення кисневого режиму фіксується лише в р.Хомора у створі №1 на межі Житомирської і Хмельницької областей.

Результати аналізів в р.Хомора наступні:

Створ №1, р.Хомора, 7 км від гирла (межа Житомирської і Хмельницької областей):

- ХСК знизилось з 56,2 до 42,57 мгО/дм³ при нормі 15,0 мгО/дм³ (2,8 ГДК)

- БСК5 знизилось з 6,96 до 5,64 мгО2/ дм³ при нормі 2,26 мгО2/ дм³ (2,5 ГДК)

- залізо загальне знизилось з 0,631 до 0,350 мг/дм³ (1,2 ГДК)

- марганець знизився з 0,463 до 0,139 мг/дм³ при нормі 0,1 мг/дм³ (1,4 ГДК)

- азот амонійний знизився з 2,54 до 1,44 мг/дм³ при нормі 2,56 мг/дм³ (у межах норми).

Вміст розчиненого кисню зріс з 1,52 до 2,72 мгО2/дм³ при нормі 4,0 мг/дм³, але і надалі фіксується порушення кисневого режиму у даному створі.

Створ №2, р.Хомора, 4 км, смт.Першотравенськ:

- ХСК знизилось з 53,95 до 47,58 мгО/дм³ (3,2 ГДК)

- БСК5 знизилось з 6,80 до 5,92 мгО2/ дм³ (2,6 ГДК)

- залізо загальне знизилось з 0,595 до 0,350 мг/дм³ (1,2 ГДК)

- марганець знизився з 0,155 до 0,099 мг/дм³ (у межах норми)

- азот амонійний знизився з 2,26 до 1,20 мг/дм³ (у межах норми).

Вміст розчиненого кисню зріс з 2,96 до 4,88 мгО2/дм³ і знаходиться у межах норми.

Запах поверхневої води в річці Хомора «річковий» і становить 2 бали.

За результатами додаткових спостережень проведених у період з 19.04. по 16.08.2016 року якість води в р.Случ у створі питного водозабору м.Новоград-Волинський не погіршилась, гідрохімічні показники знаходились у межах середньорічних значень.

 

На попередню